Litt om Vebjørn Sand og opphavsrett

Vebjørn Sand har solgt sitt dyreste maleri noen sinne, melder NRK Østfold. Han har solgt bildet “Wannsee-konferansen”, som er hovedmaleriet i serien “Scener fra Andre Verdenskrig” til en amerikansk samler for 900.000 kr. Det er hyggelig for Vebjørn Sand og det er flott at norsk kunst selges for gode priser utenfor Norge.

Jeg vil kommentere noen opphavsrettslige spørsmål, med utgangspunkt i dette bildet. Det første spørsmålet gjelder selve bildet. Man skal ikke kunne mye om kunsthistorie for å se at Vebjørn Sand her har tatt utgangspunkt i Peder Severin Krøyers bilde “Hip Hip Hurra” fra 1888. Festen er i hagen til Brøndum Hotell i Skagen, et sted vel verdt å besøke om man er på de kanter. Men det er en annen sak. (Bildet er gjengitt fra Wikimedia Commons.)

Peder Severin Krøyer døde i 1909, så hans verk har falt i det fri. Hvem som helst kan derfor gjengi hans verk, så opphavsrettsvurderingene blir i forhold til dette bildet hypotetiske: Hvis bildet hadde vært vernet, kunne da …

Print Friendly
 • Nyttig. For å bringe dette til 2012 uten avdød opphavsmann og en konkret problemstilling: om jeg leser deg riktig kan ikke en avis ta et bilde fra 22.juli kommisjonens rapport (som opprinnelig var tatt og publisert for en annen avis 22.juli 2011) og publisere det og prøve seg med “sitatrett” under henvisning til at det er en “dags­hen­ding” (altså fremleggelsen av rapporten). Ikke minst fordi verket/bildet “er skapt med hen­blikk på gjen­gi­velse i aviser, tids­skrif­ter eller kring­kas­ting” og dermed ikke kan gjengis med henvisning til §23?

 • OlavTorvund

  Det høres riktig ut, men jeg tør ikke sette to streker under svaret uten å ha sett nærmere på det. Uansett må de betale vederlag om de bruker et bilde på denne måten, da dagshendingen ikke er knyttet til selve verket.

  Fotografier står i en uklar stilling i forhold til åvl § 9. “Kunstverk” er unntatt fra § 9, men det er slett ikke klart om dette gjelder fotografier hvis øvrige vilkår for unntak fra vern etter § 9 er oppfylt. Kanskje kan man gjengi fotografier under henvisning til at det er et offentlig dokument. I alle fall bør det kunne gjelde for det som bare er fotografisk bilde, og ikke et fotografisk verk. Men igjen: Dette er bare høyttenking. Jeg har ikke gjort noen nærmere vurdering av disse spørsmålene.

 • Jeg fikk innspill på at for fotografier tatt på oppdrag for en offentlig utredning (NOU) mister sitt vern iht §9 og kan dermed distribueres fritt på samme måte som teksten. Men at fotografier kjøpt inn fra tredjepart (dvs en fotograf uten tilknytning til NOU forøvrig) og tatt for et annet formål ikke omfattes. Vi er vel enige om at fotojournalistiske bilder/fotografier er åndsverk, og dermed omfattes av: “Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i første ledd, og som det siteres fra
  eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse.” som §9 avsluttes med (før setningen om kunstverk)?

 • OlavTorvund

  Grensen mellom fotografisk verk og fotografisk bilde er vrien. Dette er kanskje et av de få stedene det har praktisk betydning, i tillegg til bilder tatt før 1961 av fotografer som døde i 1942 eller senere. Hvis det er åndsverk som siteres, beholder det opphavsretten. Hvis det er fotografisk bilde er det faktisk ganske uklart. Er fotografiet et kunstverk er det unntatt fra § 9 uansett.