Er det noen som forsvarer hensynsløse syklister ???

Utgangspunktet for denne kommentaren er en Twitter-diskusjon, hvor Geiralex og Per B Løvsletten bl.a. hevder at jeg avviser all kritikk mot syklister ved å peke på noe verre som bilister gjør, og at jeg mener unger har å passe seg for syklister. Jeg kjenner meg ikke igjen i noe av dette og kritikerne har heller ikke kommet med noe konkret som underbygger det de sier.

La en ting være helt klart: Syklister skal opptre hensynsfullt i trafikken, akkurat som alle andre trafikanter. Det er syklister som ikke gjør det. Det er dessverre en del med store og oppblåste ego der ute, som mener at JEG skal fram og de andre har å flytte seg for MEG. Vi møter dem som “Tour de Finance” syklister som hver dag prøver å sette personlig rekord på strekningen hjemmefra til jobb  (eller hjem igjen), vi møter dem i skiløypene og vi møter dem selvfølgelig bak rattet i deres dyre biler. Jeg forsvarer dem ikke, har aldri gjort det og kommer aldri til å gjøre det.

Men syklistene er ikke de eneste som skal ta hensyn. Dessverre har vi i Norge et vegvesen som er preget av forstenede hjerner, som holder fast ved idiotløsningene gang- og sykkelvei. Fotgjengere og syklister har helt ulike behov og det er feil å trenge dem sammen på det samme området. Men når så galt stadig vekk skjer, så betyr det at fotgjengere og syklister må ta hensyn til hverandre. En gang- og sykkelvei er ikke et fortau, og fotgjengere kan ikke oppføre seg som om de er på et fortau. En syklist må selvsagt også ta høyde for at fotgjengere ikke skjønner hva slags vei de går på, og være forsiktig. Men det unnskylder ikke fotgjengerne og skyver ikke alt ansvar over på syklisten.

Dårlig tilrettelegging og dårlige løsninger skaper konflikter. Udugelige trafikkplanleggere som fortsatt betrakter sykkel som et leketøy skaper dessverre stadig nye konfliktsoner. Fortsatt synes det overordnede målet å være at syklene ikke skal komme i veien for bilene, man er lite opptatt av å skape god fremkommelighet og gode forhold for syklister. Dessverre er ulykker vanskelig å unngå med så dårlige løsninger, men heldigvis fører sammenstøt mellom fotgjengere og syklister sjelden til alvorlige skader.

Noe av det jeg reagerer på og har tatt til motmæle mot, er politiets og medienes demonisering av syklister. Ryggmargsrefleksen er at syklene må bort eller sykling begrenses. Nå sist har det dukket opp som et spørsmål om en fartsgrense på 15 km/t for syklister ved Store Stokkavannet i Stavanger. I det klippet som vises er det to jenter som hopper til side når det kommer en syklist. De gikk akkurat slik man ikke bør gå når man deler veien: Som om de eide hele veien selv, fullstendig uten tanke på at det kan komme trafikk bakfra i større fart. Ellers sier de som blir intervjuet stor sett at det ikke er noe problem.

Det er ikke noen ukjent situasjon for syklister at fotgjengere virrer rundt i en gang- og sykkelvei, eller endog en sykkelvei de få stedene der dette finnes, som hodeløse høns — gjerne med musikk på øret slik at de ikke hører syklister som varsler. I alle fall ikke syklister som varsler på lovlig vis med sykkelklokke. Om noen bruker AirZound eller noe tilsvarende for å varsle, blir de nok hørt. Men de er ikke lovlige i Norge. Hadde syklister hatt noe ordentlig å varsle med kunne man jo ha risikert at selv bilister hadde hørt dem, og det er som kjent ikke meningen.

Men vi har hørt det så mange ganger før. Når folk går seks i bredden på en skogsbilvei i Nordmarka slik at det er umulig å passere, og ikke flytter seg på signal fra en syklist, da blir fotgjengeren i følge media meid ned av en syklist. Det er kjedelig at slikt skjer. Men også fotgjengere må ta hensyn til at de deler veien blant annet med syklister. Når de ikke gjør det får det dessverre noen ganger uheldige konsekvenser. Når det i media fremstilles som om det bare er syklisten som er problemet her, blir det helt feil.

