En trist sykkeltur i Oslos nye sykkelfelt

Endelig har Oslo fått noen sykkelfelt i sentrum som er tydelig merket med rød farge, og hvor man omsider har regulert veien slik at den er enveiskjørt for biler og andre motoriserte kjøretøyer, men ikke for sykler. Politikerne kan kritiseres for mye. Men her er det politiet som har vært bremseklossen alt for lenge. Men blikkbokshodene forstår åpenbart ikke hva denne merkingen betyr. De må selvfølgelig ødelegge ved å hensette sine blikkbokser i sykkelfeltet. Noen med mye rust mellom ørene synes å tro at de ikke står i veien om de setter på nødblink — som om det er en nødsituasjon at de ikke gidder å gå noen meter. OG mange “skal bare”. Resultatet er at sykkelfeltet i praksis er lite anvendelig for syklister, fordi man stadig må svinge rundt feilparkerte biler. Disse bilene ble tatt under en kort sykkeltur gjennom gatene i går, torsdag 1. september.

Denne gangen har jeg ikke tatt meg bryet med å finne ut hvem som eier bilene, men jeg ser ingen grunn til å sladde nummeret. Hvis noen vil finne ut hvem som er eier, kan man benytte denne praktiske tjenesten: Send en SMS til 2282 med kode­ord regnr fulgt av bil­num­me­ret, og man får straks vite hvem som eier bilen.

Trafikketaten har åpenbart en jobb å gjøre og disse feltene bør patruljeres nærmest kontinuerlig. Biler som stopper på denne måten hindrer trafikk og skaper farlige situasjoner. Det betyr at de bør taues bort.

Vi kan ikke stole på at kommunen alltid rydder opp. Som syklister må vi si klart fra hva vi mener om slik parkering. Da jeg ga klar beskjed til et blikkbokshode at han ikke hadde noe i sykkelfeltet å gjøre, fiokke jeg kommentaren “det er bra at du sier fra” fra en som syklet bak meg. Men vi bør gjøre det alle sammen.  Men folk har ofte forlatt sine kjære blikkbokser. Jeg har derfor nå utstyrt meg med noen lapper med følgende tekst, som jeg vil legge under vinduspusserne på blikkbokser som er hensatt i sykkelfelt og sykkelveier:

Blikkbokshode!

Er ditt problem at du ikke vet forskjell mellom en bil og en sykkel? Eller er problemet ditt at du innsiden av hodet er så rustskadet at du ikke forstår at disse oppmerkede feltene som er merket som sykkelfelt faktisk er for sykler og ikke biler? Eller er du bare en kjempeegoist som mener at du og din blikkboks er så mye viktigere enn alle andre, slik at andre bare må flytte seg for deg?

Uansett hva som er ditt problem har du vist deg usikket som trafikkant. Det anbefales at du returnerer ditt førerkort og selger din blikkboks. Hvorfor ikke sykle i stedet?

Her er den triste billedserien:

 

Print Friendly
 • Anonymous

  Mitt poeng er ikke å unnskylde syklistene. Også for syklister gjelder at de skal avpasse farten etter forholdene, de skal kunne stanse, osv. Da jeg skrev det innlegget var det som en reaksjon på alle de avisoppslagene hvor det står “Barn [eller gammel dame] meid ned av syklist”, hvor det følges opp med angrep på denne “råsyklisten”. I ganske mange av de sakene er forholdene slik at bilde må nyanseres ganske mye, og kanskje har alle som var involvert i ulykken opptrådt uaktsomt.

  Jeg kan for så vidt også legge til at også politiet er svært raske til å legge skylden på syklister, f.eks. ved å hevde at syklisten kom i stor fart (som kanskje ikke er mer enn 20-30 km/t), at bilisten ikke så osv, når bilen ikke har overholdt sin vikeplikt og krysset rett foran syklisten. Jeg har tatt opp det her http://blogg.torvund.net/2010/09/15/hvorfor-gir-politiet-misvisende-opplysninger-om-sykkelulykker/ og http://blogg.torvund.net/2011/04/08/politiet-hester-syklister-igjen-syklistene-har-ofte-skylden/.

