Forslaget til endringer i åndsverkloven

Domstolsbehandling — prosessen ved krav om blokkering

Jeg er enig med departementet i at spørsmålet om blokkering må avgjøres av domstolene. Det gir etter min mening en mer betryggende behandling enn en forvaltningsavgjørelse.

Det er foreslått kontradiksjon så langt dette er praktisk mulig. Både tjenesteytere som det kreves at skal iverksette blokkering og innehavere av de nettsteder som kreves blokkert, skal som hovedregel varsles før domstolen avsier kjennelse. Mange av de som driver den type nettsteder som det vil være aktuelt å blokkere, forsøker så godt de kan å skjule sin identitet. Varsling vil da være praktisk vanskelig, og det er lite trolig at de vil ta til motmæle.

Det kan treffes avgjørelse uten at begjæring forelegges motpartene dersom det er fare ved opphold. Så lenge det gjelder opphavsrett vil det neppe være ofte at det vil bety veldig mye om det går noe tid før tiltak iverksettes.

Selv om det i utgangspunktet er lagt opp til kontradiksjon, vil den neppe bli særlig reell. Jeg vil anta at tjenesteleverandører vil ønske å holde seg nøytrale til de nettsteder som noen ønsker å blokkere tilgang til. Hadde jeg drevet slik virksomhet ville jeg nok ha hatt synspunkter på blokkering generelt, men ikke på hvilke nettsteder som eventuelt skal blokkeres. Når tjenesteyter gjøres til motpart i saker om blokkering, tvinges de inn i rollen som forsvarer av de nettsteder som kreves blokkert. Det var den rollen Telenor havnet i da rettighetshaverorganisasjoner krevde at de skulle blokkere Pirate Bay.

I disse sakene kunne man trenge en “Djevelens advokat”. For de som ikke kjenner dette uttrykkets opprinnelse, så kommer det fra Den katolske kirke. Når kirken vurderte om noen skulle helgenkåres, hadde Djevelens advokat som oppgave å få fram alt som talte mot at denne personen skulle kåres til helgen. Noen bør ha rollen å argumentere mot blokkering i det konkrete tilfellet, og det bør ikke være den tjenesteleverandør som eventuelt blir pålagt å foreta blokkeringen.

Print Friendly
 • OlavTorvund

  Det er i alle fall slik at det i forslaget legges opp til at man skal kunne ta opp igjen en sak hvor noen er pålagt blokkering, hvis nettstedet har endret innhold.

 • OlavTorvund

  Ingen har opphavsrett til matoppskrifter.

 • OlavTorvund

  Først og fremst viser denne og de andre kommentarene at du ikke skjønner jus.

 • OlavTorvund

  Jeg liker ikke overvåking.

 • OlavTorvund

  Opphavsrett er en menneskerett.

 • OlavTorvund

  Nok en gang: Du skjønner ikke jus. Den er ikke så firkantet som du og mange andre synes å tro.

 • OlavTorvund

  Nok en gang: Du skjønner ikke jus, heller ikke avtalerett. Aksepter heller det enn å tro at du har skjønt alt så mye bedre enn andre.

  Hvorfor tror du Ruter drosjeregningen din hvis de er veldig forsinket (husker ikke tidsgrensen), og Flytoget betaler påførte utgifter hvis de er mer enn 30 min forsinket? Men ikke enhver uvesentlig forsinkelse gir deg noen krav.

 • OlavTorvund

  Hvis det var det at man skal betale du hengte deg opp i, så betaler bibliotekene for bøker m.m. de låner ut, og det betales i tillegg et biblioteksvederlag som betales til opphavsmenn.

 • Pingback: Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Eirik Iversen

  Kanskje du kunne bruke dette som en anledning til å forklare jussen i stedet for å bruke hersketeknikker som “… at du ikke skjønner jus.”? Det hadde vært mer konstruktivt og mer interessant å lese for de av oss som “ikke skjønner jus”.

 • OlavTorvund

  Jeg har forklart veldig mye jus både i dette og andre innlegg. Men jeg venter ikke å få et elementærkurs i programmering eller en innføring i hvordan internett teknisk fungerer av de som påstaår at jeg ikke skjønner det. Like lite har jeg tenkt å gi elementærundervisning i jus til de som angler helt grunnleggende kunnskaper.

  Det er veldig mange som mener noe om jus uten å ha noe som helst peiling. Du må gjerne kalle det hersketeknikk når jeg velger å påpeke at folk med sterke meninger faktisk ikke har peiling, men jeg kommer uansett til å fortsette å gjøre det når det er berettiget. Jus er et langt vanskeligere fag enn hva mange tror. Ikke glem at man må studere i fem år for å bli jurist.

  De som vil lære mer om jus får lese en elementær innføring i jus. Man kan f.eks. begynne med min bok “Å studere jus”, som så vidt jeg vet fortsatt er i handelen. Eller man kan høre på min podcastserie om dette. Eller gå på kurs eller kjøpe andre bøker. Men ikke vent å få elementær voksenopplæring i kommentarfeltet til et innlegg hver gang noen blottlegger sin manglende innsikt.

 • Eirik Iversen

  Ok, jeg kjøper den argumentasjonen. Men jeg tror fortsatt at du kommer lenger med en oppfordring om å sette seg bedre inn i temaet enn å bare påpeke at vedkommende ikke har peiling. Det at du i ditt svar til meg gir tips til hvordan man kan sette seg bedre inn jus synes jeg er mye mer konstruktivt. Takk for det.

  Når det er sagt så er det jo ofte de som har de sterkeste meningene som har minst peiling på, og som er minst villige til å sette seg grundigere inn i, temaet som diskuteres. Så selv om jeg er litt uenig i innstillingen din, skjønner jeg den.

  Jeg burde forøvrig ha begynt med å takke deg for at du bruker av tiden din til å dele din kompetanse med oss andre. Jeg setter stor pris på å lese velskrevne artikler av folk som har peiling på temaet de skriver om. Det er med på å høyne kvaliteten på debatten, og er det én ting debatten rundt det nye lovforslaget trenger, så er det nettopp det.