Forslaget til endringer i åndsverkloven

Er blokkering sensur?

De som kritiserer blokkering er raske med sensurstempelet. “De av oss som kaller en spade for en spade, vet at dette er sensur”, skriver Anders Brenna. Det er fristende å svare at for de som kaller en spade for en gravemaskin, er dette sensur.

Blokkering kan innebære sensur. Men det vil ikke nødvendigvis være sensur. Derfor er det viktig å være nyansert i diskusjonen, og å være kritisk til hvordan det gjennomføres. Anders Brenna synes å sette likehetstegn mellom Pirate Bay og Wikileaks, og dermed har viktige nyanser blitt borte.

Hvis noen etablerer en videobutikk, veskebutikk eller bokhandel hvor det i all hovedsak selges piratkopierte produkter, da vil man neppe skrike opp om sensur hvis butikken blir stengt. Bøkene og videoene vil fortsatt være tilgjengelig, man må bare gå til en butikk som selger lovlig fremstilte eksemplarer. Vi kan la vesekene være lukket, og holde oss til ytringer i form av bøker, musikk, film m.m. Ytringene vil være tilgjengelig selv om piratdistribusjonen stenges. Dette er også noe som fremheves i proposisjonen. På s. 65 står det:

“Pålegget vil som nevnt ikke rette seg mot selve ytringen, men mot et bestemt formidlingssted, og hindrer verken at det ulovlig utlagte materialet legges ut på andre nettsteder, eller at informasjon eller ytringer fra nettstedet gjengis andre steder.”

Hvis opphavsrettskrenkelser brukes som påskudd til å blokkere tilgang til ytringer man ikke liker på grunn av innholdet, blir det problematisk. Spørsmålet her blir hvor konspiratorisk man skal tenke. Jeg anser det som ganske utenkelig at tilgang til Wikileaks skal bli stengt med hjemmel i de foreslåtte bestemmelsene. Mye av det som er gjort tilgjengelig gjennom Wikileaks, kanskje det aller meste, er ikke opphavsrettslig vernet. Det vil være åpenbart at et forsøk på å stenge tilgang til Wikileaks ikke vil være reelt begrunnet i ivaretakelse av opphavsrett.

Jon Wessel-Aas nevner også Scientologikirken. Scientologikirken er en versting når det gjelder å bruke og misbruke immaterielle rettigheter for å begrense informasjonsfriheten. Jeg benytter muligheten til å vise til nettstedet Operation Clambake eller Xenu.net, som er et kjent scientologikritisk nettsted. Jeg tror ikke at forslaget vil gi hjemmel til å blokkere dette, selv om det der også kan være opphavsrettslig vernet materiale. Men at slike som Scientologikirken skal kunne registrere nettrafikk under påskudd av å ivareta sin opphavsrett, er et argument for at den type virksomhet bør være konsesjonspliktig — uten at jeg tror Scientologikirken bryr seg noe særlig om slik lovgivning uansett.

Tilfellet Scientologikirken leder over til en bredere diskusjon om forholdet mellom informasjons- og ytringsfrihet på den ene side, og opphavsrett på den andre. Ytringsfriheten bør ha forrang når opphavsrett brukes for å hindre offentlig og kritisk debatt. Men det er et tema som får ligge til en annen gang.

Print Friendly
 • OlavTorvund

  Det er i alle fall slik at det i forslaget legges opp til at man skal kunne ta opp igjen en sak hvor noen er pålagt blokkering, hvis nettstedet har endret innhold.

 • OlavTorvund

  Ingen har opphavsrett til matoppskrifter.

 • OlavTorvund

  Først og fremst viser denne og de andre kommentarene at du ikke skjønner jus.

 • OlavTorvund

  Jeg liker ikke overvåking.

 • OlavTorvund

  Opphavsrett er en menneskerett.

 • OlavTorvund

  Nok en gang: Du skjønner ikke jus. Den er ikke så firkantet som du og mange andre synes å tro.

 • OlavTorvund

  Nok en gang: Du skjønner ikke jus, heller ikke avtalerett. Aksepter heller det enn å tro at du har skjønt alt så mye bedre enn andre.

  Hvorfor tror du Ruter drosjeregningen din hvis de er veldig forsinket (husker ikke tidsgrensen), og Flytoget betaler påførte utgifter hvis de er mer enn 30 min forsinket? Men ikke enhver uvesentlig forsinkelse gir deg noen krav.

 • OlavTorvund

  Hvis det var det at man skal betale du hengte deg opp i, så betaler bibliotekene for bøker m.m. de låner ut, og det betales i tillegg et biblioteksvederlag som betales til opphavsmenn.

 • Pingback: Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Eirik Iversen

  Kanskje du kunne bruke dette som en anledning til å forklare jussen i stedet for å bruke hersketeknikker som “… at du ikke skjønner jus.”? Det hadde vært mer konstruktivt og mer interessant å lese for de av oss som “ikke skjønner jus”.

 • OlavTorvund

  Jeg har forklart veldig mye jus både i dette og andre innlegg. Men jeg venter ikke å få et elementærkurs i programmering eller en innføring i hvordan internett teknisk fungerer av de som påstaår at jeg ikke skjønner det. Like lite har jeg tenkt å gi elementærundervisning i jus til de som angler helt grunnleggende kunnskaper.

  Det er veldig mange som mener noe om jus uten å ha noe som helst peiling. Du må gjerne kalle det hersketeknikk når jeg velger å påpeke at folk med sterke meninger faktisk ikke har peiling, men jeg kommer uansett til å fortsette å gjøre det når det er berettiget. Jus er et langt vanskeligere fag enn hva mange tror. Ikke glem at man må studere i fem år for å bli jurist.

  De som vil lære mer om jus får lese en elementær innføring i jus. Man kan f.eks. begynne med min bok “Å studere jus”, som så vidt jeg vet fortsatt er i handelen. Eller man kan høre på min podcastserie om dette. Eller gå på kurs eller kjøpe andre bøker. Men ikke vent å få elementær voksenopplæring i kommentarfeltet til et innlegg hver gang noen blottlegger sin manglende innsikt.

 • Eirik Iversen

  Ok, jeg kjøper den argumentasjonen. Men jeg tror fortsatt at du kommer lenger med en oppfordring om å sette seg bedre inn i temaet enn å bare påpeke at vedkommende ikke har peiling. Det at du i ditt svar til meg gir tips til hvordan man kan sette seg bedre inn jus synes jeg er mye mer konstruktivt. Takk for det.

  Når det er sagt så er det jo ofte de som har de sterkeste meningene som har minst peiling på, og som er minst villige til å sette seg grundigere inn i, temaet som diskuteres. Så selv om jeg er litt uenig i innstillingen din, skjønner jeg den.

  Jeg burde forøvrig ha begynt med å takke deg for at du bruker av tiden din til å dele din kompetanse med oss andre. Jeg setter stor pris på å lese velskrevne artikler av folk som har peiling på temaet de skriver om. Det er med på å høyne kvaliteten på debatten, og er det én ting debatten rundt det nye lovforslaget trenger, så er det nettopp det.