  Går man ned i dokumentasjonen av ulykker, skyldes de aller fleste ulykker mellom sykkel og bil at bilisten ikke overholdt sin vikeplikt. Det er veldig vanskelig å finne dokumentasjon på ulykker mellom syklist og fotgjenger, ut over medieoppslag.

 • Anonymous

  Det er ganske håpløst at man har klart å legge dette i en vei med trikkeskinner, faktisk slik at trikkeskinnen går i sykkelfeltet. Slike langsgående trikkeskinner er direkte farlige for syklister.

 • Anonymous

  Noe av poenget med sykkelfelt er at man skal kunne sykle uten å måtte svinge utenom feilparkerte biler.

 • Anonymous

  Hvis man hadde fått på plass et skikkelig hovedsykkelveinett og fjernet gateparkeringen i sentrum, da hadde det neppe vært et problem. Da kunne man godt ha funnet fram til kompromisser som kollektivtransport (inkl taxi), varetransport, syklister og fotgjengere kan leve greit med. Men det er ikke akseptabelt at bilister gir blaffen og parkerer i de alt for få sykkelfelt som tross alt finnes i denne byen.

 • Hans Chr. Andersen

  Jeg beklager at vi har vært til hinder for syklister i sykkelfeltet i Kirkegaten og jeg syns det er flott at Oslo Kommune legger forholdene til rette for syklister i sentrum. Det er nå en gang sånn at vi har mange kunder i denne gaten som er avhengig av at vi kommer å utfører de tjenestene vi er forpliktet til å gjøre gjennom avtaler inngått lenge før myndighetene snudde opp ned på rammevilkårene og mulighetene våre servicefolk har for å gjøre en effektiv jobb. Disse tjestene er av en slik karakter at vår servicemann er nødt til å ha med seg ganske mye utstyr til kundene og må derfor ha et midlertidig stopp i nærhet til kundens kontorlokaler. Alternativet for oss er å øke serviceprisen betydelig for alle våre kunder, slik at vi får dekket inn tapet av at servicen tar lengre tid og at vi rekker langt færre kunder pr. dag. Resultatet av det at kunden antakelig sier opp avtalen. En annen løsning kan være at vi velger å kansellere alle våre avtaler med kunder i de aktuelle gater. Begge disse alternativene medfører  at vi må redusere antall arbeidsplasser hos oss fordi vi får langt færre kunder. Det er ikke noe ønske hverken for oss, eller dere som bruker sykkel i sentrum.
   
  For at alle parter skal bli fornøyd mener jeg at kommunen burde ha vurdert å gjøre gatene tilgjengelig for varelevering f. eks. mellom 0900 og 1100. Det er vel på dette tidspunktet det er minst sykler i gaten. Kanskje vi derfor sammen kan prøve å påvirke kommunen til å finne en ordning som er optimal for alle parter, framfor å beskylde, anklage, kjefte og gå i krig mot hverandre. Vi er minst like opptatt som de aller fleste om å hjelpe folk å være Helt Opplagt på jobben. Det gjelder alle dere som er flinke å sykler, men også våre egne ansatte og ikke minst alle våre kunder. Hadde vi fått til dette hadde alle parter blitt tatt hensyn til og vi hadde sluppet å bli hengt ut i media fordi vi ikke gjør annet enn å utføre en jobb vi blir bedt av våre kunder å gjøre.  
   

 • Hans Chr. Andersen

  Jeg beklager at vi har vært til hinder for syklister i sykkelfeltet i Kirkegaten og jeg syns det er flott at Oslo Kommune legger forholdene til rette for syklister i sentrum. Det er nå en gang sånn at vi har mange kunder i denne gaten som er avhengig av at vi kommer å gjør de tjenestene vi er forpliktet til å gjøre gjennom avtaler inngått lenge før myndighetene snudde opp ned på rammevilkårene og mulighetene våre for å gjøre en effektiv jobb. Disse tjestene er av en slik karakter at vår servicemann er nødt til å ha med seg ganske mye utstyr til kundene og må derfor ha et midlertidig stopp i nærhet til kundens kontorlokaler. Alternativet for oss er å øke serviceprisen betydelig for alle våre kunder, slik at vi får dekket inn tapet av at servicen tar lengre tid og at vi rekker langt færre kunder pr. dag. Resultatet av det at kunden antakelig sier opp avtalen. En annen løsning kan være at vi velger å kansellere alle våre avtaler med kunder i de aktuelle gater. Begge disse alternativene medfører  at vi må redusere antall arbeidsplasser hos oss fordi vi får langt færre kunder. Det er ikke noe ønske hverken for oss, eller dere som bruker sykkel i sentrum.
   