Barn er barn og oppfører seg som barn. Men voksne har et ansvar. Mange ville vel ropt på barnevernet om foreldre lot barn bruke en vei med biltrafikk som lekeplass. Men når barn bruker en gang- og sykkelvei som lekeplass og dessverre blir påkjørt av en syklist, da klarte Bergens Tidende å fremstille det som om problemet var en råsyklist.  (At syklisten bare syklet videre etter ulykken er en helt annen sak, det er selvfølgelig helt uaksepetabelt.) Man kan ikke klandre barna. Men foreldrene som sto sutrende fram i avisen burde ikke få sympati, men en solid dose pepper som uansvarlige foreldre.

Selvfølgelig burde politikerne i Stavanger og andre steder skamme seg for sin tafatthet, og snarest forsøke å rette opp problemet ved å anlegge en sykkelvei for transportsyklister som gjør at problemet unngås. Om nødvendig får man fjerne noen parkeringsplasser og kjørefelt for biler. Samfunnet er tjent med at folk lar bilen stå og velger sykkelen i stedet. Men sidrompa norske politikere vil heller begrense syklingen. Norge er et u-land og en sinke på sykkelfronten.

Det er like ille andre steder. I Oslo er det skiltet sykkeltrase tvers gjennom Frognerparken, på veier som ut fra NRKs bilder synes å være langt dårligere enn veiene langs Stokkavannet. Jeg sykler der ganske ofte, men sykler da som om jeg sykler på gangvei til tross for skiltingen. På en turvei må turgåere ta hensyn til at de deler veien med bl.a. syklister. I en park, i alle fall om vi holder store parker med egne sykkelveier, som Hyde Park og Central Park, utenom, skal folk ikke behøve å tenke på syklister. Foreldre skal kunne la barn mate endene uten å måtte bekymre seg for om det kommer syklister i stor fart.

Medienes demonisering av syklister forsterker den feilaktige oppfatningen om at fotgjengere kan virre som de vil, og at syklister er bøllete fantomer i kondomdrakt. Men man venter ikke så mye av media. Til tross for floskler om ytringsfrihet og det frie ord, er media mer opptatt av at produktet selger enn hva det inneholder. Konflikter og syndebukker selger, derfor skaper media dem, også der de ikke finnes. Nyanserte fremstillinger selger ikke, og er derfor ikke interessante for media.

Det er slik sett langt mer alvorlig at politiet og ansvarlige i Vegdirektoratet bidrar aktivt til sykkelhetsen. Oslopolitiet har jevnlig hatt kontroller rettet mot syklister som blant annet sykler på rødt lys. Man skal ikke sykle på rødt lys. Det er så farlig, sier Oslopolitiet om hvorfor de har slike kontroller. Men da jeg gikk gjennom en rapport om trafikkulykker i Oslo fant jeg ikke en eneste ulykke som kunne forklares med at syklisten syklet på rødt. Det er bilister, ikke syklister som dreper og skader fotgjengere. Det er også bilister som dreper og skader syklister. Men målrettede aksjoner mot bilister som opptrer hensynsløst overfor syklister, det har visst aldri Oslopolitiet funnet grunn til å ha. For bilister er “nyttige” og hellige, både for politiet og politikerne.

Bergenspolitiet fikk for en tid tilbake store oppslag om fartskontroller for å ta disse forferdelige råsyklistene. Tenk, noen syklet hele 22 km/t på en gang- og sykkelvei. Skrekk og forferdelse! Tenk at syklister kan holde en så vanvittig uforsvarlig fart som 22 km/t på en vei som i følge Vegdirektoratet er laget for at syklister skal kunne holde en hastighet på opp til ca 20 km/t. De er i følge Vegdirektoratet et moderat tempo. Samferdselsdirektør Ove Foldnes i Bergen følger opp politiet med å si at syklister må finne seg i at man fortsetter å lage gang- og sykkelveier. For separate gang- og sykkelfelt koster penger (hva koster bilvei?). Stakkars bergensere, som må leve med et slikt politi og en slik samferdselsdirektør!

