Interessante effekter av svensk IPRED lov

Den svenske “ipred” loven, som bl.a. pålegger ISPer å utlevere opplysninger om personer som har benyttet en IP-adresse, trådte i kraft 1. april. Den bygger på EF-direktivet om Intellectual property rights enforcement directive (derav forkortelsen IPRED), fra 2006.

Allerede dagen etter at loven trådte i kraft sank internettrafikken med 30%. Nettstedet ZeroPaid melder at internettrafikken i Sverige i hele måneden etter at loven trådte i kraft har vært halvparten av hva den var tidligere.

Det har blitt presentert noen mer eller mindre (helst det siste) teorier om hva som har skjedd med trafikken. Men alternative forklaringer til at det skyldes loven har jeg ikke sett.

Man kan mene mye om direktivet og denne loven.  Det skal jeg ikke gjøre i denne sammenhengen. Men det er uansett interessant å se at den åpenbart har hatt en ganske dramatisk effekt. De har hevdet at det ikke nytter å regulere Internett eller at lovgivning ikke har noen virkning, har fått et stort forklaringsproblem.

Print Friendly
 • Jeg skal ikke påberope meg å tilhøre de som hevder at regulering av internett eller lovgivning ikke har noen virkning. Imidlertid er jeg ganske sikker på at effekten vi nå ser er midlertidig. Midlertidig i påvente av teknologi vi nå ser på trappene, som fullstendig anonymiserer fildeling. Effekten vi nå ser, er en kortsiktig glede, tror jeg.

  Det gjentas til det kjedsommelige at den som ikke kjenner historien er dømt til å gjenta den. Napster oppstod og ble nedlagt. Etter Napster oppstod Gnutella, KaZaA og et dusin tilsvarende tjenester, som også har lidd en sakte død. Og til slutt fikk vi BitTorrent, som underholdningsbransjen nå overvåker. Historien tatt i betraktning vil det derfor oppstå et «behov» for fullstendig anonymiserte fildelingstjenester.

 • Jeg er overrasket over hvor mange som tilsynelatende synes det er helt flott med iherdige forsøk på å omgå lovgivning på dette punktet. Ville du hatt den samme holdningen dersom noen lanserte en tjeneste med det ene formål å gjøre det lettere å skjule sporene ved hvitvasking av penger eller skattesvindel? Skattesnyterne kan sikkert også forsvare seg med en slags moralsk indignasjon over et urimelig system og hvordan de blir flådd av myndighetene, så de er slik sett ikke så forskjellig fra nettpiratene.

  For egen del skjønner jeg ikke at det skal være en beskyttelsesverdig rett å kunne opptre anonymt når man begår lovbrudd. Og man må vel regne med at dersom slike anonymiseringstjenester blir utbredt vil man provosere fram mottiltak mot disse også.

  En liten hake ved piratenes anonymiseringstjeneste er at de tar betalt for den. Det er ikke så veldig vanskelig å følge pengestrømmer om det er nødvendig for etterforskning. Om ikke annet vil det være relativt enkelt å finne ut hvem som har betalt for bruk av tjenesten.

  For de som benytter slike tjenester i forbindelse med nettkopiering vil det også ha den haken at de dermed blottstiller sine ulovlige hensikter. Det nytter ikke å spille uskyldslam og si at man ikke visste hvis man samtidig har tatt aktive skritt for å skjule det man hevder ikke å vite noe om. Den som driver ulovlig virksomhet og tar aktive skritt for å skjule sporene, han vet hva han gjør. Jo mer man gjør for å skjule sin ulovlige virksomhet, desto strengere vil reaksjonen kunne bli den dagen man sitter i saksa.

