Gigantiske feilprioriteringer innen samferdsel i Oslo og Akershus

Man har nå lagt fram en plan for ny E18 mellom Slependen og Lysaker, presentert i Aftenposten 18.02.2011. 10,2 mrd skal det koste å utvide denne veien. Det er ikke så langt unna de totale bevilgninger til jernbane i 2011. Dette er helt feil.

Oslo kveles av biler. Den eksisterende biltrafikken sprenger allerede grensen for tillatte utslipp. Svaret på den utfordringen er ikke å legge til rette for økt biltrafikk. Man må treffe tiltak for å redusere bilbruk. Da er det ganske åpenbart at man må investere i tiltak som gjør bilen mindre attraktiv. Den viktigste store samferdselsinvesteringen er en ny jernbanetunnel gjennom Oslo, eventuelt en kombinert tog og T-banetunnel. Fire jernbanespor og to T-banespor gjennom byen vil være langt viktigere enn en ny seksfelts motorvei vestfra inn mot byen. Men det tiltaket har samferdselsministeren satt på vent.

Den verste flaskehalsen i Oslo-trafikken er mangelen på togkapasitet gjennom byen. Kapasiteten i Oslo-tunnelen er sprengt. Selv om det arbeides for å ruste den opp og øke kapasiteten noe, så er kapasitetsøkningen ikke en gang tilstrekkelig til å ta den trafikkøkningen som jernbaneselskapene i dag har varslet. Og uansett opprusting er det grenser for hva man kan få til med bare to spor.

Da Jens Stoltenberg kjørte gjennom Europa etter å blitt sittende askefast, skrøt han av den nye motorveien fra svenskegrensen til Oslo. Dessverre kunne han ikke skryte av noen moderne toglinje. For det finnes ikke. Det slår ikke feil: Våre politikere investerer først i å øke kapasiteten for biler, noe som selvfølgelig fører til økt biltrafikk. Lenge etterpå investerer man kanskje i jernbane — det gjenstår fortsatt å se om jernbanesatsingen blir mer enn prat. Det burde være omvendt, i alle fall på det sentrale østlandsområdet: Bygg ut jernbane først, slik at bilistene får et effektivt alternativ til å kjøre bil. Er man heldige, forsvinner da behovet for nye motorveier inn til byene.

Print Friendly
 • Pingback: Tweets that mention Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Gigantiske feilprioriteringer innen samferdsel i Oslo og Akershus -- Topsy.com()

 • Ove Bengt Berg

  Du har selvfølgelig helt rett. Men jeg er nok noe mer pessimistisk. Sett i forhold til vegutbygginga, og den politiske førsteprioritert den har i alle politiske krefter, kan en kanskje si at det er rein sløsing å satse så halvhjerta, eller så kvarthjerta, på tog. Det er jo bare småtterier, kanskje mer et sosialt tilbud toget i Norge. Hvilken funksjon skal det ha i samferdselspolitikken? Viser elelrs til mine innlegg om Oslopakke 3 i Aftenposten, http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2097173.ece, og mine to blogginnlegg: http://www.politikus.no/2009/03/oslopakke-3-en-pakke-for-kt-biltrafikk.html og tog, høstet som sådd: http://www.politikus.no/2009/12/tog-i-norge-hstet-som-sadd.html. Men skriv mer om dette, organiser meningene! Takk.
  Mvh Ove Bengt Berg.

 • Ulf Larsen

  Stockholm er i tilsvarende situasjon som Oslo, der er tunnelen under bygging og åpnes i 2017. Om jeg får oppleve samme i Oslo i min levetid er jeg skeptisk til (er 54 år…). Skal Intercity-trianglet rustes opp slik Stortinget vel vedtok for rundt 20 år siden, så er vesentlig økt kapasitet helt nødvendig. I tillegg viser prognosene befolkningsvekst for Østlandet, en trenger derfor neppe være rakettingeniør for å se at en ekstra tunnel er helt nødvendig. Med norsk samferdselspolitikks fokus på distriktene + klattvis utbygging så tror jeg imidlertid dette vil ta svært lang tid, dessverre.

  mvh – Ulf Larsen

 • Knut Sparhell

  Jeg anbefaler å lese raporten, som har flere alternativer for OMBYGGING av E18. Det er ikke snakk om “en ny seksfelts motorvei”. Dagens E18 er en konstant miljøkatastrofe. Det blir uansett nødvendig å gjøre noe på sikt. Rapporten inneholder planer for å separare kollektivtrafikk (buss) med en høystandard bussvei uten konflikter med biltrafiken, samt en gjennomgående høystandard sykkelvei. Rapporten poengterer at uten en sterk satsning på både tog, buss og sykkel, vil det ikke kunne oppnås noen tidsgevinster for biltrafikken i 2030.

