Syklister: Krev deres plass i veien!

Nå som snøen har kommet er forholdene for oss som sykler i Oslo enda dårligere enn når veiene er bare. Til tross for at det blå-grønne byrådet har bedret vintervedlikehold av sykkelveier som et punkt i sin byrådserklæring (se s. 12 nederst), har vi så langt ikke sett noe til det. Venstre og Ola Elvestuen har vært sørgelig anonyme etter at de kom inn i byrådet. At planlegging og utbygging av nye sykkelveier og sykkelfelt tar tid, det må vi akseptere. Men bedret vintervedlikehold, det kunne vært satt i gang umiddelbart. Så har ikke skjedd.

Akkurat som under det blå-blå byrådet er ikke brøyting av sykkelfelt bare dårlig eller helt fraværende, man brøyter snø fra kjørefeltene inn i sykkelfeltene. Sykkelfeltene brukes som snødeponi og blir fullstendig ubrukelig. Det er uakseptabelt, og vi kommer ikke til å glemme det, Ola Elvestuen.

Der det ikke er sykkelfelt, men parkerte biler på begge sider av veien er forholdene enda dårligere. Dessverre er det denne type gater som dominerer i Oslo, også i store deler av det som er skiltet som sykkeltraséer (med Oslo-spesialiteten “sykkeltrasé ikke tilrettelagt for sykkel”). Det blir liggende snø mot fortauet, slik at bilene parkerer lenger ut i veien. Man får ikke brøytet helt inn til de parkerte bilene, slik at det blir liggende en brøytekant mellom de parkerte bilene og det som er igjen av kjørefeltet. Her skal også syklistene finne sin plass.

Når forholdene er slik de er i Oslo, så er mitt klare råd til syklister: Legg dere midt i kjørefeltet slik at bilene må foreta en ordentlig forbikjøring om de vil forbi. Ikke la dere presse inn mot kanten, hvor all snøen har samlet seg. Ha guts nok til ikke å bry dere særlig om utålmodige bilister som blir liggende bak. La de bare ligge der til det er mulig å kjøre forbi på ordenlig vis. Men vær for all del godt synlig. Hvis du ikke har en sykkeljakke i en veldig synlig farge, så bruk refleksvest også om dagen.

Om noen klager, så er dette et passende svar:

1. Syklister er kjørende og har like stor rett til å bruke kjørebanen som bilistene har.
2. Det er dere som kjører bil, ikke vi som sykler som krever en uforholdsmessig stor plass.
3. Klag til kommunen som ikke legger forholdene til rette for syklister, og dermed skaper konflikter mellom syklister og andre trafikanter, ikke til oss som bare innretter oss så godt som det er mulig under rådende forhold.
4. Stem på partier som vil legge til rette for syklister. Også alle andre trafikanter er tjent med at forholdene legges til rette slik at konflikter unngås.

Bruk også kommunens nettside for å rapportere problemer med veinettet: http://melding.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/Innmelding.aspx Meld fra om manglende brøyting av sykkelfelt og sykkelveier, og skriv gjerne i kommentarfeltet at det er uakseptabelt at snø fra kjørefeltene brøytes inn i sykkelfeltet.

PS (føyd til etter publisering):

Dette var jeg ikke klar over før noen påpekte det i en kommentar på twitter: I Oslo kommunes “Serviceerklæring for brøyting og strøing av kommunale veier” kan vi lese følgende under overskriften “Sykkelveier”:

“Sykkelveier og sykkelfelt som er definert som hovedsykkelvei skal brøytes og strøs. Her kan du laste ned et kart som viser hovedsykkeltraseene, i pdf. De andre sykkelveiene/-feltene vil bli benyttet til snølagring”

Oslo kommunes serviceerklæring overfor vintersyklister er altså at sykkelveier og sykkelfelt skal brukes til snølagring. Det er en fullstendig uaksepteabel holdning overfor byens syklister. Hvis ansvarlig byråd, Venstres Ola Elvestuen, ikke gjør noe med dette har jeg mistet all tillit til ham!

 

Print Friendly
 • Anonymous

  Det kan godt hende det er greit å betale mer eller vente litt lenger. Jeg forholder meg i grunnen bare til de leveringstider og priser jeg får oppgitt.

 • Anonymous

  Inn i krysset. Når det skifter til gult mens de har mer enn nok tid til å stoppe, så gir folk gass og krysser på rødt fremfor å stoppe.

