Pirat Bay-dommer Thomas Norström ikke inhabil

Stockholm tingsrett har talt – i følge Dagens Nyheter. (Og nå har visst Dagbladet også fått med saken.) Pirate Bay-dommer Thomas Norström var ikke, jeg er fristet til å legge til selvfølgelig ikke, inhabil. Retten avviser at medlemskap i opphavsrettsforeninger o.l. gjør en dommer inhabil. Noe annet ville da også vært særdeles overraskende. Retten uttaler at det er en fordel at dommerne fordyper seg faglig. Det er ikke noe overraskende i det.

Da kan vi kanskje lukke den episoden av “sirkus Pirate Bay” og heller holde oss til saken.

For de som ikke har fått med seg realitetene, eller bare har fått med seg en tabloid versjon, viser jeg til tidligere kommentar om saken.

Print Friendly
 • Her har visst både du og Dagbladet lest litt fort. La oss ta en titt på det som faktisk står:

  Pirate Bay-domaren Tomas Norström var inte jävig. Det anser Stockholms Tingsrätt i ett yttrande till hovrätten som utreder om rättegången ska tas om på grund av jäv.

  Som jeg leser dette står det her svart på hvitt at tingsretten har kommet med en uttalelse til hovretten – som er de som faktisk skal avgjøre spørsmålet om inhabilitet. Saken er med andre ord ikke avgjort enda.

 • VonF

  Jepp, sirkus koster penger, og det ville ha vært ressurskrevende å komme til en annen slutning enn at Norstrøm var habil. Men dette har blitt en helt vanlig tilnærming i både norsk og svensk rettsvesen. Man bruker 1.instans som en prøveklut for det som kommer i “hovedrettssaken. Beklagelig, men altså sant. I en så kompleks og prinsippmessig viktig sak burde alt ha foregått riktig, uten tvil og usikkerhet av noe slag. Her ser vi at polariseringen forsterkes – vel, om ikke annet gir det næring til debatten.

 • Ingen av spørsmålene i denne saken er endelig avgjort før saken er avgjort i Högsta domstolen. Påstand om inhabiilitet kan være en av flere saksbehalingsfeil. Men nå er saken inne i et normalt spor. Og jeg vil bli særdeles overrasket dersom noen domstol ville komme til at Tomas Norström er inhabil.

  Dessuten har piratenes advokater gjort en særdeles dårlig jobb når de ikke kom på dette før etter at en P3-journalist tok opp saken. Det understreker vel først og fremst at det ikke er hold i påstandene om inhabilitet.

 • Poenget er er at det meste har foregått riktig. Det eneste som har skjedd feil er at piratenes advokater ikke tok opp spørsmålet om inhabilitet på det tidspunkt det burde ha vært tatt opp, nemlig før saken startet. Det er deres dårlige arbeid som gjør at det har blitt en ekstra sirkusomgang.

  At saker ankes er helt ordinært. Det er også helt ordinært at ankeinstansen i en del saker sender saken tilbake til første instans. Noen ganger avgjør ankeinstansen realiteten i saken, andre ganger opphever de dommen og sender den tilbake til ny behandling. Regelene for når man velger hvilken løsning går jeg ikke inn på. Man legger ikke vekt på om det koster ekstra med ny behandling, det gjør det i alle slike saker — selv om sirkusfaktoren vanligvis ikke er så høy som i denne saken.

 • Einar Stavleik

  Hei Olav.

  Les kommentaren til Nina en gang til. Du hevder at «nå er saken inne i et normalt spor». Du har enten misforstått, eller du kommuniserer på måter som ikke involverer klartekst.

  Tingsretten har gitt sin uttalelse til Hovsretten, men det er Hovsretten som avgjør om Norström er inhabil eller ikke. At Tingretten har talt, slik du innledet innlegget ditt, med har ingenting å si: alle vi andre (bortsett fra deg og Dagbladet) venter på at Hovretten skal tale i spørsmålet om inhabilitet.

  *Dersom* Hovretten vedtar at Norström ikke var inhabil, *SÅ* vil saken være på et normalt spor. Neste trinn er da at anken behandles — i Hovretten.

  Ser du misforståelsen?

 • Jeg har ikke sagt at spørsmålet er endlig avgjort. Man kan anke over saksbehandlingsfeil, og inhabilitet er en slik feil. Det som har fått saken til å spore av er kombinasjonen av mediesirkus og dårlig arbeid fra piratenes advokater.

  Jeg kan ikke detaljer i svensk prosessrett. Men i Norge er det i alle fall slik at man må komme med inhabilitetsinnsigelser før hovedforhandlinger begynner. Det er bare hvis det dukker opp forhold som ikke var kjent at man i ettertid kan anføre dette. Begrunnelsen er åpenbar: Man vil ikke ha full hovedforhandling, og så må ta hele runden på nytt fordi en part mener at dommeren var inhabil. Tomas Norstöm er en kjent og respektert opphavsrettsjurist, og at han er medlem av bl.a. den svenske opphavsrettsforeningen bør ikke akkurat være noen bombe. Så om piratenes advokater mener at dette fører til inhabilitet burde de ha tatt det opp med en gang. Da hadde prosedyren vært helt normal: Tomas Norström vurderer sin habilitet, slik enhver dommer alltid gjør. Ser dommeren ikke noe som tilsier at han er inhabil, behandles saken normalt. Hvis en av partene mener at dommeren er inhabil avgjøres dette av andre dommere ved samme domstol. Er partene uenig i denne avgjørelse kan dette påkjæres, eventuelt til Høyesterett (i alle fall kan man gjøre det i Norge). Da hadde man fått en avklaring av habilitetsspørsmålet før man gikk løs på sakens realiteter.

  Grunnlaget for å påstå inhabilitet er særdeles tynt. Selv om media kan gi inntrykk av noe annet, så er det ingen seriøse fagpersoner som har sagt at Tomas Norström er inhabil. (Men noen har fått sine uttalelser forvrengt av media.)

  Medlemskap i de aktuelle foreninger er ikke en ny omstendighet som har kommet fram først etter at hovedforhandling startet. At journalister ikke har visst dette betyr ikke noe i denne sammenhengen. Så de står med et syltynt grunnlag for en påstand som er fremsatt for sent.

  Dommerne i hovretten og senere Högsta domstolen lar seg neppe påvirke noe særlig av mediesirkuset. Jeg kan ikke tenke meg at de kommer til noen annen konklusjon når det gjelder habilitetsspørsmålet.

 • VonF

  Jepp, sirkus koster penger, og det ville ha vært ressurskrevende å komme til en annen slutning enn at Norstrøm var habil. Men dette har blitt en helt vanlig tilnærming i både norsk og svensk rettsvesen. Man bruker 1.instans som en prøveklut for det som kommer i “hovedrettssaken. Beklagelig, men altså sant. I en så kompleks og prinsippmessig viktig sak burde alt ha foregått riktig, uten tvil og usikkerhet av noe slag. Her ser vi at polariseringen forsterkes – vel, om ikke annet gir det næring til debatten.