Det er ikke særlig mye bedre i Oslo. Etter en dødsulykke for noen år siden var politiet svært så raskt ute med å unnskylde bilisten med at han ble blendet og at syklisten kom i stor fart — som om ikke bilistens aktsomhetsplikt skjerpes når det er dårlig sikt. I den aktuelle saken ble bilføreren senere dømt for uaktsomt drap, og det skal faktisk en del til før en dødsulykke fører til en slik dom. Syklistens sykkelcomputer viste at han de siste 103 meterne før ulykken hadde holdt en gjennomsnittsfart på 31 km/t, og som retten påpekte var fartsgrensen på stedet 50 km/t — også for syklister. Men mens 30 km/t regnes for meget sakte for en bil, synes tydeligvis politiet at det er veldig fort på sykkel og unnskyldte bilisten overfor media. Selv når syklisten helt uforskyldt blir påkjørt, fremstilles det som om det er syklistens skyld. Det samme gjorde politiet i en lignende ulykke i Tønsberg, men hvor utfallet heldigvis ikke var like tragisk. I følge tilgjengelig dokumentasjon skyldes de fleste ulykker mellom sykkel og bil at bilisten ikke overholder sin vikeplikt. Likevel slenger politiet ut udokumenterte påstander om at syklistene ofte har skylden. Og mediene sluker det rått og gir det store overskrifter.

Også avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet slengte ut en påstand om syklistene ofte har skylden. Det viste seg at det hele var synsing basert på det hun mente å kunne se fra sitt kontorvindu. Det er ikke overraskende at forholdene for syklister i Norge er ganske håpløse når det er slike folk som har ansvaret for hvordan trafikk tilrettelegges i dette landet.

Det er heldigvis ikke mange alvorlige ulykker mellom syklister og fotgjengere. Men en ulykke er likevel tragisk, selv om den kanskje ikke fører til noe mer alvorlig enn en brukken arm. Der det skjer er som regel i alle fall en viktig del av årsaken elendig tilrettelegging. Et håpløst eksempel er bussholdeplassen ved Skøyen i Oslo. Her har det vært flere episoder, noen me personskade. Her har man prestert å anlegge en bussholdeplass slik at folk går rett fra bussholdeplassen og rett ut i det som må være Norges mest trafikkerte sykkelvei. Det er ikke vanskelig å være enig med 83 år gamle Inger Østbye Hansen, som ble påsyklet på dette stedet:

“Det er helt idiotisk å ha en bussholdeplass hvor passasjerene må passere sykkelfeltet. Dette er livsfarlig og veldig dårlig planlegging fra kommunens side, påpeker 83-åringen.

(…)

– Det er ganske forsmedelig å bli kjørt ned på denne måten. De som kjører på folk har skyld, men det har myndighetene også, på grunn av dårlig tilrettelegging, sier hun.”

Men når de som er ansvarlige kommer med et håpløst skrivebordsvar som dette, kan man neppe vente mye forbedring, verken her eller andre steder:

“Stojgniew Kozlowski i Statens Vegvesen, som drifter bussholdeplassen på Sjølyst, ser derimot ikke på dette som noe problematisk.

– Leskuret er plassert på fortauet og skiller seg ikke ut fra de andre holdeplassene i området.  Vi har aldri hatt noen problemer med holdeplassene der, sier han.

Det er ikke noe som varsler de som går av bussen at de bør se seg for og passe seg før de går ut i den veien. Fra bussholdeplassen kan det lett oppfattes som om det skulle være fortau. Det er heller ikke noe som varsler syklistene om at det her er en bussholdeplass med fare for kryssende fotgjengere. Vegdirektoratet lever fortsatt i den tro at sykkel er et leketøy, og mener at et er unødvendig å varsle syklister ved å sette opp skilt. De har en gang sludret rundt kaffemaskinen i Vegdirektoratet, og det er tilstrekkelig til at den etaten mener at de har vurdert spørmålet og har kommet til at skilter er unødvendig. Med slike myndigheter ber man dessverre om ulykker.

Selvfølgelig skal syklistene ta hensyn. Det gjelder generelt at man skal avpasse farten etter forholdene. Det betyr ideelt sett at man skal tilpasse farten etter at det er idiotløsninger og at fotgjengere svimer tankeløst rundt i sykkelveien. Men vi lever ikke i en ideell verden. Derfor forsøker man på andre områder å fjerne trafikkfeller. Man er f.eks. veldig opptatt av å sette opp midtdelere på veier hvor de egentlig ikke har annen funksjon enn å hindre at bilister foretar uansvarlige forbikjøringer. Hadde de bare kjørt forsvarlig hadde det ikke skjedd ulykker og vi kunne glemme midtdelerne. Man kunne bare ha sagt at bilistene må ta hensyn, og da hadde vi vel ikke hatt alvorlige trafikkulykker i det hele tatt. Men vi lever ikke i en ideell verden. Likevel lager de ansvarlige myndigheter stadig nye trafikkfeller for syklister og viser liten vilje til å fjerne gamle trafikkfeller. Med de holdninger som Stojgniew Kozlowski og Ove Foldnes gir uttrykk for er det liten grunn til å være optimistisk. Vegmyndighetene tar dessverre ikke sykkel å alvor.

