Er samferdsel og miljø ikke byutvikling?

Jeg kastet er raskt blikk på sakskartene til diverse komiteer i Oslo kommune, bare for å se om det var noe interessant (f.eks. den nye sykkelstrategien som byrådslederen har bebudet).

Jeg avslører nå min uvitenhet om lokalpolitikk i Oslo. Men jeg ble overrasket da jeg så et sakskart m.m. for Byutviklingskomiteen og et for Samferdsels- og miljøkomiteen. Jeg ble overrasket. For meg er samferdsel og miljø noe av det viktigste i byutviklingen. Veier, kollektivtransport, sykkelveier og miljø, er det noe som er viktigere for byutviklingen?

Kanskje er dette noe av forklaringen på hvorfor syklister ikke var nevnt  da Plan og bygningsetaten presenterte sine fremtidsvyer i “Byblikk”? Er det noen som kan opplyse meg om hva som er byutvikling når man unntar samferdsel og miljø?

Print Friendly
 • Olav Torvund

  Jeg vet meget godt at byrådspartiene er sykkelbremsen i Oslo, noe jeg også har kommentert på http://blogg.torvund.net/2010/05/08/byradet-saboterer-sykkelveiutbyggingen-i-oslo-byraadslederen/ . Men jeg pleier å ta med at AP/SV-byrådet heller ikke ga syklistene noen grunn til å juble, for å understreke at heller ikke de har noen grunn til å hovere, se http://blogg.torvund.net/2010/06/18/sykkelveier-33-ar-med-svik-og-manglende-politisk-vilje/. Og selv om H/FrP har hovedansvaret i Oslo, så har AP hovedansvaret på landsbasis. Det imponerer ikke når man ikke på statlig nivå klarer å si klart og tydelig at gamle og nedlagte jernbanetraseer, f.eks. i Vestfold, skal omgjøres til sykkelveier når de er egnet for det. Slikt gjør man i andre land, men man får det ikke til i Norge.

  Noe av det jeg misliker med politikk og polikere er at man er så alt for opptatt av å svartmale sine politiske motstandere og for lite opptatt av å finne løsninger. Når det gjelder sykkel (og tog) er det bare å erkjenne at ingen har vært gode nok. I stedet for å krangle om hvem som har vært dårligst og “la det gå politikk i det” (det må være deprimerende for en politiker at det har blitt et uttrykk for at det har gått galt). Når Røsland nå viser vilje til å gjøre noe, og jeg tror faktisk at han mener det alvorlig, så bør han få støtte av alle gode krefter. Det er nok ikke bare regjeringen som sliter med uenighet mellom koalisjonspartnere, og FrP er neppe særlig entusiastiske i forhold til sykkelsatsing. Sats på å gå gjennomført det dere er enige om, og ikke foukuser på alt det negative hvor man er uenig.

 • Tone Dahl

  Hei
  I Oslo kommune behandler samferdsel og miljø de overordenede planene, som f eks hovedsykkelveinettet (som skulle stått ferdig i 2008), mens byutviklingskomiteen behandler reguleringsforslagene på de ulike traseene. Siden Stoltenberg kom til makten har statens veivesen (som har ansvar for 40% av hovedsykkelveinettet i Oslo) fått midler både til reguleringsarbeid og bygging til svært mange strekninger. I de tre årene jeg har sittet i byutvikling har vi hatt 10 statlige reguleringer på sykkelvei, og kun en kommunal (den kom i fjor). Samferdselsetaten har ansvar for å legge frem reguleringsforsla på de kommunale strekkene. Ikke har de penger til å gjøre det, og når de har fått en sak frem så blir den liggende i byrådet i årevis fordi de er så redd for å måtte ekspropriere grunn for å lage den vedtatte sykkelveien (eks Vækerøveien har ligger i snart 3 år i byrådet).

  AP har i allle sine alternative budsjettet lagt inn mer penger til reguleringsarbeid i etaten, men vi har jo ikke flertall for dette. Vi venter spent på denne slagkraftige sykkeletaten Røsland snakker om. Som syklig i indre by kommer det ikke en dag for tidlig.