Teller har blitt politisk aktør mot ytringsfrihet — blokkerer Wikileaks

Vi har hørt om Visa, MasterCard, PayPal og Bank of Americas knefall for USAs forfølgelse av Wikileaks. Nå skriver Dagens Næringsliv at det norsk-danske selskapet Teller har meldt seg inn i skammens selskap og blokkerer overføringer til Wikileaks.

Teller er et datterselskap av den danske-norske selskapet Nets, som ble dannet gjennom en fusjon av Bankenes Betalingssentral (BBS) og det danske Pengeinstituttenes Betalissentral (PBS). Teller håndterer korttransaksjoner for Visa, MasterCard og American Express.

Uansett hva man måtte mene om Wikileaks, så er det uhørt at et selskap som Teller blokkerer overføringer dit eller til andre. Wikileaks har ikke blitt dømt for noe, de har ikke en gang blitt tiltalt for noe. Det sitter folk i USA og graver i gamle spionlover og annet for å finne en krok de kan henge Wikileaks på, så langt uten hell. Det åpenbare svaret fra Teller burde ha vært at de ikke blokkerer noe som helst før de eventuelt får en rettsavgjørelse som sier at de skal gjøre det. Og for å blokkere overføringer fra Norge skal det være en norsk avgjørelse. Hva de måtte finne på i USA er irrelevant.

Det åpenbare svaret fra Teller bør være at de ikke tar stilling til mottakernes virksomhet så lenge det ikke foreligger en rettslig avgjørelser om at virksomheten skal blokkeres. Og det er vel typisk at selskapet ikke skriver noe om dette på sine nettsider over aktuelt.

Jeg skulle gjerne vite hvilke andre personer og organisasjoner som Teller på tilsvarende måte overfører penger til.

Jeg er dypt skuffet over Teller og synes ledelsen opptrer prinsppløst og ynkelig. Hvis dere vil si hva dere mener, så si det til ledelsen. Her er de personer i ledelsen som er nevnt på Tellers nettsider:

Peter Wirén
Chief Executive Officer
Telefon: + 47 22 92 84 50
Mobil: + 47 905 92 650
peter.wiren@teller.com

Dorthe Glenhøj
Vice President Strategy
dorthe.glenhøj@teller.com

Jesper Holme
Vice President Business Analysis
Telefon: + 47 22 92 84 35
Mobil: + 47 90 85 21 96
jesper.holme@teller.com

Jens A. Nes
Vice President Sales
Telefon: + 47 22 92 86 31
Mobil: + 47 900 99 901
jens.nes@teller.com

Jens A. Nes
Vice President Sales
Telefon: + 47 22 92 86 31
Mobil: + 47 900 99 901
jens.nes@teller.com

Haakon Fredriksen
Vice President Risk Management
Mobil: + 47 45 04 33 22
haakon.fredriksen@teller.com
Print Friendly
 • Andreas

  Mail sendt.

 • Sus Scrofa

  Noen momenter jeg håper du kan avklare.

  – Hvitvaskingsloven ( http://www.lovdata.no/all/hl-20090306-011.html ) § 10 første punktum, fastslår at med mindre man kan avklare en kundekontroll, skal man ikke gjennomføre en transaksjon. Jeg har gått ut fra at det er dette er grunnen til at gratisprogramvareutviklere har fått sperret kontoene sine for uttak fra PayPal (PayPal har konsesjon i et EØS-land) inntil de kan dokumentere at de er nonprofit-organisasjoner med skattefritak. Det kan de typisk ikke, det er typisk hobbyinntekt uten registrert organisasjon det er snakk om.

  – Det er typisk slik at lovverket pålegger finansinstitusjonen ansvaret for å ikke bare overholde regelverket, men også sikre at man kan fastslå at regelverket er overholdt. Så også etter denne loven, jf. § 23. Betyr dette at Teller – gitt meldingen fra VISA – ikke har lov til å gjennomføre transaksjonen før de har positivt forvisset seg om at Datacell (som er det islandske datasikringsselskapet som er blokkert) er utenfor mistanke?

  Er dette egentlig noe verre enn da UK brukte de samme lovene (korriger meg hvis jeg tar feil) for å stoppe samtlige betalinger til Island?

 • Anonymous

  Jeg må ta det forbehold at jeg ikke har en veldig inngående kunnskap om hvitvaskingsreglene. Men kundekontroll gjelder når man etablerer kundeforhold til en bank eller annen institusjon som omfattes av reglene, eventuelt ved transaksjon hvis det ikke er etablert et kundeforhold.

  Hvis jeg vil åpne konto i en bank skal de foreta kundekontroll, og de skal nekte å åpne konto hvis dette ikke kan gjennomføres. Det samme skal skje hvis jeg kommer med et større beløp i kontanter som jeg ønsker å overføre. Det skal ikke være mulig å opprette anonyme konti eller konti i falske navn.

  Hvis man har mistanke om at en transaksjon er en hvitvaskingstransaksjon skal det rapporteres. Normalt vil transaksjonen bli gjennomført etter at den er rapportert, med mindre Økokrim sier at den skal stanses. (Økokrim gjør stort sett ingen ting med slike meldinger, til finansinstitusjonenes store frustrasjon.)

  Banker har ikke noen plikt etter disse reglene til å kontrollere den pengene sendes til. Hvis mitt kundeforhold til min bank er etablert og identitetskontroll er foretatt, er det ikke bankens oppgave å sensurere hvem jeg betaler til.

