I Vini del Giro d’Italia 2012 — 1. etappe: Dansk øl i Herning

Hvem skulle vel ha trodd at Giro d’Italia skulle komme til å åpne med dansk øl. Men slik ble det altså. Jeg kan vel alle­rede nå røpe at selv om vi gjerne for­bin­der Dan­mark med øl, så frem­står det ikke som det mest spen­nende øl-landet.

De tre første etap­pene går i Dan­mark, og det hele star­ter med en pro­log i Her­ning på Jyl­land. Ita­li­ensk vin kom­mer vi ikke til å møte før til fjerde etappe, da giroen rei­ser hjem til Italia.

Last ned større kart.

Som en intro­duk­sjon til noen dager med øl tar jeg med en lenke til artik­ke­len “Å smake på øl” fra drikkeglede.no Ølsko­len.

Carls­berg domi­ne­rer ølmar­ke­det i Dan­mark. Det sies at man under en bestemt sei­ler­we­ek­end i Ska­gen kan dele fol­ket inn i to grup­per: De som drik­ker Tuborg og de som drik­ker Carls­berg. Men Tuborg er også en del av Cars­l­berg Group, så de som drik­ker Tuborg drik­ker også øl fra Carls­berg. Carls­berg er ver­dens fjerde største bryggeri­kon­sern, med 45.000 ansatte, om vi skal tro Wiki­pe­dia. Carls­berg er også domi­ne­rende i Norge. Carls­berg har over­tatt denne divi­sjo­nen fra Orkla, hvil­ket vil si at de har over­tatt Ring­nes.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2012 — 1. etappe: Dansk øl i Her­ning