En liten honnør til Trafikketaten

Fotfolket hos Trafikketaten har en utakknemlig jobb og må sikkert ta i mot mye kjeft bare fordi de gjør jobben sin. Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig å få en liten “hilsen” fra etaten, men da har man stort seg selv å takke.

Trafikketaten er en viktig serviceetat. Uten noen som håndhever parkeringsbestemmelser m.m. kan vi regne med at fortau, sykkelstier, parker og annet ville vært fyllt opp av feilparkerte biler. Mange bilister har en merkelig tro på at det er en menneskerett å kunne sette fra seg bilen over alt, om det ikke er noe som hindrer dem.

For noen dager siden var jeg en tur på Grønland og tok bilder av biler som sto i sykkelfeltet. Jeg sendte lenken til Trafikketaten, og sa at de kanskje burde stikke innom litt oftere. Og her kommer jeg til noe jeg setter stor pris på hos Trafikketaten, i tillegg til den viktige jobben de gjør: De svarer.

Det tok ikke lang tid før jeg fikk følgende svar fra Trafikketaten:

“Takk for din henvendelse.

Vi kontrollerer flere ganger daglig sykkelstien på Grønland. Dette gjelder også de andre belastede sykkelstiene i byen. Våre egne sykklister har blant annet dette som et av sine fokus områder.”

Jeg hadde gjerne sett at de er innom slike steder enda oftere. Men det er ikke poenget her. Jeg har sendt noen henvendelser til diverse kommunale etater ved ulike anledninger. Trafikketaten svarer hver gang, og de svarer raskt. De andre har jeg til nå ikke fått noen svar fra, bortsett fra en automatisk generert melding om at henvendelsen er mottatt.

?
Print Friendly
 • sungame

  Æres den som æres bør! Og æres den som ærer den som æres bør også…

  Altså: All ære til Trafikketaten som svarer på henvendelser, og en liten porsjon ære til bloggeren som trekker fram dette gode eksemplet til kommunal og statlig etterfølgelse.

 • Trafikketaten gjør åpenbart en nødvendig jobb. Men de svarer bare på spørsmål de vil svare på.

  Jeg har forsøkt å få svar og partssinnsyn i noen saksdokumenter i snart to år uten å lykkes. Etter å ha funnet ut at de har journalført dokumenter på to forskjellige saksnummer (ett når de sender dokumenter til meg og ett annet når de sender dokumenter til tingretten) ba jeg om utskrift av dokumentjournalen på saksnummeret de har brukt i korrespondansen med tingretten (dommeren satt med andre dokumenter enn jeg hadde mottatt i forkant av rettsmøtet).

  Nå svarer de skriftlig at de ikke VIL svare. Selv etter å ha sendt varsel om søksmål (for å få skrevet ut en postjournaldn etter offentlighetsloven og få innsyn i dokumentene de sendte tingretten i forkant av rettsmøtet) svarer de skriftlig at de ikke vil svare (innvilge ytterligere innsyn).

  Nå har jeg tatt ut stevning og lurer på om de vil gi meg innsyn (det finnes faktisk ingen rettspraksis på området…fordi det meg bekjent aldri har skjedd at en etat har nektet journalutskrift eller parstsinnsyn etter varsel om søksmål).

  (Men i prinsippet har de jo svart: At de anser saken som avsluttet og ikke finner anledning til å bruke mer tid på saken!).