Når bilbransjen støtter kampanjer for sykkelhjelm er det grunn til å være skeptisk

Jeg bruker nesten alltid hjelm når jeg sykler. Det kommer jeg til å fortsette med. Men jeg er motstander av påbud om bruk av hjelm. Flere dør av ikke å sykle (inaktivitet) enn av ikke å bruke sykkelhjelm når de sykler. Noen kjører kampanjer mot bruk av hjelm, ut fra en slags tanke om at jeg ved å bruke hjelm skal skremme andre fra å sykle. De hører jeg ikke på. Til nå har jeg også vært skeptisk til de som argumenterer mot kampanjer for bruk av hjelm. Dette må jeg tenke gjennom på nytt.

I Bilbranschen pratar cykelhjälm men tiger om bilhjälm skriver Erik Sandblom bl.a. om hvordan bilbransjen nå støtter kampanjer for bruk av sykkelhjelm og for å gjøre bruk av sykkelhjelm obligatorisk. Han overskrift refererer til at det er konstruert en hjelm som et slags pannebånd, som vil redusere hodeskader i bilulykker med 44%, men som bilbransjen ikke ønsker. Men jeg skal ikke kommentere det ytterligere.

Jeg har ingen tro på at bilbransjen er opptatt av syklisters sikkerhet, like lite som tobakksbransjen er opptatt av folks helse. De er opptatt av å selge flest mulig biler. Det er en trend, i alle fall i vesten, at unge folk ikke lenger er opptatt av bil. Færre tar førerkort, færre kjøper bil og de som har bil kjører mindre. Moderne, urbane mennesker bruker kollektivtransport og sykkel. For bilbransjen er dette en trussel. Vi har i den senere tid sett bilannonser hvor det budskap man vil kommunisere er at bil er bedre enn sykkel.

Påbud om hjelm fører til at færre sykler og det er fullstendig ødeleggende for bysykkelordninger som er stor suksess alle steder, unntatt der det er påbud om bruk av hjelm (som i Melbourne, hvor bysykkelordnignen er en fiasko). Jeg har ikke en sykkelhjelm i bagasjen når jeg besøker byer hvor jeg bruker bysykler. For den som sykler defensivt og i moderat fart på områder tilrettelagt for sykkel er ikke hjelm særlig viktig. Man sykler som regel ikke noe særlig fortere enn en litt sprek person løper.

Det finnes sikkert et og annet eksempel på at en syklist kunne ha avverget hodeskader ved bruk av hjelm også ved slik sykling. Men det finnes sikkert også eksempler på at turgåere som snubler og skiløpere som faller kunne ha unngått hodeskader om de hadde brukt hjelm, men ingen vil av den grunn påby hjelm for alle som går tur i skogen eller er på skitur. I trafikken er det biler som dreper og skader folk. Skal man virkelig gjøre noe for å hindre trafikkskader må tiltakene rettes mot bilistene.

Vi bør også si nei til skoler og andre som innfører sine egne påbud, og nekter elever å sykle til skolen om de ikke bruker hjelm. Det viktigste er at alle, også barn, beveger seg mer enn de gjør i dag. Tross alt har de fleste av oss som i dag er godt voksne kommet levende og uten alvorlige mén fra en barndom og ungdom hvor ingen hadde hørt om sykkelhjelm.

Jeg har ikke noe liberalistisk syn som sier at folk må kunne gjøre hva de vil så lenge de bare skader seg selv. Jeg er f.eks. tilhenger av påbud om bruk av bilbelte og hjelmpåbud for motorsyklister. Men å sykle har så mange positive virkninger, både for folkehelsen og miljøet, at vi ikke må gjøre noe som bidrar til at folk lar være å sykle. Det er ingen grunn til å oppfordre folk til å kjøre mer bil eller motorsykkel, men det er all mulig grunn til å oppfordre folk til å sykle mer.

Når bilbransjen støtter kampanjer for bruk av sykkelhjelm og til dels driver lobbyvirksomhet for å påby bruk av sykkelhjelm, da gjør de det fordi de tror det vil få færre til å velge sykkel og flere til å velge bil. Dette vil de sikkert benekte på det sterkeste, akkurat som tobakksbransjen nekter for at de forsøker å få barn og unge til å begynne å røyke. Men det er ingen grunn til å tro på dem. Når bilbransjen støtter kampanjene er det grunn til å si nei.

Jeg kommer fortsatt til å bruke hjelm når jeg sykler og jeg vil fortsatt anbefale folk å bruke hjelm. Men det viktigste er at folk sykler — med eller uten hjelm.

Print Friendly
 • Bergenser

  Her er vil fullstendig enige; “For den som syk­ler defen­sivt og i mode­rat fart på områ­der til­rette­lagt for syk­kel er ikke hjelm sær­lig vik­tig.”