 • Aridre

  Er både bilist og syklist – og prøver å ta hensyn. Syklistar er ikkje “hellige” men har full rett til å bruka vegbanen. Lev med det!

 • Aridre

  Bra innlegg – heilt einig!

 • Entrak

  Du får si det til “alle” andre. 🙂

 • Entrak

  Vel, dem kan fort bli syklister selv om dem gjør det. 

 • Anonymous

  Mye av rødlys-syklingen jeg ser, er faktisk lovlig.

  Da snakker jeg om sykling mot “rød mann”. Dette er nemlig tillatt, forutsatt at det er klart og man ikke er til hinder.

 • Anonymous

  Akkurat.

 • Anonymous

  Nå skal jeg ut og sykle en tur til Grorud, så nå blir det i alle fall strek for denne debatten her for en stund.

 • Anonymous

  Du har aldri prøvd å sykle på gode piggdekk med en sykkel som er egnet for vinterføre har du vel. Jeg kommer meg langt bedre frem på sykkelen enn ved å gå. (Noe man også må hvis man skal ta kollektiv)

 • Anonymous

  Sikkerhetsmarginen er der for en grunn, og den grunnen er ikke at den skal tynes av sjåfører som kjører gjennom krysset i alt for stor fart. Hva om noen andre (f.eks en fotgjenger) også prøver å tyne marginene for å komme over før?

 • Anonymous

  Nå har jeg “rattet min lekesykkel”, som en så idiotisk sa det, fra Frogner til Grorud og tilbake til Frogner. Som vanlig var det litt dårlige forhold innenfor Ring 3 (Store ringvei), hvor Oslo kommune har ansvaret for å rydde snø. Som vanlig syklet jeg et lite stykke mot enveiskjøring i Mogens Thorsens gt, litt senere mot enveiskjøring i Eilert Sundts gate (som er mye tryggere enn å sykle i trikkeskinnene i Holtegata), og opp mot Geitmyrsveien. Først ved Geitmyrsveien fant jeg et sykkelfelt. Som vanlig var det så dårlig ryddet for snø at det i praksis var ubrukelig, noe det også var i Kierskows gt (på begge sider). Ved Sagene forsvinner sykkelfeltet — politikerne i denne byen er åpenbart redde for at folk skal kunne krysse øst/vest grensen som er så viktig for de som vil opprettholde retorikken om den delte byen. Fra Sinsen til Grorud er det Statens vegvesen som overtar ansvaret, og de rydder gang- og sykkelveiene. (Det er kombinert vei, men med så lite fotgjengertrafikk at det ikke er noe problem — i alle fall ikke på det tidspunktet jeg pleier å sykle der). Det var isete, men det er ikke noe problem med gode piggdekk. Etter en knapp time squash bar det samme vei ned igjen.

  Det eneste problemet med å sykle om vinteren er Oslo kommunes dårlige vintervedlikehold, som forsterker problemene med den allerede i utgangspunktet dårlige tilretteleggingen.

 • Anonymous

  Har aldri hørt at politiet i oslo har kontrollert rødt-lys kryssing for andre enn syklister. (Hvor de har en årlig ‘aksjon’)

 • Mareno

  Må bare le av denne bloggen..:

  Refererer fra bloggen:

  “3. Klag til kom­mu­nen som ikke leg­ger for­hol­dene til rette for syk­lis­ter, og der­med ska­per kon­flik­ter mel­lom syk­lis­ter og andre tra­fi­kan­ter, ikke til oss som bare inn­ret­ter oss så godt som det er mulig under rådende for­hold.”

  Det var ikke dette jeg lo så godt av, men når du snakker mot deg selv så blir dette bare helt latterlig:

  “Når for­hol­dene er slik de er i Oslo, så er mitt klare råd til syk­lis­ter: Legg dere midt i kjøre­fel­tet slik at bilene må foreta en ordent­lig forbi­kjø­ring om de vil forbi.”

  Om du skal la ditt sinne ovenfor kommunens lille engarsjament for syklister, gå utover andre medborgere, (kanskje andre syklister som har valgt å bruke bilen, pga. dårlige sykkelstier)
  Det synes jeg er YNKELIG!
  Unskyld meg. Om du brenner så mye for en sak, så burde du vertfall holde deg til den saken.
   

 • Anonymous

  Folk har så ulik sans for humor. Synes du dette er latterlig, så greit nok.

  Det handler kun om at syklister også har en selvfølgelig rett til å sykle i kjørebanen, at man skal legge seg der det er tryggest og at man ikke skal la seg presse ut på kanten av utålmodige bilister.

  Dette kan komme til å gjøre at bilister må vente noen sekunder lenger før de kommer forbi, og enkelte bilister er usedvanlig utålmodige når de ser en syklist foran seg. De tåler vel ikke å bli minnet om at andre faktisk er i stand til å bevege seg for egen maskin.

  Selvfølgelig vil vi helst ha sykkelveier eller sykkelfelt som er ordentlig vedlikeholdt, slik man har i byer som tar sykkel på alvor. Men i Oslo ligger ti-år etter andre byer som vi gjerne skulle ha sammenlignet oss med. Det er alt for få sykkelveier og sykkelfelt, og de som finnes blir ikke vedlikeholdt på en akseptabel måte om vinteren. Hadde forholdene vært lagt til rette for syklister så hadde selvsagt syklistene valgt sykkelveier og sykkelfelt. Når dårlige forhold tvinger syklister ut i kjørefeltet, da er adressaten for klager de som har ansvaret for tingenes sørgelige tilstand, nemlig Oslo kommune.

  Hvis du synes det er latterlig, så håper jeg du ler godt. Selv trekker jeg heller på skuldrene av din kommentar og synes du er patetisk.

 • Bilist

  “Nr 4 kommer bare inn når man faktisk lager kø og det ellers ikke er mulig å komme forbi på vanlig vis.”

  Dette må du begrunne. §12.4 sier ikke et ord om kø. Det holder fint med én bilist. “Vanlig vis”, hva mener du med det? §12.4 spesifiserer “vegen er uoversiktlig eller det er motgående trafikk”. Så enkelt.

  “Det er ikke meningen at man skal stoppe for hver eneste utålmodige bilist som tar en igjen.”

  Du bruker “utålmodig” som nedsettende adjektiv her, for å insinuere at det er MER urimelig av bilisten å forvente at syklisten skal bremse for å slippe ham forbi, enn det er av syklisten å forvente at bilisten skal bremse fordi han ikke kommer forbi. Jeg kan med like stor rett si at at det ikke er meningen at bilisten skal måtte bremse for hver eneste egoistiske syklist han tar igjen.

  Hvis du til stadighet opplever at du blir innhentet av bilister som må bremse for deg, så må du da forstå at du sammenlagt forsinker folk ganske mye. Og hvis du ikke opplever det så ofte, hva er da problemet med å bremse ned en gang i blant for å slippe forbi?

 • Anonymous

  Hvis du til stadighet blir tatt igjen, da har de som tidligere har tatt deg igjen allerede kommet forbi, og det er ikke noe problem. Det er stort sett greit å komme forbi syklister, men det kan hende man må vente noen sekunder. Det er bare tull at syklister hindrer trafikken. Det er bilene som er problemet, sykkelen er en løsning.

 • Anonymous

  Da jeg vel ikke funnet dem verdt å svare på.

  Jeg noterer meg at du tydeligvis har med deg 1.000 kg søppel på en henger hver dag. Merkelig jobb eller husholdning du har,

 • Anonymous

  Takk. Etter en litt overfladisk lesing har jeg inntrykk av at den ikke sier noe om i hvilke situasjoener folk sykler på rødt, bortsett fra å skille mellom rødt lys og rød mann. Hvis man ikke bare skal være regelrytter må vi også vite i hvilke situasjoner folk sykler på rødt. Det er stor forskjell på å svinge til høyre på rødt eller passere et T-kryss på den siden det ikke er kryssende vei, og å krysse veien. Selv begrenser jeg meg til å sykle på rødt i kryss med sensorer som ikke reagerer på sykkel, som der Hans Nielsens Hauges gt går under Store Ringvei mellom Sinsen og Storo.

 • Anonymous

  Man kan svinge opp på fortauet hvis det ikke er folk der. Men om vinteren er det i praksis som regel ikke en mulighet. Det litter gjerne snø i veikanten mot fortauet, gjerne også ytterst på fortauet mot veien. Da er det både vanskelig og farlig å svinge opp på fortauet. Det er lett å miste kontrollen om man svinger ut i snøen.

 • Jon

  Hvorfor er det så mange som er så opptatt av om syklister sykler på rødt og opp enveiskjørte gater? Er dette noe som reellt sett hindrer / forsinker mange bilister? Skaper farlige situasjoner for bilister?

  De sylistene jeg ser sykle på rødt i Oslo gjør dette stort sett (nødvendig vis) med stor forsiktighet. Jeg innser at det ikke gjør det mer lovlig, men jeg ser ikke hvorfor det plager andre. 

 • Anonymous

  Og som nevnt før – å sykle mot rød mann er fullt tillatt hvis det er klart og ikke til hinder.

  Ifølge Statens Vegvesen/Vegdirektoratet. Men de vil ikke si det høyt.

 • Anonymous

  Jeg må innrømme at den viktigste grunnen til ikke å sykle på rødt er å ikke provosere sykkelhaterne enda mer. I mange tilfeller er det helt ufarlig å sykle på rødt. Hvis en syklist ser seg for om det er klart og krysser i moderat tempo, så utsetter man i alle fall ikke andre for fare. Men etter å ha stukket hodet såpass langt fram som jeg har gjort, er jeg litt forsiktig. Jeg sykler på rødt i kryss med følere som ikke reagere på sykler. Og jeg sykler mot enveiskjøring. Ellers er jeg ganske lovlydig.

 • Jølle123

  Du har ingen rett til å hevde at andres mening er sludder og vås, selv om du ikke er enig med med som blir skrevet. Et lite poeng – syklister er sterkt bidragsytende til det kaos du selv henviser til – fordi bilene ikke kan kjøre i et normalt tempo. Men du ser ikke det kaos som du selv lager, fordi du ikke ser i bakspeilet. Å fillern, jeg glemte visst at dere syklister ikke bruker speil, blinklys, bremser, eller noe annet som kan fortelle oss hvor dere skal. Noen strekker ut en arm, men det er også mer og mer sjelden kost.
  HENSYN skriver du – hvorfor er det ikke syklistene som må ta hensyn til bilistene?
  Hvordan skal forresten en rørlegger, maler, e.l. kunne greie å utføre sine oppgaver om han ikke skulle få ta bilen?
  Du får pent ta din del av ansvaret for at trafikken skal flyte fint – også om vinteren, og slutte å hevde at syklistene skal “stå på kravene”.

 • Anonymous

  Selvfølgelig har jeg rett til å hevde at andres meninger er sludder og vås. Det er ytringsfrihet i dette landet. Dessuten er det min blogg.

  Det er bare sprøyt at syklister lager kaos. Selvsagt tar syklister hensyn, men å ta hensyn betyr ikke at man skal flytte seg for alle utålmodige bilister. Problemet er bilister som ikke tar hensyn til syklister, ikke syklistene. Si det til deg seg selv. Ellers gidder jeg ikke kommentere din hets mot syklister.

  Dette at noen vil nekte rørleggeren å bruke bil er noe du har diktet opp selv. Du bør slutte å argumentere mot dine egne spøkelser.

  Den beste måten man kan bidra til at trafikken flyter fritt også om vinteren er å la bilen stå, og for eksempel ta sykkelen i stedet.

 • Anonymous

  Interressant. Syklister *innrømmer* at de i 3 av 10 tilfeller sykler på rødt. Siden dette er på bakgrunn av en spørreundersøkelse hvor man konkret blir spurt om man begår lovbrudd så er det rimelig å anta at 3 av 10 er en nedre grense pga. bias. Det vil si at folk som bryter loven har en tendens til å lyve når man får direkte spørsmål om det og at det reelle tallet for notorisk lovbrytende syklister sannsynligvis er en god del høyere.

 • Anonymous

  Det var da svært til skinnhellighet. Spør man bilister om det samme vil nok andelen som sier de kjører på rødt være langt lavere. Men det vil først og fremst være fordi bilistene ikke vil innrømme at de kjører på rødt. De fleste som gir gass når de ser at lyset er i ferd med å bli rødt, når de burde ha stoppet, vil nekte for at de kjører på rødt, men de gjør det. Jeg ser langt fler bilister som kjører på rødt enn syklister. Når syklister sykler på rødt har de stort sett stoppet og sjekket at det er klart først, vel vitende om at det er rødt. Dessuten skulle man gjerne hatt mer nyanserte tall for å vurdere alvorligheten.

  Men spør også bilistene om hvor mange som bryter fartsgrensen, stopper hvor det er “All stans forbudt”, setter bilen på fortauet eller i sykkelfelt når de “skal bare”, har snakket i mobiltelefon når de kjører, osv, så vil jeg tro at vi kommer tett opp mot 100% lovbrytere blant bilister, Derfor er dette gnålet fra bilister om for forferdelig lovbryterske syklister er bare hyklerisk selvgodhet. Fei for egne hjul. Den som er uten synd kan kaste den første sten.

 • KillerLoop

  Det er da bilene som lager kø i rushtrafikken. Syklistene smetter elegant forbi køen. Kanskje det er det skoen trykker hos bilistene. Kan godt tenke meg at det er irriterende å se syklister trille forbi når man står der i bilkø.

 • KillerLoop

  Enkelte ser bare det de vil se.

 • Anonymous

  Skinnhellighet, hyklerisk selvgodhet, feie for egne hjul, tett opp mot 100% lovbrytere blant bilister. Konstruktivt og saklig Torvrud!
  Den som er uten synd kan kaste den første sten? Hvordan synes du det utsagnet passer deg? Aftenposten kalte deg “Norges argeste syklist”. Ikke uten grunn tydligvis. Jeg sier som Knudsen/Ludvigsen: “Kan det være nødvendig å være så sint?”

  Rapporten jeg linket til er fra 2005, antall syklister har økt betydlig siden den gang, så tallene for lovbrytere blant de manuelle to-hjulingene er sannsynligvis langt høyere. Og når du først nevner det å “feie for egne hjul” så gjelder vel det syklistene også? Husk at når du retter en anklagende pekefinger mot andre er det tre fingre som peker på deg 🙂

 • Anonymous

  Er du fri for synd i trafikken?

 • Anonymous

  Med unntak av enkelte fanatiske sykkelagitatorer som ser det de vil se, så viser denne debatten at trafikanter generelt observerer at syklister ofte sykler på rødt mens bilister veldig sjelden kjører på rødt. Siden du med begrunnelse i fravær av dokumentasjon hittil har kunnet avfeie disse observasjonene og heller har forkynt ditt eget konstruerte bilde av virkeligheten så er rapporten over særdeles velkommen.

  Man skulle tro at en person som til de grader har forlangt at debatten bør være faktabasert ikke lot dette prinsippet ramle ved første anledning, men det var vel litt for mye å håpe på. For ordens skyld: Det at du har sett feilparkerte biler betyr null og niks for konklusjonene i rapporten over.

 • Anonymous

  Den som bare ser det han vil se kan kanskje tolke denne debatten på en slik måte. Jeg anser ikke de som har sagt noe om dette for å være representative for “trafikanter generelt”, slik du uten noe som helst grunnlag påstår. De er heller representative for den utbredte, og svært ofte grunnløse hetsen mot syklister. I mangel av statistikk stoler jeg mye mer på mine egne observasjoner enn på hva et tilfeldig utvalg av personer sier at de har sett. Jeg har aldri påstått at dette er noe annet enn mine egne observasjoner og sier selvsagt ikke at disse representerer “trafikanter generelt” eller annet jeg ikke har dekning for. At bilister “veldig sjelden kjører på rødt” har du ikke dekning for å si. Det er noe du bare har drømt. Du kan stille deg opp i et hvilket som helst lyskryss. Nesten hver gang lyset skifter ser du en bil eller to som kjører på rødt.

  Vi har altså noe data om sykling på rødt lys. Men vi har ikke tilsvarende data om hvor ofte bilister kjører på rødt. Derfor mangler vi fortsatt grunnlag for å si noe om hvem som oppfører seg verst, uten at det heller er så interessant. Jeg påstår for så vidt ikke at en større andel av bilistene kjører på rødt, men at jeg oftere ser bilister som kjører på rødt enn syklister som sykler på rødt. Skal man sammenligne to størrelser må man ha fakta om begge. Det burde det vel ikke være så fryktelig vanskelig å forstå?

  Leser man rapporten om å sykle på rødt, så kan man f.eks. lese dette:

  “En grunn til at det det er såpass mange som sykler mot rødt lys kan være at mange signalregulerte kryss har detektorer i veibanen som reagerer på tunge kjøretøyer, som biler, men ikke på sykkel”.

  Selv sykler jeg vanligvis ikke på rødt lys. Men der man har valgt dårlige løsninger som dette, som i praksis gir meg valget mellom å vente til det kommer en bil som skal i samme retning eller sykle på rødt, der sykler jeg selvsagt på rødt.