Syklister skal opptre hensynsfullt, det er udiskutabelt. Men andre trafikanter, også fotgjengere, skal også ta hensyn til syklister når man ferdes på et område beregnet for blandet trafikk. Vi kan mislike de dårlige trafikkløsningene, men må dessverre leve med dem. Når politiet og media stadig demoniserer syklister og ensidig legger skylden på dem, da gir man helt feil signaler. Da forsterker de den misoppfatning at fotgjengere ikke behøver å ta hensyn på gang- og sykkelveier. Da sier jeg, hei! stopp! fotgjengere og andre må også ta hensyn — uten at det unnskylder hensynsløse syklister.

Print Friendly
 • Skal du referere til meg personlig, vil jeg gjerne påpeke at du har ganske tynt grunnlag for å hevde at jeg påstår du avviser _all_ kritikk. Jeg påpekte at min definisjon av “viss ydmykhet” fra syklister side for eksempel innebærer å ikke vri kritikk over på ofte større problemer i interaksjonen mellom bilister og andre trafikanter. Dette syntes jeg din opprinnelige post bar preg av, der du etter min tolking tilsynelatende avfeide artikkelen om problemer rundt en populær grussti ved å henvise til at fysiske skader er av et langt større omfang i områder med biltrafikk, og på det viset bagatelliserte saken. Dette er også en reaksjon jeg ofte har observert blant syklister som får påpekt problemadferd i trafikk og utmark. 

  Det du linker til var en direkte respons på at du i en tidligere tweet tydeligvis tolket min bruk av begrepet ydmykhet som det å legge seg helt flat og ukritisk påta seg all skyld for konflikter mellom brukergrupper, noe du får dårlig fram ved å kun referere til den ene replikken i twittersamtalen vår.

  På generell basis synes jeg lange bloggposter med referanser og utgangspunkt til enkelttweets er en uting, referer heller til eller inkluder et skjermskudd av hele samtalen for å få fram alle nyansene, 140-tegn blir lett særdeles ute av kontekst.

  I såfall kan vi like gjerne føre debatten her, litt interessant å leke sykkelkritiker også for en gangs skyld.

 • Anonymous

  Om forholdene i Bergen: – det er ikke helsvart, selv om bybaneutbyggingen stort sett går på bekostning av sykkel-infrastruktur. (Fjerne sykkelvei og bygge bredt fortau, og kaller det “bedre forholdene for syklister”). Politisjefen som var på jakt etter syklister har sluttet, og vi har fått ny samferdselsbyråd. Jeg har ikke så mye tiltro til han, men han er ihvertfall ikke imot syklister. De siste årene har Vegvesenet i området bygget en del adskilte gang/sykkelveier, og etterhvert lærer fotgjengerene seg å gå på rett side av streken også.

  AirZound, er det forbudt, eller er det bare ikke godkjendt? – Med det mener jeg, er det forbudt å ha på sykkelen, eller er det bare at du ikke kan ha det i stedet for bjelle (som er påbudt)? Uansett ville jeg ikke brukt AirZound på fotgjengere, men det har vært noen ganger det kunne vært kjekt å bli hørt av bilister.

 • Anonymous

  Det er desverre forbudt å ha annen lydgiver på sykkel enn bjelle. Som Torvund sier: Reglene later* til å være lagd for at sykler ikke skal kunne høres av biler:
  http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19900219-0119.html
  Ҥ 6. Lydsignal

         Sykkel skal ha signalklokke. Annet varselapparat er forbudt.”

  *) Siden man ikke bør anta vond vilje når simpel inkompetanse er tilstrekkelig gjetter jeg på at dette stammer fra at noen barn fikk sirener til å montere på syklene sine på 80 tallet.

 • Anonymous

  Sukk.

 • Bra blogg, Olav! 

