Politiinspektør Jan Guttormsen hetser syklistene og feilinformerer. Kan han ikke trafikkreglene, @politietoslo

Fritt frem for lovløse syklister er en overskrift i Nettavisen, hvor politiinspektør Jan Guttormsen uttaler seg om syklister.  Som vanlig når politiet uttaler seg om syklister, er det udokumentert og til dels feil.

“Alle syklister er pliktig til å følge Veitrafikkloven. En sykkel beregnes som et kjøretøy, så fort den er i veibanen”, sier Jan Guttormsen. Selvfølgelig skal syklister følge veitrafikkloven og trafikkreglene. Akkurat som det er et stor antall bilister som ikke følger disse regelen, er det også syklister som opptrer i strid med disse reglene.

Vi som sykler opplever jevnlig bilister som passerer alt for nær, som kommer bakfra i altfor stor fart og presser seg forbi, som ikke overholder vikeplikt og som parkerer i sykkelfelt. Politiet bryr seg ikke. Jeg har aldri sett at politiet, i alle fall ikke Politiet i Oslo noen gang har gjort noe for å bedre forholdene for syklister.  Vi kan vel også minne om at det tok veldig lang tid før politiet gjorde noe for å håndheve kjøreforbudet i Finnmarksgata. Overskriften kunne like gjerne vært: “Fritt frem for lovløse bilister”, og det hadde ikke vær mer feil.

En sykkel er et kjøretøy, også når den står låst fast i et sykkelstativ, akkurat som en parkert bil er et kjøretøy. Så sykkelen er et kjøretøy også f.eks. på et fortau.

“De fleste som får bot, blir tatt for sykling på rødt lys, som også er noe av det absolutt farligste man kan gjøre som syklist”, sier Guttormsen.  Det er en av politiets kjepphester. Det er faktisk veldig svakt belegg for å hevde at det er farlig å sykle på rødt lys. Da Transportøkonomisk institutt skulle undersøke sykling på rødt lys, undersøkte de et stort antall ulykker, og fant ikke én som skyldtes sykling på rødt lys. Politiet gjentar stadig påstanden om at dette er så farlig, men har ikke klart å legge fram dokumentasjon på noe som helst. Men politiet vil helst hetse fritt, uten å måtte forholde seg til ubehagelige fakta som ikke stemmer med deres fordommer. Jeg har klart å finne to eksempler på trafikkulykker for sykling på rødt sies å være årsaken, en i Oslo og en i Trondheim. Jeg utelukker ikke at det er fler. Men det er politiet som påstår at dette er så farlig, og da er det de som bør kunne underbygge sine påstander. Men politiet feiger ut. De vil ikke diskutere det offentlig, sier de gjerne. Makten er gjerne arrogant, også politimakten.

Politiinspektør Jan Guttormsen legger til at syklistene ofte også kommer i for høy hastighet og nevner paragraf tre i Veitrafikkloven:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Vi har hørt dette mange ganger før. “Syklisten kom i høy hastighet”, er ofte politiets udokumenterte påstand for å frikjenne sine venner bilistene når bilister ikke har overholdt vikeplikt og dermed forårsaket kollisjon med syklist.

Poilitiinspektør Jan Guttormsen kan selvsagt ikke la være å flette inn litt generell sykkelhets i sine kommentarer:

“Ifølge Guttormsen opplever publikum at syklistene viser svært lite hensyn og ikke følger reglene.”

Gruppetenking. Jeg opplever at politifolk ikke kan trafikkreglene og benytter enhver anledning til å hetse syklister. Jeg har ikke dekning for å generalisere på denne måten, selv om om jeg kan komme med mange dokumenterte eksempler. Det finnes hederlige og skikkelige politifolk også. Men jeg har like godt grunnlag for slik generalisering som politiinnspektør Jan Guttormsen har for sine generaliseringer om syklister.

