Sykkelveiene som forsvant

I Oslo går utbyggingen av sykkelfelt og sykkelveier alt for tregt. Men vi ser også at sykkelveier forsvinner uten at det lages nye som erstatter disse. Dessverre mangler jeg bilder av disse. Men det var da jeg passerte en “hemmelig” sykkelvei i Motzfeltdsgt mellom Tøyen og Grønland ble jeg minnet om dette. Den er ikke merket som sykkelvei eller sykkelfelt, og den står ikke på noe kart over sykkelveier i Oslo. Men den er åpenbart laget som sykkelvei. Sykkelveier har forsvunnet fordi politikere og planleggere har hatt “viktigere” ting å bruke arealet til. Men i Motzfeldts gt ligger den fortsatt der. Så her er det vanskelig å tenke seg en annen forklaring enn at en liten byråkrat med firkantet hode har kommet til at den kanskje ikke er helt i henhold til regelverket — når regelverket tolkes på byråkratisk og firkantet vis. For små byråkrater med firkantede hoder er det bedre å ikke ha noe tilbud enn å ha noe som kanskje ikke er helt etter byråkratens forståelse av reglene.

Denne veien er kanskje mindre egnet for transportsyklister om vi sammenligner med Tøyengata. Men for den som synes det er viktigere å sykle trygt enn å sykle raskest mulig kan Motzfeldts gt være et alternativ.

En gang i tiden var det sykkelvei over Rådhusplassen. Det var før det daværende AP/SV-byrådet sørget for å legge trikken over Rådhusplassen. Den gang grov man opp hele Cort Adlers gt for å fundamentere på nytt. Jeg husker at jeg i min naivitet tok det som en selvfølge at man samtidig ville legge til rette for sykkel. Det ville ha vært en finn forbindelse mellom Henrik Ibsens gt og Ruseløkkveien, Aker Brygge og Rådhusplassen. Det hadde vært mulig hvis man hadde villet. Men også det daværende AP/SV-byrådet mente at parkeringslommer og ekstra brede fortau mellom disse var viktigere enn syklister. Jeg trekker gjerne fram dette når AP og SV kritiserer byrådspartienes manglende satsing. Kritikken er berettiget, men heller ikke AP/SV gjorde noe av betydning for syklistene den gang de satt i posisjon til å gjøre noe. Og AP sitter sammen med SV i en regjering som gjør fint lite ut over å snakke om å satse på sykkel. Så kritikken blir ganske hyklerisk.

Det var så vidt jeg husker ganske greit å sykle over Rådhusplassen før trikken ble lagt der. Jeg har i og for seg ikke noe i mot trikk over Rådhusplassen. Men den valgte løsningen er ikke god. For syklister ble det mye verre, og i dag er det kaos. Heller ikke AP/SV så noen grunn til å bry seg om syklister.

Det var også sykkelvei i Ruseløkkveien. Den forbandt sykkelveien Munkedamsveien – Huitfeldtsgt – Observatorigt med sentrum. I alle fall gikk den nesten inn til sentrum. Det var fortau nærmest butikkene og sykkelvei utenfor. Men butikker og cafeer okkuperte mer og mer av fortauet til å stille ut varer og uteservering, det kan godt hende det skjedde med kommunens velsignelse. Fortauet, eller kanskje vi heller skal kalle det fotgjengerområdet, ble mer og mer ubrukelig for fotgjengere. Fotgjengerne begynte derfor å bruke sykkelfeltet mer og mer, og til slutt var det i praksis ubrukelig for syklister. Det hele ble “løst” ved at sykkelveien forsvant. Den ble aldri erstattet av en annen sykkelvei. Jeg husker ikke hvilket år den forsvant, så jeg vet derfor ikke hvem som var i byrådet på den tiden.

Også i Karl Johans gt var det sykkelvei fra Frederiks gt til Akersgata. Også den ble borte, uten at den noen gang har blitt erstattet av en annen sykkelvei.

Det finnes sikkert flere eksempler. Jeg har ikke syklet på alle sykkelveier som har eksistert i denne byen og har sikkert også glemt noen. Mange av dem var sikkert ikke optimale sykkelløsninger. Hvis en dårlig sykkelvei blir erstattet av en ny og bedre, så er det selvsagt utmerket. Men en dårlig sykkelvei kan tross alt være bedre enn ingen sykkelvei (det kommer selvsagt an på hva som gjør den dårlig). At sykkelveier bare har blitt fjernet uten at de har blitt erstattet av nye, det er bare nok en understreking av at våre planleggere og politikere ikke har tatt sykkel på alvor. Det har vært prat, men lite handling.

