Sykkelruter i Oslo. E18 fra Lysaker til Aker brygge

Jeg starter min tur på Lysaker, rett utenfor bygrensen. Jeg må innrømme at jeg synes Bærum er forvirrende. Det var et av de verste stedene å kjøre da jeg for etter hvert ganske mange år siden kjørte taxi, og det er et forvirrende område å sykle i. Men jeg holder Bærum utenfor — dette handler om sykkelruter i Oslo. Sykkelruten inn mot Oslo parallelt med E18 fra vest er antageligvis Norges mest trafikkerte sykkelrute. Den er kanskje det klareste eksempelet i Norge på at der det legges til rette for sykling, der sykler folk. Sykkelruten er fin ved at den går helt inn til sentrum, og at det er forbindelser til andre ruter. Som jeg skal komme tilbake til, er det virkelig bråstopp ved Aker Brygge. (Klikk på bildet for å få GPS-spor/kart).

Problemet med ruten er generelt at den er for smal og har for liten kapasitet. Kapasitetsproblemet forsterkes av at det er så langt til nærmeste alternative rute — så langt at det for de fleste ikke finnes noe alternativ. Men i alle fall sist noen uttalte seg om dette var man klar over problemet, men hadde ingen konkrete planer om å gjøre noe med det. Et annet problem som vi vil se her, er at kvaliteten er ujevn.

I rushtiden bør man henge med i hovedfeltet om man skal velge denne veien. Det er hovedtraséen for “Tour de Finance”, alle spreke syklister som har turen vestfra mot Aker Brygge som en del av treningsprogrammet og som stadig forsøker å slå sin personlige rekord. Det er hensynsløst og neppe særlig smart rent treningsmessig. Men det gjør at mange synes det er utrivelig å sykle her på denne tiden. Jeg får legge til at jeg selv ikke sykler denne veien på den tiden, så jeg baserer meg her på det andre sier, ikke på egen erfaring. Bedre kapasitet ville uten tvil ha avhjulpet dette, i tillegg til flere alternative ruter som kunne ha avlastet denne. Denne veien burde ha vært utvidet til en sykkelekspressvei.

Men utenom rushtiden er den fin for alle og den blir brukt. De fleste bildene her er tatt en lørdag ettermiddag i april. Med unntak av noen får krysninger og en ganske kort strekning sykler man helt skjermet mot biltrafikk fra bygrensen i vest og nesten, men bare nesten til Rådhusplassen.

Om vi starter på Lysakerlokket, så er starten ikke særlig god. Her er det en trafikkert rundkjøring uten noen form for tilrettelegging for syklister. Den ble da også sterkt kritisert umiddelbart etter åpningen — uten at noe synes å ha blitt gjort.

Jeg er også bare måtelig begeistret for hvordan man har ført sykkelveien over Lysakerlokket når man har kommet innenfor rundkjøringen. Man får et inntrykk av at estetikken har vært prioritert foran fremkommelighet for syklister.

Ned fra Lysakerlokket sykler man på det som har blitt påstått å være Norges dyreste sykkelfelt.

<edit>Jeg legger inn følgende kommentar fra Hans Gunnar, samt to bilder til:

“Jeg sykler denne strekningen 2 ganger daglig, og kjenner meg svært godt igjen i beskrivelsen. Pussig at du ikke kommenterte den kanskje styggeste delen: Fra enden av den nye brua på Lysaker til enden av Gjensidigebygget. Først kommer man i stor fart ned brua, og blir kastet rett ut i akselerasjonsfeltet til E18. Sikten til høyre er elendig, bakken er bratt og attpåtil ‘forgiftet’ med brostein. Rett etterpå krysser innkjøringen til Gjensidigebygget(hvor ikke alle biler forstår at de har vikeplikt), for 200 meter senere igjen å krysse innkjøring nr 2 til Gjensidigebygget. Begge de siste kryssene er også fulle av altfor høye brostein på begge sider. Hadde man bare tenkt litt framover og forlenget brua med 50 meter når man først var i gang med byggingen kunne man blitt kvitt to av disse farlige kryssene. ”

</edit>

Print Friendly
 • P_Dalen

  I lyskrysset ved Sjøgata (Aker Brygge) er det ingen av trafikklysene som gjelder for oss.
  Så lenge det er klart og ikke til hinder, kan vi sykle, uavhengig av røde/grønne menn, trafikklys og piler.
  Men vi har vikeplikt for alt og alle.
  http://www.youtube.com/watch?v=FD0NBZ_VbDA

 • OlavTorvund

  Det er selvfølgelig greit at det alltid er lov å sykle. Men det er likevel en veldig dårlig løsning. Dette er et veldig klart eksempel på at vi trenger egne trafikklys for syklister.

