Moms på e-bøker og e-tjenester

Regjeringen har sagt nei til momsfritak for e-bøker, og foreslått moms på e-tjenester levert fra utlandet. Diskusjonen rundt disse forslagene har vært rotete. Moms på e-bøker og moms på e-tjenester levert fra utlandet er to ulike spørsmål.

Når man har valgt å støtte litterturer ved å gi momsfritak for bøker er det meningsløst at dette ikke også skal gjelde e-bøker. Det bør være like regler, uavhengig av medium. Så enkelt er egentlig dette spørsmålet.

Finansdepartementets begrunnelse er underlig og svak. Det kan synes som om Finansdepartementet mener at momsfritaket skal være prisutjevning mellom papirbøker og e-bøker, når man mener at lavere produksjonskostnader for e-bøker tilsier at disse tåler moms. Man skulle tro at momsfritaket egentlig er en støtte til Norske Skog, og ikke kulturstøtte.

Moms på tjenester fra utlandet er et helt annet spørsmål. Ingen av oss liker å betale avgifter. Men faktum i dag er at det er moms på innspilt musikk, noter, video m.m. Vi kan godt la være å like det og vi kan diskutere kulturmoms. Men det bør uansett være likebehandling ved kjøp innenlands og kjøp utenlands. Det er vanskelig å argumentere for at norske leverandører skal måtte legge på 25% moms, som utenlandske konkurrenter slipper.

Noe annet er om det er praktisk gjennomførbart. Regjeringen viser til EU-regler om forenklet registrering. For land innenfor EU vil man nok kunne håndtere dette, og man har for så vidt heller ikke helt det samme underliggende problemet. Avgiftssystemet er harmonisert i den forstand at det fungerer på tvers av landegrenser. Ved levering av varer er prinsippet at man betaler moms i selgerlandet og at det ikke regnes moms i mottakerlandet. Hvis jeg bestiller varer fra England til Frankrike betaler jeg engelsk moms. For e-tjenester snur man dette til at det skal betales moms i mottakerlandet.

Om Norge kan hekte seg på EU-systemet gjenstår å se. EØS-avtalen omfatter ikke skatter og avgifter — det er derfor vi kan kjøpe momsfritt i EU-land, at vi kan ha egne (og langt mindre) kvoter for import av vin og brennevin. Mitt inntrykk er at EU slett ikke er begeistrert for at utenforlandet Norge stadig vil ha nye særordninger.

Om jeg har forstått det rett så fungerer systemet slik at utenlanske selgere (utenfor EU) må registrere seg i ett valgfritt EU-land. Hvis alle som skal selge til Norge må registrere seg i Norge i tillegg til i et EU-land, så spør det vel hvor mangs som gjør dette.

Jeg er ikke i stand til å se hvordan man skal klare å håndheve systemet overfor leverandører utenfor EU. Man får inntrykk av at det er basert på frivillighet. De store leverandørene vil vel registrere seg, med mindre de ser at det gir dem dårligere konkurransevilkår enn de som ikke registrerer seg og betaler moms. Men kjøper man et program fra et lite selskap — kanskje et enmannsselskap — i f.eks. USA, så vil neppe de forstå problemstillingen om moms-registrering i Norge.

For den som ikke vil har vi neppe noen tvangsmidler. Selgere i USA er underlagt USAnsk lov. Så vidt jeg vet har det vært rettssaker i USA om innkreving av sales-tax (USA har ikke moms) ved salg til andre delstater. Resultatet var — om min hukommelse er til å stole på — at man ikke ble ansett pliktig til å kreve inn avgifter for andre delstater. Da vil man nok ikke komme langt med et pålegg om at de skal kreve inn moms for Norge.

Print Friendly
 • Knut Hegna

  I denne debatten hører det også med at vitenskapelige tidsskrifter i papirform kjøpt fra utlandet er momsfrie, mens de samme i e-form er momsbelagt.

