Hvor mange har syklet over Jerusalem bro?

Vi er fortsatt i Oslo, ikke på et eller annet konfliktfylt sted i Midt-Østen. Jerusalem bro krysser Akerselven mellom Lilleborg og Bjølsen valsemølle.

Det er ikke en bro jeg tenker mye på, og enda sjeldnere sykler på. Men jeg ble minnet om den da jeg igjen leste Handlingsplan for sykkel 2010-2014. Dette er et av prosjektene som er nevnt som del av en “grønn rute”, og det er et av de prosjektene som faktisk er gjennomført. Den ble åpnet i august 2011.

Det er en fin bro. Arkitektene ser ut til å like den. “Våre veger” kaller den en perle av en bru (skjønt de siterer vel bare daværende samferdselsbyråd Jøran Kallmyr). Det er en staselig gang- og sykkelbro, skriver Akerselvvandring. Teknisk Ukeblad har laget en billedserie fra broen. Den skal ha kostet 18 millioner, noe som slett ikke er så galt for et slikt prosjekt.

Men er det noen som sykler der?

Jeg krysser Akerselven med sykkel i dette området omtrent to ganger pr uke. I løpet av de drøye to årene den har vært der, har jeg syklet over denne broen to ganger. Første gang var like etter at den åpnet, for å teste den. Den ble en “been there, done that” opplevelse. Som en del av min research for prosjektet “Mellom ringene, sykkelstrekninger mellom Kirkeveiringen og Store ringvei”, syklet jeg den en gang til. Men bortsett fra slik testsykling, bruker jeg den ikke.

Broen er helt feil, sett fra en syklists ståsted. For det første er det en gang- og sykkelbro.

Jerusalem bro 2Alle syklister og alle som tar sykkel på alvor, vet at kombinerte gang- og sykkelveier, bro eller ikke, er ubrukelige løsninger. Det blir ikke bedre av at vi stadig får høre den feilaktige påstanden at på slike veier sykler man på fotgjengernes premisser. Det er gang- og sykkelvei, hvor det burde forutsettes samspill og at begge grupper tar hensyn til hverandre. Gang- og sykkelveier er ikke lekeplasser, slik noen foreldre synes å tro og får mediene til å skrive. Det er heller ikke akseptabelt at man går med tre barnevogner i bredden og blokkerer hele veien. Men slik er det i praksis, og det understreker at slike “løsninger” er ubrukelig.

Når man kommer over på østsiden av Akerselven, er det ingen tilrettelegging for sykkel. Man havner i en vei med trikkeskinner, den type vei som er minst egnet for sykling.

Sandaker

Fra begge kanter sykler man i praksis ned til broen. Selv om nedoverbakker kan være behagelige når vi sykler, vet vi at de straffer deg med motbakke på den andre siden. For syklister er det et poeng å ikke tape høyde og holde seg unna slike ned-opp løsninger.

Jeg krysser Akerelven omtrent her på vei fra Frogner til Sinsen (og videre til Grorud). På den ruten velger jeg Maridalsveien – Brochmanns gt – Treschows gt fremfor Arendalsgt – Treschows gt, nettopp for ikke å tape høyde når hovedretningen er oppover. Nedover velger jeg gjerne Treschows gt – Arendalsgt. Men uansett krysser jeg Akerselven via Treschows gt ovenfor Bjølsen valsemølle. Det kunne ikke falle meg inn å velge Jerusalem bru, som ville bety en omvei på del ikke tilrettelagt, dels dårlig tilrettelagt vei (G/S-vei), og litt ekstra motbakke. Been there, done that, never again.

Kart_Frogner-SinsenJeg har ikke noe imot turveier. Men i alle fall for syklister er det ikke turveier vi mangler i Oslo. Vil man sykle på tur har vi Marka, og dessuten mange turveier som kan ta oss omtrent fra sentrum ut i Marka.

Det Oslo mangler er veier som gir god fremkommelighet for syklister som bruker sykkelen til transport. Vi blir stadig minnet om hvor viktig denne hverdagsmosjonen er for vår egen helse og for folkehelsen generelt. Vi vil raskt fram, akkurat som alle andre som f.eks. er på vei til eller fra jobb. Vi er ikke ute på tur og vil ikke ut på omveier og veier hvor vi i praksis sykler på fotgjengeres premisser. Derfor er prosjekter som Jerusalem bro ikke en del av noen tilrettelegging for syklister. Det er en type prosjekt vi ser litt for mange av: Dyre prestisjeprosjekter med svært liten nytteverdi.

Det man burde ha gjort var å fjerne gateparkeringen i Treschows gt, og gjort Arendalsgt til en virkelig miljøgate (ikke bare en gate med dyrere parkeringslommer og noen få trær). Dette ville ha økt nytteverdien av de sykkelfeltene som tross alt finnes i Kierschows gt. I andre enden burde det selvsagt ha vært sykkelfelt fra “Nordpolen” til Sinsen. Men her har Oslo kommune i stedet valgt å lage nok et monument som demonstrerer at det meste de sier om satsing på sykkel er bløff: Veien er lagt ny i 2012, rett forbi en ny skole. Men det er ingen tilrettelegging for sykkel. De reelle prioriteringer viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. Gjennom handling viser Oslos politikere gang på gang at de prioriterer bil, mens sykkel har en tendens til å bli “glemt”. Sykkel er bare prioritert på det retoriske, ikke det praktiske plan.

