Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 – Fra Smestad til Sinsen.

Vi fortsetter vår sykkeltur langs Store ringvei, og fortsetter fra der vi stanset sist. Før vi sykler videre minner jeg om at det langs en vei som Store ringvei bør være sykkelveier på begge sider av veien og at gang- og sykkeltrafikk må skilles.

Når vi har kommet oss velberget under Sørkedalsveien og gjennom Smestadkrysset fortsetter vi på gang- og sykkelvei et stykke. Jeg tar med starten av denne strekningen, med en påminnelse om at det er alt for mange bussholdeplasser som er plassert slik at de medfører unødig risiko både for syklister og busspassasjerer.

<edit>Jeg har fått kommentarer fra folk som er mer kritiske til løsningen her enn hva jeg er i det jeg skriver. En tilbakemelding er at det ikke er bussholdeplassen, men all bil- og fotgjengertrafikk inn og ut til Statoil som er det største problemet. Videre at undergangen under Sørkedalsveien har en farlig utforming. Jeg har ikke dette som min daglige sykkelvei, og sykler ikke her i rushtiden. Kommentarer fra andre som kan utfylle bildet, både ved å peke på problemer som jeg har oversett og på at jeg kan ha vært for kritisk enkelte steder, er veldig velkomne.</edit>

Strekningen fortsetter som en vanlig gang- og sykkelvei. Men når man kommer ut i Heggelibakken er det nok en gang blandet trafikk, og selvsagt uten at syklistene varsles om at gang- og sykkelvei opphører.

Særlig ille er det når kan kommer østfra, for da er det faktisk ingen synlige endringer i veien. Men plutselig er det lov for biler å kjøre på det som ser ut som en gang- og sykkelvei. Og dere vet selvfølgelig at det ikke er skiltet, for vi har ikke skilt som kan varsle slik i Norge. Der jeg står når jeg tar dette bildet er det gang- og sykkelvei, men der hvor syklisten på bilde befinner seg er det vei med blandet trafikk. Er det noen som er i stand til å se at veien endrer status?

Det er byråkratene i Vegdirektoratet som har ansvaret for at det er slik, for de har “vurdert” (=> sludret rundt kaffemaskinen) spørsmålet og funnet ut at det ikke er behov for skilt som varsler syklister. Det er helt enkelt uakseptabelt og utilgivelig at det sitter en gjeng byråkrater og påtvinger syklister (og fotgjengere) en helt unødvendig risiko ved sine fullstendig idiotiske beslutninger! Noen bør riste dem skikkelig!

Når gang- og sykkelveien gjenoppstår, like diskret som den forsvant, er det greit til Holmenveien.Der er det stopp. Om det ikke er varslet med skilt, så er det i det minste satt opp en ganske synlig bom (skjønt den er vel der for å hindre bilister i å bruke denne veien som snikvei).

Herfra er det kaos. Vi må ta av inn til Vindern (men det er fortsatt gang- og sykkelvei et lite stykke mot Vindern), krysse Holmenkollbanen og ta Slemdalsveien opp igjen til ringveien. Her er det ingen tilrettelegging for syklister.

Det skal sies at det arbeides med ny gang- og sykkelvei mellom Holmenveien og Slemdalsveien. Det kan se ut som om Vegvesenets nettsider ikke er oppdatert. Der står det at man er i “planfasen”, men det ser da vitterlig ut som om man er i gang med arbeidet her. Men kanskje er det bare undergang under Holmenkollbanen som er under bygging, og resten under planlegging? Det er ikke lett å finne informasjon om dette.

Vi må gjerne mene at denne strekningen burde ha vært bygget ut for lenge siden. Men det blir litt som å klage over snøen som ikke falt i fjor. I dag er dette en delstrekning som ikke kan anbefales. Men det skjer i alle fall noe.

Print Friendly
 • Ring 3 (Store Ringvei), n’est-ce pas?

 •  @twitter-38625054:disqus To-tallet i overskriften betyr at det er andre av to deler — ikke at Store ringvei er Ring 2, hvis det er det du lurte på.

