Kristin Halvorsens årlige personvernkrenkelse

I dag er dagen for Norges mest  systematiske personvernkrenkelse. Nå kan vi grafse i naboers, kollegers og familiemedlemmers inntekt.

Det finnes ingen gode grunner for å offentliggjøre skattelistene. En gang i tiden hadde det kanskje en kontrollfunksjon. Den er det ikke noe igjen av. Nå er det kun kikkingen og misunnelsen som er igjen. Dette er “Se og Hør” politikk. Vi var på vei bort fra dette. Men noe av det første Kristin Halvorsen gjorde da hun overtok som finansminister var å reversere dette og gå tilbake til full grafsing. Her opptrer hun mer som en slags “Se og Hør” journalist enn som finansminister.

Men når vi har et skattesystem basert på misunnelse, så bør man vel ikke overraskes over at det partiet som sterkest målbærer misunnelsen også forer den ved å legge ut skattelistene.

Print Friendly
 • Calavera

  Du må gjerne plassere deg milevis til høyre i det politiske landskapet, Torvund, men å dekke din kamp for egne interesser under tåkeprat om personvernkrenkelse og grafsing er direkte latterlig. Et skattesystem basert på misunnelse? Vi har et skattesystem som tradisjonelt har tatt sikte på utjevning, det har ingenting med misunnelse å gjøre, men handler om å anerkjenne at svært mye verdiskapning gjøres av grupper med latterlig lav lønn. De siste årene har dette systemet dessverre vært under angrep, men så vidt jeg kan se har denne regjeringen forsøkt å stoppe denne utviklingen, om enn noe halvhjertet.

  Jeg er selv jusstudent, og kommer således etter alle solemerker til å tjene svært godt om et par år. Likevel er jeg sterk tilhenger av høyt skattenivå for høytlønnede, og et samfunn som er basert på stor likhet.

  Du er en flott jusprofessor, Torvund, men politikk håper jeg du holder deg svært langt unna i fortsettelsen.

 • Siden du har valgt å være anonym var jeg litt i tvil om hvorvidt jeg skulle slippe denne kommentaren gjennom eller ikke. Jeg har sagt at staten ikke bør legge til rette for at man skal kunne grafse i folks private forhold. Det blir noe underlig når man anonymt forsvarer folks rett til å få innsyn i private forhold.

  Jeg synes også det blir ganske dumt å komme med bastante meninger om hvor folk står politisk ut fra hva de mener om en enkelt sak. Det er en effektiv metode for å få enhver debatt til å skli ut i usakligheter og ned i skyttergraver.

  Man må skille mellom hvordan skattessystemet virker og ikke virker, og hvorvidt man skal kunne gå inn i skatteregistrene og finne ut hva naboen, kolleger, familie, venner og uvenner, kjente personer osv., tjener. Det er ikke nødvendig å vite hva Peder Ås og Lars Holm tjener for å kunne diskutere skattesystemet og dets eventuelle fordelingseffekt. Når dette legges ut på nettet er det for å tilfredsstille folks kikkertrang. Det er statens “Se og Hør”, regissert av Kristin Halvorsen.

  Når det så gjelder skattesystemet, så er fordelingseffekten minimal. De som virkelig tjener mye har ikke lønn, men næringsinntekter og kapitalinntekter. De beskattes på en helt annen måte enn de som har lønnsinntekt, og de betaler i praksis langt mindre skatt.

  En fordeling som skal sørge for at alle får en rimelig del av godene, er greit. Men når det blir et mål i seg selv å hindre at noen får litt mer enn et sosialdemokratisk gjennomsnitt, selv om det i praksis er uten betydning for hva andre måtte få, da er jeg ikke med lenger. Da har det ingen fordelingseffekt. En ekstra skatt på lønn over gjennomsnittet trekker inn så lite penger at det er helt uten betydning for statens økonomi. Man rammer den litt øvre del av middelklassen, mens de virkelig rike uansett går fri. Politikerne kan late som om de gjør noe, men det de gjør har liten økonomisk effekt. Da blir det bare symbolpolitikk som skal tilfredsstille den norske misunnelsen.

 • Sein innvending dette

  Sosialistenes tanke er klar, og den er god. Men ikke i praksis! Teori og praksis ligger langt ifra hverandre i politikken. Tanken er å straffe de “rike”, å verne de fattige. Med å verne de fattige, menes det for det meste å ha en god sosial takst og trygdeordning. For å få dette til, må de “rike” bidra mer. Å nei, ikke bare naturlig mer som følge av den høyere inntekten contra skattesatsen, men attpåtil høyere skatteprosent. Mange har sterkt sympati for dette syn. Det kan jeg også forstå. Dette var teorien.

  Så til realiteten. Som du sier veldig godt Torvlund, blir ikke de rike “Straffet”. De lurer seg unna, mye fordi de kan. Noe jeg godt kan forstå, i tillegg tror jeg de fleste av oss hadde gjort det samme. Så hvem blir straffet? Ola Normann blir. Spesielt overtid blir “straffet”. Oppofrelse av fritid, innebærer en skattesats på 50%. Med andre ord, innsats blir straffet. Dette strider mot alt jeg tror på. Men jeg stopper her. Verner det så de fattige, de svake? Svaret er både ja og nei, men systemet er svært dårlig på dette punkt. Mennesker kan spekulere i sosial satsene contra det å jobbe. Å dette gjøres i aller høyeste grad. Folk gidder ikke å jobbe. For hvem kan virkelig ikke jobbe? Sosialen er et sikkerhetsnett, men et midlertidig et. Det er meningen man skal tilbake i jobb, men slik er det ikke. Jeg har tro på mennesket. Jeg tror at selv om man har mistet begge bein e.l. kan man allikevel jobbe. Å det er mange som gjør dette. Veldi få vil ikke være kapable til å jobbe igjen i livet, men det er klart at disse få skal hjelpes. Slik det er nå, blir skattepengene kastet ut av vinduet.

  Det å betale en høy skatt er greit, men det får være måte på! Jeg er personlig veldig for flat skatt. Men skal ikke gå innpå dette. Det som er ekstra bittert, er hva skattepengene brukes til. Vi har vel verdens nest dårligste veier, alt for lange sykehuskøer, politikere med angst for øremerking til eldreomsorg og relativt dårlige skoler. Dette holder ikke mål! Men det dreier seg ikke bare om penger, langt ifra. Venstresiden tror ofte at å pumpe inn et par milliarder mer, gir gode resultater. Men nei. Det handler om disponering av penger.

  Til slutt vil jeg bare si at det handler ikke bare om penger og lønn. I Amerika blir rike behandlet som guder, I Norge blir de sett ned på og skrevet mye stygt om. Idealet er selvsagt midt i mellom. Rik eller fattig, det definerer ikke deg som person. Denne janteloven vil neppe forsvinne dog. Siden jeg ikke klarer å dy meg, må jeg sitere Stoltenbergs mest brukte sitat mot høyresiden: “De vil gi mer til de som har mest fra før”. Jeg blir så forfjamset av denne uttalelsen. Sjekk skattelisten Jens, søk på Jon Fredriksen. Du finner garantert 0 kroner i skatt. Skattelette betyr 0 kroner mer til han. Igjen, teori mot realitet.