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett! Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg  

 • Som du påpeker skal alle trafikanter vise hensyn i trafikken. Sykling er en fin transportform som jeg selv også benytter. Det jeg imidlertid finner problematisk er at så mange syklister tilsynelatende har svært mangelfulle kunnskaper om trafikkreglene. Likeledes har jeg undret meg når talsmenn for syklistene har ytret at syklistene “må bryte trafikkreglene fordi det er så dårlig med sykkelveier.” Selv bor jeg på Vestlandet og er sjeleglad for at ikke tungtransportsjåfører nytter samme argument.

 • Anonymous

  Jeg velger ofte å sykle mot enveiskjøring i boliggater (nesten) uten trafikk fremfor å sykle med kjøreretningen på sterkt trafikert vei. Jeg velger dette fordi det er tryggere, selv om jeg vet det er ulovlig. http://blogg.torvund.net/2010/08/25/sykling-mot-enveiskj%c3%b8ring/

 • Anonymous

  Det hele koker stort sett ned til hensyntagende fra alle parter i trafikken. Dernest handler det også om tilrettelegging for de ulike trafikkgruppene.

  Men hven er det som “må bryte reglene fordi det er dårlig med sykkelveier”?? Ingen må det, i all den tid det ikke står noe sted at syklende ikke kan bruke veibanen.
  Det andre er at vi har mikroskopisk med egne sykkelfelt. Det er stort sett i en uegnet kombinasjon med gående, samt vikeplikt for alle utkjørsler, selvom  GANG-stien følger den ordinære veien.. Det duger for barn og gamle som ørker seg avgårde i treogenhalv kilometer i timen. Men er faktisk definert som lovbrudd dersom det er andre, gående tilstede og du har mer enn gangfart.
  Derfor velger syklende, fortsatt med loven i hånd, å sykle på veien.

  Nei, la oss ta lærdom av Danmark og Nederland, bl.a, det det er sykkelfelt på begge sider av veien, med samme fortrinnsrett som de andre kjørende, som også en syklende er pr. definisjon i lovverket.

  Og som sagt: Sykkelveier eksisterer i form av noen få meter, dedikert sykkelfelt noen få steder her i landet, men ikke i en slik grad at det løser problemene i nevneverdig grad.

 • Jeg synes syklistene bør kle seg med refleks-klær og utstyr, sammen med lys. 
  For to dager siden kjørte jeg neste ned en syklist. Det var utrolig skremmende situasjon for meg.

 • blang

  I beste fall har ikke syklister begrep om  de enkleste trafikkregler. Å se hver morgen hvordan  et betydelig antall syklister utfører de mest halsbrekkende  manøvrer i stor fart BARE for å unngå å kjøre normalt gjennom en rundkjøring sier sitt. Først i vill fart  skrått over gata, så opp på fortauet, gjennom et fotgjengerfelt ,over på  motsatt  sides fortau,ny fotgjengerovergang før de er ferdige med rundkjøring og dog fortsetter videre på riktig side av veien. Alt dette tilsynelatende for å unngå å redusere det minste på hastigheten. Ny pers ? eller hva, i stpidity kanskje ??

 • Andreas Johansen

  Det egentlige problemet er hverken bilister,syklister eller fotgjengere.Det er overbefolkning,godt backa opp med en infrastruktur som er fullstendig utdatert og for trang.Syklistene er ikke de værste,de værste er TULLINGENE som ikke greier å lese trafikken uansett hva de kjører…det skaper så mye kø og irritasjon.Følg med,følg trafikken,flette når det er naturlig,gi på og ta luker,ut fra lyskryss etc.Dette greier ikke Nordmenn,de er bare så altfor sene og uaktive i trafikken.

 • Johan Olsen

  Det er litt sånn “det er greit å dø så lenge man har retten på sin side” mentalitet blant de myke trafikantene, dem bare skjærer helt pluttselig ut i veien, tenker ikke på att jeg med mine 50 tonn har litt lengre bremselengde en det en fotgjenger har.. Sykkelister er ikke så uberegnelige som fotgjengere da dem som regel kjører der de andre med hjul på på seg kjører, men dem er veldig lite samarbeidsvillige i trafikken, virker som att det å måtte bremse for å eventuelt følge trafikkregler er helt utenkelige for dem. Veldig morsomt i rundkjøringer o.l. Nei.. nå har vi egne veier for gående ved siden av kjøretøyveien, så det er på tide å få en egen sykkelvei ved siden av den igjen. Litt mer jobb, minimalt med utgifter i forhold til hva det sparer miljøet for!

