Bitcoin – penger, boble eller pyramide?

Innledning

Bitcoin er en elektroniske “valuta” som har blitt veldig populære i en ganske liten gruppe av internettbrukere. I følge Aftenposten settes det nå opp minibanker for Bitcoin på Kyrpos.

Jeg blir nysgjerrig når noen presenterer slike elektroniske “penger”. Jeg skrev min doktoravhandling om betalingsformidling, og mener at det er et emne jeg kan en del om. Jeg har sett mange betalingsløsninger forsvinne omtrent like fort som de har kommet. Alle skulle bli “the next big thing”. Bitcoin ser ut til å ha vart lenger enn de fleste andre slike løsninger. Det i seg selv gjør fenomenet interessant.

Jeg har forsøkt å finne ut hvordan Bitcoin fungerer. Det har vist seg å være vanskelig. Vi kan finne ganske mye om teknologien på Bitcoins egne nettsider. Men teknologien er ikke det mest interessante, selv om (for) mange lar seg forføre av teknologien. Teknologien er omtrent like interessant som trykke- og papirteknologien som brukes ved trykking av penger — inkludert vannmerker, sølvtråder, hologrammer og annet som brukes for å gjøre forfalskning vanskelig.

Hva er penger?

Det kan være vanskelig nok å forstå hvorfor f.eks. norske kroner, Euro eller US dollar har verdi. Alt som har en verdi kan brukes som et betalingsmiddel. Kaster vi et blikk bakover i historien, ser vi at man brukte naturalier. Man betalte skatt i smør og huder, eller noe annet. Siden gikk man over til edle metaller. Mynter var i utgangspunktet en praktisk måte å stykke opp metallet på, som fortsatt reflekteres i at så mange valutaer har navn som egentlig er vektenheter. Sedlene var opprinnelig en form for depotbevis, som viste at man hadde deponert edelt metall som kunne overdras. Lenge holdt man fast ved en gull- eller sølvstandard, hvor sentralbankene hadde plikt til å løse inn sedlene i edle metaller. Men den er nå forlatt.

Penger i en moderne økonomi er ikke sedler og mynt, enten de er trykket på papir, slått i metall eller laget som kryterte informasjonsstrenger, en stor del av økonomien. I Norge utgjør sedler og mynt ca 6% av de pengene som er i omløp hos publikum. Men disse tallene kan lett misforstås. En stor del av det som er i omløp av sedler og mynt er kassebeholdning i banker. Det som faktisk sirkulerer hos publikum er derfor mye mindre, uten at jeg drister meg på noen anslag. Den vesentlige delen av pengemengden er inskudd og kreditter i banker.

For at noe skal fungere som penger, må det ha følgende egenskaper:

 • Det må ha referanse til en regneenhet.
 • Det må være et universelt byttemiddel.
 • Det må være allment akseptert.

Bitcoin

Bitcoin er basert på at det skal være et endelig antall “bitcoins” i sirkulasjon. I 2017 nås maksimum, hvor det skal være 21 mill bitcoins i sirkulasjon. Vi kan gjøre et lite regneeksempel: I dag sirkulerer det ca 53 mrd kroner i norske sedler og mynter. Skulle disse verdiene vært fordelt på 21 mill bitcoins, vil hver bitcoin måtte ha en verdi på ca 2.500 kr.

Kurven for samlet verdi av bitcoin peker nå rett til himmels. Kursen har gått opp fra ca 5 USD for ca et år siden til ca 239 USD i dag. Skal man se på bitcoin som en investering, sier slike kurver én ting: Hvis du har bitcoins, så selg dem mens du kan. Hvis du ikke har, så ikke gå inn på en så høy verdi. Denne type kurver går gjennom taket og stikker hull på boblen.

Men fortsatt er det bare ca 11 mill bitcoins som er utstedt. Så med en all time high verdi, er den totale verdien fortsatt ikke mer enn ca 2,6 mrd USD eller 15 mrd NOK. Med dagens ekstremt høye verdi utgjør mengden sirkulerende bitcoin et sted mellom 25 og 30% av det norske seddelomløpet. Kursen på bitcoin må fortsatt dobles om samlet verdi når taket nås i 2017 skal tilsvare det norske seddelomløpet. Selv om nordmenn etterhvert har fått et ganske inflatert selvbilde, så må vi erkjenne at norske kroner ikke er noen dominerende verdensvaluta. Likevel vil bitcoin være en dverg i forhold til våre kroner.

