Sykkel og tunneler

I løpet av de siste dagene har det vært minst to episoder hvor syklister har syklet i tunneler hvor det er forbudt å sykle. Tirsdag ble Oslofjordtunnelen stengt en periode fordi en syklist hadde syklet inn i tunnelen. Den siste var en syklist som ble skadet etter å ha bli sneiet av en bilst da han syklet i Fatlatunnelen mellom Sogndal og Leikanger.

Jeg skal ikke forsvare disse syklistene. Det er mange gode grunner til at det er forbudt å sykle i disse tunnelene. Men det er grunn til å sette spørsmålstegn ved noen av disse tunnelløsningene. Ved en del tunnelbygginger legger man til rette for bil og bare bil. Når tunnelene åpnes legges ofte andre transporttilbud ned. Det var en gang en ferje mellom Drøbak og Hurum. Denne ferjeforbindelsen ble lagt ned da Oslofjordtunnelen åpnet i 2000. Dermed ble det umulig for andre enn bilister å krysse Oslofjorden mellom Moss–Horten og Oslo. Jeg har ikke noe detaljoversikt over de ganske mange underjøiske tunneler som er bygget på Vestlandet. Men jeg har inntrykk av at det samme har skjedd der: Det har blitt nesten umulig å reise på andre måter enn med bil.

Et sjekk på Google Earth gir inntrykk av at det går en utvendig gammel vei forbi Fatlatunnelen. Men bildene er ikke gode nok til å si noe om kvaliteten på denne veien. Denne type tunnel representerer da ikke noe problem for syklistene, forutsatt at den gamle veien blir vedlikeholdt slik at den er en god sykkelvei.

Når det bygges tunneler som er stengt for sykkel må det være et krav at det også sikres forbindelser for de som ikke kjører bil. Der det er gamle veier utenom tunneler er det et spørsmål om å ta vare på og vedlikeholde disse gamle veien. Når det meste av biltrafikken ledes inn i tunnelen bør man kunne bygge ned kapasiteten for biler på gamleveien og legge til rette for syklister. Der tunneler erstatter ferje må det løses på en annen måte. Det er mulig å opprettholde et ferjesamband, selvfølgelig med mindre kapasitet enn det tidligere sambandet. Andre muligheter kan være bussforbindelse med plass til syklister. Det kan godt tenkes, eller er vel sannsynlig at slike forbindelser ikke vil være bedriftsøkonomisk lønnsomme. Men det er en kostnad samfunnet må akseptere for ikke igjen å tvinge folk over til å kjøre bil.

Print Friendly
 • P_Dalen

  Ang. saken i Fatlatunnelen: Ifølge BT mistenker politiet ikke føreren for å ha “gjort noe galt”. http://tinyurl.com/7p6xc7l
  Dette høres rart ut. Kjører man på en syklist, er det vel overveiende sannsynlig at man må ha kjørt uaktsomt, i strid med VTL § 3. Jeg håper ikke politiet trekker en slik konklusjon automatisk bare av den grunn at syklisten ikke hadde lov til å sykle der.

 • Syklist

  Dette er et økende problem. Nye og strengere krav til tunneler fører til at om de skal tilrettelegges for syklende så øker byggekostnadene betydelig. Vegvesenet synes det blir for dyrt og bygger tunneler som er forbudt å sykle i. Noen av dem er undersjøiske og har ikke alternative ruter for syklister. Samtidig sier vegvesenet i NTP osv. at de skal satse på sykkel som transportform.  Dette henger ikke sammen og det må finnes en løsning på dette. Ellers vil vi få mange syklister som sykler ulovlig gjennom tunneler.

 • P_Dalen
 • OlavTorvund

   Derfor er det ganske uinteressant hvor mye penger regjeringen sier de skal bruke på å legge til rette for sykkel. De må stille krav om at det SKAL legges til rette for sykkel (som kan være en alternativ rute, forutsatt at denne holder mål og ikke er en veldig stor omvei). I Oslo har dyre parkeringsplasser blitt belastet sykkelveibudsjettet fordi “det har vært en reduleringsmessig forutsetning for å lage sykkelfelt”. Jeg synes det er helt på trynet. Men at utbygging av sykkelfel/sykkelvei er en del av veiprosjektet og dermed en del kostnadene for veien og ikke noe som skal tas fra et budsjett for ektratiltak, burde være en selvfølge. Før regierngen eventuelt tar slike grep har den null troverdighet i sine sykkelløfter.

 • OlavTorvund

   Det kan være løsningen noen steder. Men det er sikkert noen regler i Norge som dette er i strid med, og som det vil ta minst 14 år å endre med den sirupsfarten sykkelarbeidet har i norsk byråkrati. Og uansett er ikke det noe man kan velge i f.eks. Oslofjordtunnelen.

 • OlavTorvund

  Skal løfter om å satse på sykkel ha noen som helst troverdighet må man ta tak i slikt som dette. I Frankrike har jeg sett eksempler på at broer har fått lysregulering slik at bilene bare kan kjøre en vei om gangen, for å gi plass til sykkelvei. Men det er ikke noe som er realistisk på lange strekninger og strekninger med mye trafikk.

 • Konrad

  Bildet er sammensatt. De undersjøiske tunnelene er f.eks. svært bratte og jeg vil tro det er lite aktuelt av den grunn. Dessuten er kostnadene svært store å legge til rett for sykkel.

  Andre tunneler, særlig på Vestlandet, kommer ofte til erstatning for en eldre vei/tunnel som ikke oppfyller dagens standard eller utsatt for ras om vinteren. Noen steder er det opp til 3 generasjoner tunneler “utenpå” hverandre (dvs den eldste er lengst og går dypest inn i fjellet). “Gamleveien” er ofte velegnet for sykler og gående (om sommeren), typiske eksempler Stalheimskleiva og Tokagjelet i Hordaland. Verre er det naturligvis med Lærdalstunnelen (25 km lang, sykkelforbud) der “gamleveien” går over fjellet opp til 1300 meters høyde, til gjengjeld er det turistferge Lærdal-Kaupanger-Gudvangen da unngår man alle de lange tunnelene.

  Jeg forstår problemstillingen, men bildet er nok ikke så svart som Torvund antyder.