  Dette er et stort problem for bibliotekenes budsjetter som gjerne vil tilby tidsskriftene på skrivebordet til folk.

  Argumentasjonen fra myndighetene er at e-tidsskrifter er tjenester. Svært merkelig.

 • Internet Tax Freedom Act ble undertegnet i 1998 som gjorde det ulovlig å innkreve moms utenfor kjøperens hjemstat ved kjøp på internett.

  Som jeg skrev på NyeMeninger forleden, vil nok svært få utenlandske firmaer bli med på denne ordningen, som gjør den ubrukelig. De har gitt blaffen i EUs system allerede i noen år nå.

 • Nest etter hundeskatten, er vel dette det nærmeste en kommer en fullstendig frivillig avgift. Vil ikke denne avgiften bare bli innkrevd hvis både kjøper frivillig velger å oppgi Norge som bosted, og selger frivillig velger å la seg MVA-registrere? Når det ikke er en fysisk vare som skal leveres på døra kan jo kjøper oppgi Swasiland som adresse. Så lenge det ikke er forbudt å overføre penger til utenlandske konti, kan ikke Fylkesskattekontorene kontrollere at en transaksjon har gått til en digital tjeneste i utlandet.

 • Jeg tror den eneste måten dette skulle kunne fungere noenlunde på, er om Norge kunne hekte seg på EU-ordningen. Da er plustelig hele byråkratiet borte.

  Du antyder at det neppe er mulig.

  Jeg bruker endel amerikanske nettjenester, og ser at noen krever inn moms og andre gjør det ikke. Jeg er altså innenfor EU. Jeg vil tro at det blir færre som vil plundre med norsk byråkrati i tillegg til EU.

  Et annet problem er å avgjøre og kontrollere hvor moms skal betales. Jeg reiser endel mellom Norge og Frankrike. Skal iPoden min sjekkes på inn- og utfart for om jeg har lastet ned musikk?

 • Geir

  Torvund: Et problem som heller ikke du løser er hva som ville ha vært noen fornuftige varige avgrensningskriterier for hva en ebok er til forskjell fra f.eks en nettside, et nyhetsbrev, en mulimedia-cd rom, en dvd, en musikk cd osv. Jeg siden det beste forslaget jeg har sett så langt er paralellutgave mistenker at avgrensningsproblematikken faktisk er reell.

 • Pingback: Bak jarnteppet at Tarjei Vågstøl()

 • Det er mye jeg ikke løser. Med et avgrensningskriterium er i alle fall at det bare er aktuelt å kreve moms for noe man faktisk betaler for.

  Det er mange grenseproblemer. Aviser (papir) er fritatt for moms, ukeblader er det ikke. Noter er momsbelatgt — hvor mye noter kan det være i en bok før de blir momspliktig? Det blir mer med digitale produkter.

 • Dette er en interessant problemstilling. Logikk er en ting og muligheter for å håndheve nye kreative avgifter en annen. En sak er hvilke sanksjonsmuligheter norske myndigheter har overfor dem som ikke vil kreve inn norsk moms, men en helt annen sak er hvordan norske myndigheter skal kunne hindre at vi alle blir digitale amerikanere, kinesere eller kanskje koreanere?
  iTunes krever jo bare en amerikansk adresse, og til den kommer det ingen dokumenter. Dermed kan vi alle handle digitale tjenester på samme vilkår som amerikanere.
  Jeg tror moms på musikk, film og bøker fra utlandet, vil skape landets største voksenopplæringsprosjekt. De fleste vil på kort tid finne ut hvordan de skal slippe å betale momsen, og da er det ikke lenge til de fleste også vet hva en proxyserver er.
  Når skal vi få politikere som skjønner spillereglene i det digitale nettsamfunnet?

 • Pingback: El-bil, ebøker, mva-fritak og EU/EØS | Olav Torvunds blogg()