Hvem utsteder pengene? I beskrivelsen får man inntrykk av at det å lage en bitcoin er en slags gevinst i en konkurranse om å løse et kryptografisk problem. Man kan så kjøpe bitcoins hos noen meglere. Hvis jeg skulle ønske å bli kvitt mine bitcoins, synes det som om jeg må selge dem på en eller annen børs. På Bitcoins FAQ-sider finner jeg ikke noe om hvordan man eventuelt løser inn sine bitcoins. Det i seg selv gjør meg skeptisk. Men når de noterer en kurs, må det være en eller annen form for børs.

Et fungerende pengesystem

Skal et pengesystem fungere, må det være banker. Banker tar imot innskudd, og vel så viktig: Låner pengene ut igjen. Gjennom pant kan bankene gjøre om realverdier om til finansielle verdier, og dermed sette dem i sirkulasjon. Jeg har ikke sett noen omtale av bitcoin-banker.

Det er et mål å holde en valuta relativt stabil. Hadde en normal valuta oppført seg som bitcoin, ville den “innenlandske” verdien av varer og tjenester som betales med denne “valutaen” ha fått sin verdi redusert til ca 2% av hva den var for et år siden. Om noen skulle være så uheldige å ha lån i bitcoin, ville gjelden i dag være 50 ganger så høy som for et år siden. At noe med så høy volatilitet skulle kunne fungere som valuta, er nærmest utenkelig.

Bitcoin ligner mer på en aksje enn på penger. Det ligner på en aksje i et selskap som ikke kan by på annet enn store, rosenrøde drømmer om en rik fremtid. Fremtiden vil nok være særlig rik for de som gikk inn tidlig og som klarer å komme seg ut før boblen sprekker. Men den synes ikke å ha de typiske pyramidetrekk, hvor man hele tiden må rekruttere nye for å fø på de gamle. Det bygger heller på “the even bigger fool principle”.

Svein Ølnes beskriver den som “Ein eigen valuta for skeptikarar”. Men jeg er nok for skeptisk til å henge meg på de skeptikerne. Av luft er du kommet, til luft skal du bli.

<PS>Det gikk ikke mange timer fra jeg la ut denne kommentaren til boblen sprakk. Da jeg sjekket kursen i går var den ca 239 USD for en bitcoin. Da jeg sjekket i dag ca kl 09.45 var den falt til ca 180 USD. I går pekte kurven rett opp, i dag peker den like bratt nedover. Som vanlig har de som kom for sent til festen blitt sittende meg regningen. De som har kjøpt bitcoins de siste dagene, må regne meg betydelige tap. Verdien tar seg neppe opp igjen.</PS>

Print Friendly
 • Godt innlegg, selv om jeg synes målet på slutten av artikkelen ikke kanskje er like relevant. Det er ikke nødvendig at den skal være “stabil” i den forstand at du skal kunne ha lån osv. i valutaen. Man kan enkelt og greit bruke den til betalingsmiddel for varer over nett, spekulasjonsobjekt eller et sted å oppbevare pengene i usikre tider (ettersom den ikke er knyttet til noen nasjoner, råvarer eller renter). Det blir en kontra-trade, mot de etablerte systemene, og trenger ikke å tilfredstille alle kravene du skisserer over. 🙂 det er i hvert fall min lille mening. Dette er dog nybrottsarbeid, og hvem vet hvor det ender. Det eneste som er sikkert er at det er flere som lurer på om de skal kjøpe seg inn nå, enn for 3 måneder siden. Pressedekningen har vært enorm, og noe sier meg at den ikke forsvinner med det førte.

 • OlavTorvund

  Den som lever får se. Jeg tror ikke noe på at man kan bruke en så utsabil valuta som betalingsmiddel, bortsett fra som leketøy blant nerder. Som spekulasjonsobjekt, ja. Men jeg finner ikke noe substans i dette.

