Fargeblinde syklister eller tallblinde journalister?

Oslosyklistene er gatens skrekk, skriver Aftenposten, og viser til at av litt over 200 bøter skrevet ut til syklister i 2010 ble 159 skrevet ut i Oslo. [Det er jeg som sykler på deres illustrasjonsbilde.] Hvis 200 av de anslagsvis 230.000 forenklede forelegg som som ble skrevet ut i 2010 [234.032 i 2009, jeg har ikke tall for 2010] var til syklister og resten til motoriserte trafikanter, da synes jeg ikke at tallet er spesielt høyt. Hvis syklistene får en promille av de forenklede foreligg kvalifiserer det i alle fall ikke til betegnelsen gatens skrekk. Men ikke alle journalister har så lett for det, særlig ikke når det kommer til tall. Når vi vet at politiet har målrettede aksjoner mot syklister er 159 forelegg til syklister i Oslo i løpet av et år veldig lite. (I den artikkelen det vises til sies det at det ble skrevet ut 164 forelegg til syklister på to dager, så det er noe her som ikke stemmer. Men det var dette med journalister og tall igjen …)

Mange av mine vurderinger av trafikk er basert på samme kilde som avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet, hvilket vil si at jeg baserer meg på det jeg observerer der jeg tilfeldigvis måtte befinne meg. Noe som er i nærheten av vitenskapelig grunnlag har jeg ikke. Kan en avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, så kan jeg.

Med dette forbeholdet: Jeg synes jeg langt oftere ser biler som kjører på rødt enn syklister som sykler på rødt. Men rødlyskjøringen er ulik. En bilist vil typisk gi gass på vei inn i krysset når han ser at lyset er i ferd med å skifte til gult. I stedet for å stoppe, slik han burde ha gjort, setter han opp farten og kjører gjennom krysset på rødt. Jeg har opplevd å bli tutet på, eller endog forbikjørt av utålmodige og fargeblinde bilister når jeg selv (i bil) har stanset på rødt lys. Kjører jeg i situasjoner som jeg selv synes er tvilsomme og i alle fall på grensen til at jeg burde ha stoppet, er det regelen mer enn unntaket at minst en bil til følger etter — og da har de definitivt rødt lys.

Heldigvis går det noen sekunder fra man får rødt en vei, til kryssende trafikk (inklusive fotgjengere) får grønt. Men jeg opplever relativt ofte at biler kommer på rødt lys så sent at fotgjengere og/eller kryssende trafikk allerede har fått grønt når rødlysbilisten kjører inn i krysset.

Den typiske rødlyssyklist opptrer anderledes, selv om det også av dem er folk prøver å komme over etter at lyset har skiftet til rødt. Etter mine observasjoner krysser den typiske rødlyssyklist etter først å ha forvisset seg om at det er klart. Sammenlignet med bilistenes rødlyskjøring er dette langt mindre farlig, og ikke minst langt mindre farlig for andre. Allerede dette er en god begrunnelse for at bøtesatsene er langt lavere for syklister enn for bilister. Det er bilister som dreper og skader andre i trafikken, det er ikke syklister.

Syklister skal selvfølgelig opptre hensynsfullt og følge trafikkreglene. Men i dag er trafikkreglene og ikke minst trafikkreguleringen  i Norge så til de grader utformet på bilens premisser at det som syklist kan være vanskelig å følge dem. Når jeg tvinges til å velge mellom lovlydighet og sikkerhet, da velger jeg sikkerhet. Derfor sykler jeg som regel mot enveiskjøring flere ganger daglig. Skulle politiet være ute med blokken, så vil dere garantert kunne lese om det.

Det er vanskelig å hevde at det er sikrere å sykle på rødt enn på grønt lys. Men jeg har faktisk møtt personer, som er langt mer forsiktige i trafikken enn hva jeg er, si at de foretrekker å krysse på rødt. De føler seg tryggere når de kan krysse når bilene har stoppet, enn om de skulle sykle på grønt og bli jaget av biler som kommer bakfra og vil over før lyset blir rødt. I en del land har man nettopp av denne grunn egne trafikklys for syklister, og syklene får grønt lys før bilene. Da får man det nødvendige forspranget gjennom krysset før starten går blant bilene.