 • Anonymous

  Kanskje det værste jeg har opplevd som billist i trafikken er syklist-far med sånn tilhengertralle du vet, som henger etter sykkelen, og hvor det sitter ett (to?) lite barn. Sikkert en helt grei løsning under normale omstendigheter. MEN, det forutsetter at syklist-far har hodet på plass. Jeg har observert syklist-far med lite barn bak i tralla sykle RETT UT I GANGFELT/SKJENENDE UT I VEIKRYSSET fra sidevei med STOPP skilt, mens biltrafikken i krysset pågikk. Syklist-far hadde FULL VIKEPLIKT. Hvor ble det av syklist-fars omtanke for barnet bak i tralla? Fullstendig fraværende. Ideell verden eller ikke, fyren skulle vært tatt fra barnet og avskilta på stedet. Reinspikka galskap!!! Tror noen syklister at de er konge over gangfelt/veikryss/vikeplikt/og FULL STOPP, enten en har barn eller ikke i tralla bak på sykkelen ?????? Da jeg var barn, lærte vi å gå av sykkelen, og trille sykkelen over gangfeltet…..  Syklister med barn hengende etter sykkelen, skjenekjørende rundt i rush-trafikken, skjerp dere!

 • Oyvind

  jeg trodde du skulle være objektiv jeg, men nei…Du forvarer til og med noen som syklet på rødt, hvis en syklist sykler på rødt og en annen sykler på grønt hvor bilene kjører ja da kan det bli en dødsulykke, regler er regler.

 • Anonymous

  Lys er påbudt og det er påbudt med refleks på sykkel. Men mange sykler dessverre uten lys.

  Som bilist har jeg konstatert at syklister synes mye bedre med refleksvest, selv om de har lys på sykkelen. Jeg sykler derfor med refleksvest og lys når det er mørkt, og jeg bruker som regel en sykkeljakke i meget synlig farge uansett lysforhold.

 • Anonymous

  Men bedre tilrettelegging og merking gjennom eller rundt rundkjøringen kunne nok ha hjulpet. Nå er det ingen tilrettelegging og syklisene er henvist til å komme seg gjennom rundkjøringen som best de kan.

 • Anonymous

  Jeg i alle fall helt enig i konklusjonen. Også som syklist ser man mye uvettig sykling.

 • Anonymous

  Jeg forsvarer ikke de som sykler på rødt. Men jeg synes politiet feilprioriterer. Og deres påstander om at det er så farlig er udokumenterte.

  Men man kan jo merke seg at det i en del land er tillatt å sykle på rødt lys, men selfølglig slik at den som sykler på rødt har vikeplikt. Om jeg husker rett har man forsøk med dette i Strasbourg og man hadde sist jeg leste om dette ikke hatt noen ulykker som skyldtes at folk syklet på rødt. I Danmark diskuterer man om det skal være lov å svinge til høyre på rødt. Man kunne også vurdere det i T-kryss når man sykler på den siden som ikke krysser annen vei. I en del stater i USA er det også tillatt for biler å svinge til høyre på rødt lys. Man kan nok diskutere alternativer til dagens regler. Men jeg forsvarer ikke at folk sykler på rødt.

 • Syklisten

  syklister er det alle elsker å hate.

 • Anonymous

  Få er klar over det, men i Norge er det tillatt å sykle mot rødt fotgjengersignal hvis det er klart og ikke til hinder.
   
  F.eks. her: http://www.youtube.com/watch?v=FD0NBZ_VbDA

 • Anonymous

  Man ser vel det man vil se tenker jeg.
  De fleste syklister og bilistene jeg ser rundt meg overholder trafikkreglene, men man legger gjerne ekstra godt merke til de som gjør noe feil. Om det nå er å kjøre mot vikeplikt, kjøre mens man snakker i telefon, kjøre mot rødt, feil felt i rundkjøring, kjøre for fort eller kjøre uten lys.

  Jeg ser ikke bort i fra at syklister kan være noe overrepresentert når det gjelder å kjøre mot rødt og kjøring uten lys. Jeg har imidlertid intet inntrykk av at brudd mot vikeplikt skjer i noe større grad av syklister vs. bilister. For stor fart, kjøring mens man snakker i telefon og generell utilstrekkelig oppmerksomhet tror jeg nok bilister er overrepresentert i.

 • Anonymous

  Det er noe av det dummeste jeg til nå har lest om sykkel. Har du noen gang syklet?

 • Anonymous

  “Etter fylte 18 år mener jeg at ingen bør bli sett på det jeg kaller et mindreverdig fremkomstmiddel som en sykkel!!”

  Det eneste mindreverdige jeg kan se, er selvbildet til en person som uttaler noe slikt i fullt alvor. (Men det var nok en spøk.)

 • Anonymous

  Eropphus har helt enkelt ikke peiling. De fleste som sykler gjør det fordi sykkel er den raskeste og beste måte å komme seg rundt på. Det går mye raskere for meg å komme til byen på mitt mindreverdige leketøy enn med bil eller buss. Selv hjemmefra til Grorud bruker jeg omtrent samme tid med mitt mindreverdige leketøy som med buss på vei opp, som er ca 13 km med for det meste jevn motbakke. Ned igjen går det mye fortere med sykkel, da har også bilen problemer med å konkurrere.

  Når man velger leketøy til daglig transport går turen som en lek!

 • Anonymous

  Oslo er ingen sykkelby! Syklister har ingen, absolutt ingen plass i denne trange stressbyen. Derfor blir syklistene aggressive, noe som forplanter seg til gående og bilførere. Når naboene kommer hjem fra en slik dag er de så drittsure og lei at fy, ja jeg også! Se på København med brede gater og god plass til alle veifarende, det samme så jeg i Hannover en gang! Nei, politikerne i Oslo bryr seg ikke om oss, derfor skal folk liksom “oppmuntres” til å sykle til jobben! Og gjett om syklisten er en stresset og sur kollega da!! Jeg er så lei av å se hvordan folk lider det er ikke grenser for likegyldighet mot hvermandsen!

 • Anonymous

  Oslo er ingen sykkelby. Jeg er overbevist om at noe av det som skaper mange konflikter i Oslo er mangelen på plass for syklister og at syklister ofte må ta seg fram som best de kan på områder som ikke er tilrettelagt for sykling.

 • Anonymous

  Hvordan viste du at det ikke også var gående der når du ikke så syklisten gjemt bak prydbuskene? Siden du ikke så syklisten så kanskje ikke syklisten deg heller.
  Basert på beskrivelsen din ser det ut for meg at både du og syklisten burde skrudd ned farten før krysset siden sikten åpenbart er hindret av buskvekster. Man bør alltid regne med at noen kan komme ut av skjulte omeråder, også med noe fart og være forberedt på å stoppe (Vel ikke bare bør, man skal, det er loven, trafikkreglenes paragraf 13 om avpassing av kjørefarten)

 • Anonymous

  Ja nettopp! Politikerne skal samle alt mulig tett sammen i denne byen noe som skaper en ukultur av aggresjon som forplanter seg til søndagsturen til og med!

 • lovlydig

  “Man skal kunne stoppe for enhver påregnelig fare” er det vel noe som heter. Dvs at farten i veldig mange tilfeller må ned. Drastisk ned. Bevegelige objekter (barn, biler, syklister, hunder osv) som man omgis med i trafikken kan plutselig stanse eller forandre retning. Passerer man kryss, utkjørsler, blinde svinger osv så SKAL man ta høyde for at det kan bli behov for å stanse for å unngå krasj.

 • Anonymous

  Det er litt interessant at syklister gjerne betegnes som “råsyklister” hvis de sykler 20 km/t der det er folk, mens bilister har en tendens til å mene at de kjører veeeeeldig sakte om de kjører 30km/t. Også bilistenes fart må ned mange steder.

 • Anonymous

  Syklister har langt bedre oversikt enn bilister, og det er derfor langt mer sikkert at det virkelig er klart, selv om det er rødt lys. Og når du står i en kø foran et kryss, er det mindre trafikkfarlig å kjøre på rødt for å slippe å bli forbikjørt i krysset av bilene som står bak deg.

  I slike tilfeller er den eneste gode grunnen til ikke å kjøre på rødt, at enkelte bilister blir provosert av at syklister kjører på rødt. Personlig bryr jeg meg ikke alltid om det, og sykler på rødt, fordi det er det tryggeste.