  På en måte er det nytt, på en annen måte er det ikke så veldig nytt. Det har mange fellestrekk med DigiCash, som på 90-tallet var “the next big thing”. De hadde en annen markedsstrategi, og hadde store banker som Deutsche Bank, Merita Bank (nå Nordea), DnB og mange andre med på laget. Likevel forsvant de, og knapt noen husker dem i dag. Jeg tror ikke det kommer til å gå noe bedre med Bitcoin. Jeg har kommetert DigiCash noe her http://blogg.torvund.net/2013/02/13/kulturlivet-trenger-ikke-programutviklere-med-for-stort-selvbilde-svar-til-kjetil-kjernsmo/2/

  Den mangler viktige elementer for at den skal kunne være basis i et fungerende betalingssystem. Tro meg, jeg har sett mange betalingssystemer utviklet av folk med mye teknologikunnskaper, men med for lite kunnskap om hvordan betalingssystemer fungerer.

  At mediedekningen er enorm, bidrar heller til å blåse boblen enda større, før den sprekker med et brak. Det er når mediene hiver seg på og alle etternølerne prøver å komme med på festen, at man bør komme seg ut så fort som mulig. Men ingen vet. Den som lever får se.

 • sturle

  Takk for ein nokon lunde interessant, men noko spekulativ artikkel om bitcoin. Sist bobla sprakk fall verdien frå 31 USD til 2 USD, og kursen har teke seg grundig att sidan den gong. I lange periodar har bitcoin-kursen målt mot USD vore meir stabil enn NOK mot USD. Ved årsskiftet var kursen rundt 14 USD. So lenge stadig fleire tek bitcoin i bruk, er det berre ein veg kursen kan gå på sikt.

  Eg har handla bitcoin med privatpersonar mot norske kroner og Euro sidan 2010. Våren 2011 sendte eg spørsmål til Skatteetaten om korleis eg skal forhalde meg til denne handelen skattemessig. Skattetaten sendte spørsmålet vidare til Skattedirektoratet, og der har det vore sidan. Det einaste svaret eg fekk frå Skatteetaten var at eg ikkje trengde å starte firma so lenge eg gjer dette på hobbybasis. Målet mitt er ikkje å tene pengar, men å gjere det enkelt å omsetje bitcoin mot norske kroner. I fylgje Finanstilsynet er handel med bitcoin fullstendig uregulert. Eg må sjølvsagt forhalde meg til forskrift mot kvitvasking av pengar, etc, men so lenge eg kjøper og sel via bankoverføring er det ganske enkelt ved at banken gjer ID-kontroll.

  Problemet mitt, som eg gjerne skulle hatt svar på, er om bitcoin er eit betalingsmiddel eller ikkje etter norske lover. So langt har ikkje Skatteetaten svart på det spørsmålet. Dersom det ikkje er eit betalingsmiddel eller av annan grunn friteke mva, har eg fort eit problem. No er ikkje privatpersonar pliktige til å betale mva, men Skattedirektoratet kan fort komme til å konkludere med at eg driv forretning, og då har eg eit problem med mva dersom bitcoin ikkje er eit betalingsmiddel. Omsetninga er ofte på over 100 000 kroner om dagen, fordelt på 10-30 handlar. Det kjem gjerne 4-5 nye kundar om dagen.

  Betalingsmiddel er i norske lover som regel definert som norsk _eller_ utanlandsk valuta. Bitcoin er ingen av delane. Bitcoin eksisterer i alle land samsundes, og er difor ein norsk _og_ utanlandsk valuta; dersom bitcoin er ein valuta. Sidan den einaste praktiske funksjonen bitcoin har er som betalingsmiddel, er det liten tvil om at det de facto er eit betalingsmiddel, men er bitcoin de jure eit betalingsmiddel? Det er definitivt ikkje ein aksje. Kanskje “finansielle instrumenter og lignende”? Men i so fall skulle Finanstilsynet vel ville regulere handelen? Slik det er no fell bitcoin mellom alle stolar.

 • OlavTorvund

  Jeg synes Bitcoin ligner mer på en veldig spekulativ aksje uten substansverdi, enn på en valuta.