 • P_Dalen

  Helt enig. At ingen av trafikklysene gjelder for syklister, er et symptom på at vi ikke betraktes som fullverdige trafikanter.

  Videre synes jeg det betenkelig at ingen ansvarlig myndighet vil snakke høyt om at ingen av trafikklysene gjelder syklister. Syklister som helt legitimt krysser her på “rød mann”, blir sannsynligvis fordømt av andre trafikanter. 

 • Hei, fin artikkel. Jeg sykler denne strekningen 2 ganger daglig, og kjenner meg svært godt igjen i beskrivelsen. Pussig at du ikke kommenterte den kanskje styggeste delen: Fra enden av den nye brua på Lysaker til enden av Gjensidigebygget. Først kommer man i stor fart ned brua, og blir kastet rett ut i akselerasjonsfeltet til E18. Sikten til høyre er elendig, bakken er bratt og attpåtil ‘forgiftet’ med brostein. Rett etterpå krysser innkjøringen til Gjensidigebygget(hvor ikke alle biler forstår at de har vikeplikt), for 200 meter senere igjen å krysse innkjøring nr 2 til Gjensidigebygget. Begge de siste kryssene er også fulle av altfor høye brostein på begge sider. Hadde man bare tenkt litt framover og forlenget brua med 50 meter når man først var i gang med byggingen kunne man blitt kvitt to av disse farlige kryssene.     

 • OlavTorvund

  Du har selvfølgelig helt rett. Dette er en veldig dårlig strekning.

 • OlavTorvund

  Jeg har kopiert kommentaren din inn i innlegget og lagt til to bilder.

 • sverre_b

  Syklet en tur langs bærumsveien (160) hvor det er en relativt nyanlagt ‘gang- og sykkelvei’ Denne er anlagt mellom hovedveien og bebyggelsen, slik at praktisk talt alle utkjørsler grysser g/s veien. Til overmål har de bygd støyskjerm helt inntil g/s veien slik at man i praksis må komme til en full stopp ved hver utkjørsel for å sjekke at det er klart.
   
  Ser også at det foreligger planer om å anlegg gang/sykkelvei i maridalen. Om de planene som beskrives her: http://www.sportsklubbenrye.no/node/16327 er riktige ser vi igjen at veiplanleggerne ikke forstår hva de bygger. Hvis det bygges en separat gang/sykkelvei her vil det store flertallet av syklistene som faktisk kjører i maridalen (treningssyklister) aldri velge dette. Her er de fleste syklene racersykler i 30-40 km/h denne trafikken er det naturligvis helt irrasjonellt å forsøke å blande med fotgjengere.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Manglende skilting, vegarbeidsulykker, myke trafikanter — en oppfølging @Presserom()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 – fra Lysaker til Smestad()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvorfor fjerner Oslo sykkelveier?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen()

 • På fredag i forrige uke var jeg og min samboer (sittende i bilkø..) vitne til en dame som fløy over sykkelstyret og rett i asfalten da hun traff en “brosteinfartsdump” med bare en hånd på styret. Dette var på sykkelstien nedover Sørkedalsveien rett før Njård-hallen (før krysset med Morgedalsvegen). Bare flaks at det ikke ble en svært alvorlig ulykke ettersom hun ikke hadde på seg hjelm – hun hadde blitt slengt såpass mye rundt at hun landet på skulderen/baksiden av overrygg. Hadde hun truffet asfalten med hodet hadde det ikke gått bra. Det er med andre ord ikke en overdrivelse å kalle slike brostein, som er bevisst satt opp midt i norske sykkelstier, for livsfarlige.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken – Bogstad på turvei()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslo som sykkelby — bedre enn sitt rykte?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern()