Selvfølgelig er det plass til syklister og fotgjengere

[Innlegg publisert i Aftenposten 23. april 2013.]

Sykkeltrafikken skal dobles. Man frykter flere ulykker. Aftenposten spør om det er plass nok til både syklister og fotgjengere.

For å ta det siste først: Spørsmålet er feil stilt. Syklister, fotgjengere og kollektivtransport tar ikke mye plass. Det er mer enn nok av plass i Oslo til både syklister og fotgjengere. De som tar mye plass, både når de kjører og når de er parkert, er privatbilene. Bilene tar like mye plass, enten de har forbrenningsmotor eller drives av elektrisitet. En ny syklist er en bilist mindre i trafikken.

Gavle_trafikk
Bildene fra Gävle i Sverige viser 40 personer i privatbil, i buss og på sykkel. Det er liten tvil om hvem som krever uforholdsmessig stor plas.

Så lenge politikerne ikke er villige til å iverksette effektive tiltak for å begrense biltrafikken i byområder, jager bilistene de myke trafikantene vekk fra veien. I Oslo prioriterer politikerne gateparkering fremfor fremkommelighet og sikkerhet for syklister. Da blir det problemer.

Det er ikke noe som tyder på at økning i sykkeltrafikken fører til flere ulykker. Selv om sykkeltrafikken har økt, har antallet ulykker ikke økt. Antallet ulykker har heller gått ned. Sammen er vi sterke. Jo flere som sykler, desto tryggere er det å sykle.

Syklister må ned fra fortauene. Norge er et av de få, muligens det eneste landet hvor sykling på fortau er tillatt. Ingen siviliserte sykkelland tillater sykling på fortauene. Norske politikerne «løste» syklistenes problemer ved å skyve det over på fotgjengerne. Slik vred de seg unna å legge forholdene til rette for sykling og man sørget for at syklister i mindre grad hindrer de hellige bilene.

Syklistenes plass er i kjørefeltet, eventuelt i sykkelfelt eller sykkelvei de få stedene dette finnes og har akseptabel standard. Sykler mange nok i veien, tvinges bilene til å ta hensyn. Bilistene blir vant til at syklistene er der. Da blir det tryggere for alle.

Hvis bilistene for alvor begynner å merke syklistene, vil kanskje politikerne og planleggerne også våkne.

Print Friendly
 • Ximinez

  ‘En ny syk­list er en bilist mindre i trafikken.’ er feil. Da har du ikke lest artikkelen.

 • OlavTorvund

  Jeg kan ikke se at artikkelen sier noe som helst om det. Det er ikke akkurat noen 1:1 forhold, men det kan ikke være tvil om at hvis flere velger sykkel vil det blir færre biler.

 • OlavTorvund

  Bilene har tetthet mer som parkerte biler enn som kjørende, så de tar nok mer plass. Dessuten står de tre i bredden. En trikk eller to busser kan erstatte 1-1,5 km bilkø.

  Syklistene sykler nok heller ikke like tett som i hovedfeltet i store sykkelritt når farten ikke er alt for høy (relativt sett). Litt mer plass bør de ha enn det bildet viser. Men hovedpoenget er uansett det samme: Det er bilene som skaper plassproblemer, og som dermed er problemet. Både sykkel og kollektivtransport er løsninger til dette problemet.

 • Ximinez

  “Det er ikke akkurat noen 1:1 forhold, men det kan ikke være tvil om at hvis flere velger sykkel vil det blir færre biler.”
  Det er hvis det er null trafikkvekst. Det er feilslutningen.

  For å sitere artikkelen: “Regjeringens mål er at trafikkveksten i byene i årene som kommer skal tas til fots, på sykkel og med kollektivtransport.”
  De går altså ikke inn for at eksisterende trafikk skal konverteres til syklister, men at økningen i trafikk ikke skal føre til flere biler. Det vil selvfølgelig være en del av den eksisterende trafikken som går over til sykkel, og en del av den nye trafikken som blir bil – men det totale bildet skal være at all økning skjer til fots, sykkel og kollektivt.

 • OlavTorvund

  Regjeringens mål er dessverre alt for puslete. Man må få biltrafikken ned. Det er alt for mange biler allerede i dag. I Paris ble biltrafikken redusert med 24% i løpet av åtte år, og den er sikkert ytterligere redusert nå. Det er mulig, men det er et spørsmål om politisk vilje. Når det største prosjektet i NTP for Osloregionen er ny motorvei inn mot Oslo, legges det opp til økt biltrafikk — uansett hva slags retorikk regjeringen måtte bruke.

  Det er for trangt. Bilene tar for mye plass. Biltrafikken må reduseres.

 • OlavTorvund

  Det er ganske mange røde sykkelfelt i Nederland, men kanskje ikke inne i de store byene.

  Faktisk er sykkelfelt tryggere enn sykkelveier. Ulykkene skjer der man krysser annen vei, og da er sykkelfelt bedre. Men det oppleves ikke slik. Det nytter ikke å komme trekkende med en statistikk som sier at det er tryggere i sykkelfeltet når folk som sykler ikke opplever det slik. Skal flere sykle må de føle seg trygge på sykkelen, ikke bare i statistikken.

  Guro Ranes mistet jeg mye av respekten for etter denne saken http://blogg.torvund.net/2011/04/13/er-det-greit-at-avd-dir-guro-ranes-i-vegdirektoratet-synser-offentlig-om-trafikk/

 • David Sortland

  Jeg synes det er litt skremmende at Guro Ranes er Trafikksikkerhetsdirektør i Statens Vegvesen. Hun har en skremmende holdning til sykling og trafikksikkerhet.

 • OlavTorvund

  Biltrafikken må ned. Gateareal må frigjøres til fotgjengere, syklister og kollektivtransport. Antall parkeringsplasser må ned. Parkering betalt av arbeidsgiver må skattlegges som alle andre frynsegoder. Da blir det bedre for alle.

 • OlavTorvund

  For å sitere Jonas Gahr Støre etter at han hadde syklet hjemmefra til Stortinget for å åpne “Sykle til jobben” aksjonen: “En av de mange gledene ved å sykle er å sykle forbi bilkøene”.

 • Ximinez

  Tja… Så og si alle bilene på parkeringsplassene i området her (150-200 biler ihvertfall) har et eller flere barneseter. Jeg kan hverken sykle eller bruke kollektivtrafikk til jobb – og det er mange som har det samme problemet. Så da må jeg betale da, for at jeg har vært så u-lur at jeg har formert meg.

 • OlavTorvund

  Mange skyver de som skal transportere barn foran seg i sin argumentasjon for bilbruk. Jeg har sett litt ulike tall, men det er i alle fall godt under 10% av de som kjører bil som transporterer barn. En del av de transportene kunne ganske sikkert vært erstattet med sykkel, enten ved at barna syklet selv (gjerne i følge med foreldre), eller i tilhenger eller på barnesete. Hvis halvparten av de som ikke frakter barn lot bilen stå, ville ville alle byer blitt bedre steder å være.

 • Ximinez

  Tror en god del av den halvparten av de som ikke frakter barn bryr seg lite om hvor mye det koster – de har råd til det uansett. Se på trafikken i rushtiden i Trondheim, og sammenlikn snittalderen på bilene som kjører. Det er vesentlig nyere og dyrere biler som kjører i bykjernen enn det den generelle bilparken skulle tilsi. Det er allerede dyrt å bruke bil. Jeg bruker ikke bil fordi jeg vil – men fordi jeg må. Jeg har ikke tid til å bruke to-tre timer ekstra hver eneste dag på å transportere meg og familie.
  Ja, jeg “skyver” barnet mitt foran meg i argumentasjonen – fordi det rett og slett ikke er noen alternativer. Vel, alternativet er forsåvidt å selge bilen og bruke taxi i stedet for – men det går mye opp i opp…

 • Marius Kotsbak

  Kilde: http://www.youtube.com/user/Ungenergino?feature=watch

  Kanskje du må vurdere en el-sykkel, om bakkene er problemet?

 • OlavTorvund

  Du må ikke gjøre den elementære feil at du generaliserer ut fra din egen situasjon. Det er kanskje hardt å innse, men det handler ikke nødvendigvis om deg. Halvparten av alle bilturer er under 5 km. Mange av disse kunne ha valgt sykkel. Hadde halvparten av de som skal kortere enn 5 km syklet, hadde det blitt mye bedre for alle.

 • OlavTorvund

  Færre parkerkeringsplasser, gjerne sterk begrensning av langtidsparkering vil uansett redusere biltrafikken. Det samme vil tiltak som gjør fremkommelighet for bil i sentrum dårligere.

 • OlavTorvund

  Det kommer til å bli mange el-sykler i årene som kommer.

 • Ximinez

  I så fall så vil det vel tvinge meg til å bytte til en barnehage utenfor byen, ettersom jeg ikke kan få parkert om morran. Det er jo fantastisk.

 • Ximinez

  Er halvparten av alle bilturene *i sentrum*? Hvis ikke de er i sentrum, så er det tallet fullstendig ubrukelig.

 • Peter Udbjørg

  I byer med oppegående kollektivtransport (som Oslo) trenger man sjelden bil. Sykkel, trikk, t-bane, buss. Det eneste er at det å sykle i byen suger, det er et salig kaos der nede. Jeg skjønner godt de som ikke tør. Det med unger i barnehage: Det som trengs, er barnehager der folk bor, så de ikke behøver å dytte unga inn i en forurensende og plasskrevende blikkeske, framfor å sykle dem eller sykle med dem, til barnehagen. Det er jo ganske høl i hue når man får barnehageplass på andre siden av byen. Eller å steder med r… kollektivtilbud. Glad jeg ikke bor på Vålerenga/Kampen og har unge/r som får plass i Kværnerdalen barnehage. For det er ingen kollektivforbindelse mellom Galgeberg og gamle Jøtul. Så det blir apostelhester (eller sykkel…) og så en annen lurvebuss ned til byen, framfor den mere direkte ruten man hadde før, da barnehagen lå i den gamle SFO’en til Vålerenga skole. Særlig hjemveien vil være seig, det er bratt opp fra Kværner.