Politiinspektør Jan Guttormsen avslutter med noe som er helt feil, og underbygger inntrykket av at han ikke kan trafikkreglene.

“Blant regler syklistene bør følge nevner Guttormsen at man skal bruke sykkelfelt der det er til stede, holde seg inntil høyre skulder når man sykler på vei og generelt opptre hensynsfult. “

Det finnes ingen regler som sier at syklister skal bruke sykkelfelt. Syklister er i sin fulle rett til å bruke kjørefeltet, også om det er sykkelfelt. I Oslo har man mange steder valgt den farlige idiotløsningen med parkeringslommer på innsiden av sykkelfelt. Slike parkeringslommer gjør i praksis sykkelfelt ubrukelige. De altfor smale sykkelfeltene som man gjerne anlegger i Oslo, er ikke mer enn den sikkerhetsmarginen man trenger til parkerte biler. Denne “løsningen” viser at Oslos politikere prioriterer bil, også i det som påstås å være en del av et hovedsykkelveinett — uansett hva måtte si i festtaler. Selv sykler jeg vanligvis i kjørefeltet når det er parkeringslommer som ødelegger verdien av sykkelfeltet. Og jeg og andre syklister har selvfølgelig rett til å bruke kjørefeltet.

WIMG_4614_DxONoen sykkelfelt er dårlig laget og enda dårligere vedlikehold. I dag kom jeg syklende ned Monolittveien, som er den del av det som påstås å være et hovedsykkelveinett. Det hadde vært et kraftig regnskyll, og sykkelfeltet var fullt av vann – slik det pleier å være her når det regner. Det gjør sykkelfeltet ubrukelig. Og man kan ikke stadig svinge ut og inn i kjørefeltet, så det er bedre å velge kjørefeltet hele veien.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet er alt for mange bilister som parkerer i sykkelfelt. Der er det all stans forbudt, men politiet bryr seg stort sett ikke. Da må vi selvsagt ut i kjørefeltet.

WIMG_5923_DxOVi som sykler om vinteren, opplever at sykkelfelt som regel er ubrukelige på grunn av for dårlig vintervedlikehold.

WIMG_6108_DxOVi får her også legge til at sykkelfiendene i Oslopolitiet har, ved misbruk av sin skiltmyndighet, påtvunget Oslo farlige sykkelfeller i form av ubrukelige sykkelfelt som plutselig forsvinner, uten varsel, slik som her utenfor Ullevålsveien 15. Det er politiets hærverk som gjør det farligere å sykle i denne byen.

WIMG_3027_DxOSå kan man lure på om politiinspektør Jan Guttormsen noen gang har syklet, i alle fall om han har syklet siden har var barn og om han har syklet i Oslo.

Syklister skal “holde seg inntil høyre skulder når man sykler på vei” påstår han. Det er et farlig råd.

Syklister må alltid sørge for å ha tilstrekkelig margin, blant annet til veiens kant. Man bør i alle fall sykle en meter inn i kjørefeltet. Er det parkerte biler på innsiden, bør man ha større klaring fordi parkerte biler alltid utgjør en fare for syklister. Dessuten skal man aldri legge seg slik i veien at det inviterer bilister til å presse seg forbi der det i praksis er for liten plass til å foreta en forsvarlig forbikjøring. Er det ikke plass til å kjøre forbi på forsvarlig vis, i praksis til å skifte kjørefelt, legger jeg meg så langt ut i veien at det ikke er mulig å presse seg forbi. Da kan det nok hende at jeg irriterer noen av de for politiinspektør Jan Guttormsen så hellige bilistene, men det må man gjøre. Er det trikkeskinner, legger man seg mellom trikkeskinnene. Denne damen i Bogstadveien har plassert seg helt riktig.