  At det trengs flere spor for tog og metro trengs gjennom Oslo er det ingen tvil om.

  Du vil gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil. Jeg vil gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. Det er i dag ekstremt lite attraktivt å kjøre bil fra Asker til Oslo, så lite attraktivt at det knapt kan bli verre. Likevel velger mange denne løsningen, noen fordi kollektivt heller ikke er attraktivt, men mest fordi man i praksis ikke har noe alternativ.

  Strekningen Asker – Oslo er perfekt for togtrafikk, så det er helt skandale at denne strekningen ikke har vært bygget ut tidligere. Likevel har aldri en kollektiv utbygging fjernet behovet for å gjøre det mer forutsigelig å kjøre på veien, og ta i mot øket trafikk på grunn av øket befolkning og reisebehov. Det har aldri vært, og kommer aldri til å bli noen motsetning mellom å satse på tog og vei. Vi må og kan gjøre begge deler. Vi har politikere som heller vil investere i bygninger i London enn i å bygge ut Norge.

 • Anonymous

  Prioritering handler om hvordan man rangerer viktigheten av ulike tiltak. De reelle politiske prioriteringer viser seg gjennom politisk handling, ikke gjennom prat. Politikerne liker å snakke om jernbane, sykkel, osv. Men i praksis satser man på bil.

  Mitt poeng er at man må prioritere jernbaneutbygging først. Man har bygget utallige tunneler og nye veier i Oslo-området for å legge forholdene bedre til rette for bilister, men har gjort veldig lite for å gi kollektivtrafikk et skikkelig løft. Det er denne prioriteringen som må endres. Ny Oslo-tunnel er langt viktigere enn ny E18. Kanskje vil det ikke være behov for å gjøre så mye med E18 om togtilbudet blir bedre.

 • Jeg trur jammen jeg vil si det enda sterkere: Mangelen på togkapasitet gjennom Oslo er antakelig den verste flaskehalsen i trafikken på hele Østlandet, om ikke i hele landet. Manglende kapasitet her får ikke bare konsekvenser for Oslo og Akershus, men også for hele intercity-området. Ny jernbanetunnel gjennom hovedstaden vil derfor virke postivt inn på trafikksituasjonen i både Vestfold, Østfold, Hedmark, Oppland og omland.At ikke dette prioriteres er rett og slett både latterlig og begredelig.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Gi @Oslotrikken en fremtid! @byraadslederen @Jkallmyr()

 • E18 skjærer gjennom boligmiljøene i Bærum som en giftslange. Ny E18 i tunnell er først og fremst et miljøprosjekt som samtidig vil sikre god plass til kollektivtrafikk  der dagens E18 forurenser. Folk kjører nok ikke mindre bil om det blir noen flere tog i timen.

 • E18 skjærer gjennom boligmiljøene i Bærum som en giftslange. Ny E18 i tunnell er først og fremst et miljøprosjekt som samtidig vil sikre god plass til kollektivtrafikk  der dagens E18 forurenser. Folk kjører nok ikke mindre bil om det blir noen flere tog i timen.

 • Anonymous

  Det er et spørsmål om prioritering. Jeg tror du tar feil når du sier at folk ikke vil kjøre mindre bil om det blir flere tog. Et godt kollektivtilbud, kombinert med parkeringsmuligheter på knutepukter, vil ta mye trafikk fra bil. Bygger man bedre vei uten å øke kollektivkapasiteten blir det enda mer biltrafikk.

 • Anonymous

  Det er et spørsmål om prioritering. Jeg tror du tar feil når du sier at folk ikke vil kjøre mindre bil om det blir flere tog. Et godt kollektivtilbud, kombinert med parkeringsmuligheter på knutepukter, vil ta mye trafikk fra bil. Bygger man bedre vei uten å øke kollektivkapasiteten blir det enda mer biltrafikk.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslos hovedsykkelveinett: For sent, for lite og for dårlig()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Har samferdselspolitikerne fått elektrosjokk?()