  For at alle parter skal bli fornøyd mener jeg at kommunen burde ha vurdert å gjøre gatene tilgjengelig for varelevering f. eks. mellom 0900 og 1100. Det er vel på dette tidspunktet det er minst sykler i gaten. Kanskje vi derfor sammen kan prøve å påvirke kommunen til å finne en ordning som er optimal for alle parter, framfor å beskylde, anklage, kjefte og gå i krig mot hverandre. Vi er minst like opptatt som de aller fleste om å hjelpe folk å være Helt Opplagt på jobben. Det gjelder alle dere som er flinke å sykler, men også våre egne ansatte og ikke minst alle våre kunder. Hadde vi fått til dette hadde alle parter blitt tatt hensyn til og vi hadde sluppet å bli hengt ut i media fordi vi ikke gjør annet enn å utføre en jobb vi er engasjert av våre kunder for å gjøre.  
   

 • Anonymous

  Det er veldig bra at dere svarer på slikt som dette. Jeg synes heller ikke at løsningen er optimal, selv om vi sikkert ikke er enige om hvordan det best løses. Men vi er nok i alle fall enige om at det fortsatt må være mulig å levere varer i byen.

  Men når det lages nye sykkelfelt så er det viktig å markere fra start at dette er sykkelfelt. Det er ikke akseptabelt at folk som “skal bare” stopper i dem.

 • Anonymous

  Det er en flott film! Heldigvis er man ikke så idiotiske i Norge som i USA, så hos oss er det tillatt å sykle i kjørebanen. Vi kan sykle rundt feilparkerte biler uten å blit bøtlagt for ikke å sykle i sykkelfelt.

 • rsh

  Å, kom igjen! Du begynte med et veldig tynt poeng, nemlig at mediene på noen som helst måte skulle være spesielt ute etter syklister. Har du lest en avis eller to uten sykkelbriller ser du at disse malende og sensasjonalistiske fremstillingene ikke er unike for syklister. Her er et eksempel fra i dag, “Meide ned motorsyklist”. http://www.nettavisen.no/nyheter/article3227786.ece Og som man ser så sier politet at årsaksforholdet er uavklart. Man kan da, som bilist, lage et stort nummer av at overskriften muligens ikke er helt dekkende, men hvem gidder egentlig det? Det er sånn mediene funker. Det er bare du som er ekstremt oversensitiv og sitter og fyrer løs fra skyttergraven mot alt og alle som ikke har de samme preferansene som deg selv.l

  Problemet med det du skrev, er at du veldig raskt gikk fra den ovennevnte spikersuppa di til å først bortforklare det syklistene hadde gjort og så legge skylda på offeret. Det var det jeg syntes var fullstendig smakløst.

  Jeg må stille deg et spørsmål. Tror du selv at det du skriver på noen som helst måte fremmer syklistenes sak?  Hva mener de som er offisielle representanter for syklistenes interesser her i landet?

  Mitt inntrykk er at det du søker er mest mulig konflikt og bråk.

 • Ann Myhre

  Men hva gjør man da, bortsett fra å si ifra – hvis mulig? Skal vi oppdra alle som står i feltet? Hva kan jeg gjøre når det står en bil parkert i sykkelfeltet jeg kommer i?

 • Anonymous

  Det er alltid litt “interessant” med de som mener å vite så mye bedre enn folk selv hva andre mener og ønsker. Slikt overmot imponerer ikke.

 • Divjbpost

  …men ikke omvendt;-) Flott film