Men det kan noen ganger oppleves som hensiktsmessig, greit og uproblematisk å sykle selv om lyset er rødt. Sykler jeg så selv på rødt? Det skjer ikke ofte. Men det hender at jeg sykler på rødt i fire ulike situasjoner.

1. Hvis jeg skal svinge til høyre og det ikke kommer trafikk fra venstre.

2. I T-kryss hvor det ikke er noen kryssende gate på min side.

3. Ved fotgjengerlys når det faktisk ikke er noen fotgjengere som skal krysse (f.eks. fordi de allerede har krysset).

Jeg stopper foreløpig her. Felles for disse tre situasjonene er at man også kan velge en lovlig variant: Man kan svinge opp på fortauet.

Et rødt lys betyr ikke at man ikke kan svinge til høyre på fortauet så lenge man ikke krysser noe kjørefelt. Det gjelder også for syklister.

I et T-kryss kan man også smette inn på fortauet og passere krysset der. Heller ikke her gjelder noe rødt lys så lenge man ikke krysser noen vei.

Også ved fotgjengerlys kan man svinge opp på fortauet før lyset, passere det røde lyset på fortauet for så å svinge ut i kjørebanen igjen når man har passert lyset og fotgjengerfeltet.

Hvis det faktisk er klart mener jeg det er bedre å sykle på rødt enn å velge den lovlige varianten via fortauet. For syklisten er det alltid en ekstra risiko når man skal forsere en fortauskant. Og er det fotgjengere på fortauet, men klart i kjørefeltet, da er det definitivt en dårligere løsning. Selv liker jeg ikke å sykle på fortau, og mener at syklister stort sett ikke har noe på fortauet å gjøre. Da man tillot sykling på fortau var det et eksempel på at man “løser” et problem ved å la de svakeste ta støyten, fremfor å gjøre noe med det reelle problemet. Men det er lov, og noen ganger velger jeg den lovlige løsningen fremfor den beste løsningen.

I flere land er det tillatt også for biler å svinge til høyer på rødt lys, forutsatt at det er klart. Jeg ser ingen grunn til at dette ikke skal gjelde for syklister, selv om det kanskje ikke bør tillates for biler. Jeg har merket meg at man i Sverige vurderer om det skal bli tillatt for syklister å svinge til høyre selv om lyset er rødt.

Jeg ser heller ikke noen grunn til at man ikke skal kunne sykle gjennom et T-kryss, selv om det er rødt lys. Jeg er noe mer tvilende til å krysse fotgjengerfelt. Hvis man som syklist er hensynsfull, er det helt uproblematisk. Men jeg er litt redd for at mange syklister ikke ville være så hensynsfulle som de burde være om noe slikt skulle bli tillatt. Jeg ser for meg syklister som på rødt lys tråkler seg gjennom en gruppe kryssende fotgjengere i litt for stor fart.

Det er i alle fall tre grunner til at det er langt mindre problematisk å tillate syklister å sykle på rødt, enn det er å tillate bilister å kjøre på rødt.

Den første er at syklister stort sett holder langt lavere fart enn bilister. I bytrafikk kan 20 km/t oppleves som ganske fort på sykkel. Jeg kan minne om Bergenspolitiet, som kunne fortelle om råsyklister som syklet “hele 22 km/t”. Sitter man i en bil føles det som om man sitter omtrent stille i den farten. Holder bilen og sykkelen samme fart, er bilens skadepotensiale langt større.

En syklist har langt bedre oversikt enn en bilist. En syklist har 360 grader fritt utsyn, uten dødvinkler og annet som hindrer utsynet. Syklisten sitter stort sett også høyere enn bilisten. Og lavere fart innebærer at man har bedre tid til å observere og til å reagere.

