Er det dette Oslo kommune kaller snørydding?

Oslo kommune påstår at de rydder hovedsykkelveinettet — i den grad dette finnes — for snø. Vi som sykler synes ikke at Oslo kommune har noe særlig å skryte av. For en tid siden klaget jeg over manglende rydding i Kristian IVs gt langs Slottsparken med kommunens tjeneste for å melde feil. Først svarte kommunen at det var ryddet, men siden ombestemte de seg:

“Syk­kel­fel­tet i Kris­tian IV gate er på ingen måte i hen­hold til kon­trakt. Noen har brøy­tet snøen ut i syk­kel­fel­tet fra for­tauet. Dette var helt ukjent for oss og vår entre­pre­nør. Maski­ner har blitt sendt for å utbedre forholdene”

Det var selvsagt fint at det hjalp å klage. Men samtidig gir et slikt svar grunn til å spørre om hvordan kommunen følger opp. Det er ikke særlig vanskelig å se tilstanden.

Byrådet lovet i sin byrådserklæring at det skulle bli bedre vintervedlikehold i sykkelfelt. Men vi har denne vinteren ikke sett stort til det. Jeg for så vidt skrevet om manglende vintervedlikehold flere ganger, senest her. I sin “Serviceerklæring” sier Bymiljøetaeten fortsatt:

“Sykkelveier og sykkelfelt som er definert som hovedsykkelvei skal brøytes og strøs. Her kan du laste ned et kart som viser hovedsykkeltraseene, i pdf. De andre sykkelveiene/-feltene vil bli benyttet til snølagring”

Det er mulig de kaller det de gjør “å brøyte”, men resultatet er uansett for dårlig. Og at man bruker det lille som finnes av sykkelfelt og sykkelveier som ikke inngår i “hovedsykkelveinettet” til snølagring sier mer enn nok om at syklister ikke er prioritet og dagens byråd har ikke endret dette. Sykkelfeltene er ikke egnet for sykling pga dårlig snørydding.

Bildene i denne lille billedserien ble tatt onsdag 15. februar på vei fra Blindern til Sentrum, langs det som skal være hovedsykkelvei i Blindernveien og Ullevålsveien. At det ligger igjen store snøhauger i sykkelfeltene er fullstendig uakseptabelt. Men også ellers er sykkelfeltene brøytet for dårlig. Smale sykkelfelt blir enda smalere når det ligger igjen snø, og spesielt ille er det når det er parkeringslommer innenfor sykkelfeltet. Om vinteren får vi virkelig se hvor idiotisk denne løsningen er.

 

Fra Blindernveien. Parkerte biler i parkeringslomme innenfor sykkelfelt gjør det vanskelig å å rydde sykkelfeltet. Kommunen gjør åpenbart ingen ekstra innsats for å kompensere for ulempen denne idiotiske trafikkløsningen kommunen har insistert på, påfører syklistene.

Nå har vi kommet inn i Ullevålsveien, like nedenfor krysset med Ring 2. En del bilister synes å leve i den villfarelse at når parkeringslommen er dårlig brøytet, da er det lov å ta en del av sykkelfeltet til parkering. Denne bilen hadde fått en gul hilsen fra Trafikketaten. Jeg sjekket ikke lappen. Men jeg håper det var for å stå i sykkelfeltet, og ikke bare for å ha stått for lenge.

Ullevålsveien ned mot Adamstuen. Det bør ikke overraske noen at denne syklisten velger kjørefeltet. Sykkelfeltet er ubrukelig pga dårlig snørydding.

Disse parkeringslommene i Ullevålsveien er belastet budsjettet for sykkelveiutbygging fordi de er “en reguleringsmessig forutsetning for å anlegge sykkelfelt”. Slik får man biler som skulle gått til sykkel i stedet til å gå til dyre parkeringsplasser. Det syklistene får igjen for dette er at sykkelfeltet ikke ryddes for snø.

Fortsatt i Ullevålsveien, og fortsatt er sykkelfeltet ubrukelig pga mangelfull snørydding.

Her ender sykkelfeltet i en snøfonn.

Under denne snøfonnen skjuler det seg et sykkelfelt.

Det går ikke an å sykle i dette sykkelfeltet.

Jeg avslutter denne billedserien med dette bildet av strekningen mot en av Oslos stygge sykkelfeller, en sykkelfelle som det sykkelfiendtlige Oslopolitiet har insistert skal være der. Tro de eller ei, med de tidligere FrP-byrådene har villet ha sammenhengende sykkelfelt, men politiet har sagt nei. For Oslopolitiet er varelevering viktigere enn syklistenes sikkerhet.

Print Friendly
 • P_Dalen

  At parkeringslommer skulle være  “en regu­le­rings­mes­sig for­ut­set­ning for å anlegge syk­kel­felt”, er lattervekkende. Parkeringsplasser rett til høyre for sykkelfeltet medfører ganske enkelt at sykkelfeltet ikke kan brukes, på grunn av faren for døring (sammenstøt med bildører som åpnes).

  Kanskje bortsett fra den aller ytterste delen av sykkelfeltet, eller oppå skillelinja, men der skal vi jo ikke sykle. Trafikkreglene § 5.1 pålegger som kjent at “kjøretøy må holdes godt innenfor kjørefeltet”.

  Korrekt sykling i f.eks. Ullevålsveien der det er parkeringsplasser på høyre side (og spesielt nå om vinteren) er altså i det vanlige kjørefeltet, og dét godt innenfor kjørefeltet.

 • Snemann

  Nå bør ikke P_Dalen ha overdrevne forventninger om evnenivået i Oslo kommune. Følgende saker viser noe er fundamentalt galt i rådhuset: Unibuss, Langemyhr, nye Holmenkollen, Flexus, etc. etc. Og selv målt opp mot disse sakene, er utbyggingen av disse parkeringsplassene langs Idioten noe av det mest stupide og evneveike som noensinne er gjennomført i denne byen. Absolutt alt med denne løsningen er feil: Den er livsfarlig for syklister, parkområde omgjøres til parkeringsplass, staselige trær er fjernet, og krona på kransekaken: Det hele er vanvittig dyrt. Og videre er utbyggingen visstnok gjennomført som et ledd i sykkelsatsningen her i byen. Forstå den som kan! Jeg kan i hvert fall ikke si det bedre enn Prøysen: I bakvendtland går allting an.
  Om den politiske og administrative ledelsen i Oslo kommune i sin helhet er både korrupt og inkompetent i enhver sammenheng er sannelig ikke godt å si, men når det gjelder sykkel setter Oslo kommune i hvert fall alle kluter til for å bevise sin himmelropende inkompetanse.

 • Jeg er enig i at dette er ren idioti. Men jeg spurte Oslo kommune, som bl.a. svarte følgende i brev 31.05.2011:

  “I Ullevålsveien blir etableringen av parkeringslommer belastet sykkelveibudsjettet fordi etableringen av parkeringslommer var et reguleringsvilkår for å få politisk vedtak på bygging av sykkelfelt i Ullevålsveien.”

  Når det er slik er det ikke overraskende at man får lite sykkelvei igjen for de pengene som bevilges til dette formålet.

 • P_Dalen

  Ang. parkeringsplasser til høyre for sykkelfeltet (sånn som f.eks. i Ullevålsveien, på Grønland og mange andre steder):

  Er det egentlig tillatt for bilister å kjøre på sykkelfeltet for å komme seg inn og ut av parkeringsplassen?
  Trafikkreglene § 4.1 sier: “Andre kjørende enn syklende må ikke bruke sykkelveg eller sykkelfelt.”
  Er det noe sted gitt unntak for å komme seg inn eller ut av en slik parkeringsplass?

  Jeg ville synes det var rasende festlig om det faktisk er forbudt å bruke disse parkeringsplassene, som visstnok er en “reguleringsmessig forutsetning for å anlegge sykkelfelt”.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 – Fra Smestad til Sinsen.()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Et halvår uten bil()