Bør NRK kunne lansere NRK-journalisters bøker?

I dag, 6. oktober 2009, fikk NRK-journalist Christian Borch rikelig tid i Dagsnytt 18 til å presentere sin nye bok. For et par uker siden fikk NRK-journalist Laila Lanes sendetid til å snakke om sin bok om hennes og hennes Alzheimer-rammende mann, tidligere fiskeriminister Jan Henry T. Olsens møte med helsevesenet. Dette gjentar seg hele tiden. Når bøkene kommer blir NRK et gratulasjonsbyrå for ansattes bøker. Det verste eksempelet er antagelig den omtalen Jon Almås fikk om sin vaskebok for et par år siden. Jeg tror ikke NRK hadde gitt noe sendetid til en slik bok hvis den var skrevet av noen utenfor NRK.

Bør NRK kunne presentere og dermed reklamere for ansattes bøker på denne måten? Jeg mener at svaret må være et klart nei, selv om det må være rom for unntak i særlige tilfelle.

Andre medier må gjerne dyrke NRK-kjendiser som kjendiser, herunder omtale deres bøker. Men NRK bør ha klare linjer her.

For virkelig å stille sin egen rolleblanding i relieff var et annet tema i den samme Dagsnytt-18 sendingen en kritikk mot påstått rolleblanding i TV2s “Senkveld”.

Print Friendly
 • Pingback: Ukens anbefalte - 7 October 2009 | Raymond Karlsen()

 • Håvard Hanto-Haugse

  Eg meiner å hugsa at denne debatten var opp ei kort tid i samband med at Are og Odin, på P3, hadde laga ein singel som dei selde til inntekt for eit veldedig formål. Singelen vart promotert i deira i eige program, og i dei fleste andre program på P3.

  Her greip NRK-leiinga inn og viste til at dei hadde interne reglar som hindra tilsette i NRK å promotera eigne produkt eller tjenester i eige program, sjølv om dei ikkje har økonomisk vinst. Det var derimot ikkje eit problem at marknadsføringa heldt fram i alle andre program på P3.

  Dette tyder på at NRK har retningsliner for problemstillingen, men dei framstår som firekanta, tidvis lite treffande og i stor grad sjølvpålagt.

  Ein kunne tenka seg at det vart gitt klarare føringar frå Stortinget for å sikra at NRK er “reklamefri”. Spørsmålet er om det er heldig å gi seg inn på ei detaljstyring av det redaksjonelle innhaldet i NRK sine sendingar. Etter mitt hovud er det her snakk om dårleg dømmekraft når ein skulle vurdera om saka hadde eit interessant redaksjonelt innhald, ikkje eit grovt misbruk av rikskringkastinga som gjer det naudsynt med restriksjonar i den redaksjonelle fridomen.

 • I de tilfellene jeg tenker på har de ikke promotert sine bøker i sine egne program. I de fleste, om enn ikke i alle tilfellene, har det nok vært journalistisk forsvarlig å presentere bøkene. Men man må være ekstra varsom når det er NRK-medarbeideres produkter som presenteres. Man kan f.eks. kreve at slike innslag skal godkjennes på et litt høyere nivå i NRK enn de som vanligvis avgjør hva som skal med og ikke.

 • Morten Davidsen

  Jeg finner det underlig at NRK ikke skulle ha lov til å promotere egne ansatte. Profiler i NRK – eller hvilken som helst bedrift – er en del av merkevaren NRK.

 • Tidsskriftet The Economist, som publiserer nesten alle artikler uten byline, promoterer bøker skrevet av sine ansatte på hver eneste nettside.

 • Morten Davidsen

  Jeg finner det underlig at NRK ikke skulle ha lov til å promotere egne ansatte. Profiler i NRK – eller hvilken som helst bedrift – er en del av merkevaren NRK.