Carl Berners plass – revisited

Når man ikke finner igjen det man mener å ha lest, og finner noe man ikke kan huske å ha lest på en nettside lurer man alltid på om man har lest feil eller om den har blitt endret. For noen uker siden skrev jeg om Carl Berners plass og manglende tilrettelegging for sykkel. Jeg kan samtidig legge til at jeg ikke har fått svar fra Vegvesenet på mine spørsmål om prosjektet.

Men i dag var jeg innom nettsidene en gang til. Og på prosjektbeskrivelsens forside står det vitterlig:

“Personkapasiteten gjennom krysset skal økes med 50 prosent ved å prioritere reisende med buss, trikk og sykkel. Blant annet skal trikkeavgangene gå hyppigere.”

Les en gang til: “prioritere reisende med … sykkel. Det kan godt hende at jeg overså dette forrige gang jeg var innom sidene. Eller kanskje er det endret.

Men problemet gjenstår: Jeg finner ikke noen tiltak for å lede syklister gjennom krysset, verken i planene eller i det som synes på bakken. Uten tilrettelegging for sykkel kan man selvfølgelig heller ikke prioritere reisende med sykkel. Vi står fortsatt tilbake med at når det er tilrettelagt for trikk, buss, fotgjengere og bil, men ikke for sykkel, da har man ikke prioritert reisende med sykkel.

Det er ennå tre uker til krysset offisielt skal åpnes. Vi får se om noe skjer i løpet av de tre ukene.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly
 • Du har helt rett. Jeg bor i strøket og sykler forbi her hele tiden. Og rent bortsett fra at syklister har hatt aller lavest prioritet av alle trafikantgrupper som har slitt med den enormt lange opprustingen, er det intet som tyder på at vi blir ivaretatt når det står ferdig.

  Rett nok er det nå merket opp en mye tydeligere sykkelsti i Christian Michelelsens gate inn mot rundt(dvs firkant-)kjøringen – du ser hvordan det var før på Google Maps-bildet av krysset. Men gjennom rundkjøringen er det ingenting som for oss.

  Rundt plassen har man laget pene og brede fortau, men beplantingen sørger for at det blir like vanskelig som før å ta den ruta for å unngå et uoversiktlig kryss med mange stressa bilister. Har prøvd alle tenkelige veier inn og ut, og er kommet til at jeg fortsatt kommer til å kjøre ned Fjellgata og bort Dælenenggata for å komme ned i Finnmarksgata. Ikke tilrettelagt for sykler der heller, men trafikken er erfaringsmessig langt mindre agressiv…

 • Uffda. “Men gjennom rundkjøringen er det ingenting som for oss” skulle være “Men gjennom rundkjøringen er det ingenting som er gjort for å gjøre tilværelsen enklere for slike som oss.” 🙂

 • Morten How Lode

  Dette er også tydelig når man kommer ned Grenseveien mot krysset – her er det ofte stillestående kø, men det er ikke mulig å sykle forbi denne køen fordi kjørebanen innsnevres. Fortauet er ikke et alternativ her fordi det på dette hjørnet er både smalt, uoversiktlig og sterkt trafikkert av fotgjengere.

  Jeg lurer også på hvor det er meningen at man skal sykle dersom man vil videre opp Trondheimsveien. Her er anlegget ikke ferdigstilt enda, men jeg ser ikke helt for meg hvordan det skal kunne løses for syklister, heller.

  Det kan virke som om man har forventet at syklister skal fordufte (kanskje bli til fotgjengere som leier sykkel) gjennom krysset, for så å materalisere seg igjen når man er vel gjennom krysset. Igjen denne tankegangen om at syklister aldri skal noen steder, aldri har det travelt, men bare er ute på “tur”.

  Mine egne uvitenskaplige undersøkelser forteller meg at enhver syklist over 18 utgjør en bil mindre i køen. (eneste unntak er polskregistrerte biler – de har forstått at det er plass til mer enn en person i hver bil).

 • Pingback: Kirkeveiringen — en sykkeltur. » Olav Torvunds blogg()

 • Bjørn Andersen

  Jeg har ikke prøvesyklet nye Carl Berners plass, men så vidt jeg forstår, “forsvinner” sykkelfeltene like før rundkjøringen.
  Dette ser ut til å være i tråd med anbefalingene i Statens Vegvesens håndbok nr 233 (Sykkelhåndboka), se side 52-53.
  http://www.vegvesen.no/_attachment/69912/binary/34600
  Har du noen ide om hvordan sykkelfelter i rundkjøring burde vært utført? Jeg ville i hvert fall hatt store betenkeligheter med å følge et sykkelfelt anlagt i yttersvingen hvis jeg skulle svinge til venstre.

 • Jeg tar til etterretning at egne sykkelfelt i rundkjøringer ikke er en god løsning. Men det finnes mellomløsninger mellom egne felt og ingen merking i det hele tatt. SLF har i en høringsuttalelse tatt til orde for det de kaller “bike and chevron”. Jeg vet ikke så mye om det, men jeg har sett det omtalt bl.a. i beskrivelse fra San Francisco.

  Fra Frankrike kjenner jeg eksempler på at syklister ledes utenom rundkjøringene på samme måte som fotgjengere, altså i et eget felt adskilt fra kjørefeltet, hvor man krysser av/påkjøring (og har vikeplikt, noen ganger også egen lysregulering). Den som skal svinge til høyre kommer da ikke inn i noen rundkjøring i det hele tatt. Ved Carl Berner kunne man ha laget en slik løsning for de som kommer fra Christian Michelsens gt og skal fortsette ned Finnmarksgt, hvor man ikke hadde behøvd å kjøre inn i “firkantkjøringen” i det hele tatt. Og uten at jeg har gjort noen opptelling, så synes jeg at jeg i Frankrike langt oftere møter over/underganger for syklister som gjør at man slipper å sykle inn i selve rundkjøringen.

  Man skal selvfølgelig unngå løsninger som gir falsk trygghet. Men når man bruker 286 mill på et veikryss burde det være mulig å finne en litt bedre løsning.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Carl Berners plass nok en gang()