Har Samferdselsdep glemt eller gitt blaffen i syklistene?

I dag sendte Samferdselsdepartementet ut endringer i “forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr”. “Miljøvennlege køyretøy får enda betre parkeringsforhold” heter det i den departementale eufemisme om saken.

Hovedinnholdet i forslaget er at el-biler og hydrogenbiler skal kunne parkere på tvers i parkeringsfelt hvis hjulene står innenfor og overheng utenfor feltet ikke er mer enn 40 cm. Sagt på en litt annen måte betyr det at disse bilene kan parkere slik at de stikker inntil 40 cm ut i det allerede alt for trange området som syklister ofte er henvist til å bruke. Plutselige innsnevringer av denne art kan skape farlige situasjoner for syklister.

Det er ikke akkurat overraskende at det ikke står et ord om syklister i det som departementet har sendt ut.

Man kan omskrive endringen til at Samferdselsdepartementet har ofret det mest miljøvennlige alternativet for en miljømessig symbolpolitikk. Som vanlig har Samferdselsdepartementet, og sikkert Vegdirektoratet oversett syklistene.

For å få vite om dette i det hele tatt har vært vurdert, har jeg i dag sendt følgende til Samferdselsdepartementet:

“Jeg konstaterer at Samferdselsdepartementet har endret ” forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr”. Man skal bl.a. tillate parkering som innebærer at el-bilene stikker inntil 40 cm utenfor feltet som er avsatt til parkering. I praksis betyr det ofte at de kan stikke 40 cm ut i det allerede for smale området som syklister er henvist til å bruke. Man parkerer allerede slik i dag, og det er sjenerende og kan skape farlige situasjoner for syklister.

I brevet som er sendt ut står det ikke noe om hva slags betydning denne endringen vil ha for syklister. Jeg ber om å få svar på om Samferdselsdepartementet har vurdert hva denne endringen vil bety for syklister, og ber i tilfellet om å få tilsendt en slik vurdering.

Dersom betydningen for syklister ikke har vært vurdert, må man i så fall konstatere at Samferdselsdepartementet nok en gang har ignorert en viktig trafikantgruppe. Da bør endringen vurderes på nytt før den eventuelt settes i kraft.

I tillegg bør alle som arbeider i Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet få store plakater over sine skrivebord hvor det står ”Ikke glem syklistene flere ganger!”.”

Så får vi se om det kommer noe svar. Til nå har Samferdselsdepartementet bare svart på en av mine henvendelser, og svaret var da at saken var oversendt Vegdirektoratet (som ikke har svart). Så jeg er nok ikke så veldig optimistisk.

Print Friendly
 • Hans Håvard Kvisle

  Denne saken har vært til behandling i flere år. Syklistenes Landsforbund
  kunne som alle andre gi sitt syn da den var ute på høring i 2009. Men
  jeg kan ikke huske at de hadde noen innvendinger.

  Når jeg er syklist i byen, bekymrer jeg meg mye mer for de digre
  bensindyra som kjører rundt, enn de små og unnselige (og uanselige)
  elbilene. Utstikkende del på en tverrparkert elbil, innenfor de nye og
  presiserte reglene, skal ikke stikke lenger ut enn den avstanden du i
  all tilfelle bør ha til speilene på store biler som parkerer i
  lengderetningen. I de siste åra har problemet vært at tverrparkering ikke har hatt en presis regulering – og for lange elbiler har stått på tvers. Vi tror forskriftsendringen vil gjøre det lettere å håndheve parkering etter §3 i vegtrafikkloven.

  Elbilistene skal være aller mest venner med dem som
  transporterer seg enten like miljøvennlig, eller mer miljøvennlig enn
  oss. Derfor har vi avklart disse reglene med Ruter som støtter dem. Og vi tar gjerne en
  prat med syklistene slik at vi kan bevisstgjøre elbilistene på forhold
  som bekymrer pedaltråkkerne. Gjensidig hensyn i trafikken er vi alle
  enige i å arbeide for.

  La de av oss som belaster bymiljøet minst, også samarbeide framfor å hakke på hverandre. Jeg opplever at kritikk av små, parkerte elbiler er et sidespor i kampen for et bedre sykkelmiljø i byene. Vi kan heller hjelpe hverandre for å få et triveligere trafikkbilde og sunnere bymiljø.

  Vennlig hilsen
  Hans Håvard Kvisle
  Norstart – Norsk Elbilforening
  Les mer på elbil.no

 • Snemann

  Jeg tror nok ikke bloggerens intensjon er å hakke på el-bilistene. Det bloggeren ønsker å sette søkelyset på er at det planlegges og gjennomføres trafikale tiltak UTEN AT DET I HELE TATT tenkes på syklistenes situasjon og behov. Syklistene i Norge er som de kasteløse i India – utstøtt fra de sosiale og legale rammer som regulerer samfunnet.

  At trafikkreguleringen denne gangen gjaldt el-biler er bare en tilfeldighet, det bare føyer seg inn i et systematisk mønster der syklistenes plass i trafikken blir fullstendig oversett. Som sagt – syklistene er kasteløse.

 • Anonymous

  Man kan gjerne ha egne parkeringsplasser for el-biler, og man kunne lage noen slike plasser kortere enn vanlige plasser, f.eks. med plass til tre biler i stedet for to. Men at man skal få mer av veibanen til parkering av biler, det er jeg mot . En el-bil som stikker ut i veien er like problematisk som en bensindrevet Smart som stikker ut i veien.

 • OIS

  De har iallefall ikke en dørsone da slik andre biler har. At en tynn stripe skiller parkeringsplasser og sykkelfelt er jo veldig farlig for dem som tror det er trygt å sykle i sykkelfelt.