Bønder demonstrerer med juksetall, og journalister går fem på igjen

I dag reiser 700 bønder til Oslo for å demonstrere, i følge P2s nyhetsmorgen. Som vanlig spiller de ut kortet om matvaresikkerhet. Vi produserer alt for lite mat i Norge, påstår bøndene, slik de alltid har påstått. Vi kan produsere mer bare vi får “rammebetingelser”, sier bonderepresentanten.

Bonderepresentanter skal snakke bøndenes sak. SP er og blir Bondepartiet, så at de taler bøndenes sak er enda mindre overraskende enn at AP danser etter LOs pipe. Det er greit nok. Men hvorfor sluker journalister den påstanden hver gang, uten et eneste kritisk spørsmål?

Sannheten er at Norge produserer mye mer mat enn vi spiser, så det er liten grunn til å bekymre seg for at vi ikke har mat i en krisetid. Men for bønder er ikke fisk mat. Hvis man bare ser på landbruksprodukter er det sikkert riktig at vi ikke produserer nok. Men fisk er mat. Om vi får krisescenariet hvor det ikke er mat tilgjengelig i det internasjonale markedet  så kan vi komme greit fra det ved å spise mer fisk. Det vil sikkert være bra for folkehelsen.

Dagens oppfordring til alle journalister som skal intervjue demonstrerende bønder er: Spør om de mener at fisk ikke er mat.

Print Friendly
 • anne

  poenget er jo at vi kan ikkje berre ete fisk. vi lever i et velferdssamfunn og folk set krav om variert kost, ergo, for å tilfredstille dette kravet, må vi importere, og så eksporterer vi mykje fisk. Så du meiner vi nordmenn skal kun ete fisk? det er jo eit orignialt standpunkt, men det er den einaste måten nordmenn kan overleve på eigen matproduksjon. Keep it real. Eventuelt må du gå inn for å få ned konsumet, då kanskje vi produserer nok mat. Ellers gjer vi faktisk ikkje det. Vi produserer heller ikkje nok mat til eigne landbruksdyr, kjærledyr etc.. så her må du visst sette deg inn i fakta på same måte som ein vanleg journalist gjer. Kanskje er ikkje journalistane så dumme likevel. jaja

 • Anonymous

  Jeg mener selvfølgelig ikke at vi bare skal spise fisk. Men fisk er også mat, og når man snakker om norsk matproduksjon må fisk med i regnestykket. Den samlede matproduksjonen i Norge er langt større enn det samlede norske matkonsumet. Bøndene må gjerne true med at blir det krise risikerer vi å måtte spise mer fisk. Det er mer realistisk enn å si at det blir for lite mat.

  Om det nå skulle bli en slik krise som bøndene skremmer med, da vil vi klare oss greit selv om menyen blir mindre variert. Og kanskje er det også andre som vil har litt variasjon i kosten, og som gjerne bytter andre matvarer mot fisk, om vi holder oss i krisescenariet.

  At vi importerer masse kraftfor som brukes til å fore opp dyr som i stor grad holdes innendørs, er heller ikke noe det er grunn til å bruke mye penger på å subsidiere. Men det er en annen debatt.

 • heltuvesentlig

  Min bestemor sa en gang at tjenestefolket på gården hadde i sin jobbavtaler at de godtok laks til middag maks 5 dager i uken. De levde lenge og de bygde landet 🙂

 • En liten ting man glemmer, er at mye “norskprodusert” norsk mat er basert på import av innsatsfaktorer…

 • Anonymous

  Argumentet med å ta vare på kulturlandskapet blir også veldig tynt som støtte for dyr som holdes innendørs og fores opp på importert kraftfor.

 • Jon Vogt

  Ja hvorfor journalister stiller så få kritiske spørsmål til maktledende bønder det har også jeg lurt på. Journalistene biter stort sett på de samme flosklene år etter år.
  Jeg driver forøvrig en borgerrettighetskamp på min blogg http://jovotekst.no for tiden.