Oslopolitiet (for) raske med å frikjenne bilist

I dag morges kjørte føreren av en varebil på en syklist.  Som så alt for ofte i slike saker får vi bare ufullstendige og mangelfulle opplysninger i media. Men i følge NRK Østlandssendingen kom varebilen ut fra en sidegate til Trondheimsveien.  Hvis bildet gjengir stedet korrekt, synes denne sidegaten å ha vært Conradis gate.

Conradis gate er skiltet som gatetun. Trafikkreglene § 7 nr 4 er helt klar: Den som kommer ut fra gatetun har vikelikt for annen trafikk. Men operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt bryr seg åpenbart ikke om vikeplikt, i alle fall ikke i de tilfellene hvor det er en bilist som har vikeplikt for en syklist. Han frikjenner raskt bilisten, og hevder at det er syklisten som har opptrådt klanderverdig. Det er altså syklisten som skal klandres for å ha kolliidert med en blist som ikke overholdt sin vikeplikt. Bilister som ikke overholder vikeplikt er en av de viktigste årsakene til ulykker mellom sykkel og bil som medfører alvorlig skade.

Dette føyer seg inn i et mønster. Politiet er svært så raske med å frikjenne bilister, også i tilfeller hvor de bryter vikeplikt for syklister.

Oslopolitiet bekrefter nok en gang at de er bilistenes venn og en av syklistenes verste fiender.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly
 • Aage Fjell

  Du klager på ufullstendig og mangelfulle opplysninger, men gjetter basert på disse opplysningene at det er snakk om Conradis gate?
  Uhm…

 • OlavTorvund

  Den sidegaten det er bilde av, er Conradis gate.

 • relet

  Det er heldigvis ikke politiet som dømmer eller frikjenner i det hele tatt.

 • Allment_interessert

  Forslag: Omtal syklister som “person på sykkel” og bilist som “person i bil”, for å sette fokus på at det er personer som gjør dette og som blir skadd.

  Som advokat er du sikkert inne på viktigheten av semantikk 😉

 • OlavTorvund

  Man kan vel bare si bilist og syklist? Bilist kjørte på syklist, en litt for vanlig hendelse.

 • OlavTorvund

  Det er gjerne politiet som bestemmer om det skal iverksettes noen reaksjon. Når politiet ikke oppretter sak eller henlegger, så der det i praksis de som frikjenner.

 • OlavTorvund

  Jeg synes bilist og syklist får fram det personlige, i motsetnng til når man bruker uttrykk som “bil mot syklist”. Da fjernes det personlige for bilisten.

 • Lars Male Hartviksen

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10149588

  Ny ulykke, denne gang på Bjørkelangen. Bil mot hest med husky. Ingen informasjon fra politiet selvsagt, men bilder som viser isdekket vei og ingenting som hindrer sikt. Ser ingen grunn til at en hest med vogn er noe som skal være vanskelig å spotte.

  Skader på bil og husky som viser at det har vært holdt uforsvarlig høy fart etter forholdene for å si det veldig mildt.

  Hvis man ser myke trafikanter i eller ved veien … spesielt barn … og man fortsetter å kjøre i så stor fart … på isdekket veibane – så er fortsatt det viktigste å passe på at saken ikke blir fremstilt på en måte som skaper et inntrykk av bilisten kan ha gjort noe galt?

  Nok er en grunn til at jeg ikke tør å dra på sykkelferie i Norge.

 • Pingback: Politiet frikjenner bilist i ulykke og feilinformerer — igjen! | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Vikepliktregler mm for syklister, et villniss overmodent for revisjon | Olav Torvunds blogg()