  Moms kan jeg lite om. Men en av partnerne i Bing Hodneland, Frode Heggdal Larsen, er antageligvis Norges beste advokat når det gjelder moms/mva.

 • sturle

  Er bitcoin de jure ein aksje? Det er vel uvanleg at kven som helst kan generere nye aksjar i eit akseslskap utan å betale noko inn? Eller at det ikkje finst noko selskap? Eller ser du på Bitcoin som eit reint spekulasjonsobjekt når du meinar det minnar om ein aksje

  Det einaste praktiske bruksområdet Bitcoin har, er som betalingsmiddel. Som betalingsmiddel er Bitcoin veldig effektivt med mange unike fordelar. Raskt, fritt for politikk og risikofritt for mottakar. Aksjar er ikkje veldig praktiske som betalingsmiddel. Skal eg betale for safran eg kjøper rett frå bonden i Iran er Bitcoin det einaste som fungerer i dag, og bonden i Iran kan bruke Bitcoin til å kjøpe delar han elles ikkje kunne betalt for. Eg kan donere pengar til Wikileaks raskt, smertefritt og relativt anonymt. Ein kjøpmann kan ta betalt for noko dyrt i Bitcoin og sende det til mottakar utan risiko for at kjøparen går til kredittkortselskapet sitt og hevdar at kortet vart misbrukt slik at kortselskapet nektar å betale ut pengane. PayPal er spesielt ubrukelege. Dersom nokon donerer pengar til di gode sak frå ein påstått stolen PayPal-konto, vil PayPal stenge kontoen din utan varsel. Med Bitcoin risikerer du ikkje noko av dette.

  Når Skattedirektoratet brukar to år på ei sak, tippar eg det vil bli dyrt å ta saka til ein advokat. Det er kanskje betre å vente på eit svar frå dei og evt ta svaret med til ein advokat for vurdering?

 • OlavTorvund

  Nei. Bitcoin er ikke en aksje. Det er ikke godt å si hva det er.

  Jeg synes risikoen i en så volatil “valuta” som bitcoin er kjempehøy. Den betalingen man mottok for en uke siden er verd 1/3 i dag. Man skal ha en ekstrem tro på fullstendig frie markeder om man skal tro på bitcoin. Jeg er mer komfortabel med en valuta som støttes av en sentralbank, selv om også den kan sprekke.

  Har man ventet to år på et svar, kan man sikkert vente litt til før man eventuelt går til advokat. Men jeg syntes det var grunn til å nevne at det i så fall ikke er meg, men Frode som bør spørres når det gjelder mva.

 • fusk

  I dag er kursen 1080 USD.. Dårlig tips det der professor.

 • fusk

  Man kan sammenligne bitcoin kontra norske myndigheter med det myndighetene etterkvart fant Ut var pyramidespill. World games inc, t5pc, plexpay og andre lignende selskap var ikkje lovregulerte fordi man ikke hadde lover mot slike forretninger på Internett. Etterkvart laget man lover som gjorde at disse selskapene ble pyramider eller ponzier.

 • OlavTorvund

  Sorry. Skjønner ikke poenget her.

 • OlavTorvund

  Vil du kjøpe Bitcoin til 1080 USD, så står du fritt til å gjøre det. Jeg tror fortsatt at dette er en boble.

 • OlavTorvund

  Du må gjerne kjøpe Bitcoin på dagens kurs. Det er sikkert mange som vil selge.

 • OlavTorvund

  Jeg tror ikke at Bitcoin vil være en allment akseptert valuta om 10-15 år. Mer sannsynlig at den går samme veien som DigiCash og andre slike prosjekter.

 • Øystein Dyb Hanssen

  Jeg tror Bitcoins vil bli en mer allmenn akseptert valuta innen 10-15 år. Tiden vil vise 🙂

 • OlavTorvund

  Noen tror på julenissen, andre på Snåsamannen og noen på Bitcoin. Enhver får tro på det man vil. Det kan godt hende at elektroniske penger vil være vanlig om 10-15 år. Men det blir ikke et system som noen anonyme teknologifreak står bak. Det kommer nok til å gå med Bitcoin som det har gått med andre teknologisk avanserte betalingskonsepter. Alt for mange tror at tekonologi er svaret på alt, uten at de har forstått spørmålet. Men det er lov til å tro, og det er også lov til å tape penger på dette.