 

Print Friendly
 • sverre_b

  Nå bør det vel også sies at ‘sykkelveier’ som avbildet ovenfor kan man jo like godt viske av kart og skilt. Jeg vil anbefale alle å heller sykle i veien når man kommer ut for denne typen konstruksjoner.

  Siktlinjene i hvert kryss er alt for dårlige, parkerte biler hindrer sikt mot venstre, bygninger som står alt for nær sykkelveien hindrer sikt til høyre. I tilegg får man vikeplikt for alle andre i hvert kryss. Effektivt betyr dette at gangfart blir maksimalhastighet på en ‘sykkelvei’ konstruert på denne måten.

  Små bygater som denne bør etter mitt syn bygges som enveiskjørte veier med sykkelfelt i begge retninger. Gjerne lagt opp etter nederlandsk system hvor bilene aldri kommer gjennom, men blir ledet ut igjen på samme side de kom inn (Hindrer gjennomgangstrafikk).

 • Som vanlig et godt innlegg. Det er helt nødvendig å peke på at det ikke blei bedre for syklister når Raymond Johansen, nå partisekr for Ap,  var SVs byråd for samferdsel. Dessverre er det slik at Ap og partier til venstre ikke er mer for sykkel enn andre, de er glødende opptatt av kollektivtransport, ikke sykkel. Grunnen til at jeg legger inn en kommentar her, er at jeg faktisk i flere år var en av pådriverne for trikken for Rådhuset. Av de jeg jobba sammen med for trikken der, var bl a nevøen til Olav Thon. Under en fotografering for Aftenposten om dette, husker jeg Aftenpostens eldre fotograf triumferende kunne fastslå «at her kommer det aldri en trikk». Det gjorde det altså, og bra er det, men traseen burde selvfølgelig vært utforma slik at den kunne kombineres med sykkelanlegg. Og fortsatt står en statsvitenskapelig lærdom støtt: grupper som ikke har sanksjonsmidler overfor storsamfunnet, eller ikke er vilig til å skaffe seg noen og bruke dem, de får ingenting eller svært lite. Derfor får ikke syklistene noe særlig, og bare reint unntaksvis.

 • P_Dalen

  Enveiskjørt gate med sykkelfelt i begge retninger er vel også planene for den nye Rådhusgata, mener jeg å ha lest?

  Det er bra at kvasi-sykkelveiene i Rådhusgata fjernes. De er og blir ikke noe annet enn fortau, i likhet med ruinene i Motzfeldts gate.

 • P_Dalen

  Jeg tror du har rett i det med manglende sanksjonsmidler. Syklister er for medgjørlige, servile og tilpasningsdyktige.

 • OlavTorvund

  Jeg er ikke helt enig. Jeg ville nok ha valgt veien. Men for en forsiktig syklist som er mer opptatt av å føle seg trygg enn av å komme fort fram, kan slike veier være et alternativ. De er klart bedre enn fortauet, som mange av disse vil velge i da. At vikepliktreglene må endres, er en helt annen sak.

 • OlavTorvund

  Planene for Råhusplassen – Rådhusgt mm er her, men det er vel en del som ikke er avklart ennå http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/sykkelruteradhusgata

  At dårlige sykkelveier forsvinner er helt greit så lenge de erstattes av noe nytt og bedre. Men at ikke-optimale sykkelveier forsvinner uten å bli erstattet, det liker jeg ikke.

 • P_Dalen

  Der er jeg ikke enig. Ta f.eks. Slemdalsveien ovenfor Gaustad. Eller Sognsveien gjennom Ullevål Hageby. Der er det  bredt fortau som av den gemene hop av trafikanter antakelig oppfattes som en “sykkelvei”. Men det er og blir fortau. Sykler man der, er det med vikeplikt for alle og enhver, og på fotgjengernes nåde.
  Riv slike falske sykkelveier ned! De gir andre trafikanter en forventning om at syklister bør ferdes på fortau.

 • P_Dalen

  Bedre enn fortauet? Men det ER jo et fortau.

 • sverre_b

   Jeg er for all del enig i at det er viktig å tilby noe til de som ikke er komfortable med å menge seg med bilene, min bekymring er bare at denne typen anlegg er en illusorisk trygghet, og kan til overmål medføre økt agressjon blandt bilister som mener seg berettiget til å ha veien ‘sin’ i fred når slike finnes.

  I trange gater vil siktelinjer uansett bli et problem om man skal ha all slags trafikk i alle retninger i separate anlegg, derfor mener jeg at å innføre trafikkmodererende tiltak som enveisgater etter nederlandsk mønster, lave fartsgrenser, og sykkelfelt i begge retninger burde la selv de mest forsiktige til å ta hjulene fatt.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Nye sykkelkart for Oslo — dessverre med mange feil()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvorfor fjerner Oslo sykkelveier?()