Forslaget til endringer i åndsverkloven

Terskelen for blokkering

Terskelen for blokkering er høy. For at det skal kunne avsis kjennelse om blokkering av nettsted, må dette nettstedet i stort omfang gjør tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter åndsverkloven. Om dette sies blant annet dette i proposisjonen, s. 64:

“Det kreves at innholdet på nettstedet i «stort omfang» og «åpenbart» krenker rettigheter etter åndsverkloven. Dette innebærer bl.a. at en vesentlig del av innholdet på nettstedet åpenbart må være ulovlig. Det vil dermed ikke være slik at pålegg kan gis alene av den grunn at nettstedet inneholder enkelte «åpenbare krenkelser», slik flere av høringsinstansene synes å anta.”

Det vil kanskje være enkelte åpenbare opphavsrettskrenkelser på et nettsted som Operation Clambake. Men det vil ikke være av stort omfang, så det vil neppe være hjemmel for å blokkere dette.

Selv om det foreligger åpenbare krenkelser i stort omfang, skal domstolen foreta en bred helhetsvurdering. Om dette sies det i proposisjonen, s. 64:

“Hvis vilkårene «stort omfang» og «åpenbart» er oppfylt, skal domstolene i tillegg foreta en helhetlig vurdering av om pålegg skal gis i det konkrete tilfellet. Etter forslaget skal retten i vurderingen blant annet legge vekt på hensynet til informasjons- og ytringsfriheten og muligheten for alternative og mindre inngripende tiltak.”

I forslaget til § 56c annet ledd, er dette formulert slik:

“For at begjæringen skal tas til følge, må hensynene som taler for at pålegg gis veie tyngre enn ulempene pålegget vil medføre. Ved vurderingen skal retten avveie interessene som tilsier at tilgangen til nettstedet hindres eller vanskeliggjøres mot andre interesser som berøres av et slikt pålegg, herunder interessene til den pålegget retter seg mot og innehaveren av nettstedet, og hensynet til informasjons- og ytringsfriheten. Det skal også tas hensyn til muligheten for alternative og mindre inngripende tiltak.”

Hvis et krav om blokkering skulle innebære at den eneste kanalen som gir tilgang til dette materialet blir blokkert, og at det er selve ytringen og ikke distributøren man vil blokkere, da bør domstolene si nei til blokkering. Jeg har også tillit til at de faktisk vil si nei i slike tilfeller, med så klare føringer som det er i lovforslaget og i forarbeidene.

Også kostnader og eventuelle tekniske ulemper ved blokkering vil være noe som må tas med i denne helhetsvurderingen.

Print Friendly
 • OlavTorvund

  Det er i alle fall slik at det i forslaget legges opp til at man skal kunne ta opp igjen en sak hvor noen er pålagt blokkering, hvis nettstedet har endret innhold.

 • OlavTorvund

  Ingen har opphavsrett til matoppskrifter.

 • OlavTorvund

  Først og fremst viser denne og de andre kommentarene at du ikke skjønner jus.

 • OlavTorvund

  Jeg liker ikke overvåking.

 • OlavTorvund

  Opphavsrett er en menneskerett.

 • OlavTorvund

  Nok en gang: Du skjønner ikke jus. Den er ikke så firkantet som du og mange andre synes å tro.

 • OlavTorvund

  Nok en gang: Du skjønner ikke jus, heller ikke avtalerett. Aksepter heller det enn å tro at du har skjønt alt så mye bedre enn andre.

  Hvorfor tror du Ruter drosjeregningen din hvis de er veldig forsinket (husker ikke tidsgrensen), og Flytoget betaler påførte utgifter hvis de er mer enn 30 min forsinket? Men ikke enhver uvesentlig forsinkelse gir deg noen krav.

 • OlavTorvund

  Hvis det var det at man skal betale du hengte deg opp i, så betaler bibliotekene for bøker m.m. de låner ut, og det betales i tillegg et biblioteksvederlag som betales til opphavsmenn.

 • Pingback: Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Eirik Iversen

  Kanskje du kunne bruke dette som en anledning til å forklare jussen i stedet for å bruke hersketeknikker som “… at du ikke skjønner jus.”? Det hadde vært mer konstruktivt og mer interessant å lese for de av oss som “ikke skjønner jus”.

 • OlavTorvund

  Jeg har forklart veldig mye jus både i dette og andre innlegg. Men jeg venter ikke å få et elementærkurs i programmering eller en innføring i hvordan internett teknisk fungerer av de som påstaår at jeg ikke skjønner det. Like lite har jeg tenkt å gi elementærundervisning i jus til de som angler helt grunnleggende kunnskaper.

  Det er veldig mange som mener noe om jus uten å ha noe som helst peiling. Du må gjerne kalle det hersketeknikk når jeg velger å påpeke at folk med sterke meninger faktisk ikke har peiling, men jeg kommer uansett til å fortsette å gjøre det når det er berettiget. Jus er et langt vanskeligere fag enn hva mange tror. Ikke glem at man må studere i fem år for å bli jurist.

  De som vil lære mer om jus får lese en elementær innføring i jus. Man kan f.eks. begynne med min bok “Å studere jus”, som så vidt jeg vet fortsatt er i handelen. Eller man kan høre på min podcastserie om dette. Eller gå på kurs eller kjøpe andre bøker. Men ikke vent å få elementær voksenopplæring i kommentarfeltet til et innlegg hver gang noen blottlegger sin manglende innsikt.

 • Eirik Iversen

  Ok, jeg kjøper den argumentasjonen. Men jeg tror fortsatt at du kommer lenger med en oppfordring om å sette seg bedre inn i temaet enn å bare påpeke at vedkommende ikke har peiling. Det at du i ditt svar til meg gir tips til hvordan man kan sette seg bedre inn jus synes jeg er mye mer konstruktivt. Takk for det.

  Når det er sagt så er det jo ofte de som har de sterkeste meningene som har minst peiling på, og som er minst villige til å sette seg grundigere inn i, temaet som diskuteres. Så selv om jeg er litt uenig i innstillingen din, skjønner jeg den.

  Jeg burde forøvrig ha begynt med å takke deg for at du bruker av tiden din til å dele din kompetanse med oss andre. Jeg setter stor pris på å lese velskrevne artikler av folk som har peiling på temaet de skriver om. Det er med på å høyne kvaliteten på debatten, og er det én ting debatten rundt det nye lovforslaget trenger, så er det nettopp det.