Gratulerer som ny byråd, Ola Elvestuen. Nå gjenstår det bare å levere

Ola Elvestuen fra Venstre blir som ventet ny byråd for miljø og samferdsel. Nå venter vi at du skal levere, Ola Elvestuen. Så mye verre enn det har vært, kan det vanskelig bli. Alt vil være bedre enn en FrP-byråd på den plassen. Men vi venter mye mer enn bare å ikke være fullt så dårlig. Vi venter en markert kursendring og synlige resultater. Venstre har gått høyt ut på områdene miljø og samferdsel, og dermed blir fallhøyden tilsvarende stor. Vi håper dere holder dere oppe.

Ting tar tid. Det aksepterer vi. Ingen tror at Oslo blir en sykkelby i løpet av noen uker med en venstrebyråd som ansvarlig for samferdsel. Men vi venter et taktskifte med langt større satsing på kollektivtransport og sykkel, på bekostning av privatbil.

Du er nå i den heldige situasjon at du kan gjennomføre allerede fattede vedtak, og sole deg litt i glansen fra disse resultatene. Men det er faktisk veldig bra om du i en ikke alt for fjern fremtid kan gjøre det. Oslo mangler ikke planer og vedtak. Oslo har vedtatt å bygge et hovedsykkelveinett i 1977, 1990, 1999 og 2006. Problemet har ikke vært planene eller vedtakene, problemet har vært at de aldri har blitt gjennomført. Under et sykkelarrangement før stortingsvalget 2009 sa du, Ola Elvestuen, omtrent dette om situasjonen i Oslo: Problemet med Peter N Myhre som byråd var ikke at han gjorde så mye galt. Problemet var at han ikke gjorde noen ting. Kanskje formulerte du deg litt mindre spisst, men det var uansett essensen i det du sa.

Vi som også følger med i justispolitikken ved at da din partikollega Odd Einar Dørum ble justisminister “tømte han skuffene” for gamle og vanskelige saker som hans forgjengere hadde kviet seg for å ta tak i. Han fikk dem opp på bordet og fikk dem avgjort på en eller annen måte. Enten man var enig eller ikke i hans beslutninger i de enkelte sakene, så fortjener han honnør for å ha fått sakene ut av dødvannet. Hvis du kan bli den som sørger for å få Oslos sykkelplaner over fra prat til handling, da blir du en viktig mann for Oslo, Ola Elvestuen.

Utbygging av gode sykkelveier vil måtte ta tid. Men en test kommer allerede førstkommende vinter: Kan vi endelig få et skikkelig vintervedlikehold i sykkelfelt og på sykkelveier? Til nå har vi opplevd at kommunen har brukt sykkelveier og sykkelfelt som snødeponi for den snøen som brøytes vekk fra kjørefeltene. Over­in­ge­niør Joakim Hjer­tum i Samferdselsetaten mente at syklistene måtte finne seg i at snø fra kjørefelt ble brøytet inn i sykkelfelt, og din forgjenger Jøran Kallmyr sa seg enig i dette. Blir vintervedlikeholdet like dårlig med en venstre-byråd som med en fra FrP, da vil du ha tapt mye troverdighet. Vi håper at dette ikke skjer.

Vi ønsker deg lykke til, og håper at du viser Oslo sykkelveien. Kanskje også Oslo til slutt kan bli en sykkelby?

Print Friendly
 • rch

  Grunnen til at ikke flere sykler om vinteren er:

  Det er kaldt og jævlig og folk ønsker ikke å ha det kaldt og jævlig. Unntaket er en håndfull mennesker som ser på sykling mer som et mål enn en hensiktsmessig måte å komme seg fra A til B.

  Sykkel er ikke laget for vinterbruk. Du skrev selv om hvor vanskelig det var langs Mosseveien fordi det lå noen blader fra løvtre i sykkelstien. Det hadde endog kommet litt rim på dem! Tenk det! Hvis en antydning til norsk høst er nok til å stoppe syklister så vil neppe all verdens brøytemannskaper være nok når det blir skikkelig vinter. Med mindre man i tillegg ansetter noen titusener mennesker som kan rykke ut hver gang det oppstår litt rim noe sted da.

  At fortau og gangveier kan brøytes bedre er vi skjønt enige om. Først og fremst for at de gående skal få bedre fremkommeliget.

 • Anonymous

  Jeg regner med at du også synes det er kaldt og jævlig å gå på ski om vinteren, for det er like kaldt som å sykle.

  Andre har skjønt at det bare er et spørsmål om å kle seg hensiktsmessig. I byer hvor det legges til rette for å sykle også om vinteren, der er erfaringen at de fleste som sykler fram og tilbake til jobb fortsetter å gjøre det, også om vinteren. De har vinter i Stockholm også. Men der har andelen syklister økt kraftig etter at de begynte å legge forholdene bedre til rette for sykling, også om vinteren.

  I Gøteborg feies sykkelveiene en gang i uken inne i byen, og annen hver uke utenfor sentrum. Da blir ikke løv og annet liggende. Ellers er det ikke løvet som er hovedproblemet langs Mosseveien, men det gjør en allerede i utgangspunktet dårlig gang- og sykkelvei enda dårligere.

 • rch

  Er det mangelen på preparerte skiløyper som gjør at folk ikke går på ski til jobb? Mener du det vil jeg i det minste berømme deg for konsistens i argumentasjonen.

  Motorsyklister har mulighet til å kjøre på de velbrøytede veiene som dere syklister er så misunnelige på. Men de gjør det ikke. Når vinteren kommer så lar de motorsykkelen stå. Hva er det som gjør at du tror det vil bli spesielt annerledes om det brøytes og feies mer på sykkelstiene?

 • Anonymous

  Det er da like kaldt enten man skal på jobb eller på tur om vinteren? De fleste jobber tross alt i byer, eller i det minste i tettbygde strøk, og da er ski lite praktisk.

  Jeg kan ikke svare for motorsyklister, jeg kjører ikke motorsykkel. Men kanskje har det noe å gjøre med at motorsyklister holder mye større fart enn syklister?

  I din argumentasjon forutsetter du at nordmenn er mye mer pinglete enn f.eks. svensker. Der man har tilrettelagt for vintersykling i svenske byer ved at sykkelnettet ryddes for snø, der sykler folk også om vinteren. Det er ikke like mange syklister om vinteren som om sommeren, men ganske mange. Om min hukommelse er rett, så sykler ca 70% av jobbsyklistene også om vinteren der det legges til rette for helårssykling.

 • Anonymous

  Det er da faktisk ingen som krever at andre skal sykle, bare at forholdene legges til rette for at alle de som faktisk gjerne vil sykle kan gjøre det.

 • Anonymous

  Jeg vil at folk skal velge noe annet enn bil. Byene drukner i biler. Biltrafikken må ned. Dette er et (av flere) tiltak. Venstre får svare for seg selv, jeg representerer ikke dem.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Består @Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?()