Ullevålsveien 15 — feilparkering og/eller trafikkfarlig idiotløsning?

Det går en sykkelsti langs Ullevålsveien mellom Collets gt og nesten (men bare nesten) fram til St Olavs gt. Like før St Olavs gt forsvinner sykkelstien for å gi plass til de som Oslos politikere mener er langt viktigere enn syklister: Bilistene. Men det er en annen historie.

Utenfor Ullevåslveien 15 blir sykkelstien plutselig borte. Det er selvfølgelig ikke noe skilt som som forteller at sykkelstien opphører — man driver ikke med den slags skilting i Oslo (det ville vel sprenge skiltbudsjettet om man skulle sette opp skilt hver gang man har nedprioritert syklistene).  Siden man også er veldig dårlige til å vedlikeholde merkingen av sykkelstier i Oslo behøver ikke det at merkingen opphører bety annet enn at merkingen er nedslitt og ikke har blitt malt opp på nytt. Det ser man tross alt mange steder i denne byen.

Det er ikke mulig å se noen som helst grunn til at sykkelstien skulle opphøre her. Man passerer et hus som alle and hus, med en inngang som det er på alle andre hus.

Akkurat der merkingen mangler ligger noe som kaller seg “Trygg trafikant kjøreskole”. De har for uvane å sette sine biler akkurat der sykkelmarkeringen mangler, så dette er åpenbart en kjøreskole som lærer opp vordende bilister til å bli hensynsløse overfor syklister. Den skal tidlig krøkes som skikkelig bilbølle skal bli. Enhver som er interssert i sykkel, men som likevel synes det er kjekt å ha førerkort for bil, bør selvsagt holde seg unna denne kjøreskolen.

Jeg får kanskje understreke at det ikke var helt tilfeldig at jeg tok en tur oppom her da jeg skulle ta noen sykkelbilder. Jeg har alt for mange ganger sett at denne kjøreskolens biler blokkerer sykkelstien. Jeg har tidligere også kommentert at man hadde plassert en container som blokkerte sykkelstien utenfor den samme bygningen. Om det var kjøreskolen som var synderen også den gangen, vet jeg ikke. Jeg henvendte meg den gang til Trafikketaten, og de skal ha ros både for raskt svar, og for at de sørget for at containeren ble flyttet. De kunne fortelle at de aldri gir tillatelse til plassering av container på sykkelsti.

Kjøreskolens instruktører, eller i alle fall den jeg snakket til/med, hevder at det ikke er sykkelsti akkurat der. Kanskje har de rett. Det finnes ingen grunn til at det skal være slik. Men de ansvarlige i Oslo kan finne på den mest hårreisende idioti i forhold til sykler, så man vet aldri. Men en kjøreskole bør uansett lære opp sine elever til å bli hensynsfulle trafikanter. Så om det skulle være kommunal idioti som gjør at det mangler noen meter merking av sykkelsti her, så er det uansett særdeles hensynsløst å stoppe på en slik måte at man blokerer sykkelstien.

Seg har i dag sendt følgende spørsmål til Samferdselsetaten postmottak@sam.oslo.kommune.no:

“Av en for meg komplett uforståelig grunn er det ikke merket sykkelsti forbi Ullevålsveien 15. Det er sykkelsti før og etter, men ikke forbi dette huset. Det finnes ingen synlig grunn til at den skal opphøre. Og siden man i Oslo ikke har for vane å varsle syklister med skilt når de få sykkelstier som tross alt finnes plutselig og uventet forsvinner, er det ikke godt å vite om det faktisk er ment å skulle være slik, eller om merkingen rett og slett er slitt vekk. Det er jo heller ikke uvanlig at merkingen slites vekk (noe som viser at merkingen ikke respekteres av bilister), så man vet ikke om det er det ene eller det andre.