Det er slikt som gjør at man helt mister troen på Oslo-politikere, og at håpet om at Oslo noen gang skal bli en sykkelby svinner.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly
 • tharan

  Vi syklister er forskjellige . Jeg setter umåtelig stor pris på å kunne sykle ned og opp gangveien langs Akerselva hver dag til og fra jobb og på byturer i helgene, – og over Jerusalem bro på handletur til Torshov og på turer østover mot Tøyen. Broa velges ofte. Nei hverken gangveien langs Akerselva eller Jerusalem bro er separate men for mange av oss som ikke krever topp fart hele turen er det helt greit. Turveisystemet langs vassdragene og de grønne rutene som gradvis skal bygges ut og binde byen sammen er og vil være et fantastisk supplement til det vi selvsagt burde ha i tillegg; et finmasket nett av separate og trygge sykkelveier i alle gater. Selv med det optimale sykkelveinettet i gatene vil mange av oss likevel vil velge saktere fart og tåle å bremse en gang eller to for lekende barn for å få en grønn og rolig start og slutt på dagen. Det vil kreve stor plass og være et stort naturinngrep å lage separate gang og sykkelveier alle stedene langs turveisystemet og det er det ikke verdt. Isteden for å angripe utbyggingen av grønne ruter og turveisystemet burde du heller si ja takk begge deler. For det er ja takk begge deler. Vi syklister er ikke bare forskjellige som mennesker men opptrer også forskjellige på èn tur gjennom byen. På turveisystemet går pulsen ned og jeg tar det med ro og nyter naturen – i gatene går tempoet opp og jeg må fort og trygt frem. Ja takk begge deler! Og jeg håper virkelig ikke at SLF deler ditt syn og at dette er starten på en kampanje for å få oss bort fra gang/ turveisystemet.

 • OlavTorvund

  Jeg er ikke mot turveier. Jeg synes det er flott at Oslo har mange slike å by på, også for syklister. Men jeg synes Jerusalem bro er et av kanskje litt for mange eksempler på feilprioriteringer. Da jeg leste om broen i forbindelse med åpningen var jeg overrasket over at jeg ikke hadde sett at den var under bygging. Kanskje kunne den være fin å bruke på mine sykkelturer mellom Frogner og Grorud, tenkte jeg. Jeg måtte lete etter den, og det ble med en forsøkstur.

  Det er en turvei på vestsiden av Akerselven. Men krysser man over til østsiden, kommer man til ingen ting. Det er mye som kunne vært gjort som ikke koster så mye penger, også på Bjølsen/Sagene/Torshov/Sandaker. Men det krever litt politisk vilje og mot, som mangler i Oslo. Derfor velger man heller de dyre løsninger som har ganske begrenset nytteverdi. Turveien langs Akerselven er flott. Men en ordentlig sykkelforbindelse mellom rundkjøringen Uelandsgt/Kierschows gt og Sinsen ville betydd mer for fler syklister. Men den ville også vært merkbar for bilister, og da feiger politikerne ut. I stedet bygger man en bro som ganske få vet at finnes, som egentlig ikke knytter sammen noe. Men som koster penger.

 • tharan

  Jerusalem bro er ikke bare en sykkelbro. Den brukes også av gående – mye. Å gjøre byen gangbar hører også til arbeidet med å gjøre byen mer sykkelvennlig. Det gjør at flere får et alternativ til bilen og det betyr mindre biler på veien og som tross alt er byens og syklistenes store mare. Der du mener broa ender i ingenting ender den i utrolig nyttig videretransport og infrastruktur for andre. Man kommer rett opp på trikkeholdeplass. Den ene veien tar deg ned til byen og Grunerløkka og den andre oppover mot Storo og T-banen og videre opp til Kjelsås hvis det er turen. Den ender også opp en et lite kjøpesenter med pol, apotek og god matbutikk. Det er mange fra Bjølsen, Sagene , nedre Tåsen sida som tar turen dit på beina og med sykkel for å handle nå som vi har fått snarveien over broa.. Jeg observerte flere der med både sekk og handleposer idag og det gjør jeg ofte ettersom jeg bruker den ofte i motsetning til deg. Ungene mine bruker broa til trikken for å komme ned til byen og det gjør også deres jevnaldrende i området. De som bor på andre siden kommer rask inn på turveissystemtet. Det er herlig å ha en så vakker og spennende snarvei akkurat der med en helt unik utsikt over vakre Akerselva. Oslo har ikke noe lignende og vi hadde vært en fattigere by uten. Det er så uendelig mange andre prosjekter der det tilrettelegges for økt bilbruk å hamre løs på som eksempel på feilslått prioritering – for eksempel den storstilte byggingen av rundkjøringer som kun er for å få bedre flyt i biltrafikken men som gjør det farligere å være syklist og mye mer. tungvint å være fotgjenger.

 • OlavTorvund

  Det er bra å gjøre byen mer fotgjengervennlig. Men et sykkeltiltak er det ikke. Ellers er jeg enig i at den grunnleggende feilprioriteringen i denne byen er at bilistene alltid vinner når det kommer til praktisk politikk.