  Har i den siste tiden sett små barn som sykler og bruker sparkehjul med alpinhjelm, i full sommervarme. Det ser rett og slett vondt ut, – antagligvis pga velmente foreldre og overivrige skoleregler. Forøvrig har ALLE(?) barne- og ungdomsskoler i Norge påbud om sykkelhjelm, samtidig har sykling til skolen falt dramatisk (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.7469047). Desverre tror jeg det er flere barn som dør av sykkelhjelm (http://www.barnehage.no/no/Nyheter/2010/April/Dodsulykke-i-Kongsberg-barnehage/, http://www.tv2.no/nyheter/gutt-4-kritisk-skadd-paa-lekeplass-i-balsfjord-3499579.html, http://www.radiotromso.no/les/311.html,) Noen advarer mot en polster barndom: http://www.barnehage.no/no/Nyheter/3480/Januar/Kritisk-til-bruk-av-hjelm-i-barnehagen/ Hvor stor fart har engentlig en treåring?

  Nå er det blitt svært vanlig at barn MÅ ha hjelm på ved bruk av trehjulssykling (hvor stor er engentlig risikoen for alvorlig fall på en trehjulssykkel? og lar du et barn på 5 år sykle rolig rundt, blir man stemplet som totalt uansvarlig. Jeg synes det er blitt et hjemhysteri..

 • @Olav:disqus Tack för omnämnandet!

  @Bergenser Tack för intressanta länkar!

 • Syklist

  Etter det jeg har hørt er det flere bilister enn syklister som dør av hodeskade. Da burde vel hjelm for bilister bli påbudt først. Selv bruker jeg nesten alltid sykkelhjelm, unntaket er når jeg sykler i gangfart og bare skal en tur i nabolaget. Jeg bruker jo heller ikke hjelm når jeg går. Anbefaling om hjelmbruk er bra, påbud er det ikke.

 • rctcpip

  “Jeg har ingen tro på at bil­bran­sjen er opp­tatt av syk­lis­ters sik­ker­het”

  Folk som skaffer seg bil er opptatt av sikkerhet og for å få høy score i Euro NCAP så må det scores høyt på fotgjengersikkerhet. Jeg vil anta at høy sikkerhet for fotgjengere kan la seg overføre til høy sikkerhet for syklister. Så bilbransjen er opptatt av sikkerheten til myke trafikanter.

  “Vi har i den senere tid sett bil­an­non­ser hvor det bud­skap man vil kom­mu­ni­sere er at bil er bedre enn sykkel.”

  Har du noen eksempler på annonser hvor folk oppfordres til å vrake sykkel til fordel for bil? Jeg spør fordi jeg aldri har sett noe sånt. Og jeg kan heller ikke skjønne at det er noen problemstilling heller. Sykkelbruk går på bekostning av bilbruk, sykkelbruk går ikke på bekostning av bilkjøp. For bilbransjen burde det være revnende likegyldig hvorvidt noen velger å bruke bilen sin mye eller lite.

 • OlavTorvund

  At bilprodusenter er opptatt av at de selv scorer høyt på Euro NCAP er ganske selvsagt. Det har blitt et viktig salgsargument. Hvis kollisjonssikkerhet for syklister er et krituerium vil de sikkert være opptatt av score på denne. Men fortsatt er man bare opptatt av det for å selge biler.

  Jeg har sett annonser hvor man fremhever bil fremfor sykkel. Men de har kansjke ikke vært brukt i Norge. Og jeg har ikke tatt vare på dem, så jeg har ikke noe jeg kan vise til umiddelbart.

  Den som klarer seg uten bil kjøper ikke bil. Unge folk i dag sliter hardt for å få et sted å bo. Å bruke mye penger på bil i tillegg er for mange ikke aktuelt. Trenden er at færre uge tar førerkort, færre unge kjøper bil og de som har bil kjører mindre. Det er ikke noe spesielt for Norge. Trenden er klar i f.eks. USA og Tyskland, som betyr mer for bilsalget enn Norge. Jeg synes det er ganske åpenbart at det er en trussel mot bilindustrien.

 • sverre_b

  For eksempler på bilindustriens mer eller mindre beviste anti-sykkel reklame:
   

  http://www.copenhagenize.com/search/label/car%20industry%20strikes%20back

  Denne fra gm er kanskje den mest kjente i nyere tid:

  http://3.bp.blogspot.com/-FQaZmVDu0zE/TpU91aAqjTI/AAAAAAAAFww/aQMebanQCnM/s1600/gm_ad.JPG

 • rctcpip

  Tidligere, når noen har argumentert for at sykler bør betale avgift for veien de bruker, har ditt motargument vært at de fleste syklister har bil og følgelig allerede har betalt.

  Men nå for at du kan ha et grunnlag for ideen din om at bilfabrikantene har en agenda mot syklister, er det slik at at folk som har sykkel ikke har bil.

  Kan du bestemme deg?