  Ellers forelso jeg for bydelen (gamle Oslo) at det ene løpet på jernbanebrua ved Tøyen Trafo (det som hadde vært brukt til å kjøre trafodeler på da Trafo var en trafo) kunne bli gangforbindelse fra Kampen (nå må man ta en kjempeomvei, først over Esnjøveien også rundt hele bygget og inn på baksiden, kjøreadkomsten). Bydelen sa bare ja og ha, og så rev JBV brokaret. Tilsvarende kunne vi anlagt en gangi/sykkelbro fra krysset ved Svartdalsveien/Ekebergveien til Galgeberg, så vi slapp den kjipe dumpa ved Kværner. En sånn bru kunne blitt elegant og smekker, fotgjengere og syklister veier ikke så mye som biler. Men det får vi aldri…

  Hva er det med denne byen?` Vi skriver 2013, og fremdeles er den totalt i lomma på et Tæringsliv som har stivna i 60-tallets bilforherligelse? Jamfør de avsindige planene om 300!!! P-plasser under Youngstorget, og et Tæringsliv som får hattifnatter fordi de ikke får flere? Vi trenger flere P-plasser i sentrum som vi trenger et høl i hue. Skal jeg hja en designersofa i Møllergata, forventer jeg at butikken kjører den hjem til meg. Ellers er det Kulturinstitusjonen på Furuset, med flatpakkede godbiter, hvortil det går egen buss, og t-bane (litt å gå, men man har da sekk og traller) eller grønne Ruter#-busser. Og de tilbyr selvsagt hjemkjøring (til en pris, men hvor ofte kjøper man ny sofa? Og er det noen vits i å holde en hel bil bare for å frakte en sofa en gang i tiåret?). Tilsvarende med hvitevarer og brunevarer. Store kjeder innen den nisjen tilbyr gjerne både fri hjemkjøring, og bortkjøring av gamle varer. Det er jo bra.

  At Bogstadveien skal være avhengig av bilen for å fungere, er jo tøv, bare se på Karl Johans gate. Bogstadveien som handlegate blir jo mere og mere kjedelig, whatwith kjedenes innmarsj. Nå er det igjen to (tre, om vi regner med jernvarehandleren på Rosenborg) skikkelige forretninger der. Resten er bare kjedefilialer. Og DNBs anneksjon av Vinkelgården er bare trist. Før var det liv på Vinkelplassen, med kaffeforretning (og kaffebar), 7-11, undertøy (for damer), skobutikk, urmaker, tannleger og Krishnas Cuisine. Nå er det ingenting. Skal Tæringslivet ha kunder, må de kunne tilby noe attraktivt. En Bogstadvei med bare biler og kjeder er tunga ut av vinduet. Idag tar Tuschen Porchen for å handle blondeundertøy på H&M. Det vil hun kunne fortsette med, og hun kommer garantert til å kjøre og stå i veien for trikk og sykkel. En by som hadde vært 2013 og ikke 1960 i hue, hadde gjort som Montpellier, og parkert Tuschen med Porchen og lagt til rette for de som reiser kollektivt og går og sykler. Men ikke Oslo. Sukk.

  Torvund: At du holder koken er beundringssverdig. At noen tar jobben som Don Quixote, er stort. Nå mener jeg ikke at det er quixotic å prøve å få litt fornuft inn i Vegvesen og Rådhus, men heller det at det er som å kjempe mot vindmøller, jamfør Dronning Eufeismes gate & Håkon Vs gate (Oslos svar på Stalin Allee).

 • Lars Male Hartviksen

  +1 for å holde koken oppe.

 • arthemax

  Fordelen med sykkelveier fremfor sykkelfelt er at de ikke er knyttet til veien som skal krysses. En sykkelvei kan gå over eller under bilveien. Et sykkelfelt vil følge bilveien og måtte krysse alle veier den krysser.

  Nettopp derfor er det så få sykkelfelt i Nederland, man har separert sykkelveinettet fra bilveinettet slik at biler og syklister kommer i så få konfliktsituasjoner som mulig. Der bilveien må krysses har syklistene blitt prioritert.

  Hvis sykkelfeltene er dobbelt så trygge som sykkelveiene ved kryssing av bilvei, men sykkelfeltene krysser veier tre ganger så ofte, er sykkelveien fortsatt tryggere i praksis.

  Poenget ditt om at folk må føle seg trygge på sykkelen er derimot det viktigste argumentet for at sykkelveier er bedre enn sykkelfelt.