Oslo kommune kan brøyte hvis de vil, men de vil ikke

Jeg syklet en tur til Maridalen i dag (for å gå på ski). Fra meg er det ikke noe sykkelfelt eller sykkelvei før jeg kommer til Geitmyrsveien, omtrent ved Odontologisk fakultet (“Tannlegehøgskolen”). Som vanlig var sykkelfeltet ikke brøytet, eller i alle fall så dårlig brøytet at sykkelfeltene i praksis var ubrukelige.

Det var selfølgelig ikke ordentlig brøytet i Kierskows gate heller. Jeg fortsatte opp Tåsenveien. Denne er merket som sykkeltrasé, men det er en Oslo spesial: Sykkeltrasé ikke tilrettelagt for sykkel. Den øvre del er blindvei, stengt mot  Uelands gate. Greit nok. Men siden bilene ikke kan velge veien for gjennomkjøring er den også generelt elendig brøytet. Fremkommelighet for syklister i det som er merket som sykkeltrasé, slikt bryr ikke Oslo kommune seg om.

Der Tåsenveien møter Uelands gt er det satt opp sperringer for å hindre bilistene fra å velge denne veien. At man likevel må sørge for at det som er merket som sykkeltrasé likevel er fremkommelig for syklister, slikt tenker man ikke på i Oslo. To smale passasjer forbi betongblokker, selvfølgelig fylt med snø. Man lider ikke ikke bare under dårlig brøyting, man må også forsere en brøytekant om man vil sykle i det som er merket som sykkeltrasé.

Ved Tåsen  kunne jeg en kort strekning, kanskje et par hundre meter, sykle langs Store ringvei. Dette er Statens ansvar. Det merkes at Statens vegvesen, i alle fall i Oslo, og Oslo kommune har helt ulike standarder for hvordan det skal brøytes for syklister. Langs ringveien var det svart asfalt både i sykkelveien og på fortauet. Men det varte ikke lenge. I Maridalsveien var det tilbake til kommunal standard, hvilket vil si elendig brøyting og sykkelfelt som i praksis er ubrukelige.

En ettermiddagstur til Bygdøy, denne gang til fots, viste det samme: På sykkelveien og fortauet langs Frognerstranda, som er Statens ansvar, var det svart asfalt og skikkelig brøytet. Karenslyst allé og Drammensveien (den korte strekningen hvor det faktisk finnes sykkelfelt), er kommunens ansvar. Det betød igjen elendig brøyting og et sykkelfelt som i praksis er ubrukelig for syklister.

Alle steder hvor det var sykkelfelt som kommunen skulle ha brøytet, var brøytingen elendig. På de veiene hvor Statens vegvesen har ansvaret var brøytingen utmerket.

Det som er ekstra provoserende er at kommunen viser at de kan hvis de vil. Ved bussholdeplassene, som på bildet fra Geitmyrsveien, er det ganske brøytet ned til asfalt (om enn ikke like godt som der Statens vegvesen brøyter) og inn til fortauskanten.

Men straks det ikke er bussholdeplass, men bare sykkelfelt, da brøyter man ikke — i alle fall ikke på en måte som gjør at de kan brukes som sykkelfelt. Her er sykkelfeltet bare en brøytekant — på begge sider av veien.

Detter er regelen, ikke noe unntak. Syklister er ganske enkelt ikke viktig for Oslo kommune.

Mange  av oss hadde store forventninger til Ola Elvestuen som byråd for bl.a. samferdsel. Vi venter selvsagt ikke undere. Det tar tid å planlegge og bygge sykkelfelt i og sykkelveier — særlig i et land hvor prinsippet er “Alle skal med”, om ikke annet så i beslutningsprosessene. Men Ola Elvestuen har til nå vært sørgelig anonym som byråd.

Et punkt i byrådserklæringen er bedre vintervedlikehold av sykkelveinettet. Det trengs ikke omfattende planvedtak og reguleringer for å få til dette. Derfor kunne det og burde det ha vært gjennomført allerede inneværende vinter. Jeg er neppe den eneste som er skuffet, Ola Elvestuen. Skal du og Venstre få min stemme ved neste korsvei, Ola Elvestuen, må dere levere langt bedre.

