Reelle prioriteringer viser seg gjennom handling, som ved Oslos vintervedlikehold

At Oslo ikke bare forsømmer vintervedlikeholdet av sykkelfelt og sykkelveier, men gir fullstendig blaffen i det, er vel ikke noen overraskelse. Overingeniør Joakim Hjertum i Samferdselsetaten sa til Aftenposten før jul at syklistene må finne seg i at snøen fra bilenes kjørefelt brøytes inn i sykkelfeltene mange steder. Man kan omformulere det til at syklistene må finne seg i å bli kastet ut når man trenger plassen for bilenes behov, slik vi også ser hele året foran mange kryss i denne byen. Det bekrefter at Oslo fortsatt bare er på pratestadiet i sin “sykkelsatsing” og fortsatt ikke tar syklister seriøst.

Nå som vinteren er på hell er Oslo virkelige samferdselsprioriteringer ganske synlige. Utenfor hos oss ble snøen ryddet for noen uker siden. Det er en stille boliggate på Frogner. Det er selvfølgelig viktig å rydde den, for der parkerer folk sine biler. Vi som bor her er selvfølgelig glade for at snøen blir ryddet. (Jeg har enn så lenge bil, men også garasjeplass, så det har ikke så stor betydning for meg.) Det har kommet mer snø etter at gaten ble ryddet, derfor var det fortsatt en del snø da bildet ble tatt.

Jeg har gangavstand til kontoret. Det tar ca 20 minutter å gå. Jeg er ingen vintersyklist, eller har i alle fall ikke vært det til nå, om vi ikke går helt tilbake til ungdomstiden. Om vinteren  foretrekker jeg å gå når avstandene ikke er større. Jeg går gjerne Henrik Ibsens gt (tidligere Drammensveien) langs Slottsparken. For en måned siden pekte jeg på at om den ikke blir ryddet for snø, så ville vi få store vanndammer om ettermiddagen og is på formiddagen. Brøytekanter utgjør diker på begge sider, som sørger for at smeltevannet ikke renner vekk. Ikke noe har skjedd, så nå er situasjonen som beskrevet. Det første bildet er tatt ved 16.30 tiden mandag 14. mars. Her gjør store vanndammer fortauet ufremkommelig.

Den neste bildet er tatt ca kl. 10 dagen etter. I løpet av natten har det frosst til, slik at det er hard is. Der vanndammene er på sitt dypeste har det ikke rukket å fryse til bunns, så de som tror de kan gå på isen vil få en ubehagelig og våt overraskelse, i tillegg til den glatte overflaten. Det ikke overraskende at folk heller går i brøytekanten.

Hvis private hadde oppfylt sin plikt til å rydde snø og strø fortau like dårlig, da hadde nok kommunen sørget for å ilegge kraftige gebyrer.

Der det er gateparkering har man stort sett fjernet snøen. Bilene er hellige for de ansvarlige politikerne, så de legger man til rette for. Der har også snøen stort sett smeltet på fortauet. Bare i sykkelfeltene ligger snøen igjen, som her i Wergelandsveien.

Når overingeniør Joakim Hjertum og hans stab bruker sykkelfelt som snødeponi og sykkelfeltene ikke ryddes, da er det ikke særlig overraskende at snøen blir liggende lenge og forsinker starten på sykkelsesongen. Etter Oslo kommunes plan for rydding av snø skulle man ha ryddet sykkeltraseene innenfor Kirkeveiringen 14. februar, og det står faktisk på nettsidene at de ble ryddet den dagen. Men det må ha vært en virtuell snørydding som bare skjedde på nettet. Jeg har i alle fall ikke vært i stand til å oppdage et eneste sykkelfelt som kommunen faktisk har ryddet for snø.

Rådhusgaten ved Kontraskjæret kan nok en gang stå som et symbol på Oslos prioriteringer, og dermed manglende prioritering av sykkel. Kjørefeltet for biler er bart. Fortauet er delvis ryddet, men så dårlig at det er store vanndammer av smeltevann (og hard is når de har frosset til i løpet av natten). Snøhaugene mellom fortauet og trikkeskinnene skjuler sykkelfeltet. Det skal nok flere uker med godt vårvær til før dette igjen blir egnet til sykling — i den grad et så dårlig planlagt sykkelfelt egentlig er egnet til det. Kommunens prioritering er klar: Først biler, så i noen grad fotgjengere. Syklistene bryr man seg ikke om.

Der vårsolen har gjort den jobben kommunen har forsømt, ser vi et annet resultat av at Samferdselsetaten ikke er villig til å innse at sykkelfelt er for sykler, ikke avlastingsområde for bilister som syklister kan låne når bilene ikke trenger der: Det er mye løs grus og annen skitt som er samlet i sykkelfeltene.

Løsgrus m.m. er et langt større problem for syklister enn for bilister. Kommunen burde derfor, så snart veiene begynner å bli bare, fjerne dette fra sykkelfeltene. Sykkelfeltene bør prioriteres først. Men jeg er ikke særlig optimistisk. Syklistene blir nok prioritert sist denne gangen også. Det beste vi som syklister kan håpe på er at sykkelfeltene i alle fall blir rengjort samtidig med kjørefeltene.

Byrådslederen har snakket mye om å satse på sykkel. Men de reelle prioriteringene viser seg gjennom handling, ikke ved snakk. Jeg har forståelse for at det tar tid å bygge sykkelveier, slik at vi ikke kan vente at sykkelveinettet blir ferdig i løpet av noen uker. Men det krever ikke tilsvarende tid å sørge for vedlikehold av de sykkelveier og sykkelfelt vi tross alt har i denne byen. Til det kreves bare vilje. Nok en gang er det viljen som svikter i Oslo.