  Jeg har aldri generelt forsvart sykling på rødt lys. Jeg har heller aldri forsvart hensynsløs sykling (men har påpekt at mediene, gjerne med politiets hjelp, feilbeskriver situasjoner slik at syklister kritiseres urettmessig). Selvsagt skal syklister ta hensyn. Men andre skal også ta hensyn til syklister. Det gjelder både bilister og fotgjengere. Like lite som bilistene “eier” kjørebanen, “eier” fotgjengerne en gang- og sykkelvei. Men det er en annen diskusjon. Men de å ta hensyn betyr ikke alltid at syklistene skal flytte seg for utålmodige bilister som absolutt må forbi med en gang for å komme noen sekunder tidligere fram til neste røde lys. Også syklister må stå på og forsvare sin rett til å sykle i kjørefeltene, enten det i bytrafikk i Oslo eller over Karmsundbrua.

  Selvsagt sier rapporten ikke noe om folks feilparkeringer og fartsovertredelser, like like lite som den sier noe om hvor ofte bilister kjører på rødt. At bilister bryter regler unnskylder heller ikke syklisters eller andres regelbrudd. Men når syklister som gruppe hetses av bilister som “notoriske lovbrytere” osv, da er det relevant om disse kritikerne selv holder sin sti ren. At bilister og syklister kanskje bryter litt ulike regler, endrer ikke på det.

 • Anonymous

  Fordi jeg avfeier kritikk om at syklister er “notoriske lovbrytere” som usaklig hets fra en gjeng som i stor grad selv ikke respekterer trafikkregler? Hvis du trekker slike konklusjoner på dette grunnlaget, da er det i grunnen ditt problem.

 • Anonymous

  Jeg må si dette begynner å bli ganske patetisk. Du avfeier etthvert saklig argument med at det er synsing, eller du “forlanger” statistikk og rapporter, men du unlater å underbygge dine egne påstander med tall og fakta.
  Jeg har aldri sagt at syklister generelt er notoriske lovbryter, men påpekt at idioter i trafikken er idioter i trafikken uansett om de ferdes på to eller fire hjul. At du velger å kalle det usaklig hets er i grunn ditt problem, og sier mye om din evne/vilje til å faktisk finne løsninger.
  Du plasserer bilistene i “en gjeng som i stor grad selv ikke respekterer trafikkreglene”. Du beskriver de som nær 100% lovbrytere. Hvor har du dette fra? Egne observervasjoner?
  Jeg mener man burde kunne forvente noe mer saklighet fra en mann i din alder og med din bakgrunn. At andre er usaklige/usmaklige er sjelden en god grunn til å synke til samme nivå.

 • Anonymous

  Når noen (ikke du) skriver “det reelle tallet for notorisk lovbrytende syklister sannsynligvis er en god del høyere” basert på den rapporten du refererte til, så tipper det over hets. Da sier jeg at den som er uten synd kan kaste den første sten. Det var ikke du som skrev det, men det var i denne tråden.

  Uten at jeg har gått tilbake til alt jeg har skrevet, så mener jeg at jeg ikke har gått lenger enn til å si “mine observasjoner”, “jeg antar”, “det er sannsynlig” osv, når jeg ikke har hatt faktagrunnlag. Jeg antar at så godt som samtlige bilister bryter trafikkregler. Det gjør jeg fortsatt. Men jeg har ikke påstått at jeg VET dette, men jeg tror det. Jeg har heller ikke statistikk om hvor mange bilister som kjører på rødt. Men det har heller ingen andre. Derfor har vi heller ikke grunnlag for å si noe om som faktisk er verst, som noen (ikke du denne gangen heller) har hevdet. Vi har alle våre observasjoner. I mangel av bedre dokumentasjon baserer jeg meg på min egne observasjoner. Jeg har ikke påberopt meg noe mer.

  At det finnes folk som oppfører seg som idioter blant fotgjengere, syklister og bilister, det er vi nok helt enige om. Men det betyr ikke at alle fotgjengere, syklister eller bilister oppfører seg som idioter. Jeg har faktisk ganske mange ganger understreket at de fleste bilister er hensynsfulle og greie. Men det er dessverre likevel nok av dem som ikke er det.