  Jeg kommenterte i del 1, Lysaker – Smestad, men den har visst blitt moderert bort. Helt i begynnelsen av dette strekket, ved Statoil på Smestadlokket, er det etter min mening ikke bare bussholdeplassen som skaper problemer. Her er det mye trafikk på morgenkvisten, med mye kjøring inn og ut av bensinstasjonen.

  Siden det ikke er merket godt, og siden det er mye som skjer på én gang, føler jeg at faren er stor for en ulykke her. Ideelt sett hadde sykkelveien gått på “baksiden” av bensinstasjonen, slik at det ble lettere å holde oversikt, og dermed mindre sjanse for ulykker.

 • Dunke

  Kan jo også legge til at den tagginga som er gjengitt på bildet fra Sinsenkrysset har vært der i minst to år. Skulle likt å vite hvor ellers man lar tagging stå i to år uten å gjøre noe med det…

 • OlavTorvund

   Jeg har ikke moderert bort noe. Men det kan hende kommentaren din ble liggende litt lenge før jeg sa OK.

 • Sjur

  Om tagging er et problem med en sykkelvei i Sinsenkrysset er jeg redd vi stiller krav som aldri kan bli ryddet opp i. Lite løsningsorientert. Mellom Smestad og Domus kan vel ikke dette kalles sykkelvei, da veien på ingen måte følger sykkelveier, men heller gate i boligstrøk, større veier og ringveien. Fra Domus til Sinsenkrysset finner jeg ingenting å klage på. Om jeg skulle pirket ville jeg satt fingeren på T-krysset syklistene møter når sykkelveien går under Maridalsveien og inn/ut-kjørsel ved bensinstasjonen ca 1000 meter senere.

 • Ja — nå er den uansett synlig. 🙂

 • Hgkorsvold

  Jeg sykler fra Frysja via ring 3 til Ryen hver dag. Sykler ned fra Frysja via turveien og opp på ringen ved Nydalen. Jeg er i grunn enig i alt du sier om veien fra Nydalen til Sinsenkrysset, men etter å ha syklet denne veien mange ganger syns jeg denne delen av jobbveien min virkelig er selveste sykkelhimmelen når jeg sammenligner med resten av veien.
  Det blir kanskje litt sånn, syklister i Oslo er ikke spesielt godt vant.

  Jeg anbefaler deg å ta turen fra Sinsenkrysset videre til Ryen, gjerne sammen med meg. Der får du en potpourri av absolutt alle elendige måter å lage en sykkelvei på. Over Løren er trafikksituasjonen prekær, området er en byggeplass og en skolevei uten sykkeltilrettelegging overhode, med masse trafikk om morgenen. Veien er konstant i endring og syklistene må tråkle seg fram i blandet trafikk mellom biler og anleggsmaskiner. Situasjonen er ikke mye bedre på Økern. Økern bygges som kjent om og det er vel ingen løgn å si at syklistenes framkommelighet ikke er prioritert i byggefasen (som vel varer i mange år til). Bussholdeplasser skifter stadig sted, og nå sist ble den plassert slik at alle fotgjengerne kommer i samlet flokk mot den trangeste og mest uoversiktelige delen av sykkel- og gangveien. Videre er det hårnålssvinger, farlige underganger, bollelukt ved Bakers på Økern :), et kort stykke som faktisk er veldig bra fra mot Helsfyr, så er det sorgen igjen etter Helsfyr. Nye hårnålssvinger, dårlig asfalt, ekstremt uoversiktelige underganger, blandet trafikk, farlige kryss, et sted der det kan samle seg opp mot 30-50 cm dypt vann ved regn osv osv.

 • OlavTorvund

  Jeg har syklet videre til Ryen også. Men må porsjonere det litt ut. Min rapport for den strekngen kommer etter planen lørdag. Men trafikksituasjonen får jeg ikke fullgodt inntrykk av. Jeg sykler stort sett disse veiene på lørdag eller søndag, eventuelt på kvelden. Hvor stor trafikkbelastningen er, vet jeg ikke. Derfor setter jeg stor pris på denne type kommentarer.

