Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern

Denne gang skal vi holde oss mellom ring 2 (Kirkeveiringen) og ring 3 (Store ringvei) så langt det lar seg gjøre. Igjen har jeg valgt turvei og småveier der dette finnes. Dette er veien man velger hvis målet er å sykle trygt og/eller ha en hyggelig sykkeltur. Den som først og fremst er opptatt av å komme fort fram bør velge en annen rute. Skjønt det kan være noen snarveier her som er kortere og hvor man unngår noen trafikklys, så kanskje tar det ikke alltid lenger tid. Noen synes kanskje også at det kan være verdt å bruke noen minutter ekstra for å kunne sykle bilfritt eller med liten trafikk det meste av strekningen.

Jeg kan vanskelig tenke meg at noen vil sykle hele denne veien fra Skøyen til Bryn. Men det bør være delstrekninger langs denne ruten som kan være verdt å bruke til relativt lokal sykling. Det blir en del avstikkere, så vi kommer ikke så veldig langt i hver del.

Skøyen — Volvat, alternativ 1

Det jeg har valgt som hovedrute starter fra sykkelveien langs Frognerstranden mot sentrum. Men vi skal komme tilbake til noen alternativer. Det er viktig at sykkelruter henger sammen. Du kan finne en GPS-rute her.

Startpunktet er gangbroen over E18 ved Bygdøy stadion, eller Ferd stadion som det heter etter å ha blitt oppkalt etter hovedsponsor.

Vi fortsetter rett fram. Vi krysser Karenslyst Allé, hvor det er sykkelfelt, men hvor de nesten alltid er bilister som har parkert i sykkelfeltene. (Det er unødvendig krøll i GPS-sporet her. Det er fordi jeg svingte bort for å ta bilder av noen biler som sto parkert i sykkelfeltet.) De som klager over at syklister ikke følger trafikkreglene er sikkert godt representert blant de som parkerer der det er all stans forbudt — som i et sykkelfelt. Men vi skal bare krysse. Turen fortsetter under jernbanen til Thune og ut til Drammensveien.

Jeg tar med et bilde av bygningen til Thunes mekaniske Værksted, selv om det ikke har så mye med denne sykkelruten å gjøre. Men jeg liker så godt industriarkitekturen fra denne perioden. Da skulle også et mekanisk verksted være pent, ikke bare rasjonelt og effektivt. Jeg tar også med en geocache som heter Thunes med Verksted, som har fått mange velfortjente favorittpoeng fordi geocachere synes det er en flott cache.

Langs Drammensveien er det også sykkelfelt. Her er det flere muligheter. Vi kan ta til venstre mot rundkjøringen og velge Prinsessealléen eller Gustav Vigelands vei. Velger vi Prinsessealléen kommer vil opp til Den engelske park. Vi skal komme tilbake til den fra et litt annet utgangspunkt. Holder vi oss til Oslo kommunes sykkelkart er det vei (men ikke noen form for sykkelrute) opp Gustav Vigelands vei til en turvei ovenfor Casinetto borettslag. Men den veien går tvers gjennom Casinetto, på det som nærmest er deres gårdsplass. Det er skiltet at dette er bilfritt område, men ellers står det ikke noe om at det er restriksjoner på å sykle her. Men hvis jeg hadde bodd her ville jeg ha blitt temmelig sur om mange syklister skulle begynne å velge dette som en gjennomfartsvei. Så da kan jeg ikke anbefale andre å velge denne ruten.

Mitt førstevalg er å ta til høyre i Drammensveien, og så ta til venstre opp Madserud Allé.

Vi skal tvers gjennom Frognerparken. Mitt valg vil være å sykle rett fra der Madserud Allé ender. Her krysser vi ruten Frognerparken — Bogstad på turvei. Omtrent på høyde med Frognerbadet tar vi skrått til venstre, og vi skal ut gang- og sykkelveien i nordenden av Frognerparken. Dette er en av de litt for mange gang- og sykkelveier som er skiltet, men som ikke er merket på Oslo kommunes sykkelkart.

Det er for meg et tankekors at det Google-kartet, som jeg når bruker for å få GPS-spor, er mer fullstendig når det gjelder sykkelveier m.m. enn Oslo kommunes sykkelkart. (Dette kartet er ikke det vanlige Google-kartet, men et jeg får opp gjennom Garmin Connect. Hvordan man får det opp direkte, er jeg ikke sikker på.)