 • sturle

  Kva er det eigentleg som kan erstatte bitcoin som usensurert betalingsmiddel? Med Bitcoin kan ein USAnar betale for cubanske sigarar rett til sigarmakaren. Med bitcoin kan eg kjøpe safran frå Iran utan at nokon Obama eller Ajatollah kan stanse meg. Med Bitcoin kan Wikileaks samle inn donasjonar sjølv neste gong dei avslører amerikanske krigsbrottsverk i Irak, og vert stengt ute av PayPal, Mastercard, VISA og Nets. Korleis kan eg kjøpe VPN-tenester anonymt utan bitcoin? Kva anna betalingsmiddel har alle desse eigenskapane, er lett å bruke og kan erstatte bitcoin?

  Du og vil nok skifte meining om bitcoin ein dag, slik mange har skifta meining om til dømes internett før. Sjølv strittar eg hardt imot denne floppen dei kallar mobiltelefon, men eg ser jo at det kan ha enkelte positive sider av og til.

  Her er forresten ein annan som er i ferd med å skifte meining om bitcoin: http://www.businessinsider.com/im-changing-my-mind-about-bitcoin-2013-12

 • OlavTorvund

  USAs maktmisbruk overfor blant annet betalingssystemer er selvsagt et problem, og kan gjøre tjenester som Bitcoin attraktive.

  Men hvis man ikke ønsker å legge til rette for hvitvasking av penger, betalinger mellom kriminelle osv, da vil man motarbeide denne type tjenester. Det tror jeg myndighetene vil gjøre.

  Men skal en “valuta” kunne fungere som annet enn et knøttlite nisjeprodukt for spesielt interesserte, da trengs finansiell styrke og likviditet. Det har ikke en anonym teknologi. Enhver står fritt til å tro hva de vil om fremtiden. Jeg har ingen tro på at Bitcoin kommer til å spille noen betydelig rolle.

 • sturle

  Innan kvitvasking finst det langt større aktørar enn bitcoin. Denne artikkelen er lesverdig: http://www.rollingstone.com/politics/news/gangster-bankers-too-big-to-jail-20130214

  Eg trur ikkje styresmaktene har noko å tene på å motarbeide bitcoin. Det er ein kamp dei ikkje kan vinne. Det ville vere mykje betre for både styresmakter og bitcoin-brukarar (dei aller fleste er vanlege lovlydige borgarar) om handelen vart regulert på ein fornuftig måte. Reguleringa må både ta omsyn til alle dei unike eigenskapane ved Bitcoin og til styresmaktene sine ynskje om å regulere eigen valuta. BTC China har nyleg teke initiativ til slik regulering i Kina. Sidan Kina er eit sjølvstendig land og ikkje ventar på EU for kvar minste ting som skal regulerast, og styresmaktene er positive til bitcoin, kan vi godt få ein slik situasjon der.

  Eg forstår ikkje kva du meinar med “en anonym teknologi” i det siste avsnittet. At bitcoin har finansiell styrke syner kursoppgangen i det siste, og ikkje minst mangelen på eit skikkeleg krakk då bitcoin fall frå toppen på 266 dollar. Botnen var mange gonger over der kursen var då rallyet starta. Det er masse likviditet og lett å veksle mellom bitcoin og andre valutasortar. Ein butikk som tek betaling i bitcoin treng ikkje røre valutaen sjølv. Dei kan la betalinga gå rett til eit firma som vekslar dei i valutaen dei ynskjer og sender tradisjonelle pengar gjennom gamle betalingssystem.

  Eg har sjølv kjøpt både middag og kaffi og kaker med bitcoin i Berlin, og kan skrive under på at det er eit fantastisk sytalaust betalingsmiddel. Scanne ein firkantkode og trykke betal. Ferdig. Ingen andre enn meg og kelneren / kaféeigaren er involvert og vil ha pengar for betalingstenesta. Kelneren hadde ikkje lommeboka. Den er det berre restauranteigaren som har tilgong til. Men sidan transaksjonane er offentlege kunne kelneren sjå med ein gong i appen på nettbrettet sitt at betalinga var i orden. Dermed er det mykje sikrare for restauranten enn kontantar. Bitcoin har veldig mange fordelar som betalingsmiddel, og eg ser ikkje at nokon tradisjonelle betalingsformidlarar kan konkurrere på like vilkår med dagens teknologi.