 • OlavTorvund

   La det være helt klart: Jeg setter pris på slike kommentarer. På noen av de strekningene jeg har kommentert og kommer til å kommentere er jeg “turist”. Jeg sykler dem selvfølgelig, men det er mange strekninger jeg ikke har syklet mange ganger. Og jeg sykler dem stort sett ikke i rushtiden, når trafikken kan gjøre at de fungerer helt anderledes. Kommentarer fra folk som sykler er ofte er viktige bidrag, og jeg blir slett ikke fornærmet av at andre vurderer strekningene på en annen måte enn hva jeg gjør.

  Jeg synes også at veien stort sett er grei, men med et forbedringspotensiale. Det jeg reagerte mest på var inn- og utkjøringen til Uno-X, som jeg vil komme tilbake til i et eget innlegg. Jeg har også fått noen kommentarer fra folk som har vært mer kritiske til trasévalget forbi Statoil på Smestad og T-krysset ved Maridalsveien enn hva jeg var. Jeg kommer til å redigere noe om dette inn i teksten.

  Generelt synes jeg at vi bør kunne stille større krav til en sykkelvei på en strekning som dette. Det skal være en sykkelvei, ikke en gang- og sykkelvei. Den skal ha god kapasitet og muliggjøre sykling i relativt høy fart. Men fortsatt er det snakk om transportsykling.

 • sverre_b

  Siden du refererte til mitt innlegg ang. brosteinshindringer så kjenner jeg ikke til de i Trimveien. Jeg kjenner til de som er i sykkelveien langs e18.

  Når det er sagt, mener du alvorlig at man som syklende skal være begrenset til 20 km/t på en sykkelvei? Alminnelig marsfart på en gatesykkel er 30 uten å stresse veldig mye. 40 hvis man er forberedt på å ta i litt og 60-80 i nedoverbakkene.

  Jeg er naturligvis inforstått med å kjøre etter forholdene, men sykkelveier er alternativer der den almenne veien gjerne har 70-90 grense (I.e. sykkelveien er syklistenes ekvivalent til motorveien for bilistene). Hvorfor skal man på slike steder ikke kunne bygge sykkelveier som kan ta vanlig sykkelhastighet. Det er jo bare å be om at sykkelveiene forblir ubrukt da syklistene heller velger veier bygd for de hastighetene de faktisk holder.

  Når det gjelder brosteinenes evne til å ødelegge hjul: Husk det finnes mange slags hjul og dekk. 60mm dekk forbeholder jeg stier i marka, på asfalt er standard dekkbredde 23-35mm. På mindre enn 28 vil jeg helst ikke sykle over disse brosteinen, og ja jeg har ødelagt ett hjul og dekk på slike, og det var i under 20km/t.

 • Espen D. H. Olsen

  Tusen takk for ekstremt viktig arbeid og dokumentasjon! Dette er en del av min daglige pendlerrute. De fleste har her pleid å sykle opp Ris skolevei (trang, mye parkering og ikke plass til to biler i bredden) forbi Ris skole og så over t-banelinjen for så å krysse Slemdalsveien og inn på sykkelvei langs Ring 3. At de nå bygger undergang under Gaustad stasjon er bra, men dette løser ikke problemet i Ris skolevei. Og denne undergangen vil garantert bli felles for syklister og gående.

  Det er en alternativ rute til å sykle opp Slemdalsveien og bli tutet på av sure SUV’er: man kan sykle Rasmus Winderens vei og bak Forskningsparken og så opp til Ring 3. Dette er en omvei, men den er langt mindre trafikkert enn Slemdalsveien. Men: se opp for stressete foreldre som skal levere barna på Vinderen skole!

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » En farlig sykkelfelle på Storo()

 • Takk for utdypende kommentarer. Det er nyttig å kjenne til alternative ruter. For meg har det vært et poeng å følge skiltet rute denne gangen, altså den ruten man vil velge om man ikke er lokalkjent.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 – Fra Sinsen til Ryen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern – Akerselven()

 • Pingback: Sykkelruter til og fra Blindern | Olav Torvunds blogg()