Er dette Oslos dummest sykkelskilting?

Om man skal kåre den dårligste trafikkløsningen eller den dummeste skiltingen for syklister i Oslo, så er konkurransen knallhard. Men dette må være en finalekandidat. Skiltet står i Geitmyrsveien, omtrent utenfor nr 63. Skiltet forteller at det er sykkelsti, og slike skilt skulle vi gjerne hatt flere av. Problemet er at skiltet her står akkurat der skiltet står, der slutter sykkelstien i følge oppmerkingen i veien.

Merking av sykkelfelt er uklar og forvirrende. I en by hvor det bare er et oppstykket og usammenhengende nett av sykkelveier og sykkelfelt burde man i de minste merke og skilte tydelig. Men det gjelder jo bare syklister, og syklister er ikke viktige, verken for de som bestemmer i Oslo eller de som bestemmer nasjonalt. Skulle man skilte ville man dessuten gjøre de håpløse løsningene mer synlige, og politikerne håper vel at folk ikke skal oppdage hvor ille det er. Bortsett fra syklistene da, men de bryr ikke politikerne seg om.

Løsningen burde selvfølgelig være at man fortsetter sykkelstien på en trygg måte fram til og gjennom krysset, altså slik at skiltet angir det som gjelder. Hvis det er merkingen i veien som gjelder, da burde det vært skiltet med “Sykkelsti opphører”. Men Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet mener at det ikke er nødvendig å varsle syklister, så det skiltet har de ikke sett noen grunn til å innføre i Norge. Der de sitter bak sine skrivebort betrakter de vel fortsatt sykkelen først og fremst som et leketøy og man trenger ikke varsle på forhånd at veien blir borte. Man merker det når man plutselig blir presset vekk av en bilist som mener at dette er hans plass. Bak skrivebordene ser de heller ikke at merking i veien f.eks. kan bli slitt vekk. Det er nok lenge siden de som fastsetter slike regler selv har beveget seg på sykkel i trafikken.

Print Friendly
 • P_Dalen

  Jeg har en ide om hvordan man kan få “ansvarlige” myndigheter til å forstå dette (det er åpenbart vanskelig, ref. goddag-mann-hostesaft-svaret fra samferdselsministeren):

  1. Parker en bil rett etter skiltet. (Ja, det må ha noe med “bil” å gjøre for at det skal bli forstått).
  2. Avvent gebyr fra trafikketaten.
  3. Klag på gebyret, med begrunnelse at sykkelfeltet er opphørt fordi det ikke er noen merking.
  4. Dermed havner saken forhåpentligvis på noen forståsegpåeres bord.

 • fredrikga@twitter

  Alle som har tatt bilsertifikatet har lært om myndighetspyramiden; ved manglende samsvar mellom veimerking og skilting overstyrer skiltet. Dvs at sykkelfeltet fakrisk fortsetter til tross for manglende oppmerking. En bil som står etter skiltet kan derfor bot da myndighetspyramiden er en del av teorien du skal kunne til klasse B (personbil).

 • P_Dalen

  Det skulle man kanskje tro, men hele poenget her er at det kreves både skilt og oppmerking for at et sykkelfelt skal være et sykkelfelt. Torvund har redegjort grundig for dette her:
  http://blogg.torvund.net/2010/08/20/er-det-lov-a-stanse-her-nar-slutter-et-sykkelfelt/

 • David Sortland

  Her er en kandidat til et teit veianvisningsskilt, som fører deg en skikkelig omvei på din tur rett opp mot Maridalsvannet fra sentrum.

  http://sykkelsiden.blogspot.com/

 • einarr

  Det er helt åpenbart at det går et sykkelfelt frem til krysset. Skilting er normativt og står over veimerkingen. Hvorvidt de relevante myndighetene vet dette er jeg mer usikker på.

 • Anonymous

  Jeg synes det er ganske uklart hva som gjelder i situasjoner som denne, og det er i alle fall ikke den forståelsen som er lagt til grunn ved skilting i Oslo, se mer i http://blogg.torvund.net/2010/08/20/er-det-lov-a-stanse-her-nar-slutter-et-sykkelfelt/

 • P_Dalen

  Litt hverdagslig bilist-arroganse fra samme sted:
  http://www.youtube.com/watch?v=Fg_uX6Q5qVg