Skremmende video og holdninger fra Lastebileierforbundet og Trygg Trafikk

Klaus J. Sonstad er engasjert av Lastebileierforbundet til å messe budskapet at alle vi andre må passe oss for disse monstrene. Det hele er velsignet av Trygg Trafikk. <edit>I første versjonen dette innlegget skrev jeg at det var Are Sende Osen som snakket i videoen. Noe har påpekt at det var feil, og at det er Klaus J. Sonstad. Det er rettet opp, og jeg beklager overfor Are Sende Osen.</edit>

Selvfølgelig må vi passe oss. Vi er ikke idioter. Vi sykler for å nyte livet. Det er bare fordomsfulle politifolk som tror at syklister har selvmordsønsker. Som alle syklister vet, så skjønner ikke politiet seg på sykkel og vil helst ha syklistene ut av trafikken. Men de holdninger som Sonstad og Lastebileierforbundet formidler er skremmende og fullstendig uakseptable: Førerne av lastebilene ser oss ikke. VI må forstå at DE kjører i blinde, og da må VI passe oss. Blindsone er Lastebileierforbundets og Sonstads mantra i videoen “Velg livet, det er kjedelig å være død”.

Blindsonen er opptil fem meter foran en lastebil og opptil 8 meter ut på høyre side kan Sonstad fortelle oss. De illustrerer med en fotgjenger som går ut i fotgjengerfeltet foran en lastebil som har stanset ved fotgjengerfeltet, og som så begynner å kjøre. Lastebilsjåføren ser deg ikke, men kjører likevel. Det er som å kjøre forbi mot bakketoppen, bare at sjåføren i dette tilfelle kun setter andres og ikke eget liv i fare. Ikke gå ut i fotgjengerfeltet, for du risikerer at en lastebilsjåfør bare begynner å kjøre i blinde, er budskapet. Det kunne selvsagt like gjerne vært en sykkelboks. Sjåførene ser visst ikke de som er der heller.

Lastebileierforbundet omtaler en sak fra 2008 hvor en lastebileier som kjørte ned og drepte en syklist som lå i blindsonen ble dømt for uaktsomt drap og mistet retten til å kjøre i tre år. Alt for strengt, da må man ha hjelpemann i tettbygde strøk, sier lastebileierforbundet og vil ha regelendringer. Helt riktig, sier jeg. Hvis en hjelpemann må til når man skal kjøre slike monstre i tettbygde strøk, så er det en lav pris å betale for å spare menneskeliv. 35 mennesker blir drept hvert år i møte med tunge lastebiler, i følge Lastebileierforbundet og Sonstads video. Er 35 liv en grei pris å betale for at lastebileierne skal slippe utgifter til å ta nødvendige forholdsregler og opptre forsvarlig i trafikken?

Lastebilsjåførene ser heller ikke om det ligger en syklist på høyre side, f.eks. i et sykkelfelt. Skal lastebilen svinge til høyre, da ser de oss ikke. Men de svinger likevel. VI må passe oss er budskapet fra Lastebileierforbundet og Trygg Trafikk. For her kommer 50 tonn kjørt i blinde.

Svaret må selvsagt være et helt annet: Vi kan ikke ha slike livsfarlige kjøretøy på veiene. Det er helt uforsvarlig å tillate noen å kjøre når de ikke kan se det som beveger seg fem meter foran, typisk fotgjengerfelt og sykkelboks, og åtte meter til høyre — mye bredere enn noen sykkelvei.

Da jeg skulle finne igjen videoen på Lastebileierforbundets nettsider, søkte jeg på ordet “blindsone”. Interessant nok kom det også opp en sak fra 2004, altså en snart åtte år gammel sak, om at man i Danmark påbyr blindsonespeil for blant annet å redusere ulykker med blant annet syklister. I Danmark har man lenge tenkt på syklister og latt handling følge tanke. I Norge har man stort sett begrenset seg til å snakke om at man kanskje skal begynne å vurdere om dette er noe tenke på.

