Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

Bruk av bilder i andre sammenhenger

Selv om man hadde rett til å gjengi bildet i en sammenheng, betyr ikke det at man fritt kan gjengi bildet offentlig i en sammenheng.

Det kan ha vært gitt samtykke til gjengivelse av bildet, uten at det er et carte blanche til å gjengi det i alle mulige andre sammenhenger.

Et bilde kan også ha hatt aktuell og allmenn interesse i den sammenheng hvor det opprinnelig ble gjengitt, uten at det betyr at det kan gjengis fritt i andre sammenhenger. I Rt 2009 s. 1568 hadde en fotograf tatt et bilde av den amerikanske snøbrettkjøreren Andy Finch under Arctic Challenge i Tromsø. Bildet ble senere solgt til Tromsø 2018, og brukt i et prospekt for å markedsføre Tromsø som OL-kandidat. I avsnitt 43 sier førstvoterende:

“Det er ikkje opplagt at ein fotograf som må reknast å ha teke biletet som ledd i ordinær nyhendedekning, jf. åndsverklova § 45c første ledd bokstav a, også har sikra seg retten til at biletet kan nyttast til kommersielle føremål. “

En annen dom om det samme er Rt 1983 s 637 Påskebilder. En fotograf hadde tatt bilder til en reportasje om påskefjell og feriegleder, og fått samtykke fra personene til at bildene ble brukt i reportasjen. Bildene ble senere solgt gjennom et billebyrå, og ble brukt i en annonse. Høyesterett kom til at samtykke til bruk i reportasjen ikke ga samtykke til bruk i annen sammenheng.

Print Friendly
 • Sus_Scrofa

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2009/nou-2009-1/14/1/3.html?id=542158 – som også siterer Haavik – trekker noen linjer om offentliggjøring og republisering av for eksempel private fyllebilder. Det er et spørsmål (som jeg ikke aner noe om jussen i) hva som er status for bilder lagt ut på for eksempel Facebook. Søker man da offentlighet, for eksempel?

  Og: Facebook er et selskap som opererer utenfor EMK, men det er ikke dermed sagt at man kan sitte i Norge og hente et bilde derfra, og så spre det? (Det reiser også spørsmålet om man har lov til å bruke Facebook til å laste opp bilder andre er med på?)

 • OlavTorvund

  Det skal vel noe mer til enn å legge ut bilder på FB for å “søke offentlighet”. Og uansett kan man ikke ta private bilder fra FB og bruke dem f.eks. i aviser eller i andre offentlige sammenhenger.

  Det FB gjør i Europa vil være underlagt EMK, uansett hvor tjenesten administreres og driftes (operasjonene i Europa er vel uansett lagt til Irland, slik at EMK kommer til anvendelse). Er et FB-bilde tilgjengelig i Norge, og det er de jo, så er det som skjer og/eller har virkning her underlagt norsk rett. Dette med internett, jurisdiksjon og lovvalg er kompliserte spørsmål. Det er slett ikke slik som mange fortsatt synes å tro, at ingen regulerer Internet. Problemet er heller at så alt for mange mener at de kan regulere Internet. Noe annet er om man får fullbyrdet en norsk dom mot et selskap som ikke her noen virksomhet eller eiendom i Norge. Men det er i alle fall i prinsippet ikke noe problem å fullbyrde en norsk dom mot et selskap i Irland.

 • OlavTorvund

  Det er veldig mange vanskelige og interessante spørsmål knyttet til søketjenester og opphavsrett. Men ut fra en frihåndsvurdering vil jeg si at indeksering av bilder på nett i alle fall i utgangspunktet må være greit.

 • Pingback: Lars Lillo-Stenberg / Andrine Sæther vs Se og Hør | Olav Torvunds blogg()