Der byrådet kunne ha levert på sine sykkelløfter har de sviktet. Og til høsten er det kommunevalg.

Print Friendly
 • Snemann

  Overingeniør Joakim Hjertum – en pussig potet…
  Se hans mildt salgt selsomme forklaring i kveldsutgaven i gårsdagens Aftenpost av hva vintervedlikehold av sykkelveier innebærer. I korte trekk betyr Oslos vintervedlikehold av sykkelveier at overingeniøren håper på en snefattig vinter.

 • Petter

  Ble tilsnakket av en bilist i dag fordi jeg ikke syklet på et fortau fullt av snø/is og fotgjengere. Syklister står ikke så høyt i kurs…

 • Ekstrovert

  Har syklet til jobben i hele vinter- brøytinga i vinter er merkbart dårligere. I fjord satset byrådet på “svart asfalt” på utvalgte sykkelveier (frognerstranda bl.a.)- noe som var et lyspunkt. I vinter syns jeg er snøen bare er flyttet litt rundt på sykkelveier og “sykkelfortau”. Men for bilene er det bra- så da blir det sykling i gata.

 • Anonymous

  Jeg tror at bl.a. Frognerstranden er statens og ikke kommunens ansvar. Staten har ansvaret for riksveier. Det jeg har hørt er at statlige sykkelveier stort sett har vært godt ryddet, mens de kommunale har vært fulle av snø. Men jeg er ikke sikker her.

 • Blanders

  Bor ikke i Oslo men har fagbrev i vei. Jeg skulle gjerne ønske man hadde like bra veier som i Oslo i resten av landet. Uten at jeg er no spesielt kjent med styre og stell i Oslo så trodde jeg Oslo var blå og når landet er rødt styrt kan vi jo prøve å bytte side på begge å se om det blir bedre. Siden jeg har erfaring med veivedlikehold selv så kan jeg hvertfall si at privatisering av vedlikehold til vei ikke er noe jeg er for da jeg har sett at brøyting på anbud blant annet gir mye ekstra skader fordi de får gjerne betalt per km. kjører bare en bredde, lar snø bli liggende på fortau og innat gjerder. dette fryser så og neste brøyting får man skader på gjerder etc. som kommunen igjen må erstatte fordi politikeren har billig brøyting. Det er rart med det med utlysning hvor billig det blir når det aldri er tatt med konsekvensene i utregninga. det budsjettet der kan vris i hvilken som helst politisk retning man vil. Her jeg bor er det bygd sykkelvei nå. de tok 4 meter av alle eiendommer. det er stort sett bare unger som går til skolen der, de kunne faktisk fått buss da skolebussen er omtrent eneste busstilbudet i bygda. er mange som sykler her, mange aktive syklister med dyrt utstyr, men alle de sykler midt i veien som er svingete og så smal at ca 10 lastebiler kjørte utenfor og/eller velta ned mot vannet på nedsiden. Heldigvis bare skadde og noen titalls millioner i matriell siste 3 åra på en 2 km strekning. det er 2 meter grass mellom vei og sykkelfelt, mest sansynlig fordi det var billigere å tvinge til seg eiendomer en å bygge sperring i form av autovern eller betong fordi om dette hadde bedra bredden på vei og sikkerhet betraktelig. veien ble reasvaltert annenhvert år men kan beskrives som kulebakke hele veien, med jordsjelvsprekker fordi massen i veikroppen er dårlig. asfalten som var ny i fjor har sprekker hele veien. jeg skulle ønske jeg kunne kjøre på sykkelveien i stedet så jeg slapp møte syklister i veien som lå 4 i bredden og ødelagt bilen,men det er desverre ikke lov å kjøre på sykkelveien. Syns faktisk at om syklistene har råd til å kjøre OFFROAD (ser du ironien?)sykler til 30 tusen så kan de godt få veien hvis jeg får kjøre på sykkelveien. konklusjonen min blir vel at veivedlikehold ikke er lønnsomt uansett hvem parti man stemmer inn men at planleggingen må gjøres av noen som sjønner hvor man får mest for penga og hvor man kan gjøre ting effektivt på sikt. utredninger på utredninger om OM man skal bygge vei blir også lite lønnsomt når utredningene koster noen titalls millioner i hvert eneste lille prosjekt som skal utlyses. jeg ser ikke noen grunn til at folk skal ha krav på å sykle i veien der det er sykkelveg fordi om de trener til ritt engang, (ler like godt hver gang jeg ser tullinger er ute å trener på sykkel og har lettvekts av alt til 1000 ganger prisen og tar snarveier for å sykle korteste veien hehe. før la man på ekstra veit og sykla i motbakke om man skulle trene:) ikke blir de spesielt sunne av å ende i fronten på en trailer heller. Jeg blir faktisk så forbanna av de som sykler i veien der at det er fristende å legge seg foran de å kjøre sakte et par mil for da kan de se hvor digg det er å måtte ta forbikjøringer forbi 4 stk i bredden som ligger akkurat 15km/t i veien. 1 av 5 sykler på sykkelveien her, å det er gamle damer med handleposer og det er ca 1 av eller ingen på sykkelvei hver gang jeg kjører forbi.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Et liv uten (egen) bil()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Består Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Gratulerer som ny byråd, Ola Elvestuen. Nå gjenstår det bare å levere()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslo som sykkelby. Tanker etter møte med politikere()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslosyklistene glemt igjen — nå i Thor Olsens gt. “Miljøgate” er en bløff.()