  Hva som ligger bak at man ikke kan ta ut penger fra PayPal, kjenner jeg ikke til. Men antagelig har de ikke foretatt god nok kundekontroll ved etablering av kundeforholdet, og vil derfor ikke kunne betale ut før dette er kontrollert. Hvis programvareutviklere har etablert konti hos PayPal hvor man har brukt et navn som ikke er foretak, ikke registrert organisasjon og ikke person, vil de antagelig ha problemer. Hvis de har konto i eget navn eller har et selskap (enkeltmannsforetak) bør det ikke være noe problem.

  Jeg har ikke sett at noen har påstått — i alle fall ikke begrunnet — at Wikileaks driver hvitvasking av penger.

 • Pingback: Hva om norske aviser ble blokkert av Teller? « the textopia blog()

 • Sus Scrofa

  > Jeg har ikke sett at noen har påstått — i alle fall ikke begrunnet — at Wikileaks driver hvitvasking av penger.

  Nei, men fra ‘over there’ er det påstått at deres virksomhet er likestilt med terrorisme, og terrorfinansiering er omfattet av samme regelverk.

  Jeg skulle nesten tro at du er i en posisjon der du kan få konsesjonsgivende myndighet i tale?

 • Abonnement

  Nets Holding AS, som eier Teller, har dansk styreformann og norsk nestleder. Den norske nestelederen er administrerende direktør i Sparebank1-gruppen og heter Terje Vareberg. Man kan sende ham en sms – han har mobilnummer 911 00 448

 • Erling Grønbæk

  Det er en underlig omvendt opfattelse af verden, der kommer til udtryk kære Olav Torvund. WikiLeaks er ikke synonymt med ytringsfrihed. WikiLeaks er en organisation som “stjæler” fortrolige oplysninger og data, for herefter at offentliggøre disse, imod ejerene af disse data’s ønske. Der er tale om tyveri efterfulgt af hæleri i samarbejde med visse dele af pressen. Du kan sikkert opremse en mængde love og paragraffer, som Teller ikke overholder i denne forbindelse, og som kommer WikiLeaks til gode, men at dække sig bag disse, med Din juridiske indsigt og intelligens !? Dette er at undrage sig ansvaret for at tage stilling imod terrorisme. Og her, kjære Olav, finder vi ynkeligt nok mangelen på princip. -og det er jeg skuffet over…
  Mvh. Erling Grønbæk, Skive, Danmark

 • Anonymous

  Wikileaks gjør ikke annet enn det alle redaksjoner gjør. Det har ikke stjålet noe. Men de mottar fortrolige og hemmelige dokumenter. Disse blir vurdert redaksjonelt. I “Cablegate” har Wikileaks samarbeidet med noen av verdens beste redaksjoner, som New York Times, The Guardian og Der Spiegel for å vurdere innholdet. De sitter visstnok med ca 250.000 dokumenter, men det er ikke mer ca 1800 dokumenter som så langt er offentliggjort. Man vurderer viktighet av at sakene blir kjent, fare for personer (navn blir ofte slettet) osv. Til tross for mange påstander, så har ingen kunnet påvise at noen har blitt drept eller skadet eller på annen måte kommet i fare som følge av det som har vært offentliggjort gjennom Wikileaks. Men mange løgner og forbrytelser fra myndigheter har blitt avslørt, se The Telegraphs liste over “Wikileaks’ 10 greatest stories” for en liste over noen av disse http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/8070253/Wikileaks-10-greatest-stories.html Mulighetene til å avsløre myndigheters og andres løgner har så absolutt med ytringsfrihet å gjøre.

  Hvorfor du trekker inn terrorisme forstår jeg ikke. Å avsløre løgner har ikke noe med terrorisme å gjøre.

  Men den aktuelle sak handler ikke om hva man mener om det Wikileaks gjør. Det er et spørsmål om Visa skal opptre som politisk aktør og blokkere pengeoverføringer til en organisasjon som verken er tiltalt eller dømt for noen ulovlig virksomhet. Det skal Visa ikke gjøre.

 • Hvordan disse dokumentene har havnet i Wikileaks hender er et vesentlig spørsmål. Kan man bevise at Wikileaks har benyttet ulovlige midler eller metoder for å tilegne seg tilgang til dokumentene, så kan man selvsagt forfølge dette. Uten dom er man dog uskyldig inntil det motsatte er bevist, og da lukter det surt når man ser at Wikileaks organisasjon, distribusjonsapparat og økonomi angripes fra mange hold samtidig.

  …og å tiltale Olav med frasen “kjære Olav” er bare som tatt ut av en lærebok av Berit Ås fra 1979.

 • Så når undersøkende journalistikk blir for ubehagelig, så likestiller man det bare med terrorisme, og frivillige donasjoner til sådan virksomhet likestilles med terrorfinansiering? Litt som å erklære unntakstilstand fordi vi har noen lover som det ikke passer oss å overholde akkurat nå. Har noen av dere gitt penger til Wikileaks, og har dere fått FBI på døren enda?

  Kanskje jeg skal sende et tips til VISA om at min argeste konkurrent muligens finansierer Wikileaks/Al-Quaida, for å få ordrebetalingene deres til å stoppe opp nå i julestria? Det later jo ikke til at bevis er det som er det aller viktigste å få frem i lyset…

 • Anonymous

  Til Erlings forsvar så få jeg si at jeg kjenner ham og at han er bror til min svigerinne, Så jeg synes ikke en familiær form er herskerteknikk i dette tilfellet.

 • Hahaha, storebrortendenser da! 🙂

 • Sus Scrofa

  Altså, personlig er jeg selvsagt enig med deg. Og jeg synes noen kan tukte Teller til å svare på hvorvidt de vil klippe ledningen til Dagsavisen, Journalisten og Politiken (som alle speiler Wikileaks).