De førerløse bilene — språk er makt!

PedalkraftEn typisk Twittermelding fra f.eks. Operasjonssentralen ved politiet i Oslo på Twitter der denne fra 15. juni:

“Louisesgt, trafikkulykke, bil mot syklist, nødetatene er på vei.”

Vi skal merke oss språkbruken, som er ganske konsekvent når ulike politienheter melder om slik ulykker. Det er et kjøretøy, tilsynelatende uten fører, mot person: Bil mot syklist.

Språk er makt. Ved å avpersonifisere bilisten og redusere denne til et kjøretøy, tar politiet bilistens parti. Personen som kjørte bilen er ikke en del av ulykken, det er bare bilen som er involvert. Syklisten derimot, er i høyeste grad til stede i omtalen. Det må enten bli “Bil mot sykkel”, eller “Bilist mot syklist”.

Det er neppe bevisst språkbruk fra politiet. Men det reflekterer en grunnholdning og bekrefter et generelt inntrykk av politiet som en bilistvennlig og sykkelfiendtlig etat.

Politiet og andre må likestille de to parter i en ulykke. Det riktige er etter min mening at en bilist kjørte på en syklist. Og selvfølgelig var det  “bilisten som skulle svinge”, ikke “bilen skulle svinge”, slik det står i denne notisen i Firda.

Budstikka er litt bedre i den foreløpig siste ulykkesrapporten de har gjengitt. Det heter riktignok “Syklist og bil kolliderte på Nesbru” i overskriften. Men de har i det minste fått med seg at bilisten ikke overholdt vikeplikt, som er en opplysning som ofte mangler. Og de hadde altså fått det med seg at det var bilisten, ikke bilen som ikke overholdt vikeplikten. Kanskje gjorde de et unntak, siden det var en kvinne som kjørte. De skriver:

“mens den kvinnelige sjåføren skulle svinge inn til Kiwi-butikken ikke overholdt vikeplikten da det smalt.”.

Men hvorfor de også må henge på en påstand om at “syklisten kom i en vanvittig fart”, er vanskelig å forstå. Slike vitneuttalelser er notorisk upålitelige. Det kan se om som om det er politiet som er kilde til denne uttalelsen, men det fremgår ikke klart. Men politiet liker å komme med slike irrelevante og ofte feilaktige opplysninger som bidrar til å frita bilistene for deres ansvar, og skyve skylden over på syklistene.

Hamar Dagblad – Østlendingen gjorde det meste galt, basert på politikilder, de de skrev “Syklist påkjørt i Vangsvegen”. (Jeg har tidligere omtalt saken her.) De bygger på uttalelser fra en viss operasjonsleder Geir Rygh ved Hedmark politidistrikt. De siterer Geir Rygh på dette:

“Bilen kom kjørende fra Strandgata og opp Vangsvegen, mens syklisten kom kjørende ut Torggata. Sistnevnte skal ifølge vitner ha holdt høy hastighet. Syklisten benyttet seg ikke av fotgjengerfeltet”

Det var altså bilen, tydeligvis uten fører, som kom kjørende fra Strandgata og opp Vangsveien. Det var ingen bilist som kjørte. Men det var altså en syklist som kom kjørende ut Torggata, så sykkelen hadde i det minste fører. Fra hvilken del av Torggata syklisten kom, det evner ikke Geir Rygh å fortelle. Det er ganske vesentlig om syklisten kom fra høyre eller venstre – begge deler er mulig der ulykken skjedde. Hvem hadde vikeplikt? Geir Rygh klarer ikke å formidle det, eller kanskje han ikke synes det er så viktig — det var tross alt bare en syklist.

Derimot presterer Geir Rygh å komme med rent tøv. Først er det det sedvanlige om at syklisten kom i stor hastighet, igjen basert på vitner. Tror Geir Rygh at slike vitner er i stand til å gi en noenlunde troverdig vurdering av hastigheten? Men det mest idiotiske kommer til slutt: Syklisten benyttet seg ikke av fotgjengerfeltet! Hvis Geir Rygh er så utvitende at han tror fotgjengerfelt er for syklister, bør han øyeblikkelig avskiltes og sendes på omskolering — eller i alle fall etterutdanning med obligatoriske daglige sykkelturer. Folk som kan få seg til noe som er så dumt bør ikke få uttale seg offentlig på vegne av en etat.

Politiet må på språkopplæring. Det er Politidirektoratets ansvar har politiet har den nødvendige kompetanse, også språklig. Politimesterne må rydde opp i sine distrikter.

Print Friendly
 • LarsMo

  Det er ikke bare politifolk som er upresise. Journalister er like ille.