En sykkel tar mye mindre plass enn en bil. Med sykkel er det greit å passere bak en kryssende fotgjenger som bare har krysset deler av kjørefeltet. Det kan man ikke gjøre med bil. Når jeg kjører bil stopper jeg alltid for fotgjengere som skal krysse i fotgjengerfelt. Som syklist gjør jeg det nesten aldri fordi det ikke er nødvendig. Jeg krysser f.eks. bak dem. Jeg reduserer gjerne farten og markerer klart at jeg vil slippe dem over, men stopper ikke — annet enn hvis det er veldig mange fotgjengere som skal over. Slik kan man krysse uten å sjenere fotgjengere, uavhengig av farge på lyset. I Stockholm vurderer man nå å tillate sykling på rødt lys i en del situasjoner, og det prøves ut i noen byer i Frankrike.

I siviliserte sykkelland regulerer man gjerne sykkeltrafikk på syklisters premisser. Man har f.eks. egne trafikklys for syklister der dette er hensiktsmessig. Da er det mulig å gi grønt lys til syklister selv om det er rødt for biler, og man kan ha blinkende gult lys i stedet for rødt i de tre situasjonene som er nevnt ovenfor, der det er hensiktsmessig.

Så langt har jeg nevnt tre av fire grunner. Den siste har en annen karakter. Det synes som om det fortsatt er en del kryss hvor følere i veien registrerer trafikken og at lyset skifter etter trafikken. Problemet er at en del av disse ikke synes å registrere sykler.

Print Friendly
 • r4gni

  Er helt enig at trafikklys til syklister er super, men bare hvis de fungerer på syklistenes premisser. Hvis du står ved rødt lys og skal starte å krysse ved motbakke er det ikke nok med to sekunder forsprang f.eks.

  De syklist-trafikklysene som finnes i Bergen er fullstendig teit, fordi du må trykke på de for å aktivere de. Det later som om syklister er fotgjengere og er veldig dumt.

 • Anonymous

  Det høres helt idiotisk ut med sykkellys man må trykke på. Syklister er ikke fotgjengere. Men andre steder, som i København, Paris og Montpellier er det sykkellys tilrettelagt for fremkommelighet for syklister, og ikke bare for å hindre at syklister kommer i veien for biler. Eksempelvis slik at det er grønt lys rett fram for syklister som følger sykkelfelt, mens det er rødt for biler som skal svinge til høyre (og dermed krysse sykkelfeltet).

 • Hei Olav, nå ligger dette innlegget som dagens anbefaling på Lesernes VG, og jeg deler det muligens på Facebook også: http://www.facebook.com/lesernesvg Hilsen Magne og VG Nett.

 • Anonymous

  Flott!

 • Mye bra om sykling på denne bloggen! Trondheims-politiet er også rimelig sykkelfiendtlig i praksis. Min favoritt: “Det er jo bare en tynn vaier som skiller dem fra liv og død”, se: http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article922083.ece. Regner med han sier om bilister: “Det er jo bare noen gummislanger som hindrer dem i å bli drapsmenn” også…

 • Martehol

  Jour­na­lis­ter er kjent for å være dårlige med tall og statestikk. De burde kanskje heller prøve å lage en nyhet om hvor dårlige journaliste og veldig mange økonomer er i matematikk. Skremmende mange som studerer økonomi som har dårligere enn C i mattematikk fag, og alikevell har B i snitt.

 • Dette er tatt fullstendig ut av bildet. Jeg er selv syklist mellom Asker og Oslo. daglig opplever jeg å være helt alene på sykkelstier (der det finnes). det hjelper ikke å tilrettelegge om ikke syklister klarer å bestemme seg. er vi myk trafikant eller er vi kjørende. Uansett hva svaret er, så må man innrette seg etter dette.
  Å klage på bilister hjelper lite når en krysser rundkjøring i motsatt kjørefelt for de der ikke kommer motgående trafikk. Du selv velger jo å benytte deg av de regler som passer deg der og da. Hvordan skal en forholde seg til dette. ref punktene dine.

  En annen ting er når en kjører rulle. Det er dønn umulig å passere når der er 2-3 i bredden. Skal vi bruke veibanen, må vi forholde oss til traffik reglene. i dette tilfellet- ikke være til hinder..