  Det er mange av de tiltak man nå ser som jeg ikke liker. Men når piratskipperne i Pirate Bay har gått i spissen for en krig mot rettighethaverne, da kan man ikke bare si at de som har retten på sin side ikke skal kunne treffe mottiltak. Jeg har tidligere skrevet at man ikke burde krysse den prinsipielle grensen at ISPer pålegges å lagre data som de selv ikke trenger, fordi noen kanskje kan ha behov for disse til en senere etterforskning. Jeg står nok ikke ved det standpunktet lenger fordi det ikke er noen grunn til å gjøre det for enkelt for lovbryterne å skjule sine spor.

  Jeg ser heller ikke noen grunn til at det skal være noen mennskerett å holde sin identitet skjult, like lite som det er noen menneskerett å kunne foreta anonyme pengeoverføringer. Opplysningene skal ikke være tilgjengelige for alle og enhver. Men foreligger “skjellig grunn til mistanke” om ulovlig virksomhet, da ser jeg ikke noen grunn til at navn skal holdes skjult. Jeg ville heller ikke se det som noe alvorlig inngrep om anonymiseringstjenester forbys. Tidligere kunne man ha anonyme mobilabonnement når man brukte kontantkort. Det kan man ikke lenger, for dette var noe som stort sett bare ble brukt av kriminelle for å skjule deres virksomhet. Jeg blir ikke særlig overrasket om noe tilsvarende vil skje med anonymiseringstjenester på nettet.

  Noe man også kan lære av historien er at de som stadig finner på smarte løsninger for å unnslippe strafforfølgelse for sin ulovlige virksomhet før eller senere vil bli innhentet. De som plasserte sine penger i skatteparadiser trodde at de var “trygge”, og lenge var de det. Men nå skjelver de, for paradisene er ikke så paradisiske som de var. Og for den saks skyld kan man nevne de siste åtte som nylig ble tatt for doping under OL i Bejing, lang tide etter at OL var avsluttet. De trodde de ikke kunne avsløres, og en gang var det riktig. Men de ble innhentet av dopingjegerne den dagen deres teknologi var blitt videreutviklet.

  Jeg har sett litt av hva dyktige etterforskere kan klare å få tak i av informasjon i løpet av ganske kort tid, hvis saken er viktig nok. En gjennomsnitts student eller amatørpirat klarer nok ikke å holde sin lysky virksomhet skjult for dem særlig lenge hvis de først starter jakten.

 • doomguy

  det gjenstaar enda aa se om trafikken tar seg opp igjen. en mnds trafikkgrunnlag er for kort til aa konkludere med.

 • En måned er for kort til å konkludere når det gjelder de langsiktige virkninger. Om trafikken gradvis tar seg opp vil det heller ikke gi grunnlag for å konkludere med noe som helst annet enn at trafikken har steget gradvis. Hva slags trafikk som vil stå for en slik eventuell økning vil ikke rene volumdata si noe om.

  Men det sier at loven hadde en umiddelbar effekt og at den har holdt seg en måned. Det synes jeg er særdeles interessant i seg selv.

 • Martin

  “Jeg har sett litt av hva dyktige etterforskere kan klare å få tak i av informasjon i løpet av ganske kort tid, hvis saken er viktig nok. En gjennomsnitts student eller amatørpirat klarer nok ikke å holde sin lysky virksomhet skjult for dem særlig lenge hvis de først starter jakten.”

  Jeg tolker amatørpirat og gjennomsnitts student som folk som primært laster ned/laster opp ting som alt er lagt ut av andre, og ikke gjør det i stor skala.

  Det som er bunnlinjen er vel at denne jakten på mannen eller kvinnen bak mange små forbrytelser i mange tilfeller koster mer enn det smaker. Det er viktig at man fokuserer på prinsipielt viktige saker, og ikke forventer at politiet skal bruke store deler av sine ressurser på å innhente personer som foretar små forbrytelser. Selv om det er mange av dem, så koster det mye å identifisere dem en for en.