I dag er det enkelt og rimelig å installere videokameraer i tillegg til eller som alternativ til speil. Lastebileierforbundet omtalte for fem år siden et rimelig system som varslet om noe befant seg i blindsonen. Verden har sikkert gått fremover her også, så det må finnes bedre og enda billigere utstyr i dag. Et påbud om speil eller videokamera som i praksis eliminerer blindsonene burde vært påbudt for lenge siden. Uansett har sjåføren ansvaret for å forsikre seg om at det er klart før han eller hun starter eller svinger. Om det betyr installasjon av speil og videokamera, varslingssystem eller å ha hjelpemann er i dag sjåførens problem. Å starte uten å vite om noen befinner seg i en sone fem meter foran bilen eller å svinge til høyre uten å kunne seg om det f.eks. er en syklist i et sykkelfelt på høyre side er i beste fall uaktsomt, jeg vil si grovt uaktsomt. At man ikke ser er ingen unnskyldning, bare en bekreftelse på uaktsomhet om de kjører likevel.

The Times har startet en viktig kampanje for bedre sikkerhet for syklister. Punkt 1 på deres liste over nødvendige tiltak er:

“Trucks entering a city centre should be required by law to fit sensors, audible truck-turning alarms, extra mirrors and safety bars to stop cyclists being thrown under the wheels.”

Det er selvfølgelig dette som må være kravet, ikke at reglene endres slik at lastebilsjåfører slipper å stå til ansvar for folk de dreper.

Jeg husker en trafikkhistorie fra gamle dager, den gang radioprogrammet “Trafikk og musikk” fortsatt ble sendt hver lørdag. Som et skrekkeksempel på absurd praktisering av trafikkregler ble referert en historie fra et land, jeg tror det var i Latin-Amerika, hvor to biler kolliderte. Den ene hadde bremser, den andre ikke. Da var det bilen med bremser som fikk skylden for ulykken, for bilen uten bremser kunne jo ikke stoppe. Det er omtrent den samme form for logikk Lastebileierforbundet og Sonstad prediker, og Trygg Trafikk velsigner, når de så sterkt betoner at vi må passe oss, slik at lastebilsjåfører skal slippe å gjøre det som er nødvendig for å kunne kjøre forsvarlig.

At Lastebileierforbundet målbærer slike holdninger er vel bare hva man må vente. Men at Trygg Trafikk stiller seg bak den er bare nok en bekreftelse på at Trygg Trafikk er en fordekt bilorganisasjon hvis oppgave det er å sørge for at vi andre ikke sjenerer bilene. De liker heller ikke syklister. Det sier vel nok om deres innsats for syklister at på deres nettsider om sykkel var det pr 3.02.2012 ingen artikler som var nyere enn fra 2009. Men fra en organisasjon som bruker av offentlig og annen støtte til å betale medlemskontingent i bilbransjens lobbyorganisasjon “Opplysningsrådet for veitrafikken” kan man vel ikke vente annet.

Print Friendly
 • Ove Bengt Berg

  Viktig analyse av Trygg Trafikk, takk! Det er i særdeleshet en sykkelhaterorganisasjon, og det må gjøres mer for å bekjempe den. 

 • Anonymous

  Hvis videoen var noe NAF selv hadde funnet på så ville det vel vært helt greit å vise en lastebil som stopper like foran et gangfelt med en sjåfør som tydeligvis ikke har sett i høyre speil for å se om mopedister/sykler kommer inn bakfra, sånn for å vise hvor ille det kan gå, men det virker for meg pussig at lastebilforbundet ender opp med å reklamerer for kjøring som nok ville ende med stryk på oppkjøring til CEDE lappen.

 • Anonymous

  Dette minner meg på en e-mail korrespondanse jeg hadde med trygg trafikk ang. deres ‘bruk refleks’ side: http://www.tryggtrafikk.no/w/Trafikksikkerhet/Refleks/
  Hvor man finner følgende tekst: “Uten refleks er du først synlig på 25 – 30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 istedenfor 2 sekunder til rådighet, det kan være forskjellen på liv og død. “.

