Nettkopiering – dagens kommentar

Etter at debattredaktøren i dagbladet.no ba meg kommentere reportasjen om de såkalte fildelerne (som jeg foretrekker å kalle nettkopister), har jeg hatt mer fokus på denne virksomheten enn jeg vanligvis har. Det var kanskje derfor jeg festet meg ved to saker i dagens “Kulturnytt” (23.11.07). Den ene saken var at det norske selskapet Funcom hadde en forhåndspresentasjon av sin store spillsatsing “Age of Conan”. Jeg er ikke noen dataspiller, og skal la være å mene noe om selve spillet. Men i følge “Kulturnytt” har Funcom investert 200 mill i utviklingen av dette spillet. Det ble nevnt at dette er det dobbelte hva den hittil dyreste norske filmen, “Slipp Jimmy fri”, kostet.

Nettkopistenes grunnleggende filosofi er at alt som kan kopieres er fritt og skal være gratis for dem. Dataprogrammer, herunder dataspill, er beskyttet under de samme reglene som musikk, film osv. Så om man skal ta nettkopistene seriøst, så mener de altså at de fritt og gratis skal kunne forsyne seg av et produkt som det har kostet 200 mill å utvikle. Hvis det skulle være som piratene ønsker, så ville selvfølgelig ingen investere i å utvikle slike spill eller andre programmer.

For meg er det en uhørt frekkhet når folk får seg til å hevde overfor de som lager musikk, film, dataprogrammer, litteratur osv, omtrent dette: “Flott, vi har krav på å få det du har laget, og vi har krav på å få det gratis. Skaff deg en sponsor hvis du vil ha penger å leve av, vi betaler ikke.” Piratenes forsøk på å forsvare sin virksomhet fremstår bare som dårlige forsøk på å hvitvaske sin dårlige samvittighet. Det er en rå og hensynsløs egoisme fra piratene som krever å kunne ta fra andre uten å yte noe tilbake.

Den andre saken som ble nevnt var at folkene bak filmen “Kill Buljo” nå går løs på de som laster ned filmen fra nettkopieringstjenester. Om jeg oppfattet det riktig, så sa man at de anmelder de som kopierer. Man har identifisert nettkopistene ved hjelp av IP-nummer.
Jeg har i en av mine kommentarer i denne debatten sagt at vi må regne med at musikk- og filmbransjen i større grad vil gå etter fildelerne. At vi skulle få slike saker så fort, hadde jeg ikke regnet med. Jeg tror heller ikke at politianmeldelse er det mest effektive i en slik sammenheng. Men vi kommer nok uansett til å se mer til dette.

Print Friendly
 • Dag

  Dømet med Funcom er jo serleg interessant i og med at “Conan”-spelet nett er knytt til ei abonnementsordning. Etter denne artikkelen er det heilt medvite gjort grunna omfattande piratkopiering av tidlegare spel.

  Slike teknologiske hinder kan sjølv ikkje piratane klatre over, og det er jo moro å sjå korleis dei villeg blar opp opptil 1200 kr i året (utan å protestere!) for å kunne fortsette å spele… Samstundes vil 60% altså ikkje vil gje skarve 5kr for Radiohead albumet dei kan nyte godt av i mange år!

  Det interessante spørsmålet er, i mi meining, korleis kan ein tilpasse eldre føretaksmodeller i ei slik lei?

  Svaret må naturleg nok variere etter bransjen og arten av “verket”.

  Men piratane vil jo gjerne ha ein til å godta føresetnaden at tyngdekrafta er oppheva når det gjeld opphavsrett på nett. Dette er vidare grunnlag for å argumentere for ei generell endring av lova.

  Føresetnaden er etter det ovannemnte klart tullete… problemet kan i mange (om ikkje dei fleste) tilfella løysast teknisk. Slik vil det også vere eit tidsspørsmål før innhaldsleverandørane tilpassar seg; utan at dei må ta vidare omsyn til grinande “gratispassasjerar”.