Jeg har derfor følgende spørsmål:

 1. Er det meningen at det langs denne bygningen ikke skal være sykkelsti?
 2. Hvis svaret på detter er ja ber jeg om å få begrunnelsen for dette, herunder vedtak om at det skal være slik og saksdokumenter som viser begrunnelsen for hvorfor det er slik.
 3. Hvis det er meningen at det skal være sykkelsti også her, må man umiddelbart ta affære og sørge for at dette merkes opp.

Da min erfaring dessverre er at Samferdselsetaten ikke svarer på denne type henvendelser understreker jeg at jeg krever et svar og at etaten har plikt til å svare.”

Som nevnt i henvendelsen har dessverre Samferdselsetaten ikke for vane å besvare slike henvendelser — jeg har i alle fall aldri fått svar fra dem tidligere. Men vi får se hva de gjør denne gangen.

Jeg har fått et svar fra Trygg Trafikkskole, hvor de bl.a. skriver følgende:

“Grunnen til at vegoppmerkingen opphører utenfor Ullevålsveien 15 er at det er en sone for av/påstigning, av/pålessing. Noe parkeringforbudtskiltet på veggen der sykkelfeltet opphører på veg ned fra St Haugen forteller (dette skiltet forteller at det er forbud mot å parkere, men at kortere stans for av og påstigning er tillatt. I motsatt fall ville det stått skilt som fortalte at all stans er forbudt) I tilegg er det satt opp skilt om at sykkelfeltet begynner igjen der sykkelfeltets veioppmerking starter opp igjen. Begge disse skiltene vises tydelig på bildet du har ute på loggen din!”

Jeg skriver i overskriften “feilparkering og/eller trafikkfarlig idiotløsning?” Hvis det Trygg Trafikkskole skriver er riktig, så betyr det at det ikke er feilparkering, men en trafikkfarlig idiotløsning. Det er i så fall helt vanvittig og særdeles trafikkfarlig: Plutselig, uventet og uten varsel opphører sykkelsti for å ha sone for av/pålessing og av/påstigning. Det er uforsvarlig galskap, men som sagt ikke overraskende fra Samferdselsetaten i Oslo.

Jeg har ikke fått noe svar fra Samferdselsetaten på min første henvendelse, noe jeg ikke akkurat hadde ventet så fort. Men på bakgrunn av svaret fra Trygg Trafikk skole har jeg sendt følgende tillegg til Samferdselsetaten:

“Jeg har fått et svar fra Trygg Trafikk Skole, som holder til i Ullevålsvn 15, og som jeg omtaler i mitt blogginnlegg. De skriver bl.a. følgende:

”  I denne saken derimot er jeg redd du ikke har oppfattet situasjonen/oppmerkingen helt korrekt. Grunnen til at vegoppmerkingen opphører utenfor Ullevålsveien 15 er at det er en sone for av/påstigning, av/pålessing. Noe parkeringforbudtskiltet på veggen der sykkelfeltet opphører på veg ned fra St Haugen forteller (dette skiltet forteller at det er forbud mot å parkere, men at kortere stans for av og påstigning er tillatt. I motsatt fall ville det stått skilt som fortalte at all stans er forbudt) I tilegg er det satt opp skilt om at sykkelfeltet begynner igjen der sykkelfeltets veioppmerking starter opp igjen. Begge disse skiltene vises tydelig på bildet du har ute på loggen din!”

I mitt blogginnlegg har jeg valgt overskriften ” feilparkering og/eller trafikkfarlig idiotløsning?” fordi merkingen kunne være uklar. Hvis det de sier er riktig, er det ikke feilparkering. Da står vi tilbake med ”trafikkfarlig idiotløsning”.

