Oslo jukser med sykkelmålene

Denne gangen tenker jeg ikke på de politiske målene, selv om man godt kan si at politikerne har jukset med dem i årevis. Jeg tenker på de helt konkrete målene, nærmere bestemt bredden på sykkelfelt.

Etter en sykkeltur langs Kirkeveiringen kommenterte jeg blant annet at sykkelfeltet mellom Suhmsgt og Majorstukrysset er veldig smalt. Jeg er ikke en veldig lettskremt bysyklist. Men dette sykkelfeltet var så smalt at jeg opplevde det som meget ubehagelig og langt fra trygt å sykle der med busser i kjørefeltet ved siden av. Det er høyst forståelig at syklisten på bildet over velger fortauet fremfor sykkelfeltet.

I Vegvesenets sykkelhåndbok er det normer for hvor brede sykkelfelt bør være. På s. 40 (avsn B 3.1.1) står det at de skal være fra 1,3 til 1,8 m brede, med 1,5 m som generell anbefaling. Om bruk av ulike bredder står det:

“Maksverdi bør brukes når trafikkmengden er over 10.000 ÅDT eller fartsgrensen er over 50 km/t. Min.verdi der ÅDT= < 1500 eller lavere fart enn 50 km/t”

ÅDT er gjennomsnittlig antall kjøretøy i døgnet. Hvor høy ÅDT det er i Kirkeveien, vet jeg ikke. Men det er i alle fall en sterkt trafikert vei og fartsgrensen er 50 km/t.

Breddenormen kan fravikes i to tilfeller:

“Minimumsbredde sf kan være ned til 1,0 m. ved 30 km/t.”

og

“f) 1,0 m kan som minimum brukes ved eksisterende bygning. Maks lengde 15 m.”

Dermed var det bare å ta med målebånd og sjekke bredden på disse sykkelfeltene. Resultatet var nedslående.

Aller smalest var sykkelfeltet rett etter Majorstukrysset i retning nord-øst. Der målte jeg sykkelfeltet til 70 cm. For å gi en referanse kan jeg nevne at styret på min sykkel, en høyst ordinær hybridsykkel, er 60 cm. Så sykkelfeltet er altså bare 10 cm bredere enn styret på en vanlig sykkel. Nå kan man si at det uansett er verdiløst, fordi det etter kort tid avbrytes av bussholdeplass. Men det er for smalt.

Den strekningen jeg reagert på under min sykkeltur, var fra Shumsgt i retning syd-vest mot Majorstukrysset. Jeg målte på litt ulike steder, og mine målinger viste at bredden varierte mellom 80 og 90 cm. Det må her legges til at normen sier at det skal måles fra midt i sykkelfeltlinjen, mens jeg målte fra kanten av denne. Så det kan vel legges 5cm eller noe slikt på de breddene jeg målte. Men uansett betyr det at bredden ikke bare er mindre enn minimum i normen, den er også mindre enn det som kan aksepteres i gater med 30 km/t fartsgrense. I en så sterkt trafikert vei burde bredden vært minst 1,5 meter, helst 1,8 meter. (Egentlig burde det vært adskilt sykkelvei.) 70-90 cm fra eller til på bredden er veldig merkbart i et sykkelfelt.

Den kanadiske organisasjonen 8-80 Cities har formulert en 8-80 Rule. Dens tredje trinn lyder:

“Ask yourself: Would you send that 8 year old along with the 80 year old on a walk, or a bike ride on that infrastructure? If you would, then it is safe enough, if you would not, then it is not safe enough.”

Jeg ville ikke sendt en 8-åring på sykkel langs Kirkeveien, og 80-åringen skulle i alle fall ha vært en sprek og erfaren syklist om jeg skulle sendt vedkommende ut på sykkel. Jeg tror ikke jeg ville ha sendt dem ut på noen av de andre sykkelfeltene/sykkelveiene i Oslo heller — ikke minst fordi de ikke henger sammen og at de forsvinner når man har mest bruk for dem.

Sykkelfeltet langs Kirkeveien gir en falsk trygghet, og er nok et eksempel på at syklister blir salderingsposten når man planlegger i denne byen. Dette er helt enkelt for dårlig.

[Sykkelstrekninger i Oslo]

Print Friendly
 • Gustav

  Jeg sykler gjennom Majorstukrysset av og til, men neppe mer enn tre-fire ganger i året. At den stiplede linja skal indikere et sykkelfelt har jeg faktisk ikke tenkt på. Jeg trodde det begynte etter bussholdeplassen…

 • Live

  Flott at du er så engasjert i Norges/ Oslos satsing på syklister. Jeg synes virkelig at det er trist at det ikke gjøres mere for syklistene. Har selv vært syklist i Oslo, og det var ikke akkurat det enkleste. Da vi også akkurat hadde flyttet fra København (hvor vi også bor nå), ble det jo en stor overgang. Her er forholdene lagt tilrette for syklister, og man føler seg mere trygg når man sykler. Videre har s-togene (lokaltogene) en prøveordning hvor man kan ta sykkelen gratis med på toget. Det er en stor suksess så langt, så jeg håper at det fortsetter.
  Jeg håper norske myndigheter kan få inspirasjon fra København!
  Lykke til videre med ditt engasjement.

  Vh Live.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Majorstuen — et sykkelmessig katastrofeområde()

 • sverre_b

  Mot majorstukrysset fra sørvest (kirkeveien x majorstuveien) har de i det minste trekt sykkelfeltet to meter lengre frem enn stopplinjen for biler. Desverre har de ikke tenkt tanken helt ut og lagd en ‘sykkelboks’. Slik det er i dag må man være svært raskt ute når det skifter til grønt med å flette inn i feltet. Man må for all del ikke ligge helt til høyre gjennom majorstukrysset denne veien, da VIL man få en utålmodig bilist på siden som presser deg inn i betongkanten.

  Fra nordøst er det etter mitt syn uforsvarlig å holde seg i sykkelfeltet frem til stopplinjen, her må man flette inn i det vanlige kjørefeltet, ellers risikerer man å bli påkjørt av biler som skifter felt for å kjøre opp sørkedalsveien eller som skal svinge til høyre.  Også her ville en ‘sykkelboks’ ha hjulpet vesentlig, men i denne retningen er det ikke en gang fremskutt stopplinje.

  Når det gjelder bredden synes jeg veivesenets normaler bør ta noen flere parametre med. Det er av vesentlig betydning om man har fluktrom på høyre side. Hvis veien har skulder eller annet anstendig trygt omeråde til høyre hvor man kan unslippe så er 1.5m ok (Hulet er da 50cm fra veikanten, som er minimum for normale manøvre og sykkelfeltet og veibanen avgir hver 70cm for trygg passeringsavstand). Har veien hevet betongkant, gelendre, trær eller andre harde hindringer må vi øke sikkerhetsavstanden til veikanten til 1m, og dermed må sykkelfeltet i praksis være 2m. Alt dette forutsetter et rimelig samarbeid mellom passerende biler og syklister, noe som desverre ikke alltid er tilfelle. (Alt for mange bilister later til å tro at det er ok å passere en sykkel i sykkelfeltet med 10 cm fra hjulet til skillelinjen)

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, …()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Å sykle fra Frogner til Carl Bernes plass()

 • Pingback: Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen | Olav Torvunds blogg()