Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

Avbildningen har aktuell og allmenn interesse

For kjendisjournalistikken er det denne som har størst betydning. Kjendispressens logikk er at det folk er interessert i å se bilder av og lese om, det har aktuell og allmenn interesser. Da har det selvsagt aktuell allmenn interesse at Kate har bryster. Men så enkelt er det heldigvis ikke.

Når kronprins Haakon åpner det nye konserthuset i Stavanger, da har det selvsagt aktuell og allmenn interesse. Han kan ikke nekte noen å offentliggjøre bilder av dette. Hva en fotballspiller gjør under og umiddelbart etter en landskamp har også aktuell og allmenn interesse — også om man har gjort noe dumt som man ikke ønsker å se smurt utover avisenes sportssider.

Offentlige personer må finne seg i mer offentlighet rundt sin person enn alle oss andre som lever en mer tilbaketrukket tilværelse. Men også offentlige personer har krav på et privatliv. Her begynner det å bli vanskelig. Hvor nærgående og private bilder må offentlige personer finne seg i?

Det kan sevfølgelig ikke gis et enkelt og klart svar på dette. Private forhold kan ha betydning for ens offentlige rolle. Hvis en statsråd har en elsker eller elskerinne som er en sentral person i en interesseorganisasjon innenfor eget ansvarsområde som statsråd, da er det ikke bare en privatsak. Det heller ikke bare en privatsak hvem maktpersoner omgås, eller om de skulle ha et rusproblem. Alt dette kan ha betydning for hvordan de skjøtter sine oppgaver. Det har også aktuell og allmenn interesse om det ikke er samsvar mellom liv og lære hos maktpersoner.

Andre offentlige personer har helt andre roller i samfunnet. Noen er bare opptatt av å spille fotball og har blitt veldig gode fotballspillere. Bortsett fra når de spiller fotball vil de helst være i fred. Vi kan gjerne ønske å vite mer om våre idoler, også om mer private forhold. Men vi har ikke noe med det. Hvem en fotballspiller omgås på fritiden har liten eller ingen betydning for det han presterer i sin offentlige rolle på banen. Det har ikke aktuell og allmenn interesse.

Print Friendly
 • Sus_Scrofa

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2009/nou-2009-1/14/1/3.html?id=542158 – som også siterer Haavik – trekker noen linjer om offentliggjøring og republisering av for eksempel private fyllebilder. Det er et spørsmål (som jeg ikke aner noe om jussen i) hva som er status for bilder lagt ut på for eksempel Facebook. Søker man da offentlighet, for eksempel?

  Og: Facebook er et selskap som opererer utenfor EMK, men det er ikke dermed sagt at man kan sitte i Norge og hente et bilde derfra, og så spre det? (Det reiser også spørsmålet om man har lov til å bruke Facebook til å laste opp bilder andre er med på?)

 • OlavTorvund

  Det skal vel noe mer til enn å legge ut bilder på FB for å “søke offentlighet”. Og uansett kan man ikke ta private bilder fra FB og bruke dem f.eks. i aviser eller i andre offentlige sammenhenger.

  Det FB gjør i Europa vil være underlagt EMK, uansett hvor tjenesten administreres og driftes (operasjonene i Europa er vel uansett lagt til Irland, slik at EMK kommer til anvendelse). Er et FB-bilde tilgjengelig i Norge, og det er de jo, så er det som skjer og/eller har virkning her underlagt norsk rett. Dette med internett, jurisdiksjon og lovvalg er kompliserte spørsmål. Det er slett ikke slik som mange fortsatt synes å tro, at ingen regulerer Internet. Problemet er heller at så alt for mange mener at de kan regulere Internet. Noe annet er om man får fullbyrdet en norsk dom mot et selskap som ikke her noen virksomhet eller eiendom i Norge. Men det er i alle fall i prinsippet ikke noe problem å fullbyrde en norsk dom mot et selskap i Irland.

 • OlavTorvund

  Det er veldig mange vanskelige og interessante spørsmål knyttet til søketjenester og opphavsrett. Men ut fra en frihåndsvurdering vil jeg si at indeksering av bilder på nett i alle fall i utgangspunktet må være greit.

 • Pingback: Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør | Olav Torvunds blogg()