WIMG_0257_DxOOslopolitiet har påtvunget Oslo mange av de ubrukelige løsnignene hvor sykkelfeltet forsvinner når man nærmer seg et kryss, for å gi plass til et ekstra kjørefelt for bilister. Politiet, som har påtvunget byen dette ved misbruk av sin skiltmyndighet, liker biler — ikke syklister. Så for politiet er det en selvfølge at bilister skal prioriteres. Når sykkelfeltet forsvinner, da sier dette ganske tydelig at her er det ikke plass til at bilister kan kjøre forbi i samme kjørefelt. Derfor skal man ikke legge seg til høyre, men mest mulig midt i kjørefeltet. Det er dessuten forbudt å kjøre forbi i eller umiddelbart foran et kryss. Det gjelder selvsagt også forbikjøring av syklister, men bilister bryr seg vanligvis ikke om det.

Sykkel_filer_StHans1Dette er ikke første gang politiet hetser syklister og uttaler seg feilaktig om regler som gjelder for syklende. Det er et ledelsesproblem at Politimesteren i Oslo og Politidirektoratet åpenbart synes at dette er OK, og ikke reagerer. Det har blitt påpekt mange ganger. I sin maktarroganse pleier politiet ikke å svare på kritikk — noe som også et er problem.

Print Friendly
 • Richard Liodden Sanders

  Veldig betimelig innlegg, Olav. Vi er heldigere stilt i Trondheim, men nå må politidirektoratet må ta bladet fra munnen!

 • kristianlyng

  Kjørte vedkommende i Trondheim strengt tatt på rødt? Det var et fotgjengerfelt, men rød mann er for fotgjengere, ikke syklister. Hun har brutt vikeplikten vi syklister så gledelig har for alt og alle i slike overganger, men å sykle på rødt er det vel egentlig ikke? Ved mindre det er et eget skilt for syklister der.

 • rangipetur

  Veldig bra svar. Vil de ha ned antall sykkeulykker er det helt andre ting de bør se på, som bruk av hjelm, lyst og refleks, tillate sykling mot kjørerettningen i mange bygater og bedre tilrettelegging for syklister generelt, slik at det er mindre fare for misforståelser og trafikkbildet blir mer oversiktelig.

 • OlavTorvund

  Bedre tilrettelegging er det viktigste. Men også grunn til å slå ned på manglende lys når vi om ikke lenge går inn i mørkere tiden. Noen steder har politiet gjort slike aksjoner hyggelige, ved at de har delt ut lys. Kan være bedre enn bøter.

  Hjelm? Jeg bruker neste alltid hjelm når jeg sykler. Hjelm kan redusere visse sakder ved noen ulykker. Men det reduserer ikke antall ulykker. Sykling har en positiv helseeffekt som langt oppveier eventuelle skader som kan avverges med hjelm. Så hjelmpåbud og hjelmmas er et sidespor.

 • EndreFodstad

  Om vi skal over et lysregulert sykkelfelt gjelder de samme reglene for oss som for fotgjengere. Krysser vi et lysregulert sykkelfelt gjelder de samme reglene for oss som for biler. I et ikke lysregulert sykkelfelt har vi vikeplikt for alle andre trafikanter.

 • Anders Blix

  Hva mener du – at hvis syklisten hadde syklet på fotgjengergrønt, så hadde hun egentlig hatt vikeplikt for de bilene som allikevel må stille fordi de har rødt lys? Dette blir for surrealistisk.
  Dessuten tror jeg du legger feil premiss til grunn. Det er nemlig anledning til å sykle over veien på fotgjengergrønt.

 • Bjørn T. Dahl

  Hun sykler over fotgjengerfeltet, og det er helt klart rødt signal der. Eller mener du at dersom man sykler i et fotgjengerfelt så er det teknisk sett ingen lys som gjelder, så da kan man bare sykle som man vil? Hadde hun kjørt på veien der hadde hun forøvrig også hatt rødt signal der.