 • OlavTorvund

  Det er i alle fall ikke slik at det at de fleste syklister også har bil er MITT argument mot at syklister skal betale avgift for veien. Det er i så fall et av mange arguemnter, og ikke et viktig argument. Det finnes ikke noe som heter “veiavgift”. Sykkelveier er billige. Syklister sliter lite på veier (en syklist med sykkel som til sammen veier 80-100 kg sliter langt mindre enn en bil). Syklister forurenser ikke. De dreper og skader ikke andre i trafikken — eller i alle fall i veldig liten grad. Sykling her bra for folkehelsen. Helsedirektoratet har beregnet at Norge ville spare 50 mrd årlig om alle syklet (eller driver annen fysisk aktivitet) minst 15 min pr dag. København sier de tjener på hver krone investert i sykkelvei, men taper på hver krone investert i vei åpen for biltrafikk. Og vi som sykler betaler selvsagt skatt som alle andre. Det er mange grunner til at syklister ikke skal betale noen form for særavgift.

  De fleste som sykler har også bil. (Jeg har det ikke lenger. Jeg solgte bilen for en knapt år siden etter å ha hatt bil i 36 år). Men kanskje klarer man seg med færre biler (vi hadde en periode 2, nå har vi ingen). Man kjører kanskje mindre og bytter sjeldnere. Og unge folk kjøper og kjører mindre bil enn før. Det er en utvikling man ser i mange land.

  Hvis du klarer å oppfatte verden som annet enn svart/hvit, så innser du også at det ikke er et enten/eller om folk som sykler har bil eller ikke.

 • OlavTorvund

   Som bestilt kom denne artikkelen fra The Guardian:”America’s love affair with the motor car is running on empty” http://www.guardian.co.uk/environment/2012/jun/12/america-motor-car-transport

 • sverre_b

   Jeg har ingen formening om hvilken andel av syklister som eier bil, men det er klart at om man har en bil men bruker den mindre fordi man sykler så tar det lengre tid før den byttes, og det kan jo hende at den avhendes uten å erstattes overhode.

 • rctcpip

   For å oppsummere:

  Det er altså ingenting som tilsier at en endring i bilbruk fører til en tilsvarende negativ eller positiv endring i sykkelbruk. Det er meningsløst å snakke om en sykkel/bil-akse når det gjelder transport når alternativene er mange flere som for eksempel kollektivtrafikk eller at man rett og slett reduserer transportbehovet sitt. Det er heller ikke slik at hvis befolkningen spiser færre hamburgere så vil de spise tilsvarende mer pizza.

  At færre unge tar lappen eller kjører bil kan kanskje ha noe med økonomien å gjøre. Hørt om finanskrisen? Jeg vil tippe at 25% ungdomsarbeidsledighet i flere europeiske land kanskje har en viss innvirkning på hva man skal bruke arbeidsledighetstrygden på. Eller mener dere at den økte bilbruken i Kina ikke har noe som helst med økt levestandard å gjøre?

  Liker man å kjempe så er det kjekt å ha noen å kjempe mot, men det får da være måte på hva slags fiendebilder man skal konstruere for å holde kampen i gang. Det er ikke slik at det siste ansatte i bilbransjen tenker på før de legger seg og det første de tenker på når de står opp, er hvordan man kan klekke ut et eller annet som kan ramme de forhatte syklistene. At bilbransjen skulle bruke energi på en så marginal gruppe(de som har skiftet ut bilen med sykkel) høres ut som bortkastet energi.

  Så hva om man bytter ut denne konspirasjonsteorien med en som fungerer litt bedre. For eksempel at Ford og GM har utplassert sabotører i NSB og Jernbaneverket slik at disse selskapene drives minst mulig effektivt og med mest mulig forsinkelser og innstilte tog. Som igjen fører til at pendlerne går lei og heller kjører bil til jobben. Da har dere hvertfall en konspirasjonsteori som er litt plausibel og som gjør at andre konspirasjonsteoretikere ikke vil le av dere.

 • rctcpip

  Så siden 1996 så har antall bilkilometer blitt redusert med hele 4% i UK. Forklaring: Internett hvor man slipper å kjøre 2 mil for å poste et brev

  Men siden 1999 så har antall biler produsert årlig økt med 50%. http://www.worldometers.info/cars/
  Det er også en økning i antall førstegangsregistrerte biler i Norge.

  Dette er tall som ikke akkurat støtter hypotesen om at tusener på tusener sender bilen til høggern og heller satser fullt og helt på sykkel.

 • sverre_b

  Kan du gjøre nærere greie for hvilken “konspirasjonsteori” du mener jeg
  har kommet med. Jeg har såvidt jeg kan se kun presentert enkle etterprøvbare fakta og rimelig ukontroversielle logiske sammenhenger.

  Jeg finner ditt innlegg lite konstruktivt da du later til å gjøre antagelser om meg du ikke har grunnlag for.

 • rctcpip

  Ja, jeg skulle egentlig svart på Torvunds innlegg.

 • OlavTorvund

  Jeg nøyer meg med å konstatere at vi er uenige.

 • OlavTorvund