California krever e-bøker ved universiteter innen 2020

California state law krever at bøker som skal selges til universiteter i California må foreligge i e-bokversjoner innen 2020, melder Ventura County Star (takk til Øyvind Solstad som gjennom sin tvitring gjorde meg oppmerksom på dette). Begrunnelsen er at de er billigere, at e-bøker er lettere å bære med seg, at de er mer miljøvennlige og at de passer bedre til hvordan studenter arbeider, alt i følge Ventura County Star.

Jeg håper og tror at det aller meste av både pensumlitteratur og annen litteratur vil være tilgjengelig som e-bøker. I løpet av ti år vil man sikkert også ha lært seg å utnytte mediet på en mer kreativ måte enn bare ved å overføre fra papir til elektronikk (dynamisk innhold som til enhver tid er oppdatert, lenker, lyd, video, osv).

Men jeg er dypt skeptisk til nyfrelste evangelister som skal tvinge sin løsning på andre. Vi har hatt en bølge av Open-Access evangelister som gjerne har villet misjonere med loven i hånd og påtvinge andre det de selv tror på. Nå kan det se ut som om e-bok evangelistene kommer etter.

Problemet oppstår når ideologi og virkelighet ikke går i takt. Professor Karin Gundersen stilte dette enkle spørsmålet til Open-Access evangelistene: “Betyr det at jeg ikke får lov til å publisere i Paris, nå?” De for henne mest relevante fagtidsskriftene var i alle fall på det tidspunktet ikke OA-tidsskrifter. I forhold til e-bok evangelister kan det tilsvarende spørsmålet bli: Får vi ikke lov å bruke den beste læreboken så lenge den ikke foreligger i ideologisk riktig format?

Jeg vil ha e-bøker. Jeg ønsker velkommen tiltak for å stimulere bruk av e-bøker, også som læremidler i akademia. Dette gjelder både tiltak som stimulerer produksjon og støtte til prosjekter for å utvikle formatet til noe mer enn statiske bøker i et nytt format. Men påbud er ikke veien å gå. Hvis e-bøkene har så mange fordeler som mange av oss mener, da er tvang unødvendig.

Reglene i California har, fortsatt i følge Ventura County Star, det viktige forbeholdet at de gjelder “to the extent practicable”. Dermed er de kanskje tilstrekkelig utvannet til at uønskede effekter unngås. Det blir et policy-statement i lovs form, men enn et egentlig påbud.

Print Friendly
 • ‘Hvis e-bøkene har så mange fordeler som mange av oss mener, da er tvang unødvendig.’

  Dette er ikke nødvendigvis riktig. Om lærebokbransjen ikke er kjennetegnet ved høy grad av konkurranse kan man oppleve at nåværende aktører verner om nåværende forretningsmodeller. Du har jo skrevet mye om musikkbransjen, og den revulosjonen som vi ser der kan jo kanskje skyldes at de har fått sin hånd tvunget av ulovlige tilbud. Det virker i alle fall ikke som om de entusiastisk omfavner de nye mulighetene som forbrukerne vil ha. Skoler og universiteter vil nødig begynne i piratbransjen, og dermed kan, understreker kan, det være nødvendig med påbud for at studenter og elever skal få gode tilbud.

  Se forøvrig den enorme motstanden mot NDLA.

 • Det er ingen gitt å vite hvordan fremtiden blir, heller ikke når det gjelder lærebøker. Men jeg tror ikke at dette er helt sammenlignbart med musikkbransjen.

  Holder vi oss til høyere utdanning er de aller fleste fag ganske små. Læremidler utvikles av de samme personer som underviser i fagene. Det er lite penger og lite prestisje i å skrive lærebøker. Timebetalingen for å skrive en lærebok er latterlig lav, om man tar seg bryet med å regne på det. Det gir liten uttelling i “tellekantsystemet”, og det er lite meriterende. Når vi skriver lærebøker er det for å sørge for at våre studenter har nødvendige og helst gode læremidler. Hvis forlagene blir et hinder i læremiddelutviklingen fordi de velger å tviholde på gammel teknologi, da går man bare utenom.

  Allerede er mye av det man ønsker å bruke som “pensum” tilgjengelig på nett som artikler fra OA-tidsskrifter, eller som læremidler gjort direkte tilgjengelig på denne måten. Mye av dette kan lastes ned på et lesebrett. Kopinoravtalen tillater at vi gjør kompendier med mer tilgjengelig for studenter i digital form.

  Et påbud kan sikkert påskynde prosessen. Men jeg synes ikke det er en god nok grunn. Et år fra eller til spiller egentlig veldig liten rolle i denne sammenhengen. Vi må akseptere at store endringer vil ta noe tid.

  Motstanden mot NDLA er ikke en motstand mot formatet. Det er en motstand mot at staten bruker masse penger på støtte én utgiver og dermed skviser konkurrenter ut av markedet, se http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____22325.aspx.

 • Er nok forskjellig fra fag til fag. Og jeg er enig i budskapet i innlegget ditt, men mener noen gang trenger etablerte forretningsmodeller et dytt for å fornye seg til det bedre.

  Og bøker som universitetene i California kjøper inn er vel ikke akkurat de med minst opplag, så situasjonen er langt fra direkte sammenlignbar til norske universiteter. Uansett, det er veldig lave kostnader (jeg kommer i farten nesten ikke på noen – båndbredde?) forbundet med å gjøre bøkene tilgjengelige elektronisk i tillegg til på papir, så det er kun snakk om en vurdering om det lønner seg for utgiverne å låse studentene til papir.

  NDLA:
  Forleggerforeningen vil ha bort offentlig støtte? Det vil jo vært fantastisk. Var det noe med å sage av grenen man sitter på?

 • UC Berkeley har ca 35.000 studenter, UiO ca 27.000, så det er ikke så veldig stor forskjell i størrelse. Det er nok mange fagbøker som også der brukes i smale fag som går i små opplag. (Det er ingen grunn til å tro at “Not written here” syndromet er mindre fremtrendende i USA enn hos oss.)

  Forlagene må finne en modell som innebærer at ikke et studentkull spleiser på ett sett lærebøker og så kopierer til alle. I artikkelen om California refereres det bare til Kindle, som har propritært format, DRM og ikke grensesnitt mot Internett. Det er e.m.m. ikke en god løsning, selv om den kan ivareta forlagets interesser.

  Forlag har ikke noe mot offentlig støtte. Men det er et spørsmål om hvordan den gis og til hvem. Det er lett å forstå at forlagene ikke liker det som i praksis kan bli et offentlig lærebokmonopol.

 • 2tEKy2 yfmiuokwmynk, [url=http://lsndzvfufvyw.com/]lsndzvfufvyw[/url], [link=http://psqenuvugkbh.com/]psqenuvugkbh[/link], http://badsashodjzd.com/