Til tross for at merkingen kan tyde på at det faktisk ikke er merket sykkelfelt på disse meterne har jeg hatt vanskelig for å tro at det virkelig kunne være slik. Selv om det finnes utallige eksempler på at ansvarlige myndigheter, altså dere, behandler syklister fullstendig useriøst, alltid prioriterer dem sist og lager uforståelige og trafikkfarlige ”løsninger”, så hadde jeg ikke ventet noe så vanvittig uforsvarlig og farlig som dette. Her er det merket sykkelfelt. Det finnes ikke noe skilt som forteller at sykkelfeltet opphører. Dere synes å foretrekke at dette skal komme som overraskelser på syklister, kanskje er dere også redde for å synliggjøre de håpløst usammenhengende sykkelfeltene ved å sette opp skilt hver gang de opphører. At merkingen i veien blir borte, betyr i seg selv ikke noe. Dere pleier jo ikke male opp igjen merkingen når den er slitt vekk av bilister som ikke respekterer den, så det er mest nærliggende å tro at merking bare mangler som følge av mangelfullt arbeid fra deres side. Man behøver ikke gå lenger enn til Ullevålveien 16, rett ovenfor Waldemar Thranes gt, for å finne eksempel på dette (bilde vedlagt). Jeg kan for så vidt varsle at det kommer til å komme en bloggkommentar med tilhørende henvendelse til Samferdselsetaten også om dette, men det kommer noe senere. Jeg har en del slike saker i kø.

At et ”parkering forbudt” skilt på veggen skal bety at det plutselig er tillatt å stanse i det som fremstår som en naturlig del av sykkelfeltet, det må man tenke seg om lenge for å forstå – om man i det hele tatt bør  regne med at folk forstår slikt.

På bakgrunn av dette føyer jeg til følgende spørsmål:

 1. Er det riktig som Trygg Trafikk skole sier, at det er ikke er sykkelfelt, men sone for av/på-lessing og av/på-stigning?
 2. Hvis det er riktig krever jeg å få dokumentene som viser vedtaket om at det skal være slik, herunder grunnlagsdokumentene, inklusive kopi av eventuelle henvendelser fra Trygg Trafikk skole og andre som kan ha hatt en interesse i en slik regulering. Jeg vil selvfølgelig også ha begrunnelsen for hvorfor man eventuelt har valgt å prioritere sone for for av/på-lessing og av/på-stigning uten hensyn til syklister og ved dette lage en meget trafikkfarlig løsning.
 3. Det er åpenbart at dette ikke kan opprettholdes. Som syklist krever jeg derfor at dette tas opp og at dette umiddelbart omreguleres slik at det blir en noenlunde forsvarlig løsning for syklister. Jeg mener for så vidt at det allerede er vedtatt i Bystyret gjennom vedtakelsen av handlingsplan for sykkel 2006-2009, http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/samferdselsetaten%20%28SAM%29/Intranett%20%28SAM%29/Dokumenter/Handlingsplan%20for%20sykkel%202006-09.pdf Jeg mener derfor at de nødvendige politiske vedtak allerede foreligger og at det skulle ha vært gjennomført innen utgangen av 2009. Men at dere ikke har fulgt opp Bystyrets vedtak på dette punktet. Med bystyrevedtak i ryggen burde dette kunne gjennomføres meget raskt. Det dreier seg tross alt bare om å skru ned et skilt og litt maling.Hvis dere ikke vil behandle dette på bakgrunn av denne henvendelsen ber jeg om et begrunnet svar for hvorfor dere ikke kan gjøre det, slik at jeg eventuelt kan ta dette opp gjennom andre kanaler.

Siden byrådsleder Stian Berger Røsland i det siste har vist klart engasjement for å rydde opp i dårlige sykkelløsninger i Oslo, sender jeg kopi av denne henvendelsen til ham.”

Samferdselsetaten må selvfølgelig få litt saksbehandlingstid før jeg eventuelt følger opp videre. Men jeg skal ikke slippe dette.

Nok et PS: Etter å ha undersøkt litt mer har jeg kommet til at sjåførlærerns tolkning av reglene neppe er riktig, og at det er sykkelfelt langs Ullevålsvn 15. Men det er høyst uklart. Jeg diskuterer det nærmere i
“Er det lov å stanse her? Når slutter et sykkelfelt?

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly
 • Olav Torvund

  Han står for så vidt riktig vei og det står et parkering forbudt skilt der. Det kan godt hende at det er nok en idiotløsning fra kommuen. Det er dessverre nok av eksempler på at syklistene må vikte for alt mulig annet, og for kommunen er alt mulig annet, særlig biler, viktigere enn sykler. Men det er uansett håpløst at noen som kaller seg “Trygg trafikant” er selve trafikkfellen.