  Hvem har egentlig skylda her, var syklisten uoppmerksom, eller brøt bilisten vikeplikten?
  http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article7773629.ece

  Kanskje hadde det vært bedre om flere syklet med hjelmkamera?
  Jf: http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article7758737.ece

  Forøvrig hadde det vært interessant å høre Torvunds mening om reglene for sykling som Adressa har fått fra Statens Vegvesen: (Etterspill av artikkelen ovenfor)

  http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article7771935.ece

 • Lars Male Hartviksen

  He he artig observert. Men: Trafikant A består av ca 100 kg syklist og bare 10 kg sykkel, altså minst 90% syklist. Trafikant B består av 1000 kg bil og ca 100 kg bilist, altså 90% bil. Politiet har altså rett i sin påstand med en feilmargin på 1 sigma.

 • OlavTorvund

  Så du mener det er skrotvekten som skal avgjøre? Jeg mener fortatt at det er den som sikker bak rattet, eller på sykkelen, som er ansvarlig for det som skjer.

 • Martin P. Hoff

  Holdninger i samfunnet blir ofte identifisert igjennom retorikken som brukes – også her. Godt observert og skrevet.

 • Lars Male Hartviksen

  Selvfølgelig. Jeg bare liker å påpeke hvor mye dødvekt bilister tar med seg.
  Leste artikkelen fra Nesbru nå, og bilisten blir liksom tatt ut av betraktning. Her gjøres det nesten helt klart kun en syklist som er del i ulykken. Han har “holdt vanvittig høy fart” og kjørt inn i en bil, så det skal virke selvforskyldt. Får nesten inntrykk av at bilen står parkert.

  Brukte bilisten blinklyset? Brøt syklisten fartsgrensen, siden man tar farten opp?

  Bilisten skulle bare på kiwi-butikken stakkars. Hva “skulle bare” syklisten? Hjem og lage mat til barna sine?

 • PalLykkja

  Interessant språkbruk, det var eg ikkje klar over. Når det gjeld bilistar sine holdning til sykkelistar så må eg seie at det er på tide at politiet ryddar opp. Det kan ikkje vere slik at mjuke trafikantar som brukar det mest miljøvenlege transportalternativet av alt, skal verte hantert etter den sterkastes rett i trafikken. Me har lover fordi me ikkje vil la den sterkaste få styre.

  Men, på den andre sida så må sykkelforbundet og slike sykkelaktivistar som du er Olav vere med på å påverke holdningane til dei som syklar alt det reimer og tøy kan halde mellom barnefamiliar på tur i marka. I trafikken så er eg ikkje plaga av nærgåande sykkelistar, for då passar eg og ungane for bilar uansett. Men, gærningsykling når ein er ute i naturen for å plukke blomar og slappe av frå trafikken, det provoserar veldig fordi då er ein i eit anna modus enn langs bilvegen.

  I Noreg er det til tider ein voldsom egoisme. Barnefamliliar på bussar vert nesten hivd av bussen om poden slår seg vrang. Me lever i eit samfunn der barnefamiliar vert sett på som omsynslause om dei tek med barna på offentleg transport. Ein ser den same egoismen bilistar utvisar mot sykkelistar fordi dei har vågd seg til å bruke vegane for å koma seg fram.

  Eller i nabolaget der ungeskrik får folk til å skrive hundrevis av illsinte innlegg mot dei som let ungane få skråle og bråke. Kvifor går det ikkje an å vere romsleg og liberal? Eg vert kanskje forsinka tilsaman 2 minutter i året av sykkelistar fordi eg må bremse ned og køyre fint rundt. 2 minutter på eit heilt år. Med den korte sumaren som er i Noreg så må kanskje nokre grinebitarar sitje ute og høyre på ungeskrål ein fem-ti timar i løpet av den korte sumaren for at barn skal få lov å vere barn. Når ein attpå til veit at mange eldre vert stuva vekk på gamleheimar i åresvis utan at nokon vitjar dei, så må det vere noko særeigent egoistisk ved den norske kulturen i dag. Håpar fildelingskulturen får folk på rett spor 😉

 • OlavTorvund

  Jeg har ikke noe ansvar for syklister, skiløpere, hundeeiere eller andre som opptrer lite hensynsfullt i Marka eller andre steder.

 • PalLykkja

  Ikkje du som privatperson, men interesseorganisasjonar som “Skiforeningen”. Dei og sykkelorganisasjonane har eit ansvar for å byggje holdningar. Norsk Automobilforening og Trygg Trafikk byggjer holdningar og arbeider for å fremje gode idear dei også. Dersom NAF skulle svare på om dei synes det er ok å spyle vindusspylarvæske på sykkelistar eller presse dei av vegen med ein ullen fjern kommentar som “sykkelistane kan sykle på eit tidspunkt med mindre trafikk”, eller “det er meir enn nok vegar, og det burde være ein smal sak for sykkelistane å finne ein veg med mindre trafikk og dermed vere til mindre irritasjon for bilistane, tenk smart og ver hensynsfull”, eller denne, “akkurat som politiet åtvarar unge jenter mot å kle seg utfordrande i helgene, så bør sykkelistar la vere å freiste aggressive bilsjåførar i rushet”. Det at politifolk i Oslo indirekte seier at jenter som går utfordrande kledd har seg sjølv å takke om dei vert valdtekne er nesten som å seie at “bilen køyrde på sykkelisten”. “Bilen” vert like nøytral som gjerningsmannen.

