Sykkelruter i Oslo: Bryn til Grønlandsleiret via turvei – en liten perle!

De fleste sykkelruter jeg har prøvesyklet har vært typiske transportruter. Jeg har sagt og mener at på slike veier må syklister og fotgjengere skilles, og de må lages for at syklistene skal komme raskt og effektivt fram. Denne gangen velger jeg en turvei. Det er sikkert mange som velger denne, eller deler av denne til og fra jobb. Men det er uansett en turvei. Her er det blandet sykkel- og fotgjengertrafikk, som er helt greit på turveier. Det betyr at vi må sykle i moderat fart og gi god plass til fotgjengere. De som vil sykle fort får velge en annen vei.

Først litt reklame: Jeg oppdaget Svartdalen og mange andre fine steder jeg ikke visste om gjennom geocaching. Jeg har bodd i Oslo i 35 år og har fartet mye rundt i mange deler av Oslo. Som en vitebegjærlig person har jeg alltid vært interessert i å vite mer om hele byen. Noen år bak rattet i en taxi (om enn bare som reservesjåfør ved siden av studiene) tok meg til de fleste deler av Oslo. Jeg har passert Svartdalen mange ganger på begge sider. Men noen måtte plassere noen geocacher her for å få meg til å ta turen ned i dalen. Folk legger gjerne ut cacher på steder man gjerne vil vise fram, og slik oppdager man mange ukjente perler, både i Oslo og andre steder. Jeg brukte også geocacher som gulrot i et lite treningsopplegg jeg laget da jeg etter å ha syklet på flatene i Languedoc hele sommeren fant ut at jeg måtte sykle mer i motbakke. Slutt på reklamen.

Det som gjør dagens sykkelrute så flott, er at man kan sykle fra trafikkaoset på Bryn og helt inn til Grønlandsleiret og være skjermet mot biltrafikk nesten hele veien. Vil man gjøre ruten litt raskere er det mange muligheter til å ta av fra ruten å velge en raskere, men også mer trafikkert rute inn mot sentrum.

Du kan klikke på bildet eller her for å få opp et GPS-kart..

Print Friendly
  • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 – Fra Sinsen til Ryen()

  • OlavTorvund

    Det er mange veier i denne byen hvor jeg ikke har syklet og jeg er ikke spesielt godt kjent på den strekningen du spør etter. Jeg tror nok den kan bli en utfordring. Det kan nesten høres ut som om jeg vil lokke syklistene i en felle. Men jeg tror en nøkkel her er å komme seg til Carl Berner. Fra Bjølsen kan det bli via Jerusalem bro og turvei til Torshovdalen. Jeg tror jeg ville ha valgt Dælenggt (parallellen nedenfor Chr Michelsens gt), selv om det ikke er tilrettelegging for sykkel der. Bedre med liten trafikk uten tilrettelegging enn mye trafikk og et sykkelfelt. Alternativet er langs elva ned til Sannergt, og Schelppegrellsgt og inn i Dælenggt.

    Fra Carl Berner ville jeg ha prøvd veien gjennom Tøyenparken på baksiden av blokkene mot TØyenbadet og opp til Ensjøveien. Det skal visstnok ha blitt bra på Ensjø, men det er lenge siden jeg har syklet der. På Etterstad kan man enten sykle ned til turveien, eller bare velge en gangvei/gang-sykkelvei/turvei mellom blokkene til Etterstadkroken og følge denne til Brynseng. Jeg tror det er såpass lite trafikk der at den siste løsningen er helt grei — og den er kortere og gir mindre motbakke. Men jeg understreker at dette er tenkte muligheter, jeg har ikke testet dem i praksis. I alle fall ikke foreløpig. Kanskje kommer jeg tilbake til noen av disse veiene en gang.

  • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslo som sykkelby — bedre enn sitt rykte?()

  • Pingback: Det er vår. Finn fram sykkelen og kom deg ut på veien! | Olav Torvunds blogg()