Print Friendly
 • Anonymous

  Bildet nedenfor ble tatt i dag i krysset Torggata Hammersborggata. Dette er markert som en hovedsykkelrute, og har på dette stedet t.o.m. fått egne sykkeltrafikklys.
  Med den veggen av snø som er blitt dumpet opp mellom bollardene ble det ganske ironisk å se sykkeltrafikklyset skifte til grønt.

  Man må jo lure på hva de tenker. Når jeg sykler østover pleier jeg å bruke storgata. I den retningen blir man bare møtt med forbudt for motorkjøretøy og kan følgelig sykle gjennom. Vestover får man imidlertid påbudt kjøreretning og blir geleidet nordover. Her ender man raskt oppe ved krysset Møllergata/Hausmannsgate, om man ikke tar noen snarveier. (Og noen av de leder en raskt inn på ring 1 om man ikke er forsiktig, Ring 1 nordover fra  rockefeller er kanskje ikke hvor man vil være…)
   

 • Anonymous

  Den “Oslo-spesialen” i Tåsenveien er interessant, for den er (så vidt jeg forstår) faktisk en del av det såkalte “hovedsykkelveinettet”, ifølge kartet som du linket til her om dagen: http://turl.no/j6a
  Dermed skulle det være garantert brøyting her, i motsetning til vanlige sykkelfelt og sykkelveier, hvor kommunen i stedet garanterer å dumpe snø, jf. Samferdselsetatens famøse “serviceerklæring”.

 • Anonymous

  Den var god. Jeg tipper de snøfonnene blir liggende lenge.

 • Anonymous

  Når jeg ser nærmere på kartet over “hovedsykkelveinettet”, så ser jeg at den røde streken svinger av fra Tåsenveien og inn Biskop Heuchs vei på oversiden av Voldsløkka. Jeg har syklet her tusenvis av ganger uten å ane at det skulle være en del av noe hovedsykkelveinett.

  Tåsenveien og Biskop Heuchs vei skulle altså være blant de få utvalgte veiene som garantert blir brøytet… Her tror jeg det er langt mellom etatens vidløftige planer og det virkelige liv.

 • God og betimelig posting. Har nytt vintersyklingens gleder frem til det siste snøfallet, men nå parkerer jeg til våren kommer. Jeg har familie å tenke på, og risikerer ikke liv og helse fordi Oslo Kommune lar være å gjøre jobben sin. Og joda, jeg kommer også til å følge med på hvorda Elvestuen forvalter det som sies å være en av Venstres hjertesaker. Stemte på partiet ved forrige korsvei – men den stemmen kan de selvsagt ikke ta for gitt…

 • David Sortland

  Ja, en merker stor forskjell på Statens vegvesen og Oslo kommune. Jeg har Ring 3 som sykkeltrasé nesten hele veien til jobb. Her er det som hovedregel alltid godt brøytet.

 • Snemann

  Jeg kan glede d’herrer med følgende opplysning (som jeg tror er riktig):

  Oslo kommune skal om ikke lenge overta vedlikeholdet av veiene som nå vedlikeholdes Statens veivesen. Overføringen av ansvaret fra stat til kommune er et ledd i Senterpartiets geniale, brilliante, klarsynte, geniale etc. distriktspolitikk.

  Om ikke lenge, når Oslo kommune har overtatt ansvaret, er det nok like jævlig på disse veiene som på de øvrige veiene i Oslo.

 • Cyclesanders

  Veldig bra at du tar opp dette. Det finnes knapt noe mer lønnsomt for det offentlige å gjøre enn å tilby bedre for syklende. Man vinner opp mot det tidobbelt ved flere sykler, slik at makskapasiteten på kollektivtrafikken kan reduseres, og man får mindre biltrafikk.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Er det dette Oslo kommune kaller snørydding?()

 • Pingback: reisebyr()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Tåkedotten Ola Elvestuen @oslovenstre @byraadslederen @bymiljoetaten @Maritarnstad()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Vintersykling – en midtveisevaluering()