  Hilsen en ivrig syklist

 • syklist

  Så en mann som kom syklende på sykkel gangtsti i  Oslo.Mellem høge hekker og betongmureri regnvær.Plutselig = det 2 røde menner og ett gatekrysss.I mulig å
  oppfatte faren før det er forsent.Han hadde flax. Men  det er noe galt med Gatenettet-oppmerkingen-varsling i tide.

 • Anonymous

  Fargeblinde syklister eller ordblinde bloggere?
  At bare én promille av de forenklede foreleggene er gitt til syklister er urovekkende. For meg betyr det at kontrollen av syklistene er hårreisende mangelfull. Særlig når 75% av disse foreleggene er gitt i Oslo. Mitt inntrykk av syklister er at rundt halvparten oppfører seg pent. Dette er den halvparten som sykler rundt i normale klær og sykler fordi de skal et spesifikt sted, gjerne til/fra jobb.
  Også har du de andre 50% som sykler uten at de egentlig skal noe sted, ikledd tights med logoer på sykkel og utstyr til prisen av en billig bruktbil. Disse tar generelt lite hensyn til andre enn seg selv og sykler midt i veien “for det har de rett til”. Gjerne til tross for at det ligger en ubrukt gang- og sykkelsti rett ved siden av landeveien. At nevnte gang- og sykkelsti ikke har én kryssende utkjørsel i løpet av flere kilometer gjør den ikke mer attraktiv. Hvorfor skal de bruke den? De har jo rett til å sykle i veien. At de samtidig helt unødvendig øker risikoen for at en tilfeldig uoppmerksom bilist kan bli drapsmann gir de blanke i. At de selv risikerer å bli en del av drapsstatistikken har tydeligvis ikke slått dem. Ingen har jo rett til å kjøre på dem… 
  Disse tightskledde Tour-de-drugs-wannabees plukker som regel rettigheter fra øverste hylle etter eget forgodtbefinnende. De oppfører seg som bilister når det kommer til bruk av veien, men når det kommer til kryss vil de plutselig være myke trafikkanter og ha forkjørsvei uansett situasjon. 
  Har du noensinne sett en slik wannabee på sykkel stoppe for en fotgjenger for eksempel? Det har iallfall ikke jeg. Noen bør ta tak i det her. Pålegg politiet mer kontroller av galskapen på to hjul og innfør førerkort for syklister som ønsker å benytte BILveien som sin private gymsal! 

 • Min påstand: Syklister er skikkelige egotrippere.  De insisterer på å sykle i veien for å slippe å ta hensyn til fotgjengere, at de da hindrer bilistene driter de regelrett i.  Jeg er sikker på at de samme som sykler i veien blir irritert om de blir liggende bak en traktor i 80-sone når de kjører bil.  Jeg har en nyhet til de; i mange tilfeller kjører traktoren raskere og er også enklere å forbikjøre.

  Den lille promillen med syklister som oppfører seg som folk og bruker tilgjengelige sykkelstier får ha meg unnskyldt.

 • Anonymous

  Dette er et oppgulp av fordommer. Det er riktig at en del syklister sykler på rødt, noe som ikke er bra. På den annen side kan du stille deg i omtrent et hvilket som helst lyskryss, og nesten hver gang det skifter til rødt er det en eller to bilister som gir gass for å komme over i stedet for å stoppe. På mange veier er det antagelig et mindretall som holder fartsgrensen. Bilister står hver dag i sykkelfeltet ved Galgebergbommen i påvente av en buss for å kunne snike på en vei de ikke skal bruke. Og de aller fleste ulykker som involverer bil og sykkel skyldes at bilisten ikke overholdt sin vikeplikt.

  Blikkbokshoder bør snart lære seg at det ikke finnes noe som heter BILvei. Det er kjørebane for kjørende, inklusive syklister. Syklistene er i sin fulle rett til å bruke kjørefeltet når det er hensiktsmessig. Noen ganger er det hensiktsmessig å bruke en gang- og sykkelvei (rene sykkelveier finnes nesten ikke), andre ganger er det ikke det. Sykler man 40 km/t er det som regel en relativt smal gang- og sykkelvei med blandet sykkel/fotgjengertrafikk uegnet. Syklisten kan velge. Få det inn i bilhodet ditt, og innse at du må ta hensyn til at du ikke har veien alene.