 • Anonymous

  En syklist som er langt mer forsiktig enn meg fortalte at hun foretrakk å sykle på rødt, omtrent av de grunner du beskriver. Jeg ble overrasket, for jeg hadde aldri sett på det på den måten. Men hun opplevde det som tryggere å sykle på rødt når krysset var tomt for biler enn å bli jaget av biler bakfra når hun sykler på grønt.

  I siviliserte sykkelland ser man ofte at det er egne trafikklys for syklister, og at syklistene får grønt lys før annen trafikk.

 • Katta vår

  Det er en interessant opplevelse å se sykkeltilrettelegging i København, når man kommer fra dette sykkel-ulandet. Med adskilte sykkel- og gangveier/ fortau, egne trafikklys for syklister, den blå ytterringen i rundkjøringene etc etc.. Eller å se at Paris i løpet av etpar år har greid å få merket/ tilrettelagt sykkelveier/ traseer på krys og tvers i sentrum. Dette går igjen ihvertfall over hele Vest-Europa. Det er fysisk tilrettelagt for sykling, selv om det i de nye sykkellandene kanskje kan skorte på bilistenes aksept/ mentalitet. For 110 år siden rapporterte bomvakten/ accesseboden ved Østerport i København om passasje av over 700 sykler en sommerdag. Senere tok danskene konsekvensen av den nye farsotten. Danmark har hatt sykkeltilrettelegging fra mellomkrigstiden. Hva er det med Norge?

 • Anonymous

  Mange land og byer har hatt sykkletilrettelegging fra mellomkrigstiden. Slik var det også i Norge. På 50-tallet og et stykke utover 60-tallet syklet folk. Det var først fra 1960 at man fritt kunne kjøpe bil i Norge, og bil var dyrt. Men bilistene har okkupert syklistenes område, dels til kjørebane og ikke minst til parkering. I løpet av 60-tallet ble syklene fortrengt mange steder. Man så det samme i sykkelland som Nederland og Danmark.

  På 70-tallet begynte man å se at noe måtte gjøres. “Oljekrisen” i 1973 var sterkt medvirkende til dette. En rekke land begynte å lage planer for å legge til rette for sykling, blant annet Nederland, Danmark og Norge. Etter den nasjonale planen i Norge fra 1977 skulle alle større norske byer (ca 20 byer, så det var slett ikke bare store byer) ha et hovedsykkelveinett innen 1985. Men mens man begynte å gjøre noe i bl.a. Nederland og Danmark, gjorde man så godt som ingen ting i Norge. I NL og DK bygget man ut, og etter hvert som sykkelnettet ble tatt i bruk ble det videreutviklet og videreutbygget, I Norge sto det stille og ikke noe skjedde. Det er resultatene av dette man ser i dag: Manglende gjennomføreingsvilje og -evne hos norske politikere, både nasjonalt og lokalt. I denne perioden har alle partier unntatt FrP hatt regjeringsmakt. I Oslo har alle partier (unntatt rødt) hatt ansvar for byens politikk (i byråd fra den ordningen ble innført). Ingen partier kan derfor fri seg fra ansvar og peke på andre.

 • kamografen

  sykling i trafikken bør kun være tilatt for personer over 80 år, i følge med begge sine foreldre..

 • Anonymous

  Der tar du feil. Det er bilkjøring som bare bør være tillatt for folk over 80 i følge med sine foreldre. For syklister gjelder 8/80-regelen: Det skal være trygt å sykle for alle mellom 8 og 80 år.

 • GeirF

  Jeg har sett det har blitt argumentert for at det er lov å sykle på rødt fotgjengersignal, men om det er det, hvilket hjemmel har da politiet for sin årlige, vårlige rødlysaksjon mot syklistene i krysset Torggata/Hammersborggata? http://www.dagsavisen.no/innenriks/article438403.ece

 • Anonymous

  Hvis syklisten har syklet mot “rød mann”, og det var klart og ikke til hinder for andre, er det bare å nekte å vedta forelegg. Dette er nemlig tillatt, iflg. Harald Gjelsvik i Vegdirektoratet. Ifølge samme Gjelsvik er Tore Soldal i Oslo politidistrikt enig.
  Dette er riktignok noe de antakelig har kommet frem til i år, og Dagsavisen-artikkelen er fra 2009.
  http://tinyurl.com/6arcazc

 • Anonymous

  Mange gode poenger her, rene “oppslagsboka for sykklediskusjonen”. Det er desverre slik at norske politikere ikke ønsker flere bilister over på sykkel, “vi ere en oljenation”.