 • Olav Torvund

  Uansett er det en farlig og idiotisk regulering, og typisk for hvordan man behandler syklister i Oslo.

 • Det er jo merket at sykkelstien fortsetter etter Ullevålsveien 15, så er vel ment at det ikke er sykkelsti forbi dette huset. Det kan jo hende de næringsdrivende (først og fremst renseriet, men kanskje også trafikkskolen) har fått gjennom at de trenger laste- og losseplass.

  Men, såvidt jeg kan se på blidet ditt, og litt bedre på Google Streetview, så er det et parkering forbudt-skilt som gjør at man ikke kan parkere her. I tillegg står jo trafikkskolebilen parkert feil vei, så er minst to brudd på trafikkreglene der.

 • Ja, han står selvsagt rett vei. Jeg ble lurt av damen som går motsatt retning 🙂

  Men ser jo fortsatt ut som om det er parkering forbudt. Jeg tipper som sagt det er renseriet som har fått lov til å losse skittentøy/laste rent tøy, og at der er derfor det ikke er sykkelsti akkurat der. Men forbudt å parkere altså.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykling Frogner — Oslo sentrum()

 • Olav Torvund

  På Google Street View klarer jeg ikke å finne noe skilt som sier at det er forbudt å stoppe i Ullevålsveien, Så med mindre området er markert som soneparkering (da burde det også være skiltet), så finner jeg faktisk ikke noe som forbyr parkering. Men da må man stå i kjørebanen og ikke i sykkelfeltet. Jeg håper egentlig at det er noe her jeg har oversett, for det blir en absurd løsning om man ikke bare kan stanse, men også parkere i kjørebanen utenfor sykkelfeltet.

 • Maxlot

  Hei!

  Jeg har bodd i Ullevålsveien 15, over en periode på to år. Gårdporten min var den døra som er på bildet der. Jeg er også aktiv syklist, og bryr meg om at Oslo skal bli en bedre sykkelby.

  Jeg mener at man ikke kommer unna at dette må forbli en lastesone, men bruken av denne stumpen som lastesone er ekstremt liberal slik det er nå. For liberal, mener jeg. Men at det er lossebehov i denne sonen er det ikke tvil om, mener jeg.

  Det er nemlig ingen andre praktiske steder å parkere for folk som flytter inn og ut av gården. Det er der flyttebilen må stå parkert i minuttene det tar å bære ting inn og ut. Dette gjelder særlig dem som bor i leiligheter vendt ut mot gaten. På baksiden av gården er det også en mer skjermet plass å ha bil stående, men det blir langt å bære tunge ting hvis man bor på framsiden av bygget.

  Det er likevel mange som misbruker denne stumpen. Ja, det er lovlig å stå der i kort tid, men det går fort unna med bilistene i Ullevålsveien. Det er også mange utrykninger i denne gata. Sykkelpassasjen bør være så åpen som mulig, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Jeg har sett nesteulykker med påkjørsel bakfra av syklister som har svingt unna biler i lastesonen.

  Et par andre vitneobservasjoner:
  – Trygg Trafikkskole parkerer ikke lenge i gangen, men kan bli flinkere til å stå parkert annetsteds
  – Politibiler og ambulanser står ofte også i denne lastesonen, fordi de offentlige tjenestepersonene er inne i naboadressen og kjøper kebab…

  En digresjon: Trygg Trafikkskole ble forøvrig også etablert i perioden jeg holdt hus i U15. De har stått på hardt i et lokale som var prega av mangfoldige feila forsøk på nyetableringer, og ser ut til å være på beina. Paret som driver skolen har kommet langt siden jeg så dem pusse opp lokalet på sene kvelder. Bra jobba, og honnør til dem.