  Folk som for eksempel han/hun som la ut Max Manus filmen er det prinsipielt viktig å ta. Det å la de som går ut av sitt gode skinn for å gjøre noe ulovlig slippe unna, ville undergrave mye av poenget med å ha lover. Indirekte forteller det folk at loven ikke har noen praktisk effekt. Derimot å gå etter studenter og amatørpirater, vil være å bruke mye ressurser på å lære folk en lekse. Til slike formål hadde det vært bedre med en bot, på lik linje med hvordan man blir straffet for å kjøre for fort.

  Videre tror jeg at mye av grunnen til at bakmennene bak slike tjenester blir hedret er fordi de gjør verden lettere, raskere og enklere. Platebransjen har kjempet mot dette med nebb og klør, og da blir man ikke populær. Selv om jeg har all sympati for deres sak, så løser de ikke problemet med ulovlig nedlastning gjennom å gå til krig mot kundene dems. Det lureste de kan gjøre er å se på ulovlige tjenester og ta utgangspunkt i dem når de tjenestene sine. Tenke seg til en side som er like lett å bruke som TPB, men som har en “kjøp” knapp på siden før man laster ned musikken/filmen/etc…

  Når det er sagt, så kan man ikke rettferdiggjøre å gjøre noe ulovlig ved å peke på feil andre har gjort. Det er som en liten unges unnskyldning: “Han fikk meg til å gjøre det”

 • Mitt poeng med å nevne studenter og amatørpirater var ikke at de skal tas. Men hvis tjenestene virkelig går under jorden så ymse etterforskere ikke klarer å finne dem, da vil ikke småpirater finne dem. Så da er det jo egentlig ikke noe problem, for de fleste vil ikke finne dem likevel.

 • De [som] har hevdet at det ikke nytter å regulere Internett eller at lovgivning ikke har noen virkning, har fått et stort forklaringsproblem.
  Jeg er litt usikker på hvem du sikter til her, og hvilken nytteeffekt du peker på, men jeg tror ikke mange mener at regulering av nettet ikke har noen virkning.

  For det første vil det selvfølgelig være mulig å få nettrafikken til å synke ved å regulere nettet og innføre lovgivning som øker overvåking av nettet og åpner for større grad av privat etterforskning. Dette tror jeg ingen betviler. Det er mange måter å regulere nettet på, og det er for eksempel også mulig å overvåke all trafikk og stenge ute det som ikke er HTTP og e-post, spørsmålet er heller om man ønsker denne typen regulering.

  Når det gjelder argumentet ditt, om at nedgangen den siste måneden er et “bevis” på at loven fungerer, vil jeg presentere en mulig motsatt effekt (mest for å poengtere at statistikk er en kompleks ting som ikke burde reduseres til enkle konklusjoner).

  Du lenker selv til ZeroPaid som har et bilde av statistikken fra Netnod (den daglig oppdaterte originalen finnes her). Der ser man et drastisk fall rett etter IPRED-lovens inntog. Man ser også en enorm oppgang under IPRED-lovens og The Pirate Bays ekstreme omtale i perioden før. Ser man derimot tilbake, ganske nøyaktig ett år, ser man at trafikken aldri har vært så høy tidligere. Faktisk har trafikken falt tilbake på nivå med fjorårets april-statistikk.

  Om vi faktisk ser på nettrafikk som et godt mål på mengden piratkopiering, kan en mulig årsak til dette være at folk har “hamstret” rett før loven trådte i kraft. Loven kan ha skapt så mye blest rundt piratkopiering at folk faktisk har lastet ned langt mer enn ellers. Når loven trådte i kraft falt piratkopieringen tilbake på samme nivå som til samme tid i fjor.

  Jo, loven har nok hatt sin effekt. Regulering av nettet har en effekt. IPRED har også en rekke bieffekter utover nedgang i nettrafikk. Den tar et steg nærmere en verden der politiets oppgaver blir tatt over av private bedrifter, uavhengig av deres økonomiske og idealistiske egeninteresse i sakene de etterforsker.

