Forslaget til endringer i åndsverkloven

 Lagring av trafikk på internett

Det foreslås en ny § 56a, som unntar fra konsesjonsplikt rettighetshavers behandling av personopplysninger som gjelder krenkelse av opphavsrett eller andre rettigheter etter åndsverkloven, når behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Dette er det jeg liker minst i forslaget. Jeg liker ikke overvåking og liker ikke at trafikkdata lagres. Men motvillig aksepterer jeg at det er er nødvendig om det skal være mulig å ivareta sine rettigheter.

Vi hører ofte at det blir feil at det drives privat etterforskning og at det er politiets oppgave. Anders Brenna skriver f.eks. det i sin kommentar til forslaget. Men det blir feil. Rettighetshavere ivaretar sine sivile rettigheter. De ivaretar sin rett til vederlag og erstatning. Straff er noe som bare helt unntaksvis kommer til anvendelse. Det er ikke politiets oppgave å ivareta folks sivile rettigheter. Politiet driver ikke etterforskning for å finne ut om noen har krav på erstatning, like lite som de etterforsker nabokrangler, arvetvister og påstander om ekteskapelig utroskap. Politiet gjør ikke dette, og skal heller ikke gjøre det. Dette må man sørge for selv, og man må ha rimelige muligheter for å ivareta sine rettigheter. At opphavsrettskrenkelser også er straffbare, må ikke lede til at rettighetshaver mister sine muligheter til å ivareta sivile krav.

Dette er langt fra det eneste området hvor dette skjer. Forsikringsselskap kartleger mistenkelige forsikringskrav. Så godt som alle saker om forsikringsbedrageri er utredet av forsikringsselskapenes egne folk, ikke av politiet, for å ha nevnt ett eksempel.

Når dette er sagt: De opplysningene som samles inn er sensitive. En slik registrering bør derfor være underlagt konsesjonsplikt. Det bør være en kontroll med hvem som registrerer slikt og med hvordan opplysningene behandles. De som behandler personopplysninger har en plikt etter personopplysningsloven § 31 til å melde fra om dette til Datatilsynet, selv om behandlingen ikke er konsesjonspliktig, med mindre de er unntatt fra meldeplikt etter personopplysningsforskriften kapittel 7. Disse registrene som det her er snakk om, vil være meldepliktige. Men jeg har ikke tillit til at alle registre som skulle vær innmeldt, faktisk blir det. I tidligere nevnte kommentar setter Anders Brenna det på spissen når han sier at “slusene åpnes for at private aktører kan loggføre svært sensitive opplysninger om personer de mistenker for å ha brutt opphavsretten”. Men han har langt på vei rett når dette kan gjøres uten konsesjon.

Det er i proposisjonen lagt til grunn at registrering kommer til å skje gjennom organisasjoner, og at det vil bli få aktører. Men det er ikke stilt krav om at det skal skje på denne måten. En konsesjonsbehandling ville gitt bedre kontroll med hvem som faktisk driver slik registrering. Man vil da også kunne stille mer spesifikke krav til behandlingen, lagring, sletterutiner, osv. Konsesjonsplikt innebærer også at en konsesjon kan trekkes tilbake dersom vilkårene ikke oppfylles, som kommer i tillegg til andre sanksjoner om reglene ikke følges.

Print Friendly
 • OlavTorvund

  Det er i alle fall slik at det i forslaget legges opp til at man skal kunne ta opp igjen en sak hvor noen er pålagt blokkering, hvis nettstedet har endret innhold.

 • OlavTorvund

  Ingen har opphavsrett til matoppskrifter.

 • OlavTorvund

  Først og fremst viser denne og de andre kommentarene at du ikke skjønner jus.

 • OlavTorvund

  Jeg liker ikke overvåking.

 • OlavTorvund

  Opphavsrett er en menneskerett.

 • OlavTorvund

  Nok en gang: Du skjønner ikke jus. Den er ikke så firkantet som du og mange andre synes å tro.

 • OlavTorvund

  Nok en gang: Du skjønner ikke jus, heller ikke avtalerett. Aksepter heller det enn å tro at du har skjønt alt så mye bedre enn andre.

  Hvorfor tror du Ruter drosjeregningen din hvis de er veldig forsinket (husker ikke tidsgrensen), og Flytoget betaler påførte utgifter hvis de er mer enn 30 min forsinket? Men ikke enhver uvesentlig forsinkelse gir deg noen krav.

 • OlavTorvund

  Hvis det var det at man skal betale du hengte deg opp i, så betaler bibliotekene for bøker m.m. de låner ut, og det betales i tillegg et biblioteksvederlag som betales til opphavsmenn.

 • Pingback: Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Eirik Iversen

  Kanskje du kunne bruke dette som en anledning til å forklare jussen i stedet for å bruke hersketeknikker som “… at du ikke skjønner jus.”? Det hadde vært mer konstruktivt og mer interessant å lese for de av oss som “ikke skjønner jus”.

 • OlavTorvund

  Jeg har forklart veldig mye jus både i dette og andre innlegg. Men jeg venter ikke å få et elementærkurs i programmering eller en innføring i hvordan internett teknisk fungerer av de som påstaår at jeg ikke skjønner det. Like lite har jeg tenkt å gi elementærundervisning i jus til de som angler helt grunnleggende kunnskaper.

  Det er veldig mange som mener noe om jus uten å ha noe som helst peiling. Du må gjerne kalle det hersketeknikk når jeg velger å påpeke at folk med sterke meninger faktisk ikke har peiling, men jeg kommer uansett til å fortsette å gjøre det når det er berettiget. Jus er et langt vanskeligere fag enn hva mange tror. Ikke glem at man må studere i fem år for å bli jurist.

  De som vil lære mer om jus får lese en elementær innføring i jus. Man kan f.eks. begynne med min bok “Å studere jus”, som så vidt jeg vet fortsatt er i handelen. Eller man kan høre på min podcastserie om dette. Eller gå på kurs eller kjøpe andre bøker. Men ikke vent å få elementær voksenopplæring i kommentarfeltet til et innlegg hver gang noen blottlegger sin manglende innsikt.

 • Eirik Iversen

  Ok, jeg kjøper den argumentasjonen. Men jeg tror fortsatt at du kommer lenger med en oppfordring om å sette seg bedre inn i temaet enn å bare påpeke at vedkommende ikke har peiling. Det at du i ditt svar til meg gir tips til hvordan man kan sette seg bedre inn jus synes jeg er mye mer konstruktivt. Takk for det.

  Når det er sagt så er det jo ofte de som har de sterkeste meningene som har minst peiling på, og som er minst villige til å sette seg grundigere inn i, temaet som diskuteres. Så selv om jeg er litt uenig i innstillingen din, skjønner jeg den.

  Jeg burde forøvrig ha begynt med å takke deg for at du bruker av tiden din til å dele din kompetanse med oss andre. Jeg setter stor pris på å lese velskrevne artikler av folk som har peiling på temaet de skriver om. Det er med på å høyne kvaliteten på debatten, og er det én ting debatten rundt det nye lovforslaget trenger, så er det nettopp det.