 • arez 87

  Helt utrolig hvordan du Olav Torvund har misforstått alt. Du burde kanskje latt andre personer som faktisk har greie på hva bitcoins er, se gjennom artiklene dine før du publiserer dem. Slik at du ikke havner i flere finansaviser og misleder folk. Folk har tro på sånne som deg siden dere bærer akademiske titler.

  Forresten, må nevne der. 1 bitcoin kan deles opp i flere tusenvis av biter. Derfor etter dagens kurs, kan man kjøpe 1 millibitcoin for 1 dollar. Så hvorfor sier du at det er galskap å kjøpe 1 bitcoin for 1000$. Det blir jo bare det samme som å kjøpe en klump med gull for 1000$

 • arez 87

  Du kan kanskje si at BitCoin ikke blir en realitet, slik mange håper på at det skal bli. Men det betyr ikke at desentrialisert kryptovaluta ikke er kommet for å bli. For det er den.

 • OlavTorvund

  Jeg synes ikke det er interessant å svare på hypotetiske spørsmål av denne type.

 • OlavTorvund

  Du blir ganske uinteressant når du bare sier at man “har misforstått alt”, uten å konkretisere hva du mener jeg har misforstått.

 • OlavTorvund

  Det er din påstand som ikke på noe vis er underbygget. Du kunne like gjerne ha sagt at Julenissen har kommet for å bli.

  BitCoin er ikke de første “kryptopengene”, og blir neppe heller de siste. Kanskje vil vi en dag ha en elektronisk valuta, men da med en helt annen finansiell struktur enn BitCoin.

 • OlavTorvund

  Det tok veldig lang tid før man hadde tillit til papirpenger, og det er mange grunner til å spørre hvorfor man har det. Men at solide institusjoner garanterte innløsning i gull eller sølv var nok en god hjelp på veien. Med BitCoin er det ingen som garanterer noe. Man bare håper at noen skal være villig til å kjøpe dem for en minst like høy pris i fremtiden.

 • OlavTorvund

  Jeg ville heller fylle telefonen min med norske kroner enn med BitCoin.

 • OlavTorvund

  Vi lever i et fritt land. Jeg har sette mange systemer som skulle bli “The next big thing” innen betaling komme og gå. De har vært basert på avansert teknologi, og har alltid fått en tilhengerskare blant folk som tror at alt er et spørsmål om teknologi. De har stort sett floppet fordi betalingssystemer og valutaer er langt mer enn teknologi, og det har de som laget systemene ikke hatt tilstrekkelig innsikt i. Jeg mener at BitCoin mangler helt vesentlige egenskaper for å kunne fungere som en valuta. Og det har ikke noe med teknologi å gjøre.

  Vi lever i et land hvor vi kan tro hva vi vil. Hva du tror om hvordan mine synspunkter vil bli oppfattet i fremtiden, er ikke særlig interessant. Når du er så sterk i din tro på BitCoin synes jeg du skal sette pengene dine i BitCoin og håpe på at du i realtivt ung alder skal kunne nyte livet som en slags velstående pensjonist.

 • Fjask

  Det synes jeg er meget synd, fordi det er viktig at man ikke bare ser en side av en sak, men også vurderer resultatene av flere scenarioer, uavhengig av hvor usannsynlig man vurderer dem (du kan umulig fornekte at det er en sannsynlighet for at dette skjer).

  Virker som du tenker at jeg som sitter her “vet hva du vil svare” uansett (om du velger å svare), og at du ikke ønsker å bidra med en kommentar som kan føre til at noen folk “har lyst til å håpe på” scenarioet der bitcoins er meget utbredt.

  Synes det er litt feigt, men det her er tross alt ditt innlegg.

 • arez 87

  Det var kanskje ikke et solid argument. Men det andre avsnittet var. Hvorfor svarte du ikke på det?