 • Anonymous

  Det du skriver kunne vært anført mot ethvert sykkelfelt som går forbi et hus. Folk flytter ikke ut og inn hver dag. Det er mulig å få særskilt tillatelse i slike tilfeller, uten at jeg kjenner rutinene rundt å søke slike tillatelser. Det er én mulig løsning når folk flytter ut og inn. Og du bekrefter selv at det er trafikkfarlig.

  Nå husker jeg ikke hele skiltingen for Ullevålsveien. Men det er i utgangspunktet ikke all stans forbudt i kjørefeltet utenfor sykkelfeltet. Man kan stanse der for av og påstigning m.m.

  Jeg har i en annen sammenheng nevnt Monolittveien, bak Frognerparken. Der er det sykkelfelt av samme type som i Ullevålsveien. Det står ganske ofte biler parkert i den veien. Men de fleste står da utenfor sykkelfeltet. Da er bilene hos sine egne: Biler sperrer biler. Det er mye bedre enn at de sperrer biler.

 • Maxlot

  Nei, det stemmer ikke at det gjelder ethvert sykkelfelt som går forbi et hus, fordi det i mange tilfeller eksisterer bedre parkeringsmuligheter til av- og pålossing.

  Du som sliter med å få svar fra trafikketaten, hvordan tror du det hadde stilt seg hvis jeg måtte søke om særtilltatelse til flytting? 😉

  En greiere løsning kunne være hvis parkeringsvaktene så litt gjennom fingrene med en bil full av møbler, som står med nødblinken oppå fortauet i åtte minutter. Ble bot av å flytte ut av U15.

 • Anonymous

  Inne i byen eksisterer det ikke bedre muligheter. Hvor ellers i nabolaget til U15 finnes slike lastesoner? Finnes det parkeringsplass så er de opptatt. Det er så vidt jeg vet Trafikketaten som håndterer slike tillatelser, og de reagerer raskere enn Samferdselsetaten. (Det er ikke akkurat noe kvalitetsstempel for Samferdselsetaten at byrådslederen vil “frita” dem for ansvaret for sykkelveier og lage en ny etat som skal ta over. Da har man en etat som ikke fungerer.)

 • P. Dalen

  Det er et liknende fenomen et stykke lenger opp, utenfor Geitmyrsveien 52, i retning mot sentrum. Sykkelfeltet forsvinner på mystisk vis utenfor Ringside rørleggerbedrift.

 • P. Dalen

  Antakelig er det ment at “parkering forbudt”-skiltet opphever sykkelfeltet…?

 • Olav Torvund

  Jeg får vel ta en tur bortom Ringside rørleggerbedrift også ved en passende anledning.

 • Arne

  Jeg sykler forbi ringside rørleggerbedrift ofte og irriterer meg over at det som regel står en eller flere biler der hvor jeg trodde det var meningen at jeg skulle sykle. En slik tolkning av et parkering forbudt skilt derimot, hadde jeg ikke fantasi til å forestille meg.

  Uansett, ved et parkering forbudt skilt er det kun tillatt med kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing. Det vil si at dersom du slår av tenningen og går ut av bilen og opp i leiligheten for å hente flyttegods, har du parkert og dermed står du feilparkert. Og når en trafikkskole setter igjen bilene sine der daglig, viser det at de enten ikke kan eller har respekt for trafikkreglene, og man bør kanskje revurdere om de skal ha bevilgning til å drive kjøreskole.

 • Jeg kunne ha skrevet mange innlegg om dagen. Ringside rørlegger og spørsmålet om en rørlegger er viktigere enn Oslos syklister ligger i kø. Men jeg vet ikke når den er ferdig og når jeg legger den ut.

 • Pingback: Hvordan kan Oslo bli en sykkelby? » Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Samferdselsetaten forklarer …. @SAMnyheter » Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Kontroller mot sykling på rødt lys()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Er det dette Oslo kommune kaller snørydding?()

 • Pingback: Stenersgt – sykkelfeltet som bare forsvant | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Sykkelruter til og fra Blindern | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Er det lov å stanse her? Når slutter et sykkelfelt? | Olav Torvunds blogg()