 • Jon

  Det er mange ting som kan irritere når man kjører bil, men jeg forstår ikke hvorfor syklister, eller sykling på rødt er en av dem. (Jeg er både bilist og syklist i Oslo)
  Hvorfor er du så opphengt i dette?

  I undersøkelsen du viser til står det at ingen av ulykkene i en analyse av 400 sykkelulykker var  knyttet til sykling mot rødt lys.

  Dette er en handling som i svært liten grad bidrar til annet enn å holde flyt i trafikken. (oppleves som tryggere når man sykler enn å ligge i en pulje biler mellom lyskryssene)

 • Anonymous

  Jeg er enig. Jeg planlegger å komme tilbake til sykling på rødt lys i et senere blogginnlegg. Men den viktigste grunnen til at jeg vanligvis ikke sykler på rødt er for ikke å gi mer næring til sykkelhetsen, og fordi jeg har stukket hodet såpass langt fram som jeg har gjort i denne saken. Ut fra et trafikksikkerhetsynspunkt kan det noen ganger være helt greit å sykle på rødt, i enkelte tilfeller kanskje bedre enn å vente på at også bilene skal starte. Syklister har lavere fart, bedre oversikt og tar mye mindre plass enn biler. Derfor kan man ikke sidestille sykling og bilkjøring mot rødt.

  Når det er sagt: Det er en del syklister som er hensynsløse, også i sin omgang med røde lys. Hensynsløs og idiotisk oppførsel i trafikken er ikke akseptabelt, enten man er fotgjenger, bilist eller syklist.

 • Jon

  Jeg er enig i at ingen skal være idioter i trafikken, men størrelsen på trafikanten påvirker konsekvensen av å være idiot.

  Fra et sykkelsete oppleves veldig mange fotgjengere som totalt hjernedøde. Hvis man ikke hadde klart å sette seg inn i deres situasjon, eller prøvet seg som fotgjenger selv, kunne man nesten trodd de var det. 

  I trafikken er det viktig å kunne sette seg inn i de andre trafikantenses situasjon.

 • Anonymous

  Noen presiseringer om fotgjengere:

  Fotgjengere skal selvfølgelig kunne oppføre seg som fotgjengere på områder som er ment for fotgjengere. Å ta et tilsynelatende umotivert skritt til siden uten å se om det kommer noen bakfra, er et eksempel. På fortau og gangvei er det selvsagt helt greit. Velger vi å sykle der (som vi har lov itl), sykler vi på fotgjengernes premisser.

  I kombinert gang- og sykkelvei, som er en dårlig løsning som de ansvarlige i Norge er alt for glade i, må også fotgjengere ta hensyn til at de deler området med andre. Det betyr at man ikke går mange i bredden, at man holder seg på høyre side og at man ikke går til siden uten å ha sett seg for. Likevel gjelder grunnregelen om aktsom ferdsel og at farten skal avpasses etter forholdene fortsatt for syklister. Er det mange fotgjengere må man sykle forsiktig — eller kanskje heller velge kjørefeltet.

  Når fotgjengere går i sykkelfeltet fremfor å bruke fortauet ved siden av sykkelfeltet, som noen gjør f.eks. på Frognerstranda, da oppfører de seg som idioter. Det er nesten som å gå på motorveien.

  Det er lov å gå på “rød mann” i Norge. Men det er ikke urimelig å kreve at fotgjengere i det minste ser seg for før de velger å krysse på rødt.

  Når “barnevognmafiaen” og andre går 3-4 i bredden og blokkerer hele fortauet/gangveien er det hensynsløst uansett.

 • Tommy

  Om du nå MÅ sylke når det er masse snø i veien (noe som jeg anser er direkte livsfarlig)
  Tenk om du f.eks sklir midt i veien/i rusjtrafikken med dine smale sykkeldekk i snøen og detter rett foran en bil
  og blir overkjørt?? Fort gjort! Dere syklister tenker bare på dere selv!!!! 
  Ta heller kollektiv transport når det er snø i veien!

 • Anonymous

  Du har åpenbart aldri forsøkt å sykle om vinteren, så du vet ikke hva du uttaler deg om.

  De store egoistene er de som setter seg inn i hver sin store, forurensende og plasskrevende blikkboks og krever at samfunnet skal sørge for plass til dem. Det går helt fint å sykle om vinteren — og det hadde vært enda bedre om Oslo kommune hadde gjort jobben sin og vedlikeholdt de få sykkelveier og sykkelfelt som tross alt finnes.