 • arez 87

  Når du sier: Sette pengene mine i bitcoin. Mener du da å investere, som på lik linje som Forex? Det er ingen problemer med å kjøpe litt bitcoin her og litt der og bruke det til det det er til. Et praktisk betalingsmiddel. Om det er volatilt så gjør det ingenting når man har bare kjøpt nok til å handle litt med det.

 • arez 87

  Selv om det bare er snakk om noen hundre kroner? Så gnien? Hva er du redd for? Eller kanskje det bare er prinsippene dine? Det er isåfall helt usakelig for argumentet.

 • OlavTorvund

  Et praktisk betalingsmiddel forutsetter at det er allment akseptert som betalingsmiddel. Det er BitCoin ikke.

 • OlavTorvund

  Fyll telefonen med BitCoin om du vil. Jeg kommer ikke til å gjøre det, og jeg skylder ingen noen begrunnelse for mitt valg.

 • arez 87

  Allment akseptert i hvilken form? I Norge? Likt som Paypal da? Det er ikke akkurat som at jeg kan betale matvarer på ICA med paypal kontoen min. Men mange andre vil nok kalle Paypal som en allmenn akseptert betalingsmetode.

  Berlin er et godt eksempel på en by hvor man kan bruke Bitcoin som betaling mange plasser. Man finner minibanker, og butikker som aksepterer bitcoins. Så det er allerede på vei. Bare fordi det ikke er det nå, betyr ikke at det ikke kan bli. Når du skriver at bitcoins ikke er allment aksepter, så mener du det på en måten som “Det er en grunn for at det ikke er det”. Men nei. Grunnen er at det er “nytt”.

  Og jeg mente praktisk “i seg selv”. Så det blir helt etter hvordan man vinkler det. Samtidig så finner man mange tjenester/butikker på nettet som aksepterer BitCoins. Hadde jeg hatt valget mellom å betale med VISA/MasterCard/PayPal eller BitCoins, så ville jeg betalt med bitcoins. Man scanner en QR kode på dataskjermen med mobiltelefonen, trykker send, så er varen betalt. Alt på under 5 sekunder. Hvordan kan du påstå at det ikke er praktisk?

 • OlavTorvund

  Du startet et sted med å si at jeg ikke hadde skjønt noen ting, og nå kommer du trekkende med PayPal. Hva er det for slags tøv? PayPal har aldri vært, harl aldri ment å skulle være og ha aldri gitt seg ut for å være et betalingsmiddel. Det er en tjenesten som lar deg betale i USD, NOK, EUR og andre allment aksepterte valutaer. Men den har aldri vært ment for at man skal kunne bruke den i butikk, like lite som bankgirotjenesten er ment for dette. Du har aldri kunnet betale i butikken ved å levere en bankgiroblankett.

  Du blander betalingsmidler og betalingstjenester og gjentar en feil som mange før deg som heller ikke har forstått hvordan dette fungerer, har gjort mange ganger.

 • arez 87

  Jeg blander nok, men fordi jeg må. Men målet er det samme. Kunden vil bare betale selgeren for en tjeneste/vare. Og han vil gjøre det på den enkleste formen.
  Man kan kjøpe små kvanta med BitCoins om gangen for å bruke som et betalingsmiddel, fordi den er “enklere” og mer praktisk i bruk. Bitcoins er ingen betalingstjeneste, det er en elektronisk betalingsmiddel i seg selv. Så betalingstjeneste og betalingsmiddel er det nermeste jeg kommer en sammenligning.
  Jeg vet bare at jeg ikke kan kjøpe noe på internett uten å gå igjennom en “tjeneste” som Mastercard, VISA, PayPal etc, og det er slitsomt. Bitcoin som et elektronisk “betalingsmiddel” gjør at jeg kan betale elektronisk på internett iløpet av sekunder. Samtidig så har Bitcoin samme potensial for at man kan gjøre det samme i kassen på ICA. Slik man ser plasser rundt om i Berlin.

 • Pingback: Virtuelle valutaer – case Bitcoin | Skatteetatens innovasjonsblogg()

 • Pingback: Bitcoin og Mt Gox — det måtte komme | Olav Torvunds blogg()