Oslo kommues sykkelkart er det merket en turvei gjennom Essendrops gt og rundt Majorstuen. Jeg forstår ikke hva de har tenkt her. Det er en gangvei som går mellom Essendrops gt og Kirkeveien, fra Middelthuns gt ved Frogner stadion til Sørkeldalsveien, forbi Majorstuen skole. Skal man først velge turvei er den et åpenbart valg fremfor Essendroppsgate. Kommer man fra Middelthuns gt er denne skiltet som gang- og sykkelvei.

Fra andre kanten kan jeg ikke huske å ha sett noe skilt. Og som kjent skilter man heller ikke når en gang- og sykkelvei slutter i dette landet. Så det er ikke så godt å vite når man har havnet over i gangvei. Eller hva slags vei man faktisk er på, siden det ikke er lik skilting i begge ender. Men ut mot Sørkdalsveien har man sørget for å gjøre veien ekstra ufremkommelig med blomstertorg — i alle fall var det slik sist jeg syklet gjennom her.

Fra Sørkedalsveien kan man gå inn på stasjonsområdet og rundt selve sasjonen på innsiden av Majorstuhuset. Den som har månedskort kan også velge undergangen under sporene, men den ligger innenfor kontrollsonen hvor man må ha gyldig billett. (Det er en veldig dårlig løsning at folk må ha billett for å bruke en fotgjengerundergang.) Mellom Middelthuns gt og Sørkedalsveien er det greit å sykle. Inne ved stasjonområdet på Majorstuen ville i alle fall ikke jeg ha syklet. Men det er greit å gå der. Den merkede turveien går rundt Majorstuhuset, og man må vel da ha tenkt på fortauet. Forstå det den som kan, for meg er det meningsløst å velge en slik rute hvis det er et poeng å unngå trafikk — noe det gjerne er hvis man velger turvei.

Men dette var en avsporing for å teste det som er merket som turvei på sykkelkartet. Vi velger en litt mer vestlig kurs og skal til rundkjøringen der Fridtjof Nansens vei tar av fra Sørkeldalsveien, ved Majorstuen politistasjon. For å komme dit skal vi følge en liten vei ut av Frognerparken, som ikke er skiltet. Dette er et av alt for mange steder i Oslo hvor man har klasket ned en stygg betongkloss midt i veien for å hindre bilister i å kjøre her. Det er bra at man stenger. Vi behøver bare å gå tilbake til alle de parkerte bilene i sykkelfeltet i Karenslyst allé for å finne et av alt for mange eksempler på at de ikke holder å bare sette opp et skilt om man vil holde bilene borte. Men er det nødvendig å gjøre det så stygt? Mange steder i byen står det slike stygge betongklosser, og planen er å komme tilbake til det i en egen sak en gang. Men det må da være mulig å sette opp en sperring som er litt penere enn dette?

Dette er nok en liten vei som er skiltet som gang- og sykkelvei når man kommer fra den andre kanten (og som ikke er merket på Oslo kommunes sykkelkart). Så igjen kan man lure på hva slags vei dette egentlig er.

Vi har her kommet til et knutepunkt hvor vi skal stoppe opp. Det blir et par turer tilbake til start før vi fortsetter. Men først: Jeg bruker Oslo kommunes sykkelkart på disse oppdagelsesreisene for å finne mulige veier og for å se hvordan kartet stemmer med terrenget. Jeg blir stadig mer forundret over hva de har gjort og hvordan de kan ha tenkt når de laget disse kartene. På dette kartet er ikke den veien jeg har tatt med mellom Frognerparken og Fridtjof Nansens vei merket som sykkelrute. Derimot har de merket en sykkelrute, som angivelig skal ha blandet trafikk, litt lenger vest. Men der finnes det ikke noen vei. Den ruten kommunen i følge dette kartet vil ha oss til å velge er gjennom Vestre gravlund. Enhver med en viss respekt for de døde og for de som har sine kjære begravet der, vet at man ikke sykler gjennom kirkegården. Selvfølgelig er det også skiltet med at det ikke er lov å sykle, selv om et slik skilt burde være helt unødvendig på et slikt sted.

Print Friendly