  Jeg påpekte at man burde her også minne bilistene på at å kjøre slik at man bare har 2 sekunder å reagere på en uventet hindring neppe kan sies å være ansvarlig eller i henhold til trafikkreglenes paragraf 13 “1. Kjørende må kunne stanse på den vegstrekning som den kjørende har oversikt over, og foran enhver påregnelig hindring.”

  Til min overraskelse fikk jeg et svar som tydet på at Trygg Trafikk ikke anser det som uansvarlig å kjøre slik at man ikke kan stoppe på oversiktlig strekning. De skrev i sitt svar:  “Men på en vei med fartsgrense på 50 km/t er det ikke uaktsomt å kjøre i 50 km/t, hvis forholdene tillater det. Fotgjengere som går langs veien i mørket uten refleks vil ikke kunne bli oppdaget før to sekunder før bilisten passerer dem. Men det er ikke lett å pålegge bilisten å skulle gjette seg fram til hvor det kan finnes gående i mørket langs veien. ”

  Foruten å ignorere at loven sier at man skal stoppe på oversiktlig strekning*, så sier de i sin egen artikkel at ” kun 28 prosent bruker refleks”, noe som tilsier at fotgjengere uten refleks i høyeste grad må regnes som påregnelige hindringer.

  Det later for meg til at det er noe som stopper opp i tankegangen til disse bilorganisasjonene med en gang man antyder at bilistene må roe farten eller på annet vis ta hensyn.

  Jeg tror vi burde gjort som i nederland og erklere at enhver ulykke mellom lisensiert motorkjøretøy og myk trafikant er føreren av motorkjøretøyets feil**. Begrunnelsen er at den lisensierte motorføreren er pliktig til å ikke bare følge reglene men også å forvente at ulisensierte trafikanter ikke nødvendigvis gjør det og må uansett være forberedt på, og ansvarlig for å unngå ulykker.

  *) Det står ‘…oversiktlig strekning, og foran enhver påregnelig…’, noe jeg leser til å bety at uansett om man ikke kan påregne noen hindring skal man UANSETT kunne stoppe på oversiktlig strekning.

  **) Med unntak av der man finner det bevist at den myke trafikanten skapte uhellet med viten og vilje.

 • Det er vel typisk. Jeg har mer og mer inntrykk av at hovedbudskapet til Trygg Trafikk er “pass dere for bilene, for bilene skal fram”. Det er ikke veldig overraskende at de mener at lysforhold og sikt ikke er en del av “forholdene”, slik at bilistene slipper å ta hensyn til det når de skal “avpasse farten etter forholdene”.

  Jeg har ikke fulgt Trygg Trafikk så veldig nøye. Men fra en syklists perspektiv har jeg ikke inntrykk av at de har gjort noe for å bedre syklistenes forhold i trafikken.

 • Men inntil det er lovpålagt å sikre blindsoner og skikkelige bremser på lastebiler, er det ikke så dumt med slike opplysningsvideoer. Mye av dette gjelder også oss som kjører i mindre, særlig lavere, biler. Det forekommer ulykker for eksempel ved påkjøring til motorveier fordi føreren av den lille bilen ikke kjenner til lastebilens blindsoner.

  Og vi kan jo også merke oss at der i det minste rettes en pekefinger mot lastebilsjåførene – hold skikkelig avstand til forankjørende.

  Derimot, at de lar sjåføren rygge uten å ha noen som ser etter (eller har ryggekamera) er åpenbart kritikkverdig.

 • Anonymous

  Nøkkelen i TTs svar er “…hvis forholdene tillater det…”. Hvis forholdene er slik at en ikke har mer enn 2 sekunder på å reagere på en uventet hindring, så tillater ikke forholdene kjøring i 50km/t

 • Anonymous

  Det var i.o.f.s mitt poeng også, men om Trygg Trafikk er enige i dette så var svaret de ga egnet til å misforstå. På meg virker det som om Trygg Trafikk mener å kjøre med kun 2 sekunder sikt er greit.

 • Anonymous

   Ja, det var slik jeg tolket det òg. Jeg har inntrykk av at folk, Trygg Trafikk inkludert, overser det setninsleddet “…hvis forholdene tillater det…”. Eller i det minste ikke skjønner eller vil skjønne hva det betyr.