  I veldig mange samfunn i verda så er det den sterkastes rett i trafikken, med fotgjengerar nederst på rangstigen. Når politiet ikkje går ut i gatene og handhevar fotgjengaranes rettar så ser me at også i Noreg så vert respekten for fotgjengarar mindre og mindre.

  Det er stor aksept for , så har me jo sett kva amerikansk “bailout” går ut på, dvs. ran på høglys dag. Laffer-kurva lissom.

  Eller i di gate, åndsverkslovgjeving som går over alle støvleskaft, dette er privatisering av fellesressursar etter Kong Midas prinsippet. Er ikkje meir nøye med empirien denne IP-industrien enn Reagan var med Laffer-kurva.

  Eller for litt over 40 år sidan at berre to personar gjorde til at Noreg tilfeldigvis fekk ei grense som gjorde at dei fleste oljefunna såvidt sneik seg innom denne grensa, i kamp mot “Dei sju systre”. Desse “Sju systrene” dreiv ran av globale fellesressursar, og fekk korrupte Emirar i utviklingsland til å skrive under på at det var Allah’s vilje at Conoco kom og forsynte seg gratis av oljeressursane, og i Noreg så var det rettskjeldelæra som vart endra i “Dei sju systrene” sin favør så vidt eg hugsar.

  Eg trur at det å organisere samfunnet etter den sterkastes rett gir oss eit samfunn som veldig få eigentleg ynskjer å leve i, og om ikkje vår generasjon kjem så langt at me øydelegg dei demokratiske verdiane, eller naturgrunnlaget vårt, så er det mykje som tydar på at framtidige generasjonar må betale prisen for ego-tenkjinga i vår tid. Vesten vart brårik for femti år sidan, og konsumsamfunnet gjekk jo til hovudet på dei som i dag er eldre, det er forståeleg, men dei har fått litt for gode røynsler med konsumeringa, dei trur at gleda veks inn i himmelen akkurat som alle nyrike, og dei gjorde til og med egoismen til sitt samfunnsøkonomiske og statsvitskaplege mantra. Eg trur denne kulturen som vart dyrka fram no visar sitt sanne omsynslause ansikt i høve mellom marka-brukarar til fots og på hjul, og i mellom bilar og sykkelistar, og i voldtekter av lettkledde kvinner på byen. Det er difor veldig vanskeleg å gjere noko som monnar mot desse symptomene, fordi egoismen har vore dyrka i fleire tiår som ein dygd.

 • Peter Udbjørg

  Selvom det kan gå på nervene, hiver ikke jeg skrikerunger av trikken min. Det går over, og røsj er røsj. Og jeg har hatt småunger sjøl, så jeg veit at unger kan ha dårlige dager. Dessuten har barnevognsføreren betalt for seg. 🙂

 • Peter Udbjørg

  Se bare på boligmarkedet. Fra køordning (kjipt, og kanhende med penger under bordet), men kø er likt for alle. Og selv penga under bordet var ikke sekssifra. Og leiebolig var kurant, både hva leie og og kontrakt angikk.
  Nå er det “fritt marked”, det er penga som rår, og de som alt har bolig (de feite 60-åringene som fikk vekk køordningen) kan selge med nem profit, mens de unge ikke lengher har noen stige å klatre opp, for den tok 68-generasjonen med seg.
  Nå er “grønne verdier” i vinden som aldri før. I 1994 kunne vi velge og vrake i hytter i Etterstad kolonihage, nå er det 10 års venteliste. Men har du først holdt ut i køen, er prisene sjelden større enn 1-200 000 (gjerne lavere). Mens på øyene, der er det “fritt marked”. Medmindre du arver ei øyhytte, kan du bare glemme å få deg en. For prisene der ute er fort 2-3 Mnok, og hvem har råd til øyhytte og bolig, også til 2-3 Mnok, på én til to alminnelige inntekter?

 • OlavTorvund

  Jeg har litt vanskelig for å se hva dette har å gjøre med hvordan man omtaler biler og bilister i forbindelse med trafikkulykker.

 • Peter Udbjørg

  Sorry. Det ble en rant… Men ellers er jeg enig med deg: “Bilen”, har den ingen fører?