Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

Bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse

Det ville blitt absurd om den som tar bilder av 17. mai-toget på Karl Johan eller av tribunen under en fotballkamp skal måtte innhente samtykke fra samtlige personer på bildet. Jeg har faktisk en gang funnet meg selv på et kalenderbilde fra 17. mai-toget, hvor jeg som støttespillende far spilte kornett med Ruseløkka skolekorps. Jeg var en av veldig mange på det bildet, og var selvfølgelig ikke blitt spurt.

Her dukker igjen “allmenn interesse” opp. Mens det i a er selve bildet av personen som må ha aktuell og allmenn interesse, er det her hendelsen som må ha allmenn interesse. Tar man bilder som viser stemningen på en festival vil det nødvendigvis måtte være bilder av folk. Selv om personen i seg selv ikke har aktuell og allmenn interesse, kan de være en del av noe som har allmenn interesse.

I praksis glir dette over både i a og b, og det er ingen grunn til å forsøke seg på å trekke skarpe grenser.

Print Friendly
 • Sus_Scrofa

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2009/nou-2009-1/14/1/3.html?id=542158 – som også siterer Haavik – trekker noen linjer om offentliggjøring og republisering av for eksempel private fyllebilder. Det er et spørsmål (som jeg ikke aner noe om jussen i) hva som er status for bilder lagt ut på for eksempel Facebook. Søker man da offentlighet, for eksempel?

  Og: Facebook er et selskap som opererer utenfor EMK, men det er ikke dermed sagt at man kan sitte i Norge og hente et bilde derfra, og så spre det? (Det reiser også spørsmålet om man har lov til å bruke Facebook til å laste opp bilder andre er med på?)

 • OlavTorvund

  Det skal vel noe mer til enn å legge ut bilder på FB for å “søke offentlighet”. Og uansett kan man ikke ta private bilder fra FB og bruke dem f.eks. i aviser eller i andre offentlige sammenhenger.

  Det FB gjør i Europa vil være underlagt EMK, uansett hvor tjenesten administreres og driftes (operasjonene i Europa er vel uansett lagt til Irland, slik at EMK kommer til anvendelse). Er et FB-bilde tilgjengelig i Norge, og det er de jo, så er det som skjer og/eller har virkning her underlagt norsk rett. Dette med internett, jurisdiksjon og lovvalg er kompliserte spørsmål. Det er slett ikke slik som mange fortsatt synes å tro, at ingen regulerer Internet. Problemet er heller at så alt for mange mener at de kan regulere Internet. Noe annet er om man får fullbyrdet en norsk dom mot et selskap som ikke her noen virksomhet eller eiendom i Norge. Men det er i alle fall i prinsippet ikke noe problem å fullbyrde en norsk dom mot et selskap i Irland.

 • OlavTorvund

  Det er veldig mange vanskelige og interessante spørsmål knyttet til søketjenester og opphavsrett. Men ut fra en frihåndsvurdering vil jeg si at indeksering av bilder på nett i alle fall i utgangspunktet må være greit.

 • Pingback: Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør | Olav Torvunds blogg()