Forslaget til endringer i åndsverkloven

Utlevering av opplysninger om bruk av IP-adresse

Her er jeg helt på linje med Høyesterett i Max Manus-saken. Når opplysninger om hvem som har benyttet en IP-adresse i et bestemt tidsrom faktisk finnes, må rettighetshaver kunne få opplyst hvem dette er og dermed kunne gjøre gjeldende sine rettigheter. Jeg er ikke i stand til å forstå hvorfor man ikke skal kunne utlevere slike opplysninger når det faktisk er klare indikasjoner på at rettighetene har blitt krenket. Den som har gjort noe ulovlig har ikke krav på at loven skal hindre at den hvis rett har blitt krenket, får opplysninger om dette.

Forslaget innebærer ikke annet enn at alminnelige regler om bevissikring også skal gjelde for denne type saker, slik Høysterett også la til grunn i Max Manus-saken. Det er lagt opp til ganske omfattende prosedyrer før utlevering kan skje. Spørsmålet skal vurderes av Post- og teletilsynet før en domstol tar standpunkt til utleveringsspørsmålet. Deretter skal det foretas en interesseavveining mellom interessene til den som krever utlevering, allmene interesser og interessene til den som i utgangspunktet har krav på hemmelighold. Man kan ikke bare be om opplysningene.

Jeg har såpass tillit til domstolene at man ikke under påskudd av påståtte opphavsrettskrenkelser, vil kunne få opplysninger om varslere og kritikere. Her mener jeg Anders Brenna i sin kritikk bedriver konspirasjonstenking som det ikke er grunnlag for, og skyter langt utenfor målet.

Problemet med ulike former for overvåking og innsamling av opplysninger er ikke at den som gjør noe ulovlig blir oppdaget, og at de hvis rettigheter blir krenket får vite dette, eventuelt politiet der det er mer aktuelt. Problemet er at man samtidig overvåker og samler opplysninger om mange som ikke gjør noe ulovlig. Derfor liker jeg ikke overvåking av trafikken på nettet. Men dette gjør seg ikke gjeldende når det gjelder opplysninger om hvem som har foretatt det som sannsynligvis er ulovlige transaksjoner.

Man vet selvfølgelig at registrert abonnent ikke nødvendigvis er lik bruker, akkurat som det ikke nødvendigvis var bileieren som kjørte da bilen passerte en fotoboks. Dette sies også uttrykkelig i proposisjonen, se s. 31-32, hvor det står (avsnitt 3.3.4.3):

“Det er ikke nødvendigvis innehaveren av abonnementet som har begått krenkelsen av åndsverkloven. Den som har begått krenkelsen kan for eksempel være en person i husstanden til innehaveren av abonnementet. Imidlertid bør dette etter departementets syn ikke være noe tungtveiende moment ved vurderingen av om utlevering skal skje. Utlevering vil ikke innebære at innehaveren av abonnementet ilegges noe ansvar for krenkelsene – dette vil bli et bevisspørsmål i en eventuell senere sak.”

Det er et viktig bevis, selv om det ikke alltid er tilstrekkelig.

Print Friendly
 • OlavTorvund

  Det er i alle fall slik at det i forslaget legges opp til at man skal kunne ta opp igjen en sak hvor noen er pålagt blokkering, hvis nettstedet har endret innhold.

 • OlavTorvund

  Ingen har opphavsrett til matoppskrifter.

 • OlavTorvund

  Først og fremst viser denne og de andre kommentarene at du ikke skjønner jus.

 • OlavTorvund

  Jeg liker ikke overvåking.

 • OlavTorvund

  Opphavsrett er en menneskerett.

 • OlavTorvund

  Nok en gang: Du skjønner ikke jus. Den er ikke så firkantet som du og mange andre synes å tro.

 • OlavTorvund

  Nok en gang: Du skjønner ikke jus, heller ikke avtalerett. Aksepter heller det enn å tro at du har skjønt alt så mye bedre enn andre.

  Hvorfor tror du Ruter drosjeregningen din hvis de er veldig forsinket (husker ikke tidsgrensen), og Flytoget betaler påførte utgifter hvis de er mer enn 30 min forsinket? Men ikke enhver uvesentlig forsinkelse gir deg noen krav.

 • OlavTorvund

  Hvis det var det at man skal betale du hengte deg opp i, så betaler bibliotekene for bøker m.m. de låner ut, og det betales i tillegg et biblioteksvederlag som betales til opphavsmenn.

 • Pingback: Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Eirik Iversen

  Kanskje du kunne bruke dette som en anledning til å forklare jussen i stedet for å bruke hersketeknikker som “… at du ikke skjønner jus.”? Det hadde vært mer konstruktivt og mer interessant å lese for de av oss som “ikke skjønner jus”.

 • OlavTorvund

  Jeg har forklart veldig mye jus både i dette og andre innlegg. Men jeg venter ikke å få et elementærkurs i programmering eller en innføring i hvordan internett teknisk fungerer av de som påstaår at jeg ikke skjønner det. Like lite har jeg tenkt å gi elementærundervisning i jus til de som angler helt grunnleggende kunnskaper.

  Det er veldig mange som mener noe om jus uten å ha noe som helst peiling. Du må gjerne kalle det hersketeknikk når jeg velger å påpeke at folk med sterke meninger faktisk ikke har peiling, men jeg kommer uansett til å fortsette å gjøre det når det er berettiget. Jus er et langt vanskeligere fag enn hva mange tror. Ikke glem at man må studere i fem år for å bli jurist.

  De som vil lære mer om jus får lese en elementær innføring i jus. Man kan f.eks. begynne med min bok “Å studere jus”, som så vidt jeg vet fortsatt er i handelen. Eller man kan høre på min podcastserie om dette. Eller gå på kurs eller kjøpe andre bøker. Men ikke vent å få elementær voksenopplæring i kommentarfeltet til et innlegg hver gang noen blottlegger sin manglende innsikt.

 • Eirik Iversen

  Ok, jeg kjøper den argumentasjonen. Men jeg tror fortsatt at du kommer lenger med en oppfordring om å sette seg bedre inn i temaet enn å bare påpeke at vedkommende ikke har peiling. Det at du i ditt svar til meg gir tips til hvordan man kan sette seg bedre inn jus synes jeg er mye mer konstruktivt. Takk for det.

  Når det er sagt så er det jo ofte de som har de sterkeste meningene som har minst peiling på, og som er minst villige til å sette seg grundigere inn i, temaet som diskuteres. Så selv om jeg er litt uenig i innstillingen din, skjønner jeg den.

  Jeg burde forøvrig ha begynt med å takke deg for at du bruker av tiden din til å dele din kompetanse med oss andre. Jeg setter stor pris på å lese velskrevne artikler av folk som har peiling på temaet de skriver om. Det er med på å høyne kvaliteten på debatten, og er det én ting debatten rundt det nye lovforslaget trenger, så er det nettopp det.