  Jeg vil ikke argumentere for at IPRED ikke har noen effekt, og jeg tror selvfølgelig den kan føre til at folk flest beveger seg langt mer varsomt rundt på nettet, men jeg vil samtidig minne om at vi er bare noen få år unna å kunne bære hele verdens musikksamling i lomma på mobilen. Da kan hvem som helst ta en rask tur over til naboen for å få tak i siste oppdatering. Effekten på konkurransen med et gratis alternativ er med andre ord uansett liten.

  Det er realiteten man som innholdsleverandør må forholde seg til i fremtiden, og det er dette man må konkurrere mot, uansett om man legger beslag på nettet i mellomtiden. Spørsmålet blir da om vi virkelig ønsker å benytte oss av tiltak som IPRED-loven når vi kjenner til de negative effektene den har på vårt samfunn.

 • Einar Stavleik

  > Jeg har tidligere skrevet at man ikke burde krysse den prinsipielle
  > grensen at ISPer pålegges å lagre data som de selv ikke trenger, fordi
  > noen kanskje kan ha behov for disse til en senere etterforskning. Jeg
  > står nok ikke ved det standpunktet lenger fordi det ikke er noen grunn
  > til å gjøre det for enkelt for lovbryterne å skjule sine spor.

  Dette var leit å lese, så jeg håper du ikke vinne gehør. Jeg er i så fall uenig med deg.

  Det ser ut som tankesettet om at det beste er at samfunnet innrettes slik at vi er alle mistenkte (og må leve som en), selv om en ikke har gjort noe, blir stadig mer utbredt.

  Hvorfor bare nøye seg med å bare avanonymisere ISPer og elektronisk kommunikasjon? Er det bare av praktiske årsaker at man ikke også bør ha tvungen identifisering hos andre tjenestetilbydere, slik som brevsending via Posten, når man handler i matbutikken (forby kontanter?) eller kreve åpent synlig nasjonalt ID-kort/navneskilt på brystet når man spaserer på gata?

  Husk: «det er ikke noen grunn til å gjøre det enkelt for lovbryterne å skjule sine spor».

  🙁

 • Einar Stavleik

  IANAL, men det siste eksemplet mitt var kanskje ikke så bra. Nå har man jo allerede plikt til å gi politiet visse personalia om man blir spurt om det på gata.

 • Det vil alltid være spørsmål om proporsjonalitet mellom tiltaket og det som tiltaket er ment å skulle fremme. Derfor blir det temmelig uinteressant å diskutere det ekstreme. Ingen vil forby kontant betaling i matbutikken. Men større kontanttransaksjoner blir allerede rapportert.

  Vi vet at det skjer ulovlige transaksjoner i stort omfang. ISPene sitter på data som lett kan identifisere eller i alle fall sannsynliggjøre identiteten til personene bak når det er påvist ulovlige transaksjoner. Jeg ser kan ikke se at det er viktigere å skjule lovbryternes identitet enn det er å oppklare lovbrudd.

 • Nå har ikke jeg forsvart IPRED-loven. Jeg konstaterer bare at det er interessant å se at den åpenbart har hatt stor effekt. Den viser at regulering har effekt og at det nytter. Men det betyr ikke nødvendigvis at IPRED-loven er et eksempel på en ønsket regulering.

 • Pingback: FriBit » Kommentar om IPRED-lovens effekt()

 • En måned er for kort til å konkludere når det gjelder de langsiktige virkninger. Om trafikken gradvis tar seg opp vil det heller ikke gi grunnlag for å konkludere med noe som helst annet enn at trafikken har steget gradvis. Hva slags trafikk som vil stå for en slik eventuell økning vil ikke rene volumdata si noe om.

  Men det sier at loven hadde en umiddelbar effekt og at den har holdt seg en måned. Det synes jeg er særdeles interessant i seg selv.