 • Anonymous

  Det er ikke første gang bilistorganisasjonen Stygg Trafikk bruker selvmordsretorikk for å skyve ansvaret over på myke trafikanter:

  “Det må være en mager trøst når man ligger der hardt skadet å tenke på at det var bilføreren sin feil”. http://tinyurl.com/7sy2ty8
   
  “Som myk trafikant kommer du uansett tapende ut av en kollisjon med bil. Ligger du hardt skadd på Sunnaas Sykehus, ligger du ikke der med et smil om munnen og tenker at “det var den annens feil”. http://tinyurl.com/7fnapp3

 • Anonymous

  Det har skjedd mer enn en gang at jeg har syklet, stanset på rødt lys og blitt innhentet av en diger lastebil som stiller seg rett bak meg. Da er jeg sannsynligvis prisgitt at sjåføren husker at jeg er der når han skal kjøre videre.

  Etter blindsoneulykker (f.eks. denne tragiske her: http://tinyurl.com/7z5tnfb)
  heter det seg som regel at den myke trafikanten “kom inn i blindsonen”. Vi forledes til å tro at disse ulykkene enten er den myke trafikantens feil, eller at det er den mystiske, uunngåelige blindsonen som har skylda.

  Som det heter her http://tinyurl.com/lm7b23: “Blindsonen til lastebilen kan ha vært årsaken til ulykken. ”

 • Ove Bengt berg

  Til P-Dalen: Hvor er det så viktig for politiet straks å komme ut med en forklaring på ulykker der syklister er involvert, og så og si alltid med ulike varianter om at det er syklistens skyld? Det skjer jo ikke i andre ulykker og kriminalsaker. SLF har såvidt jeg husker tatt dette opp med Politidirektoratet, men til ingen nytte. Det ligger i enhver politimanns ryggmarg at syklisten alltid har skylda, fordi de er i vegen for bilen. Det er i grunnen alvorlig at en hel offentlig etat har et gjennomført politisk syn på en helt lovlig trafikantgruppe som ligger langt til høyre for det mest platte og høyreorienterte partiet når det gjelder trafikkspørsmål.

 • Jeg har et visst inntrykk av at det ikke nå sies like mye om årsaken til ulykker med sykkel enn det ble gjort tidligere. Jeg prøver å følge med på dette, og synes oftere at det står at årsaken foreløpig er uavklart. Men dessverre kommer ikke media tilbake til disse, så det er vanskelig å danne seg noe bilde av hva som faktisk har skjedd. Men noen ganger er beskrivelsen av hendelsesforløpet slik at det synes helt klart at bilisten ikke overholdt sin vikeplikt (den viktigtigste årsaken til ulykker bil/sykkel), og at det likevel står slikt som at “syklisten hadde stor fart”, “bilisten ble blendet av solen”, “kom inn i blindsonen”, osv.

  Jeg har sagt ja til å snakke på sykkelkonferansen i Trondheim i september med tittel “Politi mot pedal”, og da er dette noe av det jeg kommer til å ta opp. Så vidt jeg vet skal det være en fra Politidirektoratet i samme sesjon.

 • Her er jeg enig med distriktsdirektøren i Trygg Trafikk når hun i den første av sakene du viser til sier:

  “Hun mener man må vurdere restriksjoner slik at lastebiler ikke kan kjøre inn i den hektiske bytrafikken, om ikke sikten deres bedres.”

 •  Enig … men.

  Bilene er altså lovlig godkjent å kjøre med disse enorme blindsonene.

  Bilene er lovlig godkjent å kjøre “uten bremser”.

  Det vil si at lov/forskriftsmyndighet godtar at det er sånn, eller?

 • Anonymous

  Helt enig. Og ofte kommer slik skyldforklaring i form av tendensiøse antydninger som “syklisten kom ifølge politiet i høy hastighet”, slik Torvund har påpekt tidligere. 

 • Pingback: Sykling på rødt lys | Olav Torvunds blogg()