Opphavsrett – en introduksjon: Oppdateringer

Jeg har omsider kommet i gang med en fullstendig oppdatering av min Introduksjon til opphavsretten. Jeg har valgt å gjøre dette som en “live” oppdatering, hvilket vil si at den i en overgangsperiode vil bestå dels av oppdaterte, dels av ikke oppdaterte kapitler. Så langt er delen 1 til 9 i hovedsak oppdatert. Men noe må utstå til alt er på plass.

Den nye versjonen er kraftig utvidet i forhold til den opprinnelig.

Jeg har valgt å beholde gamle URLer så langt det passer, slik at lenker til deler av denne oversikten fortsatt vil peke til sider om samme tema. Men det kan tenkes at ikke alle lenker vil treffe helt når innholdet er endret. Likelvel synes jeg dette er en bedre løsning enn å ha nye URLer og dermed ta livet av mange lenker.

Mer følger om forhåpentligvis ikke alt for lang tid.

Print Friendly
 • Harald Groven

  Søker du etter “opphavsrett” på Google før en følgende treffliste (pr januar 2010)

  1. Wikipedia på bokmål. Hovedforfattere Magnus Stray Vyrje med birag av Gisle Hannemyr og den anonyme juristen “Gobiman”
  2. Åndsverksloven på Lovdata. Teksten kan vi ikke stole på siden den er skrevet av et hundretall anonyme forfattere 😉
  3. “Opphavrett en introduksjon” skrevet av en kjent ikke-anonym gitarblogger.
  4-10. Clara, Kopinor, Jussportalen, Forskerforbundet, ABM-utvikling, Friprog, BONO