 • OlavTorvund

  Jeg forstår ikke helt hva du mener. Mener du at det gjelder de samme regler for syklister når man krysser lysregulert fotgjengerfelt, som for fotgjengere? Det er diskutabelt om fotgjengerlys i det hele tatt har noen betydning for syklsiter. Uansett er det tillatt å gå på rødt lys i Norge.

 • OlavTorvund

  I gjeldende utgave av Vegvesenets sykkelhåndbok frarådes parkering innenfor sykkelfelt.

 • OlavTorvund

  Det er selvfølgelig et spørsmål om tilrettelegging. Syklister er trafikkens pariakaste. I praksis må man bare ta seg fram som best man kan. Så sykkelfiendtlige som gateutforming og trafikkregler er, kan man ikke regne med at de blir respektert.

  Hva slags regler som egentlig gjelder på en G/S-vei er høyst uklart. Vegvesenet har sagt at de er bygget for sykling i opp til ca 20 km/t. Men det er ikke gangvei, som bl.a. må bety at fotgjengere må ta hensyn til at de deler veien med syklister. Når fotgjengere går mange i bredden slik at de blokkerer hele G/S-veien, da er i alle fall ikke jeg spesielt hensynsfull overfor dem.

 • EndreFodstad

  http://www.vegvesen.no/_attachment/323764/binary/569899?fast_title=Trafikkregler+for+syklister.pdf

  Se side 5-8, samt ill. side 4. Vi har andre regler enn fotgjengere ved lysregulert kryss og over fotgjengerfelt når vi ikke har stått av.

 • EndreFodstad

  Ved siden av min korte kommentar (ikke godkjent for publikasjon i skrivende stund) må jeg nesten også få si at jeg synes heftet jeg refererer til (av vegvesen/sykkelforbund) har en hel del konterintuitive og rotete regler. Og at jeg er helt med på at politi og vegvesen – ihvertfall i Oslo – burde få en seriøst spark i ræva for dårlig tilrettelegging for syklister. Det er utrolig hva de klarer å ikke få til ved bygging av ny vei.

 • OlavTorvund

  Det står på s. 8 at man som syklende “ikke kan krysse på rød mann”. Men det står ikke noe om hva de bygger dette på. I skiltforskriften står det:
  “1086 Fotgjengersignal
  Rødt signal betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare.”
  Hvis man sykler har man lov til å sykle over fotgjengerfelt. Men det står ikke noe om at “rød mann” gjelder for syklister.

  At trafikkreglene er utformet slik at man som syklist stort sett har vikeplikt for alt og alle, vet vi. Det er håpløse regler som snarest bør endres, Og det må skiltes på en helt annen måte enn det gjøres i dag.

 • OlavTorvund

  De fleste syklister slipper bilister fram når det er en passende åpning. Ingen liker å en irritert bilist på bakhjulet.

 • bønna

  UP-sjefen for Rogaland og Agder er ikke mye bedre: https://www.facebook.com/utrykningspolitiet/posts/761871217188916

 • Pingback: En UP-leder tryner i sykkeldebatten @Utrykningspol @Politidir | Olav Torvunds blogg()

 • kristianlyng

  Hun har ingen skilt som gjelder for henne, men hun har derimot vikeplikt for alt og alle i fotgjengerfeltet. Hun har brutt trafikkreglene, men ikke kjørt på noe relevant rødt lys. Hun har like mye vikeplikt for biler når det er grønn mann som rød, uavhengig av om bilene har lov å kjøre eller ei. Dette er viktig i de tilfeller der du kan få grønn mann samtidig som bilister har grønt (tenk t-kryss). Da har bilister vikeplikt for fotgjengere, men IKKE syklister, selv om syklisten har grønt lys.

 • kristianlyng

  Syklister er ikke fotgjengere. Du har ikke samme regler som fotgjengere. Og lysregulering må eksplisitt være for syklister, for i fotgjengerfelt har du som syklist vikeplikt for alt og alle. Alltid.