  Hvis du i det hele tatt går på ski, så regner jeg med at du går i spasersko og vanlige klær, siden du er så stappfull av fordommer overfor folk som kler seg hensiktsmessig i forhold til den aktivitet man driver.

 • Anonymous

  Og mitt svar er at dette er rent vrøvl. I likhet med andre trafikanter ønsker de fleste syklister å komme raskt og effektivt fra A til B. Sykler har ikke noe på fortau å gjøre, selv om det er lov å sykle der. Gang- og sykkelveier er en dårlig løsning laget av bilhoder som ønsker å få syklistene vekk fra kjørebanen, de er ikke laget for å gi fremkommelighet.

  Selv sykler jeg nesten aldri på fortau. Gang- og sykkelveier bruker jeg når det er hensiktsmessig. Det er greit når det er motbakke og det går langsomt. Det er ikke greit hvis de også brukes av fotgjengere i nedoverbakke hvor man kanskje sykler 50 km/t.

  Bilister får finne seg i at syklister også bruker kjørefeltet. Det er ikke reservert biler. Jeg sykler alltid meg god plass på min høyreside når det ikke er sykkelfelt. Bilister skal ikke kunne presse seg forbi når det ikke er plass. De får pent vente til det blir mulig å kjøre forbi, noe som i praksis aldri er noe problem. At det er lettere å kjøre forbi en traktor er rent sprøyt.

  Ofte går det fortere på sykkel enn med bil. I bytrafikk er sykkel ofte det raskeste. Det samme gjelder i svingete nedoverbakker. Som syklist blir jeg ganske ofte liggende bak biler som hindrer meg i å komme fram så fort jeg kunne ønske. De flytter seg ikke for å slippe meg fram. Det venter jeg for så vidt heller ikke at de skal gjøre. Men det er like liten grunn til at jeg skal flytte meg for biler slik at de slipper å vente 20 sekunder på at muligheten for å komme forbi på ordentlig vis kommer.

 • Anonymous

  Det eneste regelbrudd jeg forsvarer er å sykle mot enveiskjøring.

  Men mange røde lys er eksempel på at de som har planlagt såvel trafikkregulering som trafikkregler bare har tenkt på biler. De er ofte uhensiktsmessige for syklister. Det vi trenger er regulering og regler som også tar hensyn til syklister. Egne lys for syklister er en langt bedre løsning enn å tillate sykling på rødt. Slike lys kan også fungere slik at biler som skal svinge til høyre har rødt lys mens syklister som skal rett fram har grønt, for å hindre at bilister skjærer over sykkelfeltet. Slike lys har jeg f.eks. sett i København.

  Ellers er jeg enig i at de fleste bilister er hensynsfulle. Det er et mindretall av bilister som ødelegger, akkurat som det er et mindretall av syklister som ødelegger ved hensynsløs sykling.

 • Anonymous

  Selvfølgelig skal syklister ta hensyn og oppføre seg ordentlig i trafikken. Det er et mindretall som ødelegger, akkurat som det er et mindretall av bilister som ødelegger. Dog viser ulykkesstatistikken at det farligste som finnes er bilister som ikke overholder sin vikeplikt. Det er dette som er årsaken til de aller fleste ulykker, i alle fall dødulykker og ulykker som fører til alvorlig personskade.

  Men først og fremst handler det om bedre tilrettelegging. Og det innebærer i alle fall i byen bl,a, at mange parkeringsplasser må fjernes, kjørefelt eller gater stenges for biler, tydelig merking, osv. Folk er ikke noe viktigere bare fordi de ikke klarer å beveg seg uten å drasse på et tonn metall. Det er ingen grunn til at bilistene skal få så mye av plassen som de faktisk har fått.

 • Anquetil

  Syklister og bilister er faktisk prosentvis like gale. Bare at bilister er 1000 ganger farligere… Det store problemet er at Norge har de mest aggressive bilister i forhold til syklister i Vest-Europa. I stedet for at myndighetene får bukt med disse holdninger så bygger de opp under fordommene med sine uttalelser om syklister. Jeg har sittet på raceren i 50 år i mange land og har overlevd tusenvis av “attentater” men føler vel at hellet snart er oppbrukt. 

 • Anonymous

  Bilistene som uttaler seg slik er de virkelige egotripperene. De vil ha veien helt for seg selv. På den annen side utgjør dere en veldig liten andel av bilistene der ute. De aller fleste bilister er utrolig høflige overfor syklister. For meg som kan reglene av og til mer høflig enn jeg setter pris på, men det er vel kanskje nødvendig, siden det ikke står et digert skilt i pannen min som sier at jeg kan trafikkreglene.

 • Anonymous

  En lett avsporing fra temaet, men:
  Det hender av og til at jeg sykler fortere enn fartsgrensen, med små marginer vel og merke (42km/t i 40-sone f,ex,). LIkevel kommer det nesten alltid en bil bak meg, og som peiser forbi (tilsynelatende i et sted mellom 50 og 60km/t). Dette er sannsynligvis de samme folkene som kauker på forum og i aviser om at syklister ikke følger trafikkreglene.

  For det er egentlig ikke det som er poenget deres, poenget deres er at de vil ha syklister vekk fra veien, og terpingen på trafikkreglene er bare et verktøy for å få det til.

 • Snemann

  Så, så, Nettfroggen. Å være lenket til bilrattet er selvfølgelig en patetisk tilværelse, så jeg skjønner at frustrasjonsnivået er høyt.

  I stedet for å være så sinna, ta deg en pølsemeny til. Infarktet kommer ikke av seg, vet du.

 • Anonymous

  Bil er nyttig og mange — antagelig de fleste — bilister er hensynsfulle, også mot syklister. Men når man får høre den sedvanlige leksa om at sykler ikke har noe i veien å gjøre, at de som kler seg hensiktsmessig er gærninger i kondomdress, osv [husker ikke om du skrev det], da synes jeg blikkbokshoder er ganske treffende.

  Jeg har også tenkt på koblingen bilisme/røyking. De har i alle fall det til felles at de har tatt seg til rette og okkupert alt tilgjengelig rom. Før var det mye fler sykkelfelt, men de ble borte. De ble tatt til biler. Når man må sette opp skilt for å fortelle at parkering på grøntanlegg er forbudt, da er det noe galt inne i noen av blikkbokshodene. Røykerne har tapt. Bilen kommer også til å tape, om enn ikke i like stor grad. Men det er samme type holdningendring på gang, at det ikke er noen selvfølge at man kan kjøre bil over alt. Bilen er nyttig, den brukes bare for mye av for mange, særlig i byene. Der er det ganske enkelt ikke plass til alle bilene.

  Jeg sykler ofte midt i kjørefeltet. Jeg vil ikke bli klemt mellom trafikk og parkerte biler av noen som mener det skal gå akkurat å presse seg forbi. I Oslo er det flere steder idiotløsninger hvor sykkelfeltet bare forsvinner foran kryss for at det skal bli plass til et ekstra kjørefelt. Da svinger jeg alltid ut i kjørefeltet og legger meg midt i. Er det ikke plass til felt for sykler, så er det ikke plass. Da tar jeg kjørefeltet og bilene får legge seg bak. Idiotiske løsninger for sykkel er like mye idiotiske løsninger for annen trafikk.

 • Anonymous

  Jeg har lignende erfaring.

 • Anonymous

  Type your reply…

 • Anonymous

  Helt enig.

 • Anonymous

  I dag tok jeg bilen da jeg skulle en tur opp på universitetssenteret på Kjeller. Jeg hadde ikke lyst til å komme fram alt for svett etter å ha syklet 25 km med ganske jevn motbakke. På vei tilbake ble jeg stående å stange i rushtrafikken. Jeg skjønner godt at man blir amper og aggressiv når man sitter innestengt i boksen sin på den måten.

  Da jeg satt i bilkø lengtet jeg etter sykkelen og angret på at jeg ikke hadde løst problemet ved å ta med sykkelen på toget til Lillestrøm, og så syklet hjem. Det var bare gamle reflekser om at det er kjekt å ta bilen som hindret med i å finne en litt mer kreativ og mye bedre transportløsning. Mens bilen gir en følelse av å være innestengt, gir sykkelen en følelse av frihet.

 • Anonymous

  Et problem i Oslo er at det er så alt for få sykkeltraseer. Dermed tvinges all trafikk inn på noen ganske få ruter. Det blir mye folk og veldig blandet trafikk, selv om blandingen bare består av ulike syklister. I andre land bygger man “sykkel-highways”. Dette er sykkelveier for syklister som skal sykle raskt fra et sted til et annet. Så er det en masse andre ruter for de som vil sykle på andre måter.

  Jeg har ikke syklet i Nederland. Men jeg har et inntrykk av at om man som fotgjenger beveger seg ut i sykkelfeltet, så får man veldig klar beskjed — akkurat som man gjør i Danmark. Men i u-landet Norge bygger man stadig ut “Gang- og sykkelveier”, hvor man venter at barnevognmafiaen og tour de finance syklister skal ferdes i en slags fredelig sameksistens. Det må gå galt.

 • Anonymous

  De siste årene har jeg fått interesse for sykling, og sykler hver dag til og fra dit jeg skal, samt kondisjonstrening på sykkel. Det som skremmer meg er disse overskriftene i aviser og lignende, som viser til illsinte bilister som presser syklister vekk fra veiene, eller kaster brus og lignende når de kjører forbi.
  Jeg skjønner at dette er et fåtall, da jeg aldri har opplevd noen sinte bilister. Dog tar jeg mye hensyn, og passer på at jeg slipper frem bilister dersom det er mulighet for det.
  Jeg tror problemet ligger i det faktum at folk ikke tar nok hensyn. Eksempelvis, dersom du trener kondisjon, det er ikke tiden det tar fra A-Å som er viktig, det er hvilken puls du har. Om du må bremse opp litt vil du faktisk bruke mer krefter på å komme opp i fart igjen, og på den måten få høyere puls.
  Hver dag kjører jeg buss til/fra Oslo, og fra Lysaker til Oslo ser jeg syklister som kjører på så hardt de bare klarer. Nå skal ikke jeg legge meg opp i deres treningsvaner, det kan funke for dem. Men de viser ingen hensyn. Det begynner faktisk å bli utrygt å krysse sykkelbanen ved Aker brygge.
  Nå ble dette faktisk et mer innlegg om oppførsel til syklister enn hva jeg egentlig hadde tenkt å skrive… Men jeg tror at alle kan tenke mer på hvordan man oppfører seg, dette gjelder alle, uansett fremkomstmiddel.

 • Anonymous

  Jeg er glad for at jeg ikke sykle Tour de finance traseen når hovedfeltet i den selvutnevnte eliteklassen passerer. Men selv om jeg har sagt det før i denne debatten: Hovedproblemet er at det ikke er alternativer. Det burde ha vært mange sykkelruter inn mot byen. Så kunne det godt være en “highway” som de ivrigste bruker — akkurat som det faktisk er en stor vei for alle bilene. Det må blir flere sykkeltraseer. Dessuten må flere sykle, slik at de galeste ikke får dominere som de gjør enkelte steder i dag.

 • Snemann

  FrP-logikken din er like talentløs her som alle andre plasser. Først hevder du at du er syklist og fotgjenger. Og så avslutter du med ”vi” bilister betaler for alt, og at ”dere” syklister og fotgjengere er snyltere. Så hva er du: syklist eller snylter? Har tanken slått deg at også syklister betaler skatt og mange av dem også veiavgift (som om det hadde noe med saken å gjøre)? Nei, ante meg det, den tanken passet ikke inn i FrP-logikken.

 • Anonymous

  Jeg betaler mer skatt enn de fleste. Og sykkelveier er billige i forhold til veier tilrettelagt for biler. Så som syklist tar jeg for meg av veiene med god samvittighet. Jeg betaler for så vidt også veiavgift etc, men det kommer jeg bare til å fortsette med inntil jeg får rotet meg til å selge bilen. Har ikke bruk for bil.

 • Dette er vel noe av det dummeste som er skrevet på denne bloggen. Har du lappen??

  Det er ikke sykkelfelt overalt. På fortau kan man sykle såfremt man ikke er til sjenanse for fotgjengere. Syklister er nesten automatisk til sjenanse hvis man sykler i normalt tempo på et fortau. Mener du egentlig at man bør forby sykling fordi det sjenerer bilister?

  Jeg kjører selv bil og føler meg aldri plaget av syklister. Biler derimot er stadig i veien. De parkerer dumt, kjører seint, kjører uvørnt og farlig og de er rett og slett for mange i forhold til veinettet mange steder.  

   

 • Dette er vel noe av det dummeste som er skrevet på denne bloggen. Har du lappen??

  Det er ikke sykkelfelt overalt. På fortau kan man sykle såfremt man ikke er til sjenanse for fotgjengere. Syklister er nesten automatisk til sjenanse hvis man sykler i normalt tempo på et fortau. Mener du egentlig at man bør forby sykling fordi det sjenerer bilister?

  Jeg kjører selv bil og føler meg aldri plaget av syklister. Biler derimot er stadig i veien. De parkerer dumt, kjører seint, kjører uvørnt og farlig og de er rett og slett for mange i forhold til veinettet mange steder.  

   

 • Anonymous

  Jeg er helt enig. Jeg kjører også bil, selv om det blir mindre og mindre bil og stadig mer sykkel på meg. Fortau er bare egnet til sykling når det ikke er fotgjengere der, og bare i lav fart. Opp Kongsveien er et av de få stedene hvor det er relativt greit å sykle på fortauet fordi det er motbakke og det er veldig få fotgjengere (men også veldig smalt fortau). Inne i byen nytter det stort sett ikke å bruke fortauet.

  Både som bilist og syklist hindres jeg ofte av biler, aldri av syklister. Bilister som liker å insistere på at syklister må flytte seg straks noen kommer med bil, bør også straks flytte seg når de blir tatt igjen av en syklist som har større fart. Det har jeg aldri opplevd (men venter det heller ikke, og jeg flytter meg ikke for utålmodige bilister som ikke kan vente i 20 sekunder).

 • Anonymous

  Jeg er helt enig. Jeg kjører også bil, selv om det blir mindre og mindre bil og stadig mer sykkel på meg. Fortau er bare egnet til sykling når det ikke er fotgjengere der, og bare i lav fart. Opp Kongsveien er et av de få stedene hvor det er relativt greit å sykle på fortauet fordi det er motbakke og det er veldig få fotgjengere (men også veldig smalt fortau). Inne i byen nytter det stort sett ikke å bruke fortauet.

  Både som bilist og syklist hindres jeg ofte av biler, aldri av syklister. Bilister som liker å insistere på at syklister må flytte seg straks noen kommer med bil, bør også straks flytte seg når de blir tatt igjen av en syklist som har større fart. Det har jeg aldri opplevd (men venter det heller ikke, og jeg flytter meg ikke for utålmodige bilister som ikke kan vente i 20 sekunder).

 • Anonymous

  Slapp av, jeg er hverken lenket til noe bilratt eller særlig sinna jevnt over, og jeg sykler litt stadig vekk jeg også. Men siden jeg minst like ofte er bilist tar jeg hensyn til bilistene når jeg sykler. Jeg sykler eksempelvis ikke i veibanen om jeg ikke er pukka nødt. Selv om jeg egentlig har “rett” til det. Jeg har nemlig ikke lyst til å bli påkjørt av en uoppmerksom bilist 😉

  Dessuten skal man gjøre mot andre som man vil at andre skal gjøre mot en selv.
  Og forøvrig være snill og grei 🙂

 • Anonymous

  Jeg sykler ikke på fortauet med mindre jeg er “pukka nødt” til å gjøre det. Det betyr at jeg stort sett sykler i veibanen, for sykkelvei eller sykkelfelt finnes stort